ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*imitation*

IH2 M AH0 T EY1 SH AH0 N   
240 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: imitation, -imitation-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imitation[N] การเลียนแบบ, See also: การจำลอง, การเอาอย่าง, ของเลียนแบบ, Syn. duplication, emulation, simulation
imitation[N] ของเลียนแบบ, See also: ของปลอม, Syn. copy, fake
limitation[N] กฎเกณฑ์, See also: ข้อกำหนด, ความจำกัด, Syn. restriction
limitation[N] ข้อจำกัด, See also: วงจำกัด, ขีดจำกัด, Syn. restriction, bound
limitation[N] ข้อบกพร่อง, See also: จุดอ่อน, ข้อด้อย, Syn. restrictive weakness, inability, handicap
delimitation[N] การจำกัดจำนวน, See also: การจำกัดปริมาณ
statute of limitation[N] อายุความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imitation(อิมมิเท'เชิน) n. การเลียนแบบ,การลอกแบบ,ของเลียนแบบ,ของเทียม,ของปลอม, Syn. duplicate,replica
statute of limitationsn. อายุความ,กฎหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
imitation(n) การเลียนแบบ,การปลอมแปลง,การเอาอย่าง
limitation(n) การจำกัด,ขีดจำกัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partial limitationการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกินส่วนจำกัด (ที่กำหนดไว้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitationการจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limitationการจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitation in lawการจำกัดสิทธิตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitation of actionsการจำกัดอายุความฟ้องคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitation of armamentsการจำกัดอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limitation of liabilityการจำกัดจำนวนความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitations, constitutionalข้อจำกัดอำนาจโดยรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Strategic Arms Limitation Talks (SALT)การเจรจาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
SALT (Strategic Arms Limitation Talks)การเจรจาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armaments, limitation ofการจำกัดอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional limitationsข้อจำกัดอำนาจโดยรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional limitationsข้อจำกัดอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติโดยรัฐธรรมนูญ (ในการออกกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delimitation๑. การกำหนดเขต, การปักปันเขตแดน (ก. ระหว่างประเทศ)๒. การกำหนดขอบเขตอำนาจ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
family limitationการจำกัดขนาดครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
imitationการลอกแบบ, การเอาอย่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
imitationการเลียนแบบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
imitationการเลียนแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
words of limitationข้อความที่จำกัดระยะเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convention on limitation of liability for Maritime Claims (1976)อนุสัญญาว่าด้วยการจำกัดความรับผิดสำหรับสิทธิเรียกร้องทางทะเล (ค.ศ. 1976) [TU Subject Heading]
Imitationการเลียนแบบ [TU Subject Heading]
Imitation in childrenการเลียนแบบในเด็ก [TU Subject Heading]
Limitation of actionsกำหนดอายุความ [TU Subject Heading]
Limitation of actions (Criminal law)กำหนดอายุความ (กฏหมายอาญา) [TU Subject Heading]
Parodies, imitations, etc.การเขียนล้อเลียน [TU Subject Heading]
delimitationการกำหนดเขตแดน (ทางบก) / การแบ่งเขตแดน (ทางทะเล) การกำหนด หรือการอธิบาย หรือการจำกัดความขอบเขตของดินแดนของประเทศ [การทูต]
Air Flow Limitation, Chronicโรคอุดตันของปอดเรื้อรัง [การแพทย์]
Hygeinic Limitationการกลั้นอุจาระและปัสสาวะไม่ได้ [การแพทย์]
Imitationการปลอมวิธีเลียนแบบ, การเลียนแบบ, การเอาอย่าง, เลียนแบบ [การแพทย์]
Limitationข้อจำกัด [การแพทย์]
Limitation, Functionalจุดจำกัดการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Motion, Limitation ofสูญเสียการทำงาน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
imitation crabmeat (n ) ปูอัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The limitation of love is that you need an accompliceขีดจำกัดของความรักคือ that you ต้องการผู้สมคบ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's imitation.Easy, easy. The Thing (1982)
If I was an imitation- a perfect imitation- how would you know if it was really me ?เราต้องมีตัวอย่าง เลือดของคนที่มีเชื้อของมันกับเลือดที่ไม่มีเชื้อ I suppose if there's The Thing (1982)
This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation.ไม่มีใครฆ่ามันได้ The Thing (1982)
You mean limitations?เจ้าหมายถึง ข้อจำกัด ในการข้อพร Aladdin (1992)
We have been subordinate to our limitations until now.เราตกเป็นรองภายใต้ข้อจำกัดของเราเอง, จนทุกวันนี้. Ghost in the Shell (1995)
Nothing. It's dangerous, that's all. You have to know your limitations.ไม่มีอะไร มันอันตรายน่ะ ลูกต้องรู้ขีดจำกัดของตัวเอง The Truman Show (1998)
At last I discover her limitations.At last I discover her limitations. Anna and the King (1999)
This is no imitation ...ไม่ใช่แกล้งทำแล้ว Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
You're mocking my severe emotional limitations.คุณกำลังล้อเลียนความตั้งใจในการ ควบคุมอารมณ์อย่างไม่มีขีดจำกัดของฉัน Love/Addiction (2007)
Is mental improvement temporary because it lacks appropriate DNA conversion... because of a storage limitation, which tends to overload and disable the repaired area?คือการปรับปรุงจิตชั่วคราว เพราะขาดการแปลงดีเอ็นเอที่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อ จำกัด การจัดเก็บซึ่งมีแนวโน้ม ที่จะเกินพิกัดและปิดการใช้พื้นที่การซ่อมแซมหรือไม่ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Just like an imitation.พวกจอมปลอม If in Love... Like Them (2007)
"She could ape Dorothy Parker or Emily Dickinson but stripped of someone else's literary clothes she was a vacant, empty imitation of a writer."เธอเลียนแบบ โดโรธี ปาร์กเกอร์ได้ หรือไม่ก็ เอมิลี่ ดิ๊กสัน เธอสามารถถอดเสื้อผ้าคนอื่นได้ด้วย งานเขียน เธอก็เป็นคนที่ไม่มีอะไรเลย ที่ก็อปปี้ชางบ้านไปเรื่อย Music and Lyrics (2007)
Doing an imitation of a famous comedianเลียนแบบดาราที่มีชื่อเสียง The Ten (2007)
Doing an imitation of a famous comedianที่เลียนแบบ ดาราตลกชื่อดัง The Ten (2007)
but the statute of limitations hasn't run out.แต่อายุความมันยังไม่หมดนะ Opening Doors (2008)
They say imitation is the sincerest form of flattery.พวกเขาสรรเสิญยกยอ นายอย่างจริงใจ Saw V (2008)
Our limitations as musicians were ultimately not gonna be a problem.ข้อจำกัดของเราในฐานะนักดนตรี ไม่ใช่อุปสรรคเลยแม้แต่น้อย It Might Get Loud (2008)
I'm aware of the limitations of hypnotherapy.ผมทราบเรื่องข้อจำกัดของการสะกดจิตดีครับ Memoriam (2008)
It's a cheap imitation of my workนั่นเป็นของเลียนแบบถูก ๆ จากงานผม Art Imitates Life (2008)
Isn't there a statute of limitations on this kind of thing?มันไม่ได้มีข้อจำกัดของรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ Birthmarks (2008)
Thing is, we both know my limitations.ก้อคือ เราต่างรู้ขอบเขตที่ผมจะทำได้ Vantage Point (2008)
I feel like I know my limitations better and that you still don't have any.ฉันรู้ว่ากฏเกณฑ์ของฉันเยอะขึ้นแต่ของคุณไม่ค่อยมี Double Blind (2009)
You recklessly loan people money knowing their financial limitationsปล่อยสินเชื่อโหดๆกับคนที่สิ้นไร้ไม้ตอก ทำลายทางเลือกด้านการเงินของพวกเขา Saw VI (2009)
The limitations are not holding.ขีดจำกัดคุมไม่อยู่ Earth (2009)
Reid, you mentioned the possibility of a physical limitation,รี้ด คุณเคยพูดถึงความเป็นไปได้ที่คนร้ายจะมีข้อจำกัดทางกายภาพ Roadkill (2009)
You need to realize your limitations.ลูกต้องตระหนักถึง ข้อจำกัดของลูก Blinded by the Light (2009)
It's imitation crab.มันเป็นปูอัด Do It, Monkey (2009)
There's no statute of limitations on evil.ไม่มีสถานะข้อจำกัดใดๆ ของปีศาจหรอก 137 Sekunden (2009)
You saw beyond the limitations of your problems.คุณมองเห็นเกินขีดจำกัด ของปัญหาของคุณ August (2009)
Youcanliveyourlife without limitations.คุณจะใช้ชีวิตอย่างไม่มีข้อจำกัด Surrogates (2009)
At first, my mother was scared, scared of my disability, my limitations.ผมหวังว่าผมจะเริ่มแสดงให้แม่เห็นบ้าง ขอบคุณครับ ขอบคุณมากๆ If... (2010)
No limitations. No boundaries.ไร้ข้อจำกัด ไร้ขอบเขต Peter (2010)
He's confronting his own limitations.เขากำลังต่อสู้กับขีดจำกัดของตัวเองอยู่ Beginner Pottery (2010)
Despite the file system limitations of Apple DOS 3.3, it was a pretty nifty little achievement.แม้ว่าระบบแอปเปิ้ลดอส 3.3 จะมีข้อจำกัด แต่มันก็ประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
Unfortunately, we have limitations.โชคไม่ดีที่เรามีข้อจำกัดหลายอย่าง I Know Who You Are (2010)
The world does not put limitations on what you can have.โลกนี้ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ บนสิ่งที่คุณสามารถมี Hello, Bandit (2010)
They were all just useless and obvious imitations.ให้เลียนแบบคนอื่น ก็ไม่มีประโยชน์ Natalie (2010)
What's the statute of limitations for a murder case?คดีฆาตกรรมเนี่ย มันมีอายุความกี่ปีครับ? Episode #1.14 (2010)
And although imitation is, of course, the highest form of flattery, his imitations are not very good.และถึงแม้การเลียนแบบอย่างสูงนี่ แน่นอน เหมือนมาจากการประจบสอพลอ การเลียนแบบของเขามันก็ไม่ค่อยดีหรอกนะ Letters to Juliet (2010)
So, what are the limitations of having Scout as the narrator?การที่สเก๊าท์เป็นผู้บรรยาย มีข้อจำกัดอะไรบ้าง? Bad Teacher (2011)
Really? Then what's with the Corey Hart imitation? (sighs)จริงเหรอ แล้วที่ใส่แว่นเหมือน Corey Hart นั่นล่ะ วิล ฉันพยายามจะช่วยคุณนะ Blame It on the Alcohol (2011)
You're bound to run into imitations when dealing in art.เมื่อค้าขายภาพวาดสักวันก็ต้องเจอของเลียนแบบ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
But the statute of limitation protects crimes committed by a minor.แต่ข้อ จำกัด ของกฎหมาย ช่วยปกป้องการก่ออาชญากรรมที่กระทำโดยผู้เยาว์ Dentist of Detroit (2011)
The statute of limitations renders Sarbanes-Oxley moot post 2007.อายุความยอมให้ พรบ.ซาร์เบนส์ ออกซ์ลีย์ ใช้แย้งได้หลังปี 2007 Pilot (2011)
Imitation might be the sincerest form of flattery.การเลียนแบบคือรูปแบบที่จริงใจที่สุดของการประจบสอพลอ The Fasting and the Furious (2011)
My life extends far beyond the limitations of me.Fоrеvеr thоѕе аrе lіkеly ѕоngbіrd. Cloud Atlas (2012)
The skull reflects your own power without limitations.กระโหลกสะท้อน พลังของพวกเราให้เห็น โดยปราศจากข้อจำกัด Family (2012)
It determines his developmental functioning-- imitation, perception, fine motor skills.จะกำหนด การพัฒนาต่างของเขา การเลียบแบบ การรับรู้ ทักษะการสั่งการอื่นๆ Entanglement (2012)
But we are not defined by our limitations.แต่อย่าให้มันมานิยามตัวตนของเรา Origins of Vampire Mythology (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imitationBeware of imitations.
