ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*haze*

HH EY1 Z   
172 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: haze, -haze-
Possible hiragana form: *はぜ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haze[N] เมฆหมอก, Syn. cloud, mist
haze[N] สิ่งที่ทำให้คลุมเครือ, See also: สิ่งที่ทำให้ไม่แน่ชัด
haze[VT] แกล้ง (ผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่า), See also: กลั่นแกล้ง
hazel[N] ต้นไม้เล็กๆ ชนิดหนึ่งในตระกูล Corylus, Syn. filbert
hazelnut[N] ผลของต้น hazel มีเปลือกแข็งสีน้ำตาลแดง, Syn. filbert, hazel
haze over[PHRV] มัวลง, See also: สลัว, Syn. film over, glaze over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haze(เฮซ) n. หมอก,เมฆหมอก,ความสลัว,ความมืดสลัว,ความเลอะเลือน vt. กลั่นแกล้ง,ยั่วเย้า,ระราน, Syn. vagueness
hazel(เฮ'เซิล) n. พืชต้นไม้เล็ก ๆ จำพวก Cotylud ให้ผลไม้ที่กินได้,ไม้ของต้นไม้ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
haze(n) หมอก,เมฆหมอก,ความมืดสลัว
hazel(adj) สีน้ำตาลอ่อน,สีน้ำตาลแดง,สีน้ำตาลทอง
hazel(n) พรรณไม้ชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ghazal; ghazelบทร้อยกรองคาซัล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ghazel; ghazalบทร้อยกรองคาซัล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ASEAN Ministerial Meeting on Hazeการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน " จัดขึ้นตามความจำเป็นและด้วยความเห็นชอบของทุกประเทศสมาชิก เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ อาเซียนด้านปัญหาหมอกควัน " [การทูต]
National Haze Action Planแผนปฏิบัติการแห่งชาติด้านปัญหาหมอกควัน " ในกรอบความ ร่วมมืออาเซียน " [การทูต]
ASEAN Regional Haze Action Planแผนปฏิบัติการอาเซียนระดับภูมิภาคด้านปัญหาหมอกควัน [การทูต]
Diffuse Hazeขุ่นทั่วไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hazel."Hazel. Synecdoche, New York (2008)
# My independence seems to vanish in the hazeความคืออิสระของฉันดูเหมือนว่าจะ หายไปในหมอกควัน Help! (1965)
# My independence seems to vanish in the hazeความคืออิสระของฉันดูเหมือนว่าจะ หายไปในหมอกควัน Help! (1965)
Let's get back to Turkdean barrow near Hazelton.ได้แล้ว, กลับมาตรงด้านนี้: ที่ เตอร์กดีน แบร์โร, ใกล้ฮาเฮลตัน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You have specified hazel eyes, dark hair and a fair skin.เธอมีตาสีน้ำตาล, ผมดำ แล้วก็... . ผิวขาว Gattaca (1997)
Oh, shit. Warden Hazen?ซวยไป พัศดีเฮเซ็น The Longest Yard (2005)
Hazen has a rating system for every con.เฮเซ็นจัดอันดับให้ดาวนักโทษทุกคน The Longest Yard (2005)
I guess that asshole Hazen wants to play dirty.ฉันว่าไอ้เปรตเฮเซ็น ต้องเล่นสกปรกกับเรา The Longest Yard (2005)
This is what causes the haze that gave the big Smoky Mountains their name.มันคือสิ่งซึ่งทำให้เกิดหมอกแดด ที่ทำให้ภูเขาสโมกกีได้ชื่อของมันมา An Inconvenient Truth (2006)
I must have hazelnut flavored coffee.ฉันจะต้องดื่มกาแฟรสฮาเซลนัท Unstoppable Marriage (2007)
31. Hazel.31 ฮาซีล! Heyy Babyy (2007)
