Search result for

*hanté*

(187 entries)
(5.6289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hanté, -hanté-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enchanted[ADJ] รู้สึกเคลิบเคลิ้ม, See also: เคลิ้ม, หลงใหล, Syn. captivated, charmed, delighted
disenchanted[ADJ] ไม่ชอบอีกแล้ว, See also: หมดความสนใจ, ไม่เชื่ออีกต่อไป, ไม่ศรัทธา, ไม่แยแส, Syn. disillusioned, indifferent
tam-o'shanter[N] หมวกกลมทำจากผ้าสักหลาดของชาวสก็อต (tam)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chanteuse(ชานทูส') n. นักร้องหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
enchanter(n) ผู้วิเศษ,หมอเสน่ห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tuberosity; trochanter; tubercleปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tubercle; trochanter; tuberosityปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trochanter; tubercle; tuberosityปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fractures, Intertrochantericกระดูกหักผ่านแนวปุ่มบนกระดูกต้นขา [การแพทย์]
Fractures, Pertrochantericกระดูกต้นขาหักผ่านปุ่มใหญ่ [การแพทย์]
Lesser Trochanterปุ่มกระดูกต้นขาปลายบนอันเล็ก, ปุ่มกระดูกต้นขาขนาดเล็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Enchanté.EnchantéAnd Justice for All (2016)
Enchanté.วิเศษสุด Hard-Hearted Hannah (2009)
Ah. Enchanté.อ้า คุณช่างน่าหลงใหล Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Enchanté.Enchant! Thanksgiving (2012)
Shanté, I stay, and it will be brought, dished out, and served and mopped up by the time you even pick out a wig.และคงจะมีการเก็บกวาด, เช็ดล้าง, ปัดกวาด, เช็ดถู ทันทีที่ "หล่อน" ไปเลือกวิกผมใหม่ Diva (2013)
- Oh, Pascal Lemarchal's daughter. Enchanté. - Yes.อ้อ ลูกสาวของ Pascal Lemarchal/ N. ใช่ Fear (2013)
Enchanté.ยอดรักของพี่ The Angry Birds Movie (2016)
Well, enchanté, mon cher.ก็ลุ่มหลงรฉ,ที่รัก The Magnificent Seven (2016)
Enchanté.เบิกบานใจ The Secret Life of Pets (2016)
Enchantée, mademoiselle.สวัสดีค่ะ ม้าดมัวแซลล์ Beauty and the Beast (2017)
Enchantée.เอ็นแชนที High School Musical 2 (2007)
Enchanté.- Ist wieder OK. EnchantéChariots of Fire (1981)
Enchantée, madame.EnchantéEvil Under the Sun (1982)
Enchanté.EnchantéNever Say Never Again (1983)
Enchantée.Enchantée. 11001001 (1988)
Enchantee, Lady. Hercule.Enchanté, Madame. The Adventure of Johnnie Waverly (1989)
Enchanté, Monsieur.Enchanté, monsieur. The King of Clubs (1989)
May I just say, "Enchanté senorita, " to you?Darf ich Sie begrüßen: "Enchanté, Señorita Bonita"? The Rescuers Down Under (1990)
Isn't this too exciting for words?Enchanté, Madame. Peril at End House (1990)
Enchanté, Monsieur.Enchanté, Monsieur. The Adventure of the Western Star (1990)
This is my associate, Captain Hastings.Enchanté. Das ist mein Kollege Captain Hastings. The Adventure of the Western Star (1990)
- Enchanté.- EnchantéThe Adventure of the Western Star (1990)
Enchanté, Lady Yardly.Enchanté, Lady Yardly. The Adventure of the Western Star (1990)
- Enchanté, chérie.-Enchanté, chérie. Beauty and the Beast (1991)
Enchanté, lady.Enchanté, Madame. The Double Clue (1991)
Enchanté, mademoiselle.- Enchanté, Mademoiselle. The Theft of the Royal Ruby (1991)
- Enchanté, Mademoiselle.- Enchanté, Mademoiselle. Wasps' Nest (1991)
Enchant�e.Enchantée. The Age of Innocence (1993)
Enchanté.EnchantéMatinee (1993)
- Enchanté.Enchantée. The Chocolate Box (1993)
- Enchanté, mademoiselle.- Enchanté, Mademoiselle. The Underdog (1993)
Enchanté.EnchantéBlue Sky (1994)
Darling, enchanté.Schätzchen, enchantéTo Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar (1995)
Enchanté.- EnchantéThe Cloud (1995)
Au revoir, jolie!EnchantéThe First Wives Club (1996)
Enchanté, Madame.Enchanté, madame. Dumb Witness (1996)
Enchanté.EnchantéDumb Witness (1996)
Enchanté, mademoiselle.Enchanté, Mademoiselle. The Parent Trap (1998)
Enchante, Mademoiselle.Enchanté, Mademoiselle. Quest for Camelot (1998)
Enchanté.EnchantéMy Life So Far (1999)
Enchanté.EnchantéMy Life So Far (1999)
Excuse us, won't you.Enchanté2001: A Space Travesty (2000)
I can't believe you're trying to stifle me, when just 14 hours ago we figured out that that's exactly what my mother was trying to do to me.- Das bin ich. - Enchantée. - Sitzt Mr. Bowmont an diesem Tisch? The One with the Ring (2000)
Enchanté, Mrs Funthes.Enchanté, Mrs. Funthes. Ravi. The Ladykillers (2004)
Enchanté, Madame.Enchanté, Madame. The Hollow (2004)
- Enchanté.- EnchantéDeath on the Nile (2004)
Enchanté.EnchantéRobbery Alla Turca (2005)
- Enchanté, madame.Enchanté, Madame. Cards on the Table (2005)
Enchanté, mademoiselle.Enchanté, Mademoiselle. Pilot (2007)
Enchant?- Enchantée. Look at Me, Mommy, I'm Pretty (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลงเสน่ห์[V] be enchanted by, See also: be fascinated with, Syn. หลงใหล, ติดใจ, Example: เขาหลงเสน่ห์นักร้องสาวรายหนึ่ง จนไม่ยอมกลับบ้าน, Thai definition: หมกมุ่ง, มัวเมา, คลั่งไคล้, เคลิบเคลิ้มในลักษณะที่ชวนให้รัก
หลงใหลได้ปลื้ม[V] be enchanted, See also: be mad about, be infatuated with, dote on, Syn. หลงใหล, ลุ่มหลง, หลงเสน่ห์, คลั่งไคล้, Example: เขาลืมคำอบรมสั่งสอนจากโรงเรียนจนหมดสิ้น เพราะมัวหลงใหลได้ปลื้มไปกับสิ่งชั่วร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานผีสิง[n. exp.] (bān phīsing) EN: haunted house   FR: maison hantée [f]
ช้างพัง[n.] (chāngphang) EN: female elephant ; cow elephant   FR: éléphante [f] ; éléphant femelle [m]
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: glad ; delighted   FR: ravi ; enchanté
ดีใจ[adj.] (dījai) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous   FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
ดีใจมาก[adj.] (dījai māk) FR: très heureux ; enchanté
หัวเสีย[v.] (hūasīa) EN: be in a bad temper ; lose one's temper ; be irritable   FR: être de méchante humeur ; être en colère ; perdre la tête
เจริญพระพุทธมนต์[v. exp.] (jaroēn Phraphuthamon) EN: chant prayers   FR: chanter des prières
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated   FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
กรรโชก[v.] (kanchōk) EN: extort ; blackmail ; racketeer   FR: extorquer ; racketter ; faire chanter
ขัน[v.] (khan) EN: crow ; coo   FR: chanter ; roucouler
คนเลว[n. exp.] (khon lēo) EN: evil man ; villain ; scoundrel ; rascal   FR: méchante personne [f] ; fripouille [f] ; crapule [f]
ความยินดี[n.] (khwām yindī) EN: joy ; gladness ; pleasure ; happiness   FR: joie [f] ; plaisir [m] ; enchantement [m]
กล่อม[v.] (klǿm) EN: sing lullabies ; lull   FR: bercer ; chanter une berceuse ; endormir
กลัวสอบตก[v. exp.] (klūa søp tok) EN: be afraid of failing an examination ; be afraid of flunking   FR: craindre d'échouer à un examen ; craindre d'être collé à un examen ; être hanté par la peur de l'échec
หลงใหลได้ปลื้ม[v. exp.] (longlai dāi pleūm) EN: be enchanted ; be mad about ; be infatuated with ; dote on   FR: raffoler ; être fou de ; être dingue de (fam.)