imitationCompare this genuine jewel with that imitation.
imitationGestural language had, however, serious limitations, since it could not be used in the dark or at distance.
imitationHe compared the imitation with the original.
imitationI don't care for imitation.
imitationIt is important to know your own limitations.
imitationIt is merely an imitation pearl.
imitationIt's incredible that you could write such a well-designed program after just picking up programming by imitation.
imitationOn examination the jewel proved to be an imitation.
imitationShe knows her limitations.
imitationWhat is the difference between imitation and real diamonds?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขีดขั้น[N] limitation, See also: restriction, confine, boundary, Syn. เกณฑ์กำหนด, ขีด, พิกัด, Example: ถ้าคุณทำอะไรเกินขีดขั้นงานของคุณ ผมคงต้องตักเตือนเอาไว้บ้าง, Thai definition: หลักหรือระยะที่กำหนดไว้
ขีดคั่น[N] limitation, See also: restriction, confine, Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด, Example: ที่ผ่านมารัฐบาลไม่สามารถควบคุมขีดคั่นในการทำงานได้จริง, Thai definition: ข้อจำกัดหรือข้อกำหนดที่มีไว้เพื่อไม่ให้มีหรือไม่ให้เป็นต่อไป
ขีดจำกัด[N] limitation, See also: restriction, Syn. ข้อจำกัด, Example: ขีดจำกัดของเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่ความเร็ว, Thai definition: ข้อที่เป็นการกำหนดความสามารถของสิ่งนั้น
ภาพจำลอง[N] duplicate, See also: reproduction, copy, imitation, replica, simulation, Example: การสร้างภาพจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า คาเทีย, Thai definition: ภาพที่ถ่ายแบบมาจากของจริง, ภาพที่ทำให้เหมือนจริง
อายุความ[N] prescription, See also: limitation, Example: ธนาคารจำเป็นต้องฟ้องลูกหนี้บางราย เพื่อรักษาสิทธิ์อายุความไว้ตามกฎหมาย, Thai definition: ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้องบังคับ ฟ้องหรือร้องทุกข์
การเอาอย่าง[N] imitation, See also: assimilation, Syn. การเลียนแบบ, การลอกแบบ, การลอกเลียน, การทำตาม, Example: การแต่งตัวของเขาแสดงออกถึงการเอาอย่างฝรั่ง
การทำตาม[N] imitation, See also: emulation, copy, mimic, following the example, Syn. การเลียนแบบ, การเอาอย่าง, Ant. การนำ, Example: การทำตามผู้อื่นควรคำนึงด้วยว่าสิ่งที่จะทำนั้นดีหรือไม่
การก๊อปปี้[N] copying, See also: duplication, imitation, Syn. การเลียนแบบ, การลอกเลียน, Thai definition: การทำสำเนาให้เหมือนต้นฉบับ
ข้อจำกัด[N] limitation, See also: restriction, Syn. ข้อแม้, ข้อกำหนด, Example: กฎการวิเคราะห์ภาษาไทยมีข้อจำกัดมากมาย, Count unit: ข้อ
ความคับแคบ[N] narrowness, See also: limitation, Syn. ความจำกัด, ความแคบ, Example: ความคับแคบของบ้านทำให้มีเฟอร์นิเจอร์เพียงไม่กี่ชิ้น
ความจำกัด[N] limitation, See also: restriction, circumscription, Syn. ข้อจำกัด, Example: ผู้ที่เข้าวัยชราไม่ควรเล่นฟุตบอลเพราะมีความจำกัดก็คือความเร็วและความอดทน
นกต่อ[N] decoy, See also: imitation, bait, lure, fake, Syn. นางนกต่อ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี), Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
จำกัดความเร็ว[n. exp.] (jamkat khwām rēo) EN: speed limit   FR: limitation de vitesse [f]
การจำกัด[n.] (kān jamkat) EN: restriction   FR: limitation [f] ; restriction [f]
ไข่มุกเทียม[n. exp.] (khaimuk thīem) EN: imitation pearl   FR: perle d'imitation [f]
