Search result for

*hang back*

(42 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hang back, -hang back-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hang back[PHRV] ลังเล, See also: ไม่ค่อยแน่ใจ, Syn. hang off, hold aloof, keep at, keep off, stand aloof, stand apart, stand off

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I'm gonna hang back.-ฉันเฝ้าหลังให้ Body of Lies (2008)
If you could hang back here,ถ้าคุณรออยุ่ตรงนี้ได้ Air: Part 1 (2009)
Now, you think I'm going to hang back and let this go--ตอนนี้คุณคิดว่าฉันจะกระอึกกระอัก และให้นี้ไป Justice (2009)
- Uh, maybe you should just hang back.เอิ่ม ฉันว่าเธอไม่มีเอี่ยวจะดีกว่านะ Comparative Religion (2009)
I'll give you the location, but you gotta hang back a few miles at least.ฉันจะบอกเธอเรื่องสถานที่ เเต่เธอต้องซ่อนตัวอยู่ข้างหลังห่างๆอย่างน้อยเป็นไมล์ NS (2010)
Chesty wants your squad to hang back with Abel Company, see if the nips follow us.ผู้การเชสตี้อยากให้คนของนาย.. รั้งแถวคอยไว้ก่อนนะ เผื่อพวกมันตามมาอีก Basilone (2010)
You hang back.นายรอด้านหลัง Let No Man Put Asunder (2010)
Well, hang back on that. Do not proceed unassisted to the Kings Hill Estate.อ้อ ถอยกลับมาเดี๋ยวนี้เลย อย่าดำเนินการอะไรที่เดอะคิงