ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hd*

   
579 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hd, -hd-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
PhD[ABBR] คำย่อของ Doctor of Philosophy
Mahdi[N] ผู้นำอิสลามหรือพระเยซูที่มาช่วยชาวโลก
washday[N] วันซักเสื้อผ้า (มักเป็นวันเดียวกันในแต่ละสัปดาห์)
birthday[N] วันเกิด, See also: วันคล้ายวันเกิด
watchdog[N] สุนัขเฝ้าบ้าน, Syn. dog, guard
watchdog[VT] เฝ้าบ้าน, See also: เป็นยามรักษาการณ์
withdraw[VT] เก็บคืน, See also: เอากลับ, ถอนคืน, Syn. remove
withdraw[VT] ถอนคำพูด, Syn. take back, retract
withdraw[VI] ถอนทหาร, See also: ถอนตำแหน่ง, Syn. retreat, retire, Ant. send in
withdraw[VI] ถอนเงิน, See also: เบิกเงิน
withdrew[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ withdraw
sheikhdom[N] ดินแดนที่อยู่ใต้การปกครองของชีค, Syn. sheikdom
Southdown[ADJ] แกะพันธุ์ที่เลี้ยงเพื่อเอาเนื้อ
touchdown[N] การได้6คะแนนเพราะครองบอลเข้าประตูคู่ต่อสู้ได้, See also: (กีฬาอเมริกันฟุตบอล), Syn. goal, score, six points, maker
touchdown[N] การลงสู่พื้นของเครื่องบิน, Syn. arrival, touching down
withdrawn[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ withdraw
withdrawn[ADJ] ซึ่งครุ่นคิดถึงเรื่องส่วนตัว, See also: ซึ่งเก็บเนื้อเก็บตัว, ซึ่งไม่ชอบเข้าสังคม, Syn. aloof, introverted, remote, Ant. intimate, sociable, unreserved
splashdown[N] การนำเครื่องลงสู่ผิวน้ำ, Syn. landing
withdrawal[N] การถอน, See also: การเก็บคืน, การถอนคืน, การเบิกเงิน, Syn. removal
withdrawer[N] ผู้ถอน
withdrawable[ADJ] ซึ่งถอนออกมา, See also: ซึ่งถอนกลับ
withdraw from[PHRV] ถอนตัวจาก, See also: ถอนจาก, เลิกจาก
withdraw into[PHRV] แยกตัว, See also: ถอนตัว, ออกห่างจาก, Syn. retire into
withdrawnness[N] การครุ่นคิดถึงเรื่องส่วนตัว, See also: การไม่ชอบเข้าสังคม, การเก็บเนื้อเก็บตัว
in one's birthday suit[IDM] โป๊ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เปลือย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archd.abbr. archdeacon, archduke
archdeacon(อาร์คดี'คัน) n. ตำแหน่งพระคริสเตียนที่อยู่ถัดลงไปจาก bishop, รองบาทหลวง -archdeaconate, archdeaconry, archdeaconship n. (an ecclesiastic)
archdiocese(อาร์คได'โอซีส) n. เขตปกครองของ archbishop. -archdiocesan adj.
archducal(อาร์คดู'คัล) adj. เกี่ยวกับ archduke หรือ archduchess
archduchess(อาร์ค'ดัชซิล) n. ภรรยาของ archduke, เจ้าหญิงออสเตรีย
archduchy(อาร์ค'ดัชซี) n. เขตปกครองของ archduke หรือ archduchess
archduke(อาร์ค'ดูค) n. ตำแหน่งเจ้าชายออสเตรีย (chief duke)
baghdad(แบก'แดด) n. เมืองหลวงของอิรัก
birthdayn. วันเกิด,วันครบรอบ
birthday suitn. ความเปล่าเปลือย,ชุดวันเกิด
cavhdabbr. continuus arteriovenous hemodialysis
chdabbr. cooronary heart disease,congenital heart disease
hdabbr. hearingdistance,hodgkin's disease,heart disease,hemodialysis <คำย่อ>เอชดี <คำอ่าน>ย่อมาจากคำว่า high density แปลว่า ความหนาแน่นสูง ใช้บอกคุณสมบัติจานบันทึก (diskette) เช่น จานขนาด 5.25นิ้ว ถ้าเป็นจานชนิด HD จะมีความจุถึง 1.2 เมกะไบต์ ส่วนจานบันทึกความหนาแน่นสูงขนาด 3.5 นิ้ว จะมีความจุถึง 1.44 เมกะไบต์ โดยปกติ จะมีป้ายพิมพ์บอกไว้บนจานบันทึกประเภทนี้ถ้าเป็นขนาดธรรมดาจะใช้คำว่า DD ดู DD เปรียบเทียบ
hdaabbr. known drug allergies
hdlabbr. high density lipoprotein
sheikhdom(ชีค'เดิม) n. ดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของsheik (ดู)
touchdown(ทัชฺ'เดาน์) n. (กีฬาฟุตบอลอเมริกัน) การได้แต้ม6แต้มโดยสามารถนำฟุตบอลถึงหรือเลยเส้นประตู, (กีฬารักบี้) การที่ผู้เล่นเอาลูกบอลแตะพื้น ในเส้นใน,การบินลงแตะพื้น
watchdog(วอทชฺ'ดอก) n. สุนัขเฝ้าบ้าน,ยามรักษา vt. เฝ้ายาม,คอยดูแล,ควบคุม
withdraw(วิธ'ดรอ) vt.,vi. ถอน,ถอนคืน,เก็บคืน,ดึงกลับ,หด,เลิก, See also: withdrawable adj. withdrawer n., Syn. draw away,remove
withdrawal(วิธ'ดรอเอิล) n. การถอนออ,การเอากลับ,การดึงกลับ,การหด,การเลิก, Syn. retreat,flight,flight
withdrawn(วิธ'ดรอน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ draw adj. ถอนตัวออก,ถอนคำ,ยกเลิก,เลิก, See also: withdrawnness n., Syn. unsociable
withdrew(วิธ'ดรู) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ withdraw

English-Thai: Nontri Dictionary
archdeacon(n) ผู้ช่วยบาทหลวง
birthday(n) วันเกิด,วันคล้ายวันเกิด,วันประสูติ
withdraw(vi) ถอนคืน,เอากลับ,ถอนตัว,เลิก
withdraw(vt) ถอย,ถอน,ชัก,หด,เสด็จขึ้น,เข้าข้างใน,เลิก
withdrawal(n) การถอนตัว,การถอย,การชัก,การหด,การเลิก
withdrew(vt) pt ของ withdraw

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
punchdrunkอาการเมาหมัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
release bearing; clutch thrust bearing; throwout bearing; withdrawal bearingตลับลูกปืนคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
symptom, withdrawal; symptom, abstinenceอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptoms, withdrawal; symptoms, abstinence; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, abstinence; symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptom, abstinence; symptom, withdrawalอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, withdrawal; symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, abstinence; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substance withdrawal; symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawalกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alcohol withdrawal delirium; delirium tremensโรคสั่นเพ้อเหตุขาดสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
age at last birthdayอายุเต็ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
age at next birthdayอายุย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abstinence symptoms; symptoms, withdrawal; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abstinence syndrome; symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abstinence symptom; symptom, withdrawalอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motion, withdrawal ofการถอนญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clutch thrust bearing; release bearing; throwout bearing; withdrawal bearingตลับลูกปืนคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
delirium tremens; delirium, alcohol withdrawalโรคสั่นเพ้อเหตุขาดสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delirium, alcohol withdrawal; delirium tremensโรคสั่นเพ้อเหตุขาดสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
function, oversight; function, watchdogหน้าที่ควบคุมดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
function, watchdog; function, oversightหน้าที่ควบคุมดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
throwout bearing; clutch thrust bearing; release bearing; withdrawal bearingตลับลูกปืนคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
thought withdrawalอาการหลงผิดว่าความคิดถูกถอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought withdrawalอาการหลงผิดว่าความคิดถูกถอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
high definition television (HDTV)โทรทัศน์ความชัดสูง (เอชดีทีวี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
high definition television (HDTV)โทรทัศน์ความชัดสูง (เอชดีทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
HDLC (high-level data link control)เอชดีแอลซี (การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลระดับสูง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
HDLC (high-level data link control)เอชดีแอลซี (การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลระดับสูง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
HDTV (high definition television)เอชดีทีวี (โทรทัศน์ความชัดสูง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
HDTV (high definition television)เอชดีทีวี (โทรทัศน์ความชัดสูง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
high-level data lind control (HDLC)การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลระดับสูง (เอชดีแอลซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
high-level data link control (HDLC)การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลระดับสูง (เอชดีแอลซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
withdrawal symptoms; symptoms, abstinence; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal syndrome; symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, abstinence; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal, substance; symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawalกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal, thoughtอาการหลงผิดว่าความคิดถูกถอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
watchdog functionหน้าที่ควบคุมดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal; symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal๑. การถอน๒. การถอนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal bearing; clutch thrust bearing; release bearing; throwout bearingตลับลูกปืนคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of a criminal chargeการถอนคำฟ้องคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of a plaintการถอนคำฟ้องคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of appearanceการไม่มาศาลตามนัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of chargesการถอนข้อกล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of defenceการถอนข้อต่อสู้คดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of motionการถอนญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal symptom; symptom, abstinenceอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Birthdaysวันเกิด [TU Subject Heading]
Fortune-telling by birthdaysการทำนายโชคชะตาจากวันเกิด [TU Subject Heading]
Substance withdrawal syndromeกลุ่มอาการถอนพิษจากการใช้สาร [TU Subject Heading]
VHDL (Computer hardware description languageวีเอชดีแอล (ภาษามาตรฐานใช้บรรยายการทำงานของเครื่อง) [TU Subject Heading]
Age at Last Birthday อายุเต็ม
การนับอายุจำนวนปีเต็มถึงวันคล้ายวันเกิดครั้ง ท้ายสุด ใช้ในการหาอายุจริงเพื่อคำนวณตารางชีพ เพื่อระบุเวลาที่คนแต่ละคนจะมีอายุครบกี่ปีในวันเกิดของตน [สิ่งแวดล้อม]
Abdomen, Withdrawal intoการเจริญกลับเข้าไปในช่องท้องใหม่ [การแพทย์]
Alcohol Withdrawalการหยุดเหล้า, หยุดเหล้า [การแพทย์]
Alcohol Withdrawal Syndromeกลุ่มอาการเนื่องจากการหยุดเหล้า [การแพทย์]
Behavior, Withdrownพฤติกรรมแยกตัวเอง [การแพทย์]
Bleeding, Estrogen Withdrawalเลือดออกเพราะการหยุดเอสโตรเจน [การแพทย์]
Bleeding, Progestgen Withdrawalเลือดออกหลังจากหยุดฮอร์โมนโปรเจสตาเจนแล้ว [การแพทย์]
Bleeding, Withdrawalการมีเลือดออกภายหลังการหยุดยา,หยุดรอให้มีประจำเดือน [การแพทย์]
Drug Withdrawalการถอนยา,การขาดยา [การแพทย์]
Drug Withdrawal Symptomsอาการของการขาดยา [การแพทย์]
Dyskinesia, Withdrawalการเคลื่อนไหวลำบากของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Electron Withdrawalหมู่ดึงอีเล็กตรอน [การแพทย์]
Available moisture of the soil (Hd)ความชื้นที่มีอยู่ ของดิน [อุตุนิยมวิทยา]
Insomnia, Drug-Withdrawalการนอนไม่หลับเนื่องจากการหยุดยา [การแพทย์]
Methdilazineเมธดิลาซีน, เมธไดลาซีน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hdd (abbrev) HDD ย่อมาจาก Hard Disk Drive
High Dynamic Range, HDR (n phrase colloq abbrev ) (Photography) การถ่ายหรือสร้างภาพที่มีช่วงการรับแสงสูงกว่าปกติ ให้เป็นภาพที่มีความสว่างชัดเจนทั่วทั้งภาพ ทั้งส่วนเงามืด (shadow) ถึงส่วนสว่าง (Highlight) และให้ดูมีมิติมากขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All the world is birthday cake, So take a piece but not too muchทั่วโลกคือเค้กวันเกิด เพื่อใช้คือชิ้น แค่ไม่มากเกินไป Yellow Submarine (1968)
My mother knew him well. She used to send to his birthday.เธอใช้เพื่อส่งให้วันเกิดของเขา How I Won the War (1967)
Oh, my goodness gosh! Withdraw!โอ้ความดีของฉันเอ้ย ถอย ๆ Help! (1965)
Withdraw!ขึ้น Help! (1965)
Birthday greetings, bottle of wineอวยพรวันเกิด, ขวดไวน์ Yellow Submarine (1968)
It's his birthday.- มันวันเกิดเขานะ Jaws (1975)
...must be married to a prince By your next birthday....ในวันเกิดครั้งต่อไปของลูก มันเป็นกฎที่ไม่ถูกต้อง Aladdin (1992)
Want a giraffe for the birthday boy?อยากได้ยีราฟหรือลิงดีล่ะ? สำหรับเจ้าของวันเกิด? Mannequin (1987)
Shortly after my seventh birthday I took a girl friend to see the Professorหลังจากในระยะอันสั้นวันเกิดที่เจ็ดของฉัน... ...lหยิบเพื่อนเด็กผู้หญิงถึงศาสตราจารย์ see the Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I just came to wish you a happy birthday. Goodbye.ฉันเพิ่งมาขอให้คุณมีความสุขในวันเกิด ลาก่อน Idemo dalje (1982)
Happy birthday.สุขสันต์วันเกิด. Idemo dalje (1982)
Next year, for your birthday.ปีหน้าสำหรับวันเกิดของคุณ Idemo dalje (1982)
He just had a birthday.วันเกิดเขาเพิ่งผ่านไป *batteries not included (1987)
Children, today is my birthday.เด็ก ๆ วันนี้เป็นวันเกิดของฉัน Idemo dalje (1982)
Happy birthday!สุขสันต์วันเกิด! Idemo dalje (1982)
I decided to treat the gang for my birthday.ฉันตัดสินใจที่จะปฏิบัต- ิต่อแก๊งค์ในวันเกิดของฉัน Idemo dalje (1982)
Happy birthday.สุขสันต์วันเกิด. Idemo dalje (1982)
My birthday's November 3rd. I got a "B" in history.ช่วยด้วย Big (1988)
He had a birthday.He had a birthday. Yeah, l know. Big (1988)
The firm's having withdrawal pains at the bank, if it's any of your bloody business.บริษัท ที่มีความเจ็บปวดถอนที่ธนาคารถ้ามัน ๆ ของธุรกิจเลือดของคุณ The Russia House (1990)
You can play Happy Birthday in jazz or you can play St. Louis Rag so straight, it won't be jazz no more.นายเล่นเพลงวันเกิดแบบแจ๊สได้ นายเล่นเพลงเซ็นต์หลุยส์ แร็คได้แบบไม่เพี้ยน แต่มันไม่ใช่ดนตรีแจ๊ส . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- Happy birthday to youนี่เป็นสิ่งเราเฝ้ารออยู่นะ Big (1988)
Happy birthday to youฉันต้องทําก่อนให้ทันเส้นตาย โธ่เอ้ย Big (1988)
Happy birthday, dear Joshนายคิดว่านายเป็นใครกันแน่วะ Big (1988)
Happy birthday to youนายคือ จอช บาสกิ้น Big (1988)
Happy birthday to you.นายมาซ่อนตัวอยู่ใต้ถุนบ้านฉัน ตอนโรเบิตร์ ไทสันจะฆ่านาย Big (1988)
I can't, Billy. - Of course you can. It's your birthday.เจ้ากําลังยืนอยู่ใน อุโมงค์ของพ่อมดใจร้าย Big (1988)
- How're ya doin'? - Happy birthday, Mom.- สุขสันต์วันเกิดคะ แม่ The Joy Luck Club (1993)
Your birthday.วันเกิดเธอ The Cement Garden (1993)
Happy birthday to youสุขสันต์วันเกิดให้คุณ In the Name of the Father (1993)
On his birthday. When was that? May, I think.เงินไม่ใช่สาระสำคัญ Hero (1992)
# Happy birthday to you...Happy birthday to you... The Cement Garden (1993)
# Happy birthday to you...Happy birthday to you... The Cement Garden (1993)
# Happy birthday dear Jack,Happy birthday dear Jack, The Cement Garden (1993)
# Happy birthday to you. #Happy birthday to you The Cement Garden (1993)
Here, happy birthday.อ่ะนี่ สุขสันต์วันเกิดนะ The Cement Garden (1993)
- That's my birthday.- วันเกิดฉันนะ The Cement Garden (1993)
He can bloody well lift a finger for once birthday or not.ถึงตาใคร คนนั้นก็ต้องยกขึ้นไป ไม่มีเว้น The Cement Garden (1993)
Happy birthday, son.สุขสันต์วันเกิดนะ ลูกรัก The Cement Garden (1993)
- Okay, birthday boy-- โอเค, วันเกิดลูก- Toy Story (1995)
You gave her to me as a birthday gift.คุณให้แมวมาเป็นของขวัญวันเกิดของฉัน The Joy Luck Club (1993)
The calendar on my desk has the birthdays of our SS friends' wives and children.จดไว้... ในสมุดผมมีวันเกิดเอสเอส Schindler's List (1993)
I, I wish for you a happy birthday.ขออวยพรวันเกิดแด่ท่าน Schindler's List (1993)
Happy birthday.สุขสันต์วันเกิด... Schindler's List (1993)
Happy birthday to youแฮปปี้เบิร์ทเดย์ทูยู Junior (1994)
You think anybody showed up at my 14th birthday party?ไม่มีใครมางานวันเกิดอายุ 14 ปีของฉัน Jumanji (1995)
Birthday guests at three o'clock!เพื่อนที่มางานวันเกิดอยู่ที่สามนาฬิกา! Toy Story (1995)
The next week, I brought Rich to Mom's birthday dinner, sort of a surprise present.อาทิตย์ต่อมา ฉันพาริชมางานวันเกิดแม่ ประมาณว่าเป็นของขวัญให้ประหลาดใจ The Joy Luck Club (1993)
Happy birthday to youแฮปปี้เบิร์ทเดย์ทูยู Junior (1994)
Happy birthday to youแฮปปี้เบิร์ทเดย์ทูยู Junior (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hdA birthday cake with twelve candles on top.
