ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*inflate*

IH0 N F L EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inflate, -inflate-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inflate(vt) ทำให้พอง, See also: สูบลม, ทำให้ขยายตัว, ทำให้เพิ่มขึ้น, Syn. expand, blow up, enlarge
inflate(vi) พองตัว, See also: เพิ่มขึ้น, พอง, พองลม, ป่อง, ขยาย, Syn. increase, blow up, bloat
inflated(adj) ซึ่งเฟ้อ, See also: ตุ่ย, ยุ้ย, พอง, Syn. exaggerated, overblown
inflate with(phrv) ทำให้พองด้วย, See also: ทำให้ขยายด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disinflateว (ดิสอินเฟลทฺ') vt. ลดภาวะเงินเฟ้อ, ลดความพองโตลง., See also: disinflation n.
inflate(อินเฟลท') vt., vi. ขยาย, ทำให้พอง, ทำให้ลำพอง, ทำให้เงินเฟ้อ, ทำให้ราคาของสูงขึ้น, ขยายตัว, พองตัว, พองลม, สูงขึ้น., See also: inflatable adj. inflater, inflator n., Syn. expand
inflated(อินเฟล'ทิด) adj. พองตัว, ขยายตัว, ลำพอง, วางภูมิ, (คำพูด) โผงผาง, สูงขึ้นผิดปกติ, See also: inflatedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
inflate(vi) พอง, เพิ่มขึ้น, ขยายตัว, สูงขึ้น
inflate(vt) ทำให้พอง, ลอยตัว, ขยาย, ทำให้เงินเฟ้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
porous slag; inflated slagขี้เชื่อมพรุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inflated; tumidพอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inflated slag; porous slagขี้เชื่อมพรุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tumid; inflatedพอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Something went wrong with Underdog and they couldn't get his head to inflate.คือหมาเป่าลมเป็นไรไม่รู้ เขาทำให้ตัวมันพองไม่ได้ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Inflate it here.ทำให้มันใหญ่ขึ้น Cinderella (2006)
Squeeze until you see the chest inflate.บีบไปเรื่อยๆจนคุณเห็น ทรวงอกขยายตัว Resurrection (2008)
Luckily, Thirteen figured out the problem and was there to re-inflate her lung.โชคดี.. 13 ช่วยเอาไว้ทัน ปัญหาอยู่ที่การทำให้ปอดเธอยุบ Lucky Thirteen (2008)
When the plane that shoot inflates into the air, pull the pin and open some air, break your rack up, lose your primary.พอร่มนำรับลมเต็มที่แล้ว มันจะดึงร่มหลักให้กาง สีแดงคือร่มสำรอง, สีน้ำเงินคือร่มหลัก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Our inflated travel budget is eviscerated by 85%.การขยายตัวของงบประมาณการเดินทางของเรา จะตัดลงได้ถึง 85% Up in the Air (2009)
Among the gangsters The gringos' fame is inflatedเอาเงินกับยากูคืนมา กูไม่ใช่นังแพทศยา Negro Y Azul (2009)
Don't we need propellant to inflate the bag?เราไม่ต้องทำให้ถุงลมพองตัว? Out of Time (2009)
Further down the shore some of my crew had become inflated with gas.Further down the shore... ...some of my crew had become inflated with gas. Watchmen (2009)
Yeah, the other ones are just... too hard to inflate.ส่วนเมียอีกแบบนี่เอาใจลำบาก Bride Wars (2009)
Well that family has an inflated sense of its own importance.แหม ครอบครัวนั่นให้ความสำคัญตัวเองมากเกินไป Frankie & Alice (2010)
I believe his reputation inflated.ข้าว่ามันมันใจในชื่อเสียงของมันมาก Legends (2010)
Go inflate a doll, Andy.ไปเล่นตุ๊กตาขายของไป แอนดี้ The Death of the Queen Bee (2010)
You have an inflated sense of your importance.นายเห็นตัวเองสำคัญ ไปหน่อยนะ Two Minutes to Midnight (2010)
Has been constructed around an inflated sense of self.ถูกก่อร่างขึ้นมารอบ ความรู้สึกลำพองในตัวเอง The Internet Is Forever (2010)
This punk... a serious case of over-inflated ego...ไอ้เวรนี่, ทำไมนายถึงชอบพูดจาอวดดีแบบนั้นนะ Episode #1.6 (2010)
What'd she say? Why doesn't it inflate?เธอพูดอะไรถึงออกซิเจน ทำไมมันไม่พอง Hecks on a Plane (2011)
The traditional view of inflation imagines this bubble inflates forever.มุมมองแบบดั้งเดิมของอัตราเงินเฟ้อ นึกฟองพองนี้ตลอดไป Is There an Edge to the Universe? (2011)
I know this is going to be a blow to your overinflated ego, but you don't know me.I know this is going to be a blow to your overinflated ego, Balcoin (2011)
Those footballs aren't going to inflate themselves.เดี๋ยวพวกฟุตบอลมัน ตีกันอีก The First Time (2011)
Your inflated sense of authority does not impress me.ฉันไม่ประทับใจความเป็น ทางการแบบผยองของคุณ The Penelope Papers (2011)
Now that Howard's getting married, maybe he'll inflate one of his old girlfriends for you.ฮาวาดจะแต่งงาน เขาอาจจะให้แฟนเก่ากับนาย The Wiggly Finger Catalyst (2011)
My tires are inflated, I think.ยางผมพองลมไปแล้ว ผมว่านะ The Bittersweet Science (2011)
Yeah, but something tells me there's plenty of ladies stopping by the coffee shop to inflate it for him.ใช่ แต่แม่รู้สึกเหมือนกับว่า มีผู้หญิงมากมาย แวะมาที่ร้านกาแฟ เพื่อมาหาเขาเหมือนกัน What Lies Beneath (2012)
The money my father pretended to pay in ransom was actually used to inflate investor returns.เรืองเงินของพ่อ ที่ทำเป็นจ่ายค่าไถ่ตัว ได้นำไปใช้ ในการเพิ่มผลการลงทุน Intuition (2012)
I've been privy to all manner of chicanery, from fictional kidnappings to inflated investor returns.ฉันอยู่กับกลลวงเหล่านี้มานาน ตั้งแต่การลักพาตัวที่แต่งขึ้นมาและเรื่องผลตอบแทนการลงทุนเเกินจริง Sabotage (2013)
Perhaps you'd like to explain to her how you colluded to inflate gas and oil prices after 9/11?บางทีคุณอยากจะอธิบายกับเธอ ว่าคุณสมรู้ร่วมคิด ทำให้ราคาก๊าซและน้ำมันหลัง 9/11 สูงพุ่งพราวดได้อย่างไร Collusion (2013)
I'm gonna inflate the lift bag and then pull me up like a fish.ฉันจะสูบลมเข้าถุงยก แล้วก็ดึงฉันขึ้นมาเหมือนปลา Hair of the Dog (2013)
It's sitting flat, so five minutes to get the straps in place, another couple to inflate the bag.มันอยู่นิ่ง ก็คง 5 นาทีเพื่อผูกสายรัด กับอีก 2-3 นาทีเพื่อสูบลม Hair of the Dog (2013)
You're just trying to inflate your reputation.นายไม่อยากเสียชื่อละสิ O-Mouth (2013)
It sounds like lug nuts being removed and... a tire being inflated.เสียงเหมือนกับการปลดสลัก และมีการอัดลมยางเข้าไป The Survivor in the Soap (2013)
It will take me a moment to re-inflate.ผมต้องใช้เวลาอีกนิดหน่อยในการเติมลมกลับ Big Hero 6 (2014)
It's just a way for the government to inflate law enforcement budgets and lock up minorities for no good legal reason.มันเป็นวิธีที่รัฐบาลใช้ เพื่อเพิ่มงบให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และจับพวกคนกลุ่มน้อยเข้าคุก โดยไม่มีเหตุผลทางกฎหมายดีๆ Ted 2 (2015)
I see what I've always seen: your over-inflated ego.มองเห็นเช่นที่เคยเห็น อัตตาที่พองโต Doctor Strange (2016)
I mean, I just want to make sure you have time - to inflate her. - (LAUGHS)อย่าลืมเผื่อเวลาเป่าลมด้วยล่ะ Office Christmas Party (2016)
Inflate your lungs like big crocodiles doInflate your lungs like big crocodiles do Zelig (1983)
Inflate your lungs like big crocodiles doInflate your lungs like big crocodiles do Zelig (1983)
Inflate your lungs like big crocodiles doInflate your lungs like big crocodiles do Zelig (1983)
Inflate your lungs like big crocodiles doInflate your lungs like big crocodiles do Zelig (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inflateHe used so much inflated language in his speech today I couldn't figure out what he was saying.
inflateThe frog inflated himself more and more, until finally he burst.
inflateThe severe housing shortage is partly to blame for the inflated rents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอง(v) swell, See also: be inflated, be inflamed, blister, be swollen, Syn. บวม, ฟู, โป่ง, Ant. แฟบ, ยุบ, Example: เมื่อบรรยากาศลดลงความกดดันของก๊าซภายในจะดันภาชนะบรรจุก๊าซให้พองออก, Thai Definition: บวมขึ้นมา, ฟูขึ้นมา, โป่งขึ้นมา, ตั้งขึ้น
โป่ง(v) swell, See also: dilate, inflate, puff out, Syn. บวม, ป่อง, พอง, โปง, ปูด, เป่ง, นูน, Ant. แฟบ, Example: หยาดฝนจากชายคาหยดลงร่องน้ำหน้าบ้านเป็นฟองโป่งขาวลอยฟ่อง, Thai Definition: พองออกเพราะมีลมหรือเหมือนมีลมอยู่ภายใน
ท้องกาง(adj) be inflate belly, See also: be distend stomach, be stuff belly, Syn. พุงกาง, Ant. ท้องแห้ง, ท้องกิ่ว, Example: ชายผู้นั้นอดข้าวมาหลายวัน ด้วยความหิวโซเขาจึงกินเสียจนท้องกาง, Thai Definition: ท้องที่กางออกมากกว่าปกติเพราะกินเกินขนาด
โก่ง(adj) arched, See also: curved, bent, inflated, Syn. โค้ง, งอ, โกง, Ant. ตรง, Example: นางละครพวกนี้คิ้วโก่งราวกับคันศร
เฟ้อ(v) (currency) inflate, See also: have inflation (of currency), Ant. ฝืด, Example: ตอนนั้นเงินเฟ้อมาก พอสิ้นสงครามก็กลับสู่สภาพเดิม, Thai Definition: (เงิน) ลดค่าลง
สูบลม(v) pump the air into, See also: inflate, Example: เขาก้มหน้าก้มตาสูบลมรถจักรยานอย่างจริงจัง, Thai Definition: ดูดลมเข้าไปให้เต็ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่ง[beng] (v) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of  FR: gonfler ; grossir ; bomber
เฟ้อ[foē] (adj) EN: full of gas ; inflated  FR: gonflé ; dilaté ; ballonné
โก่ง[kōng] (v) EN: inflate ; raise the price  FR: gonfler ; arrondir
พอง[phøng] (v) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up  FR: enfler ; gonfler ; se dilater
โป่ง[pōng] (v) EN: swell ; dilate ; inflate ; puff out ; be distended  FR: gonfler ; enfler ; se dilater
สูบลม[sūp lom] (v) EN: pump the air into ; inflate ; pump air  FR: gonfler ; remplir d'air
หยิ่งยโสหนักขึ้น[yingyasō nak kheun] (v, exp) EN: make inflated ; become inflated ; swell ; distend

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INFLATE IH0 N F L EY1 T
INFLATED IH2 N F L EY1 T IH0 D
INFLATES IH2 N F L EY1 T S
DISINFLATE D IH2 S IH0 N F L EY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inflate (v) ˈɪnflˈɛɪt (i1 n f l ei1 t)
inflated (v) ˈɪnflˈɛɪtɪd (i1 n f l ei1 t i d)
inflates (v) ˈɪnflˈɛɪts (i1 n f l ei1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fú, ㄈㄨˊ, ] to float; superficial; floating; unstable; movable; provisional; temporary; transient; impetuous; hollow; inflated; to exceed; superfluous; excessive; surplus, #3,657 [Add to Longdo]
膨胀[péng zhàng, ㄆㄥˊ ㄓㄤˋ, / ] to expand; to inflate; to swell, #8,268 [Add to Longdo]
充气[chōng qì, ㄔㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] to inflate, #20,404 [Add to Longdo]
打气[dǎ qì, ㄉㄚˇ ㄑㄧˋ, / ] to inflate; to pump up, #22,498 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufblähen | aufblähendto inflate | inflating [Add to Longdo]
aufblasen | aufblasendto inflate | inflating [Add to Longdo]
aufpumpento inflate [Add to Longdo]
bläht aufinflates [Add to Longdo]
bläst aufinflates [Add to Longdo]
überhöhtinflated [Add to Longdo]
Reifen { m } mit zu hohem Luftdruckoverinflated tyre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp, v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
可膨張式[かぼうちょうしき, kabouchoushiki] (n) (See 膨張式) inflatable (in the sense of "can be inflated") [Add to Longdo]
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration [Add to Longdo]
脹らせる[ふくらせる, fukuraseru] (v1) (uk) (See 膨らます) to puff up; to inflate [Add to Longdo]
燈籠鬢[とうろうびん, touroubin] (n) Edo period hair style with inflated hair at the sides; lantern sideburns [Add to Longdo]
得意がる[とくいがる, tokuigaru] (v5r) to be inflated with pride [Add to Longdo]
膨らかす;脹らかす[ふくらかす, fukurakasu] (v5s, vt) (arch) to expand; to inflate [Add to Longdo]
膨らす;脹らす[ふくらす, fukurasu] (v5s, vt) (See 膨らます) to expand; to inflate [Add to Longdo]
膨らます[ふくらます, fukuramasu] (v5s, vt) to swell; to expand; to inflate; to bulge; (P) [Add to Longdo]
膨らむ(P);脹らむ[ふくらむ, fukuramu] (v5m, vi) to expand; to swell (out); to get big; to become inflated; (P) [Add to Longdo]
膨れる(P);脹れる[ふくれる, fukureru] (v1, vi) (1) to swell (out); to expand; to be inflated; to distend; to bulge; (2) to get cross; to get sulky; to pout; (P) [Add to Longdo]
膨張式[ぼうちょうしき, bouchoushiki] (n) inflatable (in the sense of "needs to be inflated for normal use") [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inflate \In*flate"\, p. a. [L. inflatus, p. p. of inflare to
   inflate; pref. in- in + flare to blow. See {Blow} to puff
   wind.]
   Blown in; inflated. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inflate \In*flate"\, v. t. [imp. & p. p. {Inflated}; p. pr. &
   vb. n. {Inflating}.]
   1. To swell or distend with air or gas; to dilate; to expand;
    to enlarge; as, to inflate a bladder; to inflate the
    lungs.
    [1913 Webster]
 
       When passion's tumults in the bosom rise,
       Inflate the features, and enrage the eyes. --J.
                          Scott of
                          Amwell.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To swell; to puff up; to elate; as, to inflate one
    with pride or vanity.
    [1913 Webster]
 
       Inflate themselves with some insane delight.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to become unduly expanded or increased; as, to
    inflate the currency.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inflate \In*flate"\, v. i.
   To expand; to fill; to distend.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inflate
   v 1: exaggerate or make bigger; "The charges were inflated"
      [syn: {inflate}, {blow up}, {expand}, {amplify}]
   2: fill with gas or air; "inflate a balloons" [syn: {inflate},
     {blow up}] [ant: {deflate}]
   3: cause prices to rise by increasing the available currency or
     credit; "The war inflated the economy" [ant: {deflate}]
   4: increase the amount or availability of, creating a rise in
     value; "inflate the currency" [ant: {deflate}]
   5: become inflated; "The sails ballooned" [syn: {balloon},
     {inflate}, {billow}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 inflate
  vt.
 
   To decompress or {puff} a file. Rare among Internet hackers, used primarily
   by MS-DOS/Windows types.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top