คาดอายุความ[n. exp.] (khāt āyukhwām) EN: statute-barred ; barred by the statute of limitations   
ขีดจำกัด[n.] (khītjamkat) EN: limitation ; restriction ; limit ; ceiling   FR: limitation [f] ; restriction [f] ; plafond [m] ; limite [f]
ข้อจำกัด[n. exp.] (khøjamkat) EN: limitation ; restriction ; constraint   FR: clause restrictive [f]
ข้อกำหนด[X] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision   FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f]
ของเก๊[n. exp.] (khøng kē) EN: counterfeit ; imitation ; forgery   FR: faux [m] ; imitation [f] ; contefaçon [f]
ของปลอม[n.] (khøng pløm) EN: countefeiting ; fake   FR: imitation [f] ; faux [m] ; contrefaçon [f]
ขอบเขตของการศึกษา[n. exp.] (khøpkhēt khøng kānseuksā) EN: scope of the study ; delimitation of the study   
ความจำกัด[n.] (khwām jamkat) EN: limitation ; restriction ; circumscription   FR: limitation [f] ; restriction [f]
ไม่จำกัดระยะเวลา[xp] (mai jamkat raya wēlā) FR: sans limitation de durée ; sans limitation de temps
นกต่อ[n.] (nok tø) EN: lure ; decoy ; imitation ; bait ; fake   FR: leurre [m]
ภาพจำลอง[n.] (phāp-jamløng) EN: duplicate ; reproduction ; copy ; imitation ; replica ; simulation   FR: reproduction [f] ; simulation [f] ; modélisation [f]
พลอยหุง[n. exp.] (phløi hung) EN: imitation gem ; fake jewels   FR: pierre d'imitation
พลอยเก๊[n. exp.] (phløi kē) EN: imitation gem ; fake jewels   FR: pierre d'imitation
สินค้าเก๊[n. exp.] (sinkhā kē) EN: imitation ; fake   FR: faux [m] ; imitation [f] ; contrefaçon [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
IMITATION    IH2 M AH0 T EY1 SH AH0 N
IMITATIONS    IH2 M IH0 T EY1 SH AH0 N Z
LIMITATION    L IH2 M IH0 T EY1 SH AH0 N
LIMITATIONS    L IH2 M IH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imitation    (n) ˌɪmɪtˈɛɪʃən (i2 m i t ei1 sh @ n)
imitations    (n) ˌɪmɪtˈɛɪʃənz (i2 m i t ei1 sh @ n z)
limitation    (n) lˌɪmɪtˈɛɪʃən (l i2 m i t ei1 sh @ n)
limitations    (n) lˌɪmɪtˈɛɪʃənz (l i2 m i t ei1 sh @ n z)
delimitation    (n) dˈiːlˌɪmɪtˈɛɪʃən (d ii1 l i2 m i t ei1 sh @ n)
delimitations    (n) dˈiːlˌɪmɪtˈɛɪʃənz (d ii1 l i2 m i t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
模拟[mó nǐ, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ, / ] imitation; to simulate; to imitate; analog (device, as opposed to digital), #4,974 [Add to Longdo]
假冒[jiǎ mào, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ, ] to impersonate; to counterfeit; to palm off an imitation, #9,499 [Add to Longdo]
限度[xiàn dù, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ, ] limitation; limit, #12,471 [Add to Longdo]
局限性[jú xiàn xìng, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, ] limitations, #14,255 [Add to Longdo]
冒牌[mào pái, ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ, ] fake; impostor; quack (doctor); imitation brand, #34,225 [Add to Longdo]
冒牌货[mào pái huò, ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] fake goods; imitation; forgery, #58,758 [Add to Longdo]
真假难辨[zhēn jiǎ nán biàn, ㄓㄣ ㄐㄧㄚˇ ㄋㄢˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] hard to distinguish real from imitation, #61,905 [Add to Longdo]