The haze covers little jasmineเมฆปกคลุมมะลิน้อย Spider Lilies (2007)
The haze covers little jasmineเมฆหมอกปกคลุมมะลิน้อย Spider Lilies (2007)
Iridescent moonlight. the haze covers little jasmineแสงจันทร์ส่องหล้า เมฆหมอกปกคลุมดอกมะลิน้อยๆไว้ Spider Lilies (2007)
Hazelnut, maybe?เอ หรือ ฮาเซลนัท? รึเปล่า Chuck Versus Santa Claus (2008)
We have to choose one. Chocolate or hazelnut?เราต้องเลือกอันนึง ช็อคโกแลต หรือ เฮเซลนัท? About Last Night (2008)
Hazelnut.เฮเซลนัท About Last Night (2008)
Hazel will kill herself from envy.เฮเซลแทบจะตายเพราะความอิจฉา Bonfire of the Vanity (2008)
Hazel, I can hear your desperation from the other room.ฮาเซล ฉันได้ยินเธอนะ บ่นเรื่องความสิ้นหวังจากห้องอื่น Bonfire of the Vanity (2008)
hazel and Is keep biting my style, and I need something custom.ฮาเซเลนด์ ชอบจิกกัดสไตล์ของฉัน It's a Wonderful Lie (2008)
-hazel's new boyfriend... -... hitsherwiththe spotlight. -I hate you all.ฉันเกลียดพวกเธอ และพวกเราก็จะเปิดตัวหล่อนด้วยชุดที่ใสเหมือนแก้ว It's a Wonderful Lie (2008)
Yeah, there's like some green in there and then... on the pupil, there's like a hazel starburst sort of thing going on.ใช่ นั้นดูเหมือน สีเขียวในนั้น แล้วก็... ตรงตาดำ มันเหมือนสีน้ำตาลอ่อนๆ สะท้อนแสงออกมา I Love You, Beth Cooper (2009)
Bounce, little man. Skinny, I'm up on 2nd and Hazeltine, getting eyeballed hard.ถอยไปเจ้าตัวเล็ก ไอ้เหี่ยว ฉันอยู่ที่ถนนสาย 2 ฮาเซลไทน์ Mandala (2009)
Uh, Hazelton-เอ่อ ฮาเซลทัน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
They're gonna help us out with the Hazelton transfer... specifically with Carlo Chavez.พวกเขาจะมาช่วยเรา เรื่องการขนย้ายไปที่ฮาเซลทัน มาเพื่อคาโล่ ชาเวสโดยเฉพาะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- Hazelton.-ฮาเซลทัน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Uh, Hazelton, this is Custody Bus-เอ่อ ฮาเซลทัน นี่รถคุ้มกันนักโทษ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Uh, Hazelton, this is Custody Bus 2 from Grafton Penitentiary.เอ่อ ฮาเซลทันนี่รถคุ้มกันนักโทษหมายเลข2 จากสถานกักกันแกรฟทัน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- When was Hazelton expecting us?-เราต้องไปถึงฮาเซลทันเมื่อไหร่ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Why don't you call Hazelton?ทำไมคุณไม่โทรไปที่ฮาเซลทันล่ะคะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
If we don't show up at Hazelton, the F.B.I., U.S. Marshals... and every law officer in West Virginia is gonna be hunting you.ถ้าเรายังไม่ถึงฮาเซลทัน ทั้งเอฟบีไอ กองทัพสหรัฐ และเจ้าหน้าที่ทุกคนในเวสต์เวอร์จิเนียร์ จะออกตามตัวแก Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Hazel, clean my shoe.เฮเซล ทำความสะอาดรองเท้าของฉัน In the Realm of the Basses (2009)
And, Hazel, you got drunk and hooked up with your cousin, twice.แล้วก็เฮเซลเมา In the Realm of the Basses (2009)
