ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*idealistic*

AY0 D IY2 AH0 L IH1 S T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: idealistic, -idealistic-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idealistic(adj) ซึ่งยึดมั่นอุดมการณ์, See also: ซึ่งยึดถืออุดมคติ, Syn. impractical, unrealistic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
idealistic(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
idealistical(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble

English-Thai: Nontri Dictionary
idealistic(adj) ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
idealistic theory of perceptionทฤษฎีสัญชานเชิงจิตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
IDEALISTIC AY0 D IY2 AH0 L IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idealistic (j) ˈaɪdˌɪəʳlˈɪstɪk (ai1 d i@2 l i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
idealistisch {adj} | idealistischer | am idealistischstenidealistic | more idealistic | most idealistic [Add to Longdo]
idealistisch {adv}idealistically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
理想論[りそうろん, risouron] (n) idealistic thought (argument) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idealistic \I*de`al*is"tic\, a.
   Of or pertaining to idealists or their theories.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 idealistic
   adj 1: of or relating to the philosophical doctrine of the
       reality of ideas [syn: {ideal}, {idealistic}]
   2: of high moral or intellectual value; elevated in nature or
     style; "an exalted ideal"; "argue in terms of high-flown
     ideals"- Oliver Franks; "a noble and lofty concept"; "a grand
     purpose" [syn: {exalted}, {elevated}, {sublime}, {grand},
     {high-flown}, {high-minded}, {lofty}, {rarefied}, {rarified},
     {idealistic}, {noble-minded}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top