仿宋[fǎng Sòng, ㄈㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, 仿] imitation Song dynasty typeface; Fangsong font, #101,581 [Add to Longdo]
仿冒品[fǎng mào pǐn, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿] counterfeit object; imitation; fake; pirated goods, #101,649 [Add to Longdo]
仿羊皮纸[fǎng yáng pí zhǐ, ㄈㄤˇ ㄧㄤˊ ㄆㄧˊ ㄓˇ, 仿 / 仿] imitation parchment [Add to Longdo]
戏仿[xì fǎng, ㄒㄧˋ ㄈㄤˇ, 仿 / 仿] parody; imitation [Add to Longdo]
技术所限[jì shù suǒ xiàn, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] technical limitations [Add to Longdo]
追诉时效[zhuī sù shí xiào, ㄓㄨㄟ ㄙㄨˋ ㄕˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] period during which one can prosecute or sue sb; within the statute of limitation [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
模造[もぞう, mozou] Thai: แบบจำลอง English: imitation (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgrenzung {f} | Abgrenzungen {pl} | Abgrenzung {f} der Gebietedelimitation | delimitations | delimitation of areas [Add to Longdo]
Abklatsch {m}poor imitation [Add to Longdo]
Begrenzung {f}; Einschränkung {f} | Begrenzungen {pl}limitation | limitations [Add to Longdo]
Beschränktheiten {pl}limitations [Add to Longdo]
Beschränkung {f} (auf)limitation; restriction (to) [Add to Longdo]
Einschränkung {f}limitation [Add to Longdo]
Fälschung {f}; Nachahmung {f} | schlechte Nachahmungimitation | pale imitation [Add to Longdo]
Japanersatzpapier {n}japan imitation paper [Add to Longdo]
Kunstleder {n}imitation leather; leatherette [Add to Longdo]
Nachahmung {f} | Nachahmungen {pl}imitation | imitations [Add to Longdo]
Nachahmung {f}; Imitation {f}impersonation [Add to Longdo]
Rheinkiesel {m}; Edelsteinimitation z.B. aus Glasrhinestone [Add to Longdo]
Rüstungsbegrenzung {f}arms limitation [Add to Longdo]
Schadensbegrenzung {f}limiting (of) the damages; limitation of damage [Add to Longdo]
Schwenkbegrenzung {f}turning radius limitation [Add to Longdo]
Sublimationsdrucker {m}sublimitation printer [Add to Longdo]
Verjährung {f}limitation; prescription [Add to Longdo]
Verjährung eines Ansprucheslimitation of claim; lapse [Add to Longdo]
Verjährungsfrist {f}statutory period of limitation [Add to Longdo]
Zugangsbeschränkung {f}access limitations [Add to Longdo]
verjähren [jur.]to come under the statute of limitations; to prescribe [Add to Longdo]
verjährt seinto be barred by the statute of limitation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イミテーション;イミテイション[, imite-shon ; imiteishon] (n) imitation [Add to Longdo]
サンプラー(P);サンプラ[, sanpura-(P); sanpura] (n) (1) sampler; (2) (サンプラ only) imitation platinum; (P) [Add to Longdo]
ソルト[, soruto] (n) (1) Strategic Arms Limitation Talks; SALT; (2) salt [Add to Longdo]
パチモン[, pachimon] (n) cheap imitations of famous brands [Add to Longdo]
リミテーション[, rimite-shon] (n) limitation [Add to Longdo]
猿真似;猿まね[さるまね, sarumane] (exp,n) indiscriminate imitation (lit [Add to Longdo]
蟹蒲;カニ蒲[カニカマ;カニかま(カニ蒲);かにかま(蟹蒲), kanikama ; kani kama ( kani kama ); kanikama ( kani kama )] (n) imitation crab meat [Add to Longdo]
株式保有制限[かぶしきほゆうせいげん, kabushikihoyuuseigen] (n) limitation in stock investment [Add to Longdo]