I was never gonna move past Hazel and Is but I thought if there was a new regime--ฉันจะไม่ยอมอยู่ต่ำกว่าเฮเซลและอิสแน่ ฉันคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งให่ซะอีก เดี๋ยวนะ เธอแกล้งฉันเหรอ In the Realm of the Basses (2009)
Impossible, hazel.เป็นไปไม่ได้ เฮเซล Carrnal Knowledge (2009)
But Sarah Lawrence cannot accept someone who has hazed a teacher.แต่ซาร่า วอร์เรนซ์ไม่ยินดีรับคนที่กลั่นแกล้งอาจารย์ The Grandfather (2009)
Sarah lawrence cannot accept someone who has hazed a teacher.Sarah lawrence ไม่สามารถยอมรับนักเรียนที่กลั่นแกล้งอาจารย์ได้ Seder Anything (2009)
You need a machete to cut through The haze of lust that surrounds them.เธอต้องตัดไฟแต่ต้นลม กำจัดเมฆหมอกตัณหาระหว่างพวกเขา Vitamin D (2009)
Hey. None of that vanilla hazelnut crap.เฮ้ ไม่เอาถั่วฮาเซลวนิลาเลยนะ Fracture (2009)
We hooked up a few times in a drug haze. It's over.เรามั่วกันบ้าง ช่วงเวลาที่อยู่ในม่านหมอกแห่งการเมายา แต่มันจบแล้ว Pilot (2009)
You have the same irises, a rare dark green, the diamond shaped hazel flex together with the identical outer ears or pinner, which are only past down through direct blood line which makes by necessity either brothers or in this case, more likely father and son.แก้วตาคุณสีเขียวเข็มซึ่ง หาได้ยากยิ่ง นอกจากนี้ยังมีรูปของใบหูซึ่ง สืบทอดกันเฉพาะทางสายเลือดเท่านั้น อาจดูแล้วเหมือนเป็นพี่น้องหรือ... Sherlock Holmes (2009)
But earlier on in my... drunken haze...ส่วนฉันก็จะกลายเป็น... พวกขี้เมาคนหนึ่ง Chuck Versus the Other Guy (2010)
If, in a postcoital haze, you relayed my method, she might print it for killers everywhere to see.ถ้าฉันเฉลยซะเกลี้ยง คุณก็เฉยๆ กับวิธีทำงานของฉัน ส่วนแฟนคุณอาจนำไป ตีพิมพ์ทำข่าว จนฆาตกร รู้เทคนิควิธีการไปทั่ว The Body and the Bounty (2010)
Britney Spears busted our Brit out of her everyday, fragmented haze of confusion and gave her the confidence to step up and perform.เห็นมั้ยว่าบริทนี่ย์มีอิทธิพลกับพวกเรามากแค่ไหน แถมบริทนี่ย์ยัง ให้ความมั่นใจในการแสดงด้วย Britney/Brittany (2010)
Okay, if I am being hazed right now...ถ้าฉันโดนแกล้งอยู่นะ... Fresh Paint (2010)
I am in such a haze that I don't know what to do with myselfฉันสับสนไปหมด ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับตัวเองดี Episode #1.2 (2010)
I brought back parsnips. I'm going to make hazel nut soup for dinner, your favorite. Surprise!ผมนำกลับกาด ฉันจะไปทำซุปถั่วสีน้ำตาลแดง สำหรับอาหารค่ำที่คุณชื่นชอบ Tangled (2010)
I'm making hazel nut soup.ฉันทำซุปถั่วสีน้ำตาลแดง Tangled (2010)
You live at 311 Hazer Street in Quincy... ,..with a wife named Linda and three small dogs.You live at 311 Hazer Street in Quincy... ,.. with a wife named Linda and three small dogs. The Town (2010)
We have crossed the hazel meadow, and are now taking rest at the Cliffs of Kuneman.เราข้ามทุ่งเฮเซลมาแล้ว และขณะนี้กำลังหยุดพักที่ผาแห่งคูเนมัน Your Highness (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hazeThe haze enveloped London.
hazeWitch hazel tightens pores without drying skin.