hdA few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.
hdAll his children want presents on their birthdays.
hdAll my friends came to my birthday party.
hdA lot of birthday cards will arrive soon.
hdBill never fails to send a birthday present to his mother.
hdBlow out all the candles on the birthday cake at once.
hdBy the way, today is the 8th of June - My wife's birthday.
hdDecision to disallow Medicaid for second cochlea implant withdrawn.
hdDo you remember your father's birthday?
hdGeorge sent me a birthday card.
hdHappy Birthday, Miss Aiba.
hdHappy birthday to you!
hdHave a birthday drink! It's on the house.
hdHe died within a few days of his hundredth birthday.
hdHe explained to Mary why he was late for her birthday party.
hdHe makes it a point to remember each one of our birthdays.
hdHe never fails to call his mother on her birthday.
hdHe never fail to give her a birthday present.
hdHer birthday party will be given next evening.
hdHere is a present for your birthday.
hdHe said that he would be eighteen next birthday.
hdHe sent me a birthday card.
hdHe was very kind to invite me to his birthday party.
hdHe withdrew his hand from the table.
hdHe withdrew the last dollar of his saving.
hdHis birthday is August 21.
hdHis birthday just happens to be the same as mine.
hdHis birthday party is to be held at three tomorrow.
hdHope you had a good birthday.
hdHope you'll have a wonderful birthday.
hdHow did you celebrate your birthday?
hdHow was your birthday?
hdI almost forget that it was his birthday.
hdI am at a loss what to buy him for his birthday.
hdI am sending you a birthday present by air mail.
hdI bought a pen for your birthday present.
hdI doubt if Bob will come to my birthday party.
hdI failed to go to his birthday party.
hdIf my house were a mansion, I would invite everyone I know to my birthday party.
hdIf they can get both forged card and PIN then all the cash in in your bank account will be withdrawn.
hdI gave my sister a pearl necklace on her birthday.
hdI have to withdraw some cash from the bank.
hdI hope your birthday is full of song and good times all day long! Happy birthday!
hdI hope you will come to my birthday party.
hdI invited scores of people to my birthday party.
hdI'll be back in time for Mother's birthday.
hdI look forward to my birthday.
hdI lost the watch which my sister had given me for my birthday.
hdI'm going to give a birthday party for my friend tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จท.[N] The Harbour Department, See also: HD., Syn. กรมเจ้าท่า
จ้องจับผิด[V] watch attentively for a mistake, See also: be a watchdog, Syn. คอยจับผิด, จับผิด, Example: ทั้งหูและตาของเถ้าแก่นั้น เหมือนจะคอยจ้องจับผิดเด็กลูกจ้างอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: คอยสังเกตเพื่อจับความผิดของผู้อื่น
หดกลับ[V] withdraw, See also: draw something back, pull back, Ant. ยืดออก, Example: พวกมาเฟียยื่นขวดเหล้าออกนอกหน้าต่าง แล้วหดกลับเข้ามากรอกลงคอตัวเอง, Thai definition: สั้นเข้า, ย่นเข้า
ถอนตัว[V] withdraw from, See also: quit, secede from, leave, pull out, resign, Example: เขาขอถอนตัวก่อนการแข่งขัน เพราะรู้สึกมึนหัวอย่างรุนแรง, Thai definition: เอาตัวออกจากพันธะหรือข้อกำหนด, ไม่เข้าร่วม
ถอนหมั้น[V] break off one's engagement, See also: withdraw one's engagement, disengage, Example: เธอถอนหมั้นเขาแล้ว, Thai definition: เลิกการหมั้นที่กระทำกันไว้
หด[V] shrink, See also: contract, retract, draw back, withdraw, huddle, shorten, reduce, Syn. สั้นเข้า, ย่นเข้า, ลดลง, Ant. ยืด, Example: แมวหดเล็บของมัน
หย่า[V] stop, See also: cease, wean, withdraw, halt, give up, Syn. เลิก, หยุด, Example: แม่ทัพผู้พ่ายแพ้ขอหย่าทัพ
วันเกิด[N] birthday, Example: วันเกิดคุณแม่วันนี้ บีจะมาร่วมฉลองด้วย, Thai definition: วันแรกที่มีสภาพของการมีชีวิตหรือวันแรกที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น
เพิกถอน[V] withdraw, See also: revoke, repeal, cancel, rescind, annul, Syn. ยกเลิก, เลิก, ล้มเลิก, Example: โจทก์ให้เพิกถอนคำสั่งยึดไม้ โดยอ้างว่าได้ซื้อไม้โดยมีใบเบิกทางที่ถูกต้อง, Thai definition: ยกเลิกหรือไม่ใช้อีกต่อไป, Notes: (กฎหมาย)
เก็บตัว[V] introvert, See also: confine, be withdrawn, be shut in, isolate, Syn. เก็บเนื้อเก็บตัว, Ant. แสดงตัว, เปิดเผยตัว, Example: อาการโรคจิตเภทในช่วงกำเริบจะเป็นกลุ่มอาการด้านบวก เช่น ประสาทหลอน หลงผิด และในระยะหลังผู้ป่วยส่วนใหญ่จะ พูดน้อย เก็บตัว, Thai definition: สงวนตัวไม่ไปงานสังคม, ไม่ออกสังคม, ไม่คบหาสมาคมกับใคร
เก็บเนื้อเก็บตัว[V] be withdrawn from, See also: isolate, confine, Syn. เก็บตัว, Ant. แสดงตัว, เปิดเผยตัว, Example: ผู้หญิงสมัยนี้เค้าไม่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัว เป็นผ้าพับไว้เหมือนสมัยคุณแม่อีกแล้ว, Thai definition: สงวนตัวไม่ไปงานสังคม, ไม่ออกสังคม, ไม่คบหาสมาคมกับใคร
คืนคำ[V] recant, See also: retract, withdraw, disavow, revoke, recall, rescind, Syn. กลับคำ, Example: ผมได้ลั่นวาจาไปแล้วผมก็คืนคำไม่ได้
เพิก[V] withdraw, Syn. ถอน, เพิกถอน, Example: ศาลจังหวัดมีคำพิพากษาเพิกถอนอายัดไม้
ล่าถอย[V] withdraw, See also: retreat, Syn. ถอย, ถอบกลับ, ถอยหลัง, Example: ท่านแม่ทัพต้องล่าถอยออกมาก่อน เพราะเกรงจะถูกศัตรูล้อม
เตะฉาก[V] kick and withdraw, Example: สามารถเตะฉากได้สวยมาก, Thai definition: เตะแล้วถอยหลบออกมา (ใช้ในกีฬามวย)
ถด[V] move backwards, See also: budge, stir, retreat, withdraw, inch, Syn. ถอย, กระถด, Example: พอพวกเขาเขยิบเข้าไปใกล้ หนูน้อยก็ถดหนี, Thai definition: เลื่อนไปเล็กน้อย
ถอน[V] withdraw, See also: quit, secede from, Example: พล.อ.ชวลิตยงใจยุทธถอนตัวจากคณะรัฐบาล, Thai definition: เอาตัวออกจากพันธะ
ถอน[V] draw, See also: withdraw, Syn. เอาคืน, ขอคืน, เรียกคืน, Example: ลูกค้าถอนเงินจากธนาคารเพื่อนำเงินมาลงทุนค้าขาย, Thai definition: เบิกเงินที่ฝากไว้ในธนาคารออกมา