偽(P);贋[にせ, nise] (adj-no,n) (1) imitation; fake; phony; counterfeit; forged; bogus; sham; (pref) (2) pseudo-; (P) [Add to Longdo]
偽性;偽製[ぎせい, gisei] (adj-na,adj-no,pref) pseudo; fake; imitation [Add to Longdo]
偽物(P);贋物;ニセ物[にせもの(偽物;贋物)(P);ぎぶつ(偽物);がんぶつ(贋物);ニセもの(ニセ物), nisemono ( nisemono ; nisemono )(P); gibutsu ( nisemono ); ganbutsu ( nisemono ); n] (n,adj-no) (See 偽造) spurious article; forgery; counterfeit; imitation; sham; (P) [Add to Longdo]
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] (n) {comp} technical limitations; limits of technology [Add to Longdo]
擬革[ぎかく, gikaku] (n) imitation leather [Add to Longdo]
擬革紙[ぎかくし, gikakushi] (n) imitation leather [Add to Longdo]
擬古[ぎこ, giko] (n,vs) imitation of classical styles [Add to Longdo]
擬製[ぎせい, gisei] (n,vs) imitation; forgery; copy [Add to Longdo]
擬毛[ぎもう, gimou] (n) imitation wool [Add to Longdo]
軍縮[ぐんしゅく, gunshuku] (n) disarmament; limitation of arms; (P) [Add to Longdo]
軍備制限[ぐんびせいげん, gunbiseigen] (n) limitation of armaments [Add to Longdo]
見様見真似;見よう見まね[みようみまね, miyoumimane] (exp) learning by watching others; learning by imitation [Add to Longdo]
公訴時効[こうそじこう, kousojikou] (n) (legal) limitation; prescription of the right to prosecute an accused; statute of limitation [Add to Longdo]
作り物;造り物[つくりもの, tsukurimono] (n,adj-no) (1) artificial product; man-made product; imitation; fake; sham; (2) fiction; (n) (3) decoration (e.g. for a festival); (4) theatrical prop (esp. a large prop in noh or kyogen, e.g. tree, well, etc.); (5) crop [Add to Longdo]
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] (n) {comp} usage restrictions, limitations [Add to Longdo]
時効[じこう, jikou] (n) (1) statute of limitations; lapse of rights after a period of time; prescription (including acquisitive and extinctive prescription); (2) ageing; aging; (P) [Add to Longdo]
時効期間[じこうきかん, jikoukikan] (n) (legal) period of prescription; period of statute of limitations [Add to Longdo]
出訴期限法[しゅっそきげんほう, shussokigenhou] (n) statute of limitations [Add to Longdo]
除斥期間[じょせききかん, josekikikan] (n) (time limit imposed by the) statute of limitations [Add to Longdo]
消滅時効[しょうめつじこう, shoumetsujikou] (n) (legal) extinctive prescription; negative prescription; prescription; statute of limitations [Add to Longdo]
尻馬[しりうま, shiriuma] (n) (1) (See 尻馬に乗る) buttocks of a horse being ridden or followed; (2) blind imitation [Add to Longdo]
真似[まね, mane] (n,vs) mimicry; imitation; behavior; behaviour; pretense; pretence; (P) [Add to Longdo]
人真似[ひとまね, hitomane] (n,vs) mimicry; imitation [Add to Longdo]
人造米[じんぞうまい, jinzoumai] (n) imitation rice [Add to Longdo]
制限[せいげん, seigen] (n,vs) restriction; restraint; limitation; limit; (P) [Add to Longdo]
制限事項[せいげんじこう, seigenjikou] (n) restriction; limitation [Add to Longdo]
制約[せいやく, seiyaku] (n,vs) limitation; restriction; condition; constraints; (P) [Add to Longdo]
測定限界[そくていげんかい, sokuteigenkai] (n) (See 検知閾値) measurement limit; measurement limitation; measuring limit [Add to Longdo]
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] (n) {comp} power limitation; power restriction [Add to Longdo]
排出抑制[はいしゅつよくせい, haishutsuyokusei] (n) emission limitation [Add to Longdo]