hazeMy mind was in a haze after drinking so much.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยับแดด[N] haze, See also: cloudy day, overcast sky, Syn. เงาแดด, Example: พยับแดดทอดลงเป็นเงาให้เกิดภาพลวงตา, Thai definition: แสงแดดกล้าที่ปรากฏในระยะไกลเป็นระยิบระยับลวงตา ทำให้เห็นเป็นน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอก[n.] (møk) EN: fog ; haze ; mist   FR: brouillard [m] ; brume [f] ; voile de brume [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAZE    HH EY1 Z
HAZEN    HH EY1 Z AH0 N
HAZEL    HH EY1 Z AH0 L
HAZELL    HH AE1 Z AH0 L
CHAZEN    CH EY1 Z AH0 N
HAZELIP    HH AE1 Z AH0 L IH2 P
HAZELETT    HH AE1 Z AH0 L EH0 T
HAZELETT    HH AE1 Z L EH0 T
DESHAZER    D EH1 SH AH0 Z ER0
HAZELNUT    HH EY1 Z AH0 L N AH2 T
HAZELTON    HH EY1 Z AH0 L T AH0 N
HAZELWOOD    HH EY1 Z AH0 L W UH2 D
HAZELTINE    HH EY1 Z AH0 L T AY2 N
HAZELRIGG    HH EY1 Z EH0 L R IH0 G
HAZELRIGG    HH AH0 Z EH1 L R IH0 G
HAZELBAKER    HH EY1 Z AH0 L B EY2 K ER0
HAZELWOOD'S    HH EY1 Z AH0 L W UH2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haze    (v) hˈɛɪz (h ei1 z)
Hazel    (n) hˈɛɪzl (h ei1 z l)
hazed    (v) hˈɛɪzd (h ei1 z d)
hazel    (n) hˈɛɪzl (h ei1 z l)
hazes    (v) hˈɛɪzɪz (h ei1 z i z)
hazels    (n) hˈɛɪzlz (h ei1 z l z)
Hazelwood    (n) hˈɛɪzəlwud (h ei1 z @ l w u d)
witch-hazel    (n) wˈɪtʃ-hɛɪzl (w i1 ch - h ei z l)
witch-hazels    (n) wˈɪtʃ-hɛɪzlz (w i1 ch - h ei z l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴霾[yīn mái, ㄧㄣ ㄇㄞˊ, / ] haze, #17,830 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] hazel tree; Corylus heterophylla, #28,659 [Add to Longdo]
[ǎi, ㄞˇ, / ] mist; haze; cloudy sky, #36,053 [Add to Longdo]
榛子[zhēn zi, ㄓㄣ ㄗ˙, ] hazelnut, #41,056 [Add to Longdo]
薄雾[bó wù, ㄅㄛˊ ˋ, / ] mist; haze, #42,170 [Add to Longdo]
疑云[yí yún, ㄧˊ ㄩㄣˊ, / ] a haze of doubts and suspicions, #42,815 [Add to Longdo]
烟霞[yān xiá, ㄧㄢ ㄒㄧㄚˊ, / ] haze, #66,398 [Add to Longdo]
迷漫[mí màn, ㄇㄧˊ ㄇㄢˋ, ] vast haze; lost in boundless mists, #70,466 [Add to Longdo]
夏士莲[xiǎ shǐ lián, ㄒㄧㄚˇ ㄕˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] Hazeline (Unilever product), #145,230 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はぜ, haze] (n) ปลาบู่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
沙魚[はぜ, haze] (n) ปลาบู่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dunst {m}; Dunstschleier {m}haze; mist [Add to Longdo]
Haselnuss {f} [bot.] | Haselnüsse {pl}hazelnut | hazelnuts [Add to Longdo]
Haselnussstrauch {m} [bot.] | Haselnusssträuche {pl}hazel; hazel bush | hazel bushes [Add to Longdo]
Nebel {m}; Schleier {m}haze [Add to Longdo]
alphabetisches Zeichen; Alphazeichen {n}; Buchstabe {m}alphabetic character [Add to Longdo]
nussbraun; haselnussbraun {adj}hazel [Add to Longdo]
schikanierthazes [Add to Longdo]
schikaniertehazed [Add to Longdo]
Er blickte nicht mehr durch.His mind was in a haze. [Add to Longdo]
Er war wie betäubt.His mind was in a haze. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
だぼ鯊[だぼはぜ, dabohaze] (n) goby (fish) [Add to Longdo]
アオイソハゼ[, aoisohaze] (n) prasites pygmy goby (Eviota prasites); hairfin pygmy goby [Add to Longdo]
アオギハゼ[, aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
アカイソハゼ[, akaisohaze] (n) Eviota masudai (species of pygmy goby found in Japanese waters) [Add to Longdo]