ถอนกำลัง[V] withdraw, See also: pull sth/sb out, Example: ทหารพม่าจะถอนกำลังออกจากพื้นที่รัฐฉานหมดชุดสุดท้ายภายในวันรุ่งขึ้น
ถอนเงิน[V] withdraw money, See also: draw deposits, draw money, make a withdrawal, cash a check, Ant. ฝากเงิน, Example: ฝ่ายอักษะจะถอนเงินดังกล่าวไปซื้อยุทธปัจจัยจากบรรดาประเทศเป็นกลาง, Thai definition: เบิกเงินที่ฝากไว้ในธนาคารออกมา
ถอนตัว[V] withdraw, Ant. เข้าร่วม, Example: สมปองถอนตัวจากการแข่งขันครั้งนี้, Thai definition: ขอยุติไม่ร่วมต่อ, ไม่ขอร่วมต่อไป, Notes: (สำนวน)
ถอย[V] retreat, See also: move back, withdraw, go back, Example: ทหารกะเหรี่ยงถอยไปตั้งมั่นนอกเขตประเทศไทย, Thai definition: เคลื่อนหรือทำให้เคลื่อนไปข้างหลัง
ถอยกลับ[V] retreat, See also: backward, move back, withdraw, recede, Syn. ล่ากลับ, Ant. เดินหน้า, Example: ความสามารถข้อนี้จะทำให้เราถอยกลับ เพื่อดูข้อมูลที่ไหลเลื่อนผ่านจอภาพไปแล้วได้, Thai definition: เคลื่อนไปข้างหลัง
ถอยฉาก[V] withdraw, See also: dodge, evade, Example: เขาถอยฉากออกมาเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ, Thai definition: ถอยหลังพร้อมกับเบี่ยงตัวหลบทันที, หลบอย่างมีชั้นเชิง
ถอยทัพ[V] retreat, See also: withdraw troops, order a retreat, withdraw forces or an army, Syn. ถอนทัพกลับ, Ant. ยกทัพ, Example: แม่ทัพสั่งให้ถอยทัพในสถานการณ์ที่ข้าศึกกำลังได้เปรียบ
ถอยร่น[V] retreat, See also: withdraw, move back, retract, Example: ไทยเราสู้ในด้านกำลังคนไม่ได้จึงต้องถอยร่นลงมา
บอกเลิก[V] cancel, See also: revoke, abolish, call off, withdraw, wipe out, Syn. ยกเลิก, เลิก, เพิกถอน, งด, ล้มเลิก, Example: คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมิได้บอกเลิกสัญญานี้ ดังนั้นทุกอย่างยังคงเป็นไปตามสัญญา
เบิกเงิน[V] withdraw, See also: draw money, make a withdrawal, Syn. ถอนเงิน, Example: รัฐบาลได้เบิกเงินงวดแรกจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว, Thai definition: เอาเงินออกจากธนาคารไปโดยการถอนจากยอดที่มีอยู่
ใบเบิก[N] withdrawal slip, See also: bill of lading, Syn. ใบเบิกของ, Example: ถ้าพนักงานต้องการใช้เครื่องมือต่างๆ ทุกคนต้องทำใบเบิกแจ้งลงมายังบรรณารักษ์ ซึ่งจะกำหนดเวลาการใช้เครื่องมือนั้นๆ, Count unit: ใบ, แผ่น, Thai definition: หนังสือเบิกสิ่งของต่างๆ
ราข้อ[V] back off, See also: withdraw, retreat, yield, Syn. เลิก, เลิกรา, Thai definition: เลิกกันไปเอง
เฉลิมพระชนมพรรษา[V] celebrate the king's or queen's birthday anniversary, Syn. ฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ, Example: พสกนิกรต่างเข้าเฝ้าถวายความจงรักภักดี และถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2543 (ก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 1 วัน) ณ พระที่นั่งอัมพร
การถอดถอน[N] demotion, See also: demoting, dismissal, removal, withdrawn, Syn. การปลด, การปลดออก, การถอดออก, Example: การถอดถอนบุคคลใดบุคคลหนึ่งออกจากตำแหน่งงานต่างๆ ต้องกระทำโดยความชอบธรรม, Thai definition: ถอดออกจากตำแหน่ง
การถอย[N] going back, See also: backing up, retreat, reverse, receding, withdrawal, abatement, declination, Syn. การถดถอย, การเสื่อม, การลด, การลง, การลดลง, การหลีก, การเลี่ยง, การหนี, การเลื่อน, การเคลื่อน, Example: การถอยไปตั้งหลักของเขาในครั้งนี้อาจจะเป็นการรุกในทางการเมืองครั้งต่อไปของเขาก็เป็นได้, Thai definition: การเคลื่อนหรือทำให้เคลื่อนไปข้างหลัง, การขยับออกจากที่, การเลื่อนที่ รวมถึงการลดลง
การเพิกถอน[N] withdrawal, See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction, Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การเลิกล้ม, การยกเลิก
การชัก[N] deduction, See also: withdrawal, Syn. การเอาออก, การหักออก, Example: การชักใบสมัครผู้เข้าแข่งขันออกของกรรมการทำให้งานนี้เหลือเพียงผู้สมัครเพียง 3 คนเท่านั้น
สุขสันต์วันเกิด[N] Happy Birthday, Thai definition: คำอวยพรในโอกาสวันเกิด
ถอนทหาร[V] withdraw, See also: take out, remove, extract, Syn. ถอนกำลัง, Ant. ตรึงกำลัง, Example: โซเวียตรับปากจะถอนทหารหน่วยนั้นออกไป, Thai definition: ถอนกำลังทหาร
ถอนฟ้อง[V] withdraw one's case, See also: withdraw a legal charge, Example: ประชาถอนฟ้องพิสิฐ เพราะอ้างว่าไม่ต้องการสร้างศัตรู, Thai definition: รับคำฟ้องกลับคืน ไม่เอาความหรือดำเนินคดีต่อไป
ถอนฟ้อง[V] withdraw one's case, See also: withdraw an accusation, Example: ผู้กระทำความผิดรอดพ้นจากการถูกลงโทษ เนื่องจากเอกชนบางรายถอนฟ้อง, Thai definition: ยกเลิกการฟ้อง
หักบัญชี[V] make an auto payment through account number, See also: pay by withdrawing the amount of money in the bank, Syn. หักหนี้, ลบล้าง, ชำระหนี้, Example: จ่ายค่าไฟฟ้าโดยหักบัญชีสะดวกดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเบิก[n.] (baiboēk) EN: check ; requisition ; withdrawal slip   
ใบเบิกเงิน[n. exp.] (baiboēk ngoen) EN: cash voucher ; withdrawal slip   
เบิก[v.] (boēk) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up   FR: retirer
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal   FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
เบิกเงินจากธนาคาร[v. exp.] (boēk ngoen jāk thanākhān) EN: withdraw money from the bank   FR: retirer de l'argent à la banque
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce   FR: annuler ; décommander ; dénoncer
เฉลิมพระชนมพรรษา[n. prop.] (Chaloēmphrachonmaphansā) EN: King's Birthday celebrations   
หักบัญชี[v. exp.] (hak banchī) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank   FR: solder un compte
หด[v.] (hot) EN: draw back ; withdraw   FR: retirer ; ôter
จ้องจับผิด[v. exp.] (jøng japphit) EN: watch attentively for a mistake ; be a watchdog   FR: surveiller attentivement
การเลิกล้ม[n.] (kān loēklom) EN: withdrawal   
การถอน[n.] (kān thøn) EN: withdrawal ; redemption   FR: retrait [m] ; extraction [f]
การถอนฟ้อง[n. exp.] (kān thøn føng) EN: withdrawal of an action   
การถอนเงิน[n. exp.] (kān thøn ngoen) EN: withdrawal of money   FR: retrait d'argent [m]
การถอนตัว[n. exp.] (kān thøn tūa) EN: withdrawal   