物真似;物まね[ものまね;モノマネ, monomane ; monomane] (n,vs) (uk) mimicry; imitation (of someone, something) [Add to Longdo]
紛い;擬い;贋い(iK)[まがい, magai] (n) imitation; sham; -like [Add to Longdo]
紛い物;擬い物;まがい物[まがいもの, magaimono] (n) imitation; fake; sham [Add to Longdo]
模擬(P);摸擬[もぎ, mogi] (n,adj-no) (1) imitation; sham; mock; (2) {comp} simulation; (P) [Add to Longdo]
模作;摸作[もさく, mosaku] (n,vs) imitation (work) [Add to Longdo]
模造(P);摸造[もぞう, mozou] (n,vs,adj-no) imitation; counterfeit; fake; sham; ersatz (object); (P) [Add to Longdo]
模造紙[もぞうし, mozoushi] (n) imitation Japanese vellum [Add to Longdo]
模造真珠;摸造真珠[もぞうしんじゅ, mozoushinju] (n) imitation pearl; fake pearl [Add to Longdo]
模造品[もぞうひん, mozouhin] (n) fake goods; imitations [Add to Longdo]
模倣(P);摸倣[もほう, mohou] (n,vs,adj-no) imitation; copying; (P) [Add to Longdo]
類似品[るいじひん, ruijihin] (n) imitation; similar article; similar goods [Add to Longdo]
拵え物[こしらえもの, koshiraemono] (adj-na,n) fake; imitation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] technical limitations, limits of technology [Add to Longdo]
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations [Add to Longdo]
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] power limitation, power restriction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[にせ, nise] Nachahmung, Imitation, Faelschung [Add to Longdo]
模倣[もほう, mohou] Nachahmung, Imitation [Add to Longdo]
模擬[もぎ, mogi] Nachahmung, Imitation, Schein- [Add to Longdo]
模造[もぞう, mozou] Nachahmung, Imitation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imitation \Im"i*ta"tion\, n. [L. imitatio: cf. F. imitation.]
   1. The act of imitating.
    [1913 Webster]
 
       Poesy is an art of imitation, . . . that is to say,
       a representing, counterfeiting, or figuring forth.
                          --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is made or produced as a copy; that which is
    made to resemble something else, whether for laudable or
    for fraudulent purposes; likeness; resemblance.
    [1913 Webster]
 
       Both these arts are not only true imitations of
       nature, but of the best nature.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) One of the principal means of securing unity and
    consistency in polyphonic composition; the repetition of
    essentially the same melodic theme, phrase, or motive, on
    different degrees of pitch, by one or more of the other
    parts of voises. Cf. {Canon}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Biol.) The act of condition of imitating another species
    of animal, or a plant, or unanimate object. See {Imitate},
    v. t., 3.
    [1913 Webster]
 
   Note: Imitation is often used adjectively to characterize
      things which have a deceptive appearance, simulating
      the qualities of a superior article; -- opposed to
      {real} or {genuine}; as, imitation lace; imitation
      bronze; imitation modesty, etc.
      [1913 Webster]

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 imitation
  1. imitation
  2. imitation
  3. imitation

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top