アカホシイソハゼ[, akahoshiisohaze] (n) melasma pygmy goby (Eviota melasma); black-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
イソハゼ[, isohaze] (n) Eviota abax (species of pygmy goby ranging from Southern Japan to Hainan Is.) [Add to Longdo]
イソハゼ属[イソハゼぞく, isohaze zoku] (n) Eviota (genus of very small reef-associated Indo-Pacific gobies in the family Gobiidae); pygmy gobies [Add to Longdo]
イチモンジハゼ[, ichimonjihaze] (n) Trimma grammistes (species of small goby found in Japan and Taiwan) [Add to Longdo]
ウィッチヘーゼル[, uicchihe-zeru] (n) witch hazel [Add to Longdo]
ウラウチイソハゼ[, urauchiisohaze] (n) Eviota ocellifer (species of pygmy goby from the Ryukyu Islands, Japan) [Add to Longdo]
ウロコベニハゼ[, urokobenihaze] (n) Emery's goby (Trimma emeryi) [Add to Longdo]
エリホシベニハゼ[, erihoshibenihaze] (n) four-eye pygmy goby (Trimma hayashii, found from Japan to the Solomons) [Add to Longdo]
オオメハゼ[, oomehaze] (n) flame goby (Trimma macrophthalmum); large-eyed dwarfgoby; red-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
オキナワベニハゼ[, okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby [Add to Longdo]
オスジイソハゼ[, osujiisohaze] (n) zebra goby (Eviota zebrina); five-bar pygmy-goby [Add to Longdo]
オニベニハゼ[, onibenihaze] (n) Trimma yanagitai (species of goby found in Japan) [Add to Longdo]
オビイソハゼ[, obiisohaze] (n) broad-banded pygmy goby (Eviota latifasciata) [Add to Longdo]
オモナガフタホシハゼ[, omonagafutahoshihaze] (n) Eviota partimaculata (species of Indo-Pacific pygmy goby) [Add to Longdo]
オモナガフタボシイソハゼ[, omonagafutaboshiisohaze] (n) Eviota partimacula (species of pygmy goby found in the Marshall Islands) [Add to Longdo]
オヨギイソハゼ[, oyogiisohaze] (n) twostripe pygmy goby (Eviota bifasciata); doublebar goby [Add to Longdo]
オヨギベニハゼ[, oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby [Add to Longdo]
カスリモヨウベニハゼ[, kasurimoyoubenihaze] (n) Griffiths' pygmy-goby (Trimma griffithsi, found in the Indo-West Pacific); princess pygmy goby (Trimma marinae, found in Japan, New Guinea and Palau) [Add to Longdo]
カタボシニシキベニハゼ[, kataboshinishikibenihaze] (n) Trimma nomurai (species of goby found in Japan, Indonesia and New Caledonia) [Add to Longdo]
カバノキ科;樺木科;樺の木科[カバノキか(カバノキ科);かばのきか(樺木科;樺の木科), kabanoki ka ( kabanoki ka ); kabanokika ( kaba ki ka ; kaba no ki ka )] (n) Betulaceae (plant family); hazelnut [Add to Longdo]
キンホシイソハゼ[, kinhoshiisohaze] (n) storthynx pygmy goby (Eviota storthynx); belly-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
クロスジイソハゼ[, kurosujiisohaze] (n) Sebree's pygmy goby (Eviota sebreei) [Add to Longdo]
クロホシイソハゼ[, kurohoshiisohaze] (n) Smaragdus pygmy goby (Eviota smaragdus) [Add to Longdo]
コビトイソハゼ[, kobitoisohaze] (n) twospot pygmy goby (Eviota distigma) [Add to Longdo]
コメツブイソハゼ[, kometsubuisohaze] (n) Eviota sp.3 (species of pygmy goby) [Add to Longdo]
シボリイソハゼ[, shiboriisohaze] (n) Eviota korechika (species of pygmy goby found in Japan and Indonesia) [Add to Longdo]
シマイソハゼ[, shimaisohaze] (n) candycane pygmy goby (Trimma cana, species from the Western Pacific) [Add to Longdo]
シマミドリハゼ[, shimamidorihaze] (n) Afele's fringefin goby (Eviota afelei); Afele's pygmy goby [Add to Longdo]
シリウスベニハゼ[, shiriusubenihaze] (n) Trimma halonevum (species of goby found in Papua New Guinea); sparsely-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