เก็บตัว[v.] (keptūa) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
ค่าถอนเงิน[n. exp.] (kān thøn ngoen) EN: withdrawal fee   
เค้กวันเกิด[n. exp.] (khek wankoēt) EN: birthday cake   FR: gâteau d'anniversaire [m]
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind   FR: se rétracter ; se dédire
ความละเอียดสูง[n. exp.] (khwām la-īet sūng) EN: high-definition   FR: haute résolution [f] ; haute définition [f] ; HD
กลุ่มจับตาประชาธิปไตย[n. exp.] (klum japtā prachāthippatai) EN: watchdog   FR: observateurs [mpl]
ล่า[v.] (lā) EN: retreat ; recess ; withdraw   FR: se retirer ; déguerpir ; reculer
ล่าทัพ[v. exp.] (lā thap) EN: withdraw   FR: battre en retraite
ลงแดง[v.] (longdaēng) EN: suffer from excessive bloody flux ; suffer from severe dysentery ; have withdrawal symptoms   
มึน[v.] (meun) EN: be stupefied ; be dazed ; be grogg ; be punchdrunk   FR: être étourdi ; être groggy
ในโอกาสวันเกิดของ...[xp] (nai ōkāt wankoēt khøng …) EN: on the occasion of … birthday   FR: à l'occasion de l'anniversaire de …
งานเลี้ยงวันเกิด[n. exp.] (ngān līeng wankoēt) EN: birthday party   FR: réception d'anniversaire [f]
งานแซยิด[n. exp.] (ngān saēyit) EN: celebrations on the 60th birthday   
ผีเสื้ออาชดุ๊คธรรมดา = ผีเสื้ออาชดุ๊กธรรมดา[n. exp.] (phīseūa āchduk thammadā) EN: Common Archduke   
เพิก[v.] (phoēk) EN: withdraw   FR: enlever ; retirer ; ôter
เพิกถอน[v.] (phoēkthøn) EN: withdraw ; revoke ; repeal ; cancel ; rescind ; annul   FR: abroger ; révoquer ; annuler
ปล่อยมือ[v.] (plǿimeū) EN: give up ; withdraw ; relinquish one's hands ; loosen the grip   
แซยิด[n.] (saēyit) EN: the sixtieth anniversary of age ; 60th birthday celebration ; the 60th birthday   
สุขสันต์วันเกิด[n. exp.] (suksan wankoēt) EN: happy birthda   FR: joyeux anniversaire
ตัดรัก[v. exp.] (tat rak) EN: cast off (a lover) ; jilt ; break off ; withdraw one's love from ; stop loving   FR: rompre ; se séparer
ถอย[v.] (thøi) EN: retreat ; draw back ; withdraw ; recede ; go back   FR: reculer ; revenir ; éloigner
ถอยร่น[v.] (thøiron) EN: retreat in disarray ; withdraw in disarray   
ถอยทัพ[v. exp.] (thøi thap) EN: withdraw troops ; withdraw forces ; order a retreat   FR: battre en retraite ; se replier
ถอน[v.] (thøn) EN: pull out ; pull up ; draw ; withdraw ; uproot ; extract ; root out   FR: arracher ; enlever ; retirer ; extraire ; révoquer
ถอนฟ้อง[v. exp.] (thøn føng) EN: withdraw an accusation ; withdraw an action ; withdraw a legal charge ; drop an action   FR: retirer sa plainte
ถอนกำลัง[v. exp.] (thøn kamlang) EN: withdraw ; pull sth/sb out   
ถอนคดี[v. exp.] (thøn khadī) EN: withdraw a case ; withdraw an action   
ถอนข้อเสนอ[v. exp.] (thøn khøsanōe) EN: withdraw a proposal   FR: retirer une proposition
ถอนหมั้น[v. exp.] (thøn man) EN: break off one's engagement ; withdraw one's engagement ; disengage   FR: rompre ses fiançailles
ถอนเงิน[v. exp.] (thøn ngoen) EN: withdraw money ; draw deposits ; draw money ; make a withdrawal ; cash a check   FR: retirer de l'argent
ถอนทหาร[v. exp.] (thøn thahān) EN: withdraw troops   
ถอนตัว[v.] (thøntūa) EN: withdraw (from) ; quit ; secede from ; leave ; pull out ; resign ; stop taking part   FR: se retirer ; quitter
ถอนตัวจาก[v. exp.] (thøntūa jāk) EN: withdraw from   
ถด[v.] (thot) EN: move backwards ; budge ; stir; retreat ; withdraw ; shrink back   FR: reculer
วันเฉลิมพระชนมพรรษา[n. exp.] (wan chaloēm Phrachonmaphansā) EN: King's birthday   

CMU English Pronouncing Dictionary
PHD P IY1 EY2 CH D IY1
FAHD F AA1 D
UHDE AH1 D
UHDE UW1 D AH0
IHDE IH1 D
MAHDI M AA1 D IY0
WEHDE W EH1 D
ROHDE R OW1 D
ROHDE R OW1 D AH0
MEHDI M EH1 D IY0
LEHDER L EH1 D ER0
REHDER R EH1 D ER0
RUSHDIE R AH1 SH D IY0
SACHDEV S AE1 CH D EH2 V
MEGHDAR M EH1 G D AA0 R
BAGHDAD B AE1 G D AE0 D
ASHDOWN AE1 SH D AW2 N
BIRTHDAY B ER1 TH D EY2
WATCHDOG W AA1 CH D AO2 G
WITHDRAW W IH0 DH D R AO1
WITHDRAW W IH0 TH D R AO1
WITHDREW W IH0 TH D R UW1
BLUHDORN B L AH1 D AO2 R N
ARCHDUKE AA1 R CH D UW2 K
WITHDREW W IH0 DH D R UW1
LEHDER'S L EH1 D ER0 Z
WITHDRAWN W IH0 DH D R AO1 N
WITHDRAWN W IH0 TH D R AO1 N
WITHDRAWS W IH0 TH D R AO1 Z
WITHDRAWS W IH0 DH D R AO1 Z
WATCHDOGS W AA1 CH D AO2 G Z
BAGHDAD'S B AE1 G D AE0 D Z
BIRTHDAYS B ER1 TH D EY2 Z
NOTHDURFT N AA1 TH D ER0 F T
TOUCHDOWN T AH1 CH D AW2 N
SOUTHDOWN S AW1 TH D AW2 N
RUSHDIE'S R AH1 SH D IY0 Z
TOUCHDOWNS T AH1 CH D AW2 N Z
HEALTHDYNE HH EH1 L TH D AY2 N
FLASHDANCE F L AE1 SH D AE2 N S
DAUGHDRILL D AO1 D R IH0 L
WITHDRAWAL W IH0 TH D R AO1 AH0 L
WITHDRAWAL W IH0 DH D R AO1 AH0 L
CASHDOLLAR K AE1 SH D AA2 L ER0
WITHDRAWALS W IH0 TH D R AO1 AH0 L Z
ARCHDIOCESE AA1 R CH D AY1 AH0 S IY0 Z
WITHDRAWING W IH0 TH D R AO1 IH0 NG
WITHDRAWING W IH0 DH D R AO1 IH0 NG
FLASHDANCES F L AE1 SH D AE2 N S IH0 Z
SOUTHDOWN'S S AW1 TH D AW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
PhD (n) pˌiːˌɛɪtʃdˈiː (p ii2 ei2 ch d ii1)
Fahd (n) faːd (f aa d)
Baghdad (n) bˈægdˈæd (b a1 g d a1 d)
washday (n) wˈɒʃdɛɪ (w o1 sh d ei)
Rochdale (n) rˈɒtʃdɛɪl (r o1 ch d ei l)
archduke (n) ˌaːtʃdjˈuːk (aa2 ch d y uu1 k)
birthday (n) bˈɜːʳθdɛɪ (b @@1 th d ei)
washdays (n) wˈɒʃdɛɪz (w o1 sh d ei z)
watchdog (n) wˈɒtʃdɒg (w o1 ch d o g)
withdraw (v) wˈɪðdrˈɔː (w i1 dh d r oo1)
withdrew (v) wˈɪðdrˈuː (w i1 dh d r uu1)
archdukes (n) ˌaːtʃdjˈuːks (aa2 ch d y uu1 k s)
birthdays (n) bˈɜːʳθdɛɪz (b @@1 th d ei z)
sheikhdom (n) ʃˈɛɪkdəm (sh ei1 k d @ m)
touchdown (n) tˈʌtʃdaun (t uh1 ch d au n)
watchdogs (n) wˈɒtʃdɒgz (w o1 ch d o g z)
withdrawn (v) wˈɪðdrˈɔːn (w i1 dh d r oo1 n)
withdraws (v) wˈɪðdrˈɔːz (w i1 dh d r oo1 z)
archdeacon (n) ˌaːtʃdˈiːkən (aa2 ch d ii1 k @ n)
sheikhdoms (n) ʃˈɛɪkdəmz (sh ei1 k d @ m z)
splashdown (n) splˈæʃdaun (s p l a1 sh d au n)