ลูกช้าง[n. exp.] (lūk chāng) FR: éléphanteau [m]
มีความยินดี[v. exp.] (mī khwām yindī) EN: be glad ; be delighted ; be pleased ; be happy ; rejoice   FR: être enchanté ; être ravi
หมอลำ[n.] (mølam) EN: folk singer = folksinger   FR: chanteur traditionnel [m] ; chanteuse traditionnelle [f]
หมอลำร่วมสมัย[n. exp.] (mølam ruamsamai) FR: chanteur traditionnel contemporain [m]
นักร้อง[n.] (nakrøng) EN: singer ; vocalist   FR: chanteur [m] ; chanteuse [f] ; chansonnier [m] ; chansonnière [f] ; interprète [m, f]
นกคัคคูพันธุ์ยุโรป[n. exp.] (nok khakkhū phan Yurōp) EN: Eurasian Cuckoo ; Common Cuckoo   FR: Coucou gris [m] ; Coucou d’Europe [m] ; Coucou commun cendré [m] ; Coucou chanteur [m]
นกกระจิ๊ดคิ้วดำท้องขาว[n. exp.] (nok krajit khiu dam thøng khāo) EN: Yellow-vented Warbler   FR: Pouillot chanteur [m] ; Pouillot à poitrine jaune [m]
นกเปล้าหางพลั่ว[n. exp.] (nok plao hāng phlūa) EN: Wedge-tailed Green Pigeon   FR: Colombar chanteur [m]
พัง[n.] (phang) EN: female elephant ; cow elephant   FR: éléphante [f]
พื้นเสีย[v.] (pheūnsīa) EN: be in a bad temper   FR: être de méchante humeur
ผีสิง[X] (phīsing) EN: haunted ; possessed   FR: hanté ; possédé
ผู้ขับร้อง[n.] (phū khap røng) EN: singer   FR: chanteur [m] ; chanteuse[f]
ปลาบปลื้ม[v.] (plāppleūm) EN: be thrilled ; be exulted ; rejoice ; be delighted ; be pleased ; be glad ; joy ; exult   FR: être ravi ; être enchanté ; se réjouir
ปลื้ม[v.] (pleūm) EN: be delighted ; be very happy   FR: être ravi ; être enchanté
ร้อง[v.] (røng) EN: sing ; chant ; carol ; croon ; yodle   FR: chanter
ร้องเพลง[v.] (røngphlēng) EN: sing   FR: chanter
สิง[v.] (sing) EN: haunt ; inhabit ; be haunted ; be possessed   FR: hanter
เวตาล[n.] (wētān) EN: vetala ; vampire ; spirits dwelling in cemeteries   FR: vampire [m] ; esprits qui hantent les cimetières [mpl]
ยินดี[adj.] (yindī) EN: pleased ; glad ; happy ; joyous   FR: enchanté ; content ; ravi
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ[xp] (yindī thī dai rūjak khun) EN: nice to meet you ; it's nice to meet you ; how do yo do ; it's a pleasure to meet you ; glad to meet you ; pleased to meet you   FR: enchanté de faire votre connaissance ; enchanté ; ravi de vous rencontrer

CMU English Pronouncing Dictionary
HANTEN    HH AE1 N T AH0 N
CHANTED    CH AE1 N T AH0 D
ENCHANTED    EH0 N CH AE1 N T AH0 D
ENCHANTED    EH0 N CH AE1 N AH0 D
ENCHANTER    EH0 N CH AE1 N T ER0
ENCHANTERS    EH0 N CH AE1 N T ER0 Z
ENCHANTERS    EH0 N CH AE1 N ER0 Z
ENCHANTER'S    EH0 N CH AE1 N T ER0 Z
ENCHANTER'S    EH0 N CH AE1 N ER0 Z
DISENCHANTED    D IH2 S AH0 N CH AE1 N AH0 D
DISENCHANTED    D IH2 S AH0 N CH AE1 N T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chanted    (v) (ch aa1 n t i d)
enchanted    (v) (i1 n ch aa1 n t i d)
enchanter    (n) (i1 n ch aa1 n t @ r)
enchanters    (n) (i1 n ch aa1 n t @ z)
disenchanted    (v) (d i2 s i n ch aa1 n t i d)
tam-o'-shanter    (n) -- (t a2 m - @ - sh a1 n t @ r)
tam-o'-shanters    (n) -- (t a2 m - @ - sh a1 n t @ z)

French-Thai: Longdo Dictionary
enchanté(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้จัก
chanter(vi) ร้องเพลง
chanteur(n) |m, f -euse| นักร้อง
chanteur d'opéra(n) |m| นักร้องเพลงโอเปร่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャンティー[, shantei-] (n) Chantilly (e.g. lace); (P) [Add to Longdo]
セロハンテープ[, serohante-pu] (n) cellophane tape; Scotch tape; (P) [Add to Longdo]
ハンティング[, hanteingu] (n) hunting; (P) [Add to Longdo]
バーゲンハンティング[, ba-genhanteingu] (n) bargain hunting [Add to Longdo]
ヘッドハンティング[, heddohanteingu] (n) head-hunting; recruiting professionals from other companies [Add to Longdo]
マロンシャンティ[, maronshantei] (n) marron Chantilly [Add to Longdo]
ロケーションハンティング[, roke-shonhanteingu] (n) location scouting (wasei [Add to Longdo]
杏茸[あんずたけ;アンズタケ, anzutake ; anzutake] (n) (uk) chanterelle mushroom (Cantharellus cibarius) [Add to Longdo]
一向聴[イーシャンテン, i-shanten] (n) (See 聴牌) "fishing" in mahjong (i.e. needing one more tile for completion) [Add to Longdo]
一致判定[いっちはんてい, icchihantei] (n) {comp} matching [Add to Longdo]
化け物屋敷;化物屋敷[ばけものやしき, bakemonoyashiki] (n) haunted mansion; haunted house; enchanted house [Add to Longdo]
規範的[きはんてき, kihanteki] (adj-na) normative [Add to Longdo]
規範的経済学[きはんてきけいざいがく, kihantekikeizaigaku] (n) normative economics [Add to Longdo]
公判廷[こうはんてい, kouhantei] (n) court; courtroom [Add to Longdo]
再判定[さいはんてい, saihantei] (n,vs) rejudgement [Add to Longdo]
時間反転[じかんはんてん, jikanhanten] (n) time reversal (physics) [Add to Longdo]
失敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] (n) {comp} fail verdict [Add to Longdo]
写真判定[しゃしんはんてい, shashinhantei] (n,vs) deciding the winner from a photo [Add to Longdo]
写真判定決勝[しゃしんはんていけっしょう, shashinhanteikesshou] (n) photo finish [Add to Longdo]
呪法[じゅほう, juhou] (n) (1) {Buddh} esoteric Buddhist ritual where incantations are chanted; (2) magic [Add to Longdo]
出語り[でがたり, degatari] (n) (See 浄瑠璃) onstage appearance of the joruri musicians and chanters (in kabuki) [Add to Longdo]
小舞;木舞[こまい, komai] (n) (1) laths; bamboo lathing; (2) (小舞 only) short kyogen dance, danced to chanted accompaniment [Add to Longdo]
仙境;仙郷[せんきょう, senkyou] (n) fairyland; enchanted land [Add to Longdo]
仙窟[せんくつ, senkutsu] (n) enchanted cave [Add to Longdo]
相反定理[そうはんていり, souhanteiri] (n) reciprocity theorem (physics) [Add to Longdo]
相反的[そうはんてき, souhanteki] (adj-na,adv) reciprocal; reciprocally [Add to Longdo]
総帆展帆[そうはんてんぱん, souhantenpan] (n,vs) in full sail; decked out in full sail [Add to Longdo]
胎児性別の判定法[たいじせいべつのはんていほう, taijiseibetsunohanteihou] (n) determination of a child's sex before birth (e.g. by ultrasound) [Add to Longdo]
通過判定[つうかはんてい, tsuukahantei] (n) {comp} pass (verdict) [Add to Longdo]
当たり判定[あたりはんてい, atarihantei] (n) {comp} collision detection; CD [Add to Longdo]
蕩ける;盪ける[とろける, torokeru] (v1,vi) (1) (uk) to melt (to a liquid); (2) to be enchanted with; to be charmed; to be bewitched [Add to Longdo]
軟判定識別器[なんはんていしきべつき, nanhanteishikibetsuki] (n) soft-decision discriminator [Add to Longdo]
脳死判定[のうしはんてい, noushihantei] (n) declaration of brain death; determination of brain death; diagnosis of brain death [Add to Longdo]
判定[はんてい, hantei] (n,vs) judgement; judgment; decision; adjudication; award; verdict; determination; (P) [Add to Longdo]
判定会議[はんていかいぎ, hanteikaigi] (n) adjudication committee meeting; decision conference [Add to Longdo]
判定基準[はんていきじゅん, hanteikijun] (n) {comp} criterion [Add to Longdo]
判定勝ち[はんていがち, hanteigachi] (n) winning a decision [Add to Longdo]
判定負け[はんていまけ, hanteimake] (n) losing a decision (on points) [Add to Longdo]
半艇身[はんていしん, hanteishin] (n) half a boat length [Add to Longdo]
半纏;袢纏;半天;袢天(iK)[はんてん, hanten] (n) (1) (See 羽織) traditional short winter coat resembling a haori without gussets; (2) (See 印半纏) livery coat; (3) (半天 only) half the sky; (4) (半天 only) mid-air; middle of the sky [Add to Longdo]
半纏木[はんてんぼく;ハンテンボク, hantenboku ; hantenboku] (n) (uk) (See 百合の樹) tulip tree (Liriodendron tulipifera); tuliptree; yellow poplar [Add to Longdo]
反帝[はんてい, hantei] (n) anti-imperialism [Add to Longdo]
反帝国主義[はんていこくしゅぎ, hanteikokushugi] (n) anti-imperialism [Add to Longdo]
反帝国主義者[はんていこくしゅぎしゃ, hanteikokushugisha] (n) anti-imperialist [Add to Longdo]
反転[はんてん, hanten] (n,vs,adj-no) (1) rolling over; (2) turning around; turning from side to side; inversion; reversal; (3) tonal inversion; (making a) negative image; (P) [Add to Longdo]
反転フィルム[はんてんフィルム, hanten firumu] (n) (obsc) (See リバーサルフィルム) reversal film [Add to Longdo]
反転現像[はんてんげんぞう, hantengenzou] (n) reversal development [Add to Longdo]
反転表示[はんてんひょうじ, hantenhyouji] (n) {comp} reverse video [Add to Longdo]
反転分布係数[はんてんぶんぷけいすう, hantenbunpukeisuu] (n) population inversion factor [Add to Longdo]
斑点[はんてん, hanten] (n,adj-no) speck; fleck [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
入迷[rù mí, ㄖㄨˋ ㄇㄧˊ, ] to be fascinated; to be enchanted [Add to Longdo]
心折[xīn zhé, ㄒㄧㄣ ㄓㄜˊ, / ] convinced; to admire from the heart; enchanted [Add to Longdo]
心醉[xīn zuì, ㄒㄧㄣ ㄗㄨㄟˋ, ] enchanted; fascinated; charmed [Add to Longdo]
汗腾格里峰[Hàn téng gé lǐ fēng, ㄏㄢˋ ㄊㄥˊ ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ ㄈㄥ, / ] Khan Tengri or Mt Hantengri on the border between Xinjiang and Kazakhstan [Add to Longdo]
着魔[zháo mó, ㄓㄠˊ ㄇㄛˊ, / ] obsessed; bewitched; enchanted; as if possessed [Add to Longdo]
迷上[mí shàng, ㄇㄧˊ ㄕㄤˋ, ] to become excited with; to be enchanted by [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一致判定[いっちはんてい, icchihantei] matching [Add to Longdo]
失敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] fail verdict [Add to Longdo]
通過判定[つうかはんてい, tsuukahantei] pass (verdict) [Add to Longdo]
判定基準[はんていきじゅん, hanteikijun] criterion [Add to Longdo]
反転[はんてん, hanten] inversion (vs), reversal [Add to Longdo]
反転表示[はんてんひょうじ, hantenhyouji] reverse video [Add to Longdo]
不確定判定[ふかくていはんてい, fukakuteihantei] inconclusive (verdict) [Add to Longdo]
符号反転機能[ふごうはんてんきのう, fugouhantenkinou] sign change function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
批判的[ひはんてき, hihanteki] kritisch [Add to Longdo]
斑点[はんてん, hanten] -Fleck, -Tupfer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top