シロイソハゼ[, shiroisohaze] (n) spotted fringefin goby (Eviota albolineata); white-barred pygmy-goby; whiteline pygmy goby [Add to Longdo]
シロオビイソハゼ[, shiroobiisohaze] (n) Pellucida pygmy goby (Eviota pellucida); neon pygmy goby [Add to Longdo]
スミツキイソハゼ[, sumitsukiisohaze] (n) infulata pygmy goby (Eviota infulata); shoulder-mark pygmy goby [Add to Longdo]
ソメワケイソハゼ[, somewakeisohaze] (n) blackbelly goby (Eviota nigriventris); blackbelly pygmy goby [Add to Longdo]
ダイトクベニハゼ[, daitokubenihaze] (n) Trimma caudipunctatum (species of goby found in Japan and Palau) [Add to Longdo]
チゴベニハゼ[, chigobenihaze] (n) Naude's rubble goby (Trimma naudei, an Indo-West Pacific fish species); rubble dwarfgoby; red pygmy-goby [Add to Longdo]
トラノコイソハゼ[, toranokoisohaze] (n) barred pygmy goby (Eviota fasciola); grubby pygmy-goby [Add to Longdo]
ナガシメベニハゼ[, nagashimebenihaze] (n) Trimma kudoi (species of goby found in Japan) [Add to Longdo]
ナンヨウミドリハゼ[, nanyoumidorihaze] (n) green bubble goby (Eviota prasina); pepperfin pygmy goby [Add to Longdo]
ニセクロスジイソハゼ[, nisekurosujiisohaze] (n) comet pygmy goby (Eviota cometa) [Add to Longdo]
ニンギョウベニハゼ[, ningyoubenihaze] (n) Trimma sheppardi (species of goby found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
ノワゼット[, nowazetto] (n) hazelnut (fre [Add to Longdo]
ハゼ科[ハゼか, haze ka] (n) Gobiidae (family of gobies containing over 2,000 species in over 200 genera) [Add to Longdo]
ハナグロイソハゼ[, hanaguroisohaze] (n) Eviota shimadai (species of pygmy goby found in Japan, Palau and Indonesia) [Add to Longdo]
ヒメアオギハゼ[, himeaogihaze] (n) wasp pygmy goby (Trimma flavatrum, species found from Japan to Australia) [Add to Longdo]
ヒメニラミベニハゼ[, himeniramibenihaze] (n) sharp-eye pygmy-goby (Trimma anaima, a Western Indian Ocean species) [Add to Longdo]
フジナベニハゼ[, fujinabenihaze] (n) Trimma winchi (species of goby from the Chagos Archipelago) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haze \Haze\, v. i.
   To be hazy, or thick with haze. --Ray.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haze \Haze\, v. t. [imp. & p. p. {Hazed} (h[=a]zd); p. pr. & vb.
   n. {Hazing}.] [Also {hase}.] [Cf. Sw. haza to hamstring, fr.
   has hough, OD. h[ae]ssen ham.]
   1. To harass by exacting unnecessary, disagreeable, or
    difficult work.
    [1913 Webster]
 
   2. To harass or annoy by playing abusive or shameful tricks
    upon; to humiliate by practical jokes; -- used esp. of
    college students, as an initiation rite into a fraternity
    or other group; as, the sophomores hazed a freshman.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haze \Haze\ (h[=a]z), n. [Cf. Icel. h["o]ss gray; akin to AS.
   hasu, heasu, gray; or Armor. a['e]zen, ['e]zen, warm vapor,
   exhalation, zephyr.]
   1. Light vapor or smoke in the air which more or less impedes
    vision, with little or no dampness; a lack of transparency
    in the air; hence, figuratively, obscurity; dimness.
    [1913 Webster]
 
       O'er the sky
       The silvery haze of summer drawn.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Above the world's uncertain haze.   --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. A state of confusion, uncertainty, or vagueness of thought
    or perception; as, after the explosion, people were
    wandering around in a haze.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top