touchdowns (n) tˈʌtʃdaunz (t uh1 ch d au n z)
withdrawal (n) wˈɪðdrˈɔːəl (w i1 dh d r oo1 @ l)
archdeacons (n) ˌaːtʃdˈiːkənz (aa2 ch d ii1 k @ n z)
archdiocese (n) ˌaːtʃdˈaɪəsɪs (aa2 ch d ai1 @ s i s)
splashdowns (n) splˈæʃdaunz (s p l a1 sh d au n z)
withdrawals (n) wˈɪðdrˈɔːəlz (w i1 dh d r oo1 @ l z)
withdrawing (v) wˈɪðdrˈɔːɪŋ (w i1 dh d r oo1 i ng)
archdeaconry (n) ˈaːtʃdˈiːkənriː (aa1 ch d ii1 k @ n r ii)
archdioceses (n) ˌaːtʃdˈaɪəsɪsɪz (aa2 ch d ai1 @ s i s i z)
archdeaconries (n) ˈaːtʃdˈiːkənrɪz (aa1 ch d ii1 k @ n r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提出[tí chū, ㄊㄧˊ ㄔㄨ, ] to raise (an issue); to propose; to put forward; to suggest; to post (on a website); to withdraw (cash), #409 [Add to Longdo]
退[tuì, ㄊㄨㄟˋ, 退] retreat; to decline; to move back; to withdraw, #1,934 [Add to Longdo]
生日[shēng rì, ㄕㄥ ㄖˋ, ] birthday, #2,192 [Add to Longdo]
圣诞[Shèng dàn, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ, / ] Christmas; birthday of reigning Emperor; Confucius' birthday, #2,302 [Add to Longdo]
生日快乐[shēng rì kuài lè, ㄕㄥ ㄖˋ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] Happy birthday, #2,583 [Add to Longdo]
退出[tuì chū, ㄊㄨㄟˋ ㄔㄨ, 退] to withdraw; to abort; to quit, #3,497 [Add to Longdo]
[suō, ㄙㄨㄛ, / ] to withdraw; to pull back; to contract; to shrink; to reduce; abbreviation, #5,131 [Add to Longdo]
提取[tí qǔ, ㄊㄧˊ ㄑㄩˇ, ] to extract; to refine; to withdraw (from a bank or warehouse); to pick up, #5,285 [Add to Longdo]
收回[shōu huí, ㄕㄡ ㄏㄨㄟˊ, ] to regain; to retake; to take back; to withdraw; to revoke, #5,450 [Add to Longdo]
[chè, ㄔㄜˋ, ] remove; take away; withdraw, #5,737 [Add to Longdo]
撤离[chè lí, ㄔㄜˋ ㄌㄧˊ, / ] withdraw from; evacuate, #8,359 [Add to Longdo]
巴格达[Bā gé dá, ㄅㄚ ㄍㄜˊ ㄉㄚˊ, / ] Baghdad (capital of Iraq), #8,422 [Add to Longdo]
撤出[chè chū, ㄔㄜˋ ㄔㄨ, ] to withdraw; to leave; to retreat; to pull out, #10,824 [Add to Longdo]
着陆[zhuó lù, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ, / ] landing; touchdown; to land; to touch down, #11,846 [Add to Longdo]
过生日[guò shēng rì, ㄍㄨㄛˋ ㄕㄥ ㄖˋ, / ] to celebrate a birthday, #12,822 [Add to Longdo]
撤军[chè jūn, ㄔㄜˋ ㄐㄩㄣ, / ] to withdraw troops; to retreat, #14,594 [Add to Longdo]
博士学位[bó shì xué wèi, ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] doctoral degree; PhD; same as Doctor of Philosophy 哲學博士學位|哲学博士学位, #15,949 [Add to Longdo]
诞辰[dàn chén, ㄉㄢˋ ㄔㄣˊ, / ] birthday, #16,610 [Add to Longdo]
撤回[chè huí, ㄔㄜˋ ㄏㄨㄟˊ, ] withdraw, #17,920 [Add to Longdo]
满月[mǎn yuè, ㄇㄢˇ ㄩㄝˋ, / 滿] full moon; whole month; baby's one-month old birthday, #22,119 [Add to Longdo]
[chè, ㄔㄜˋ, / ] to remove; to withdraw, #23,384 [Add to Longdo]
撤走[chè zǒu, ㄔㄜˋ ㄗㄡˇ, ] withdraw, #25,496 [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, / ] birth; birthday; brag; boast; to increase, #27,130 [Add to Longdo]
改口[gǎi kǒu, ㄍㄞˇ ㄎㄡˇ, ] to correct oneself; to withdraw or modify one's previous remark, #27,717 [Add to Longdo]
提款[tí kuǎn, ㄊㄧˊ ㄎㄨㄢˇ, ] to withdraw money; to take money out of the bank, #31,490 [Add to Longdo]
一丝不挂[yī sī bù guà, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit, #35,814 [Add to Longdo]
祝寿[zhù shòu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˋ, 寿 / ] birthday congratulations, #37,893 [Add to Longdo]
华诞[huá dàn, ㄏㄨㄚˊ ㄉㄢˋ, / ] your birthday (honorific), #39,060 [Add to Longdo]
生辰[shēng chén, ㄕㄥ ㄔㄣˊ, ] birthday, #39,763 [Add to Longdo]
多动症[duō dòng zhèng, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄥˋ, / ] attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD), #42,607 [Add to Longdo]
提留[tí liú, ㄊㄧˊ ㄌㄧㄡˊ, ] to withdraw (money) and retain it, #47,043 [Add to Longdo]
寿辰[shòu chén, ㄕㄡˋ ㄔㄣˊ, 寿 / ] birthday (of an old person), #48,401 [Add to Longdo]
法赫德[Fǎ hè dé, ㄈㄚˇ ㄏㄜˋ ㄉㄜˊ, ] King Fahd of Saudi Arabia, #49,935 [Add to Longdo]
翻供[fān gòng, ㄈㄢ ㄍㄨㄥˋ, ] to retract testimony; to withdraw a confession, #53,617 [Add to Longdo]
寿比南山[shòu bǐ Nán shān, ㄕㄡˋ ㄅㄧˇ ㄋㄢˊ ㄕㄢ, 寿 / ] Live as long as Mt Nan! (成语 saw, conventional greeting); We wish you Happy Birthday and many more of them., #60,301 [Add to Longdo]
退避[tuì bì, ㄊㄨㄟˋ ㄅㄧˋ, 退] withdraw, #61,975 [Add to Longdo]
退避三舍[tuì bì sān shè, ㄊㄨㄟˋ ㄅㄧˋ ㄙㄢ ㄕㄜˋ, 退 / 退] lit. to retreat three day's march (成语 saw); fig. to give way in the face of superior strength; a strategic withdrawal, #62,572 [Add to Longdo]
撤兵[chè bīng, ㄔㄜˋ ㄅㄧㄥ, ] withdraw troops; retreat, #63,912 [Add to Longdo]
寿面[shòu miàn, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, 寿 / ] birthday noodles (for longevity), #65,684 [Add to Longdo]
班师[bān shī, ㄅㄢ ㄕ, / ] withdraw troops from the front; return after victory, #70,849 [Add to Longdo]
拜寿[bài shòu, ㄅㄞˋ ㄕㄡˋ, 寿 / ] congratulate an elderly person on his birthday; offer birthday felicitations, #75,284 [Add to Longdo]
寿桃[shòu táo, ㄕㄡˋ ㄊㄠˊ, 寿 / ] (myth.) peaches of immortality, kept by Xi Wangmu; fresh or confectionery peaches offered as a birthday gift, #83,520 [Add to Longdo]
寿堂[shòu táng, ㄕㄡˋ ㄊㄤˊ, 寿 / ] mourning hall; a hall for a birthday celebration, #88,447 [Add to Longdo]
寿礼[shòu lǐ, ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, 寿 / ] birthday present (for an old person), #90,188 [Add to Longdo]
迈赫迪[Mài hè dí, ㄇㄞˋ ㄏㄜˋ ㄉㄧˊ, / ] Mahdi or Mehdi (Arabic: Guided one), redeemer of some Islamic prophesy, #96,229 [Add to Longdo]
脱开[tuō kāi, ㄊㄨㄛ ㄎㄞ, / ] to withdraw, #286,463 [Add to Longdo]
翻嘴[fān zuǐ, ㄈㄢ ㄗㄨㄟˇ, ] to withdraw a remark; to quarrel, #436,859 [Add to Longdo]
花朝月夕[huā zhāo yuè xī, ㄏㄨㄚ ㄓㄠ ㄩㄝˋ ㄒㄧ, ] a beautiful day; cf. Birthday of the Flowers on lunar 15th February and Mid-autumn Festival on lunar 15th August, #466,134 [Add to Longdo]
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, ] 1st birthday of a child, #748,523 [Add to Longdo]
及笄[jí jī, ㄐㄧˊ ㄐㄧ, ] to reach marriageable age (a girl's fifteenth birthday) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
引き出す[ひきだす, hikidasu] Thai: ถอน(เงิน) English: to withdraw

German-Thai: Longdo Dictionary
nachdemหลังจาก (+ ประโยค)
nachdenken(vi) |dachte nach, hat nachgedacht| (über etw.) คิดพิจารณา, See also: überlegen
je nachdemขึ้นอยู่กับว่า (มักตามด้วยวลีที่ขึ้นต้นด้วย wann / wie / wieviel / ob) เช่น Ich werde meiner Freundin ein Buch oder eine Handtasche zu ihrem Geburtstag schenken, je nachdem wieviel Geld ich in diesem Monat übrig habe. ผมจะให้หนังสือหนึ่งเล่มหรือกระเป๋าถือหนึ่งใบเป็นของขวัญวันเกิดแก่แฟนผม แต่มันขึ้นกับว่าผมมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่เดือนนี้
nachdem(Konj.) |กริยาอยู่ท้ายประโยค| หลังจาก เช่น Nachdem ich mit dir telefoniert habe, arbeite ich weiter. หลังจากที่ฉันโทรศัพท์กับเธอ ฉันทำงานต่อ
nachdenken(vi) |denkt nach, dachte nach, hat nachgedacht, über + jmdn./etw.(A)| คิดใคร่ครวญ เช่น Ich habe damals viel über die Abenteuer des Gebirges nachgedacht. ตอนนั้นฉันคิดเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยตามเทือกเขาซะมากมาย
durchdrehen(vi) |drehte durch, hat/ist durchgedreht| วู่วาม, มุทะลุโมโห, ตบะแตก เช่น Warum drehte Zidane im Finalspiel gegen Italien durch?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachdruck {m}reprint [Add to Longdo]
Abgang {m} (ausgesonderter Band usw.)withdrawals [Add to Longdo]
Abhebung {f}withdrawal [Add to Longdo]
Absatz {m} (Buchdruck)break [Add to Longdo]
Althochdeutsch {n}Old High German [Add to Longdo]
Ansprechdruck {m}response pressure [Add to Longdo]
Antizyklone {f}; Hochdruckgebiet {n}; Hochdruck {m} [meteo.]anticyclone [Add to Longdo]
Ausleihdatum {n}date of issue [Add to Longdo]
Ausscheiden {n}elimination; withdrawal [Add to Longdo]
Ausstieg {m} aus der Kernenergiewithdrawal from the nuclear energy programme [Add to Longdo]
Austrittsalter {m}age at withdrawal [Add to Longdo]
Auszahlungsschein {m}withdrawal slip [Add to Longdo]
Auszugskraft {f}withdrawal force [Add to Longdo]
Bauchdecke {f}abdominal wall [Add to Longdo]
Bedachung {f}; Dachdeckung {f} | Bedachungen {pl}roofing | roofings [Add to Longdo]
Bluthochdruck {m} | an Bluthochdruck leidenhigh blood pressure; hypertension | to have high blood pressure [Add to Longdo]
Blutrache {f}; Vendetta {f}; Fehde {f} | an jdm. Blutrache übenvendetta | to carry on a vendetta against sb. [Add to Longdo]
Bolzenlochdurchmesser {m} [techn.]stud hole diameter [Add to Longdo]
Bruchdehnung {f}tensile stretch; breaking elongation; elongation at break [Add to Longdo]
Buchdrucker {m}printer [Add to Longdo]
Buchdruckerei {f}printing office [Add to Longdo]
Dachdämmung {f}; Dachisolierung {f}roof insulation [Add to Longdo]
Dachdecken {n}tiling of the roof [Add to Longdo]
Dachdecker {m}; Dachdeckerin {f} | Dachdecker {pl}roofer | roofer [Add to Longdo]
Dachdecker {m} (für Reetdächer)thatcher [Add to Longdo]
Dachdecker {m} | Dachdecker {pl}tiler | tilers [Add to Longdo]
Dachdeckerarbeiten {pl}roofing work [Add to Longdo]
Dachdichtung {f}roof sealing [Add to Longdo]
Dachdichtungsbahn {f}moisture-proof roof sheet [Add to Longdo]
Sachdividende {f}property dividend [Add to Longdo]
Drehdorn {m}turning mandrel [Add to Longdo]
Durchdringung {f}penetration [Add to Longdo]
Dschungel {m} | der fast undurchdringliche Dschungeljungle | the barely penetrable jungle [Add to Longdo]
Durchdringung {f}pervasion [Add to Longdo]
Durchdachtheit {f}; Ausgeklügeltheit {f}sophistication [Add to Longdo]
Durchdenken eines Problemswalkthrough [Add to Longdo]
Durchdringbarkeit {f}penetrativeness [Add to Longdo]
Durchdringverbindung {f}insulation piercing [Add to Longdo]
Einschub {m}slide-in unit; withdrawable unit [Add to Longdo]
Einschubtechnik {f}withdrawable-unit design [Add to Longdo]
Einzelziehkraft {f}individual withdrawal force [Add to Longdo]
Entleihdatum {n}date of issue [Add to Longdo]
Entnahme {f}withdrawal [Add to Longdo]
Entziehungskur {f} | Entziehungskuren {pl}withdrawal treatment | withdrawal treatments [Add to Longdo]
Entzug {m}; Entziehung {f}withdrawal [Add to Longdo]
Entzugserscheinung {f} | Entzugserscheinungen {pl}withdrawal symptom | withdrawal symptoms [Add to Longdo]
Erzdiözese {f}archdiocese [Add to Longdo]
Erzherzog {m}archduke [Add to Longdo]
Erzherzogin {f} | Erzherzoginnen {pl}archduchess | archduchesses [Add to Longdo]
Fadenbruchdetektor {m}thread breakage detector [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
HDD[エッチディーディー;エイチディーディー, ecchidei-dei-; eichidei-dei-] (n) {comp} (See ハードディスク) hard disk drive; HDD [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]
お釈迦様の誕生日;御釈迦様の誕生日[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday [Add to Longdo]
お誕生会;御誕生会[おたんじょうかい, otanjoukai] (n) (See 誕生会) birthday party [Add to Longdo]
お誕生日おめでとう[おたんじょうびおめでとう, otanjoubiomedetou] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
お誕生日おめでとうございます;御誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
すっぽんぽん[, supponpon] (adj-na,n) utterly stark naked; wearing only one's birthday suit [Add to Longdo]
ウォッチドッグ[, uocchidoggu] (n) watchdog; surveillance [Add to Longdo]
ウォッチドッグタイマ[, uocchidoggutaima] (n) {comp} watchdog timer [Add to Longdo]
ウォッチドッグタイマー[, uocchidoggutaima-] (n) {comp} watchdog timer [Add to Longdo]
ウォッチドッグドライバ[, uocchidoggudoraiba] (n) {comp} watchdog driver [Add to Longdo]
エイチディー[, eichidei-] (n) {comp} HD [Add to Longdo]
エイチディーエルシー[, eichidei-erushi-] (n) {comp} HDLC [Add to Longdo]
エフディーエイチディー[, efudei-eichidei-] (n) {comp} FDHD [Add to Longdo]
オーバードクター[, o-ba-dokuta-] (n) unemployed person with a PhD (wasei [Add to Longdo]
スタック[, sutakku] (n) (1) stack; (2) {comp} pushdown list; pushdown stack; (n,vs) (3) stuck [Add to Longdo]
スンニ・トライアングル;スンニトライアングル[, sunni . toraianguru ; sunnitoraianguru] (n) Sunni Triangle (area of Iraq bounded by Baghdad, Ramadi and Tikrit) (ara [Add to Longdo]
タッチダウン[, tacchidaun] (n,vs) touchdown (as in rugby, etc.) [Add to Longdo]
ニーエイチディー[, ni-eichidei-] (n) {comp} 2HD [Add to Longdo]
ハードディスクレコーディング[, ha-dodeisukureko-deingu] (n) {comp} hard disk recording; HDR [Add to Longdo]
ハイビジョン(P);ハイビション[, haibijon (P); haibishon] (n) high-definition television; HDTV; Hi-Vision; (P) [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] (n) {comp} High-level Data Link Control; HDLC [Add to Longdo]
ハッピーバースデー;ハッピーバースデイ[, happi-ba-sude-; happi-ba-sudei] (int) (See お誕生日おめでとう・おたんじょうびおめでとう) Happy Birthday [Add to Longdo]
ハピバー;ハッピバー[, hapiba-; happiba-] (int) (abbr) (sl) (See ハッピーバースデー) Happy Birthday [Add to Longdo]
バースデー(P);バースディ;バースデイ[, ba-sude-(P); ba-sudei ; ba-sudei] (n) birthday; (P) [Add to Longdo]
バースデーカード;バースデイカード[, ba-sude-ka-do ; ba-sudeika-do] (n) birthday card [Add to Longdo]
バースデーケーキ[, ba-sude-ke-ki] (n) birthday cake [Add to Longdo]
バグダッド[, bagudaddo] (n) Baghdad; (P) [Add to Longdo]
ヒッキー[, hikki-] (n) (derog) (sl) (See 引きこもり・1) someone who withdraws from society (e.g. hides in their room); hikikomori [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] (n) {comp} beginning-of-file label; header label; HDR [Add to Longdo]
フタボシイソハゼ[, futaboshiisohaze] (n) Lachdebrere's pygmy goby (Eviota lachdeberei) [Add to Longdo]
ヘッドディスクアセンブリ[, heddodeisukuasenburi] (n) {comp} head-disk assembly; HDA [Add to Longdo]
悪魔の詩[あくまのし, akumanoshi] (n) The Satanic Verses (novel by Salman Rushdie) [Add to Longdo]
引きこもり(P);引き篭り;引篭り;引き籠り;引籠り;引き籠もり[ひきこもり, hikikomori] (n) (1) a shut-in; a stay-at-home; people who withdraw from society (e.g. retire to the country); (2) social withdrawal; shunning other people; (P) [Add to Longdo]
引き下がる;引下がる(io);引きさがる[ひきさがる, hikisagaru] (v5r,vi) to withdraw; to leave [Add to Longdo]
引き下げる(P);引下げる(io)(P)[ひきさげる, hikisageru] (v1,vt) to pull down; to lower; to reduce; to withdraw; (P) [Add to Longdo]
引き去る;引去る(io);引きさる[ひきさる, hikisaru] (v5r,vt) to retreat; to withdraw; to deduct [Add to Longdo]
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P) [Add to Longdo]
引き出し(P);引出し(P);抽き出し;抽出し;抽斗(oK)[ひきだし, hikidashi] (n) (1) drawer; (2) withdrawal; drawing out; (P) [Add to Longdo]
引き出す(P);引出す(P);引きだす[ひきだす, hikidasu] (v5s,vt) to pull out; to take out; to draw out; to withdraw; (P) [Add to Longdo]
引き上げる(P);引上げる(P);引き揚げる;引揚げる[ひきあげる, hikiageru] (v1,vt) (1) to pull up; to drag up; to lift up; (2) to increase; to raise (e.g. taxes); (3) to withdraw; to leave; to pull out; to retire; (4) to return home; (P) [Add to Longdo]
引き落とし;引落とし[ひきおとし, hikiotoshi] (n) debit; withdrawal; pulling (one's opponent) down; frontal pull-down (in Sumo); hiki-otoshi [Add to Longdo]
引っ込み思案;引込思案[ひっこみじあん, hikkomijian] (adj-no,adj-na) reserved; introverted; reticent; shy; withdrawn [Add to Longdo]
隠し引き出し[かくしひきだし, kakushihikidashi] (n) secret withdrawal; (P) [Add to Longdo]
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P) [Add to Longdo]
下城[げじょう, gejou] (n,vs) withdrawing from the castle [Add to Longdo]
花供養[はなくよう, hanakuyou] (n) commemoration of the Buddha's birthday [Add to Longdo]
花祭;花祭り[はなまつり, hanamatsuri] (n) Buddha's birthday festival (April 8th) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタック[すたっく, sutakku] pushdown list, (pushdown) stack [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
ヘッドディスクアセンブリ[へっどでいすくあせんぶり, heddodeisukuasenburi] head, disk assembly, HDA (abbr.) [Add to Longdo]
見出しラベル[みだしラベル, midashi raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
後入れ先出しリスト[あといれさきだしリスト, atoiresakidashi risuto] pushdown list, (pushdown) stack [Add to Longdo]
後入れ先出し記憶装置[あといれさきだしきおくそうち, atoiresakidashikiokusouchi] pushdown storage, stack (storage) [Add to Longdo]
高精細度テレビ[こうせいさいどテレビ, kouseisaido terebi] High Definition Television, HDTV [Add to Longdo]
高品位テレビ[こうひんテレビ, kouhin terebi] high definition television (HDTV) [Add to Longdo]
高品位テレビジョン[こうひんいテレビジョン, kouhin'i terebijon] high definition television (HDTV) [Add to Longdo]
半二重[はんにじゅう, hannijuu] Half-Duplex, HDX [Add to Longdo]
エイチディーディー[えいちでいーでいー, eichidei-dei-] HDD [Add to Longdo]
エイチディーエルシー[えいちでいーえるしー, eichidei-erushi-] HDLC [Add to Longdo]
エイチディー[えいちでいー, eichidei-] HD [Add to Longdo]
ニーエイチディー[にーえいちでいー, ni-eichidei-] 2HD [Add to Longdo]
エフディーエイチディー[えふでいーえいちでいー, efudei-eichidei-] FDHD [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
反省[はんせい, hansei] Reflexion, Nachdenken [Add to Longdo]
増刷[ぞうさつ, zousatsu] Nachdruck [Add to Longdo]
[てつ, tetsu] DURCHDRINGEN [Add to Longdo]
思案[しあん, shian] Ueberlegung, Nachdenken [Add to Longdo]
思索[しさく, shisaku] das_Nachdenken, das_Denken, das_Meditieren [Add to Longdo]
拓本[たくほん, takuhon] Abdruck (e.Inschrift, e.Bildes), Durchdruck (e.Inschrift, e.Bildes) [Add to Longdo]
沈思[ちんし, chinshi] tiefes_Nachdenken, tiefes_Nachsinnen [Add to Longdo]
漁船[ぎょせん, gyosen] Fischerboot, Fischdampfer [Add to Longdo]
省みる[かえりみる, kaerimiru] ueber_sich_selbst_nachdenken [Add to Longdo]
脱穀機[だっこくき, dakkokuki] Dreschmaschine, Maehdrescher [Add to Longdo]
複製[ふくせい, fukusei] Reproduktion, Nachdruck [Add to Longdo]
貫く[つらぬく, tsuranuku] durchstechen, durchdringen, durchsetzen [Add to Longdo]
貫通[かんつう, kantsuu] durchbohren, durchdringen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  HD
         High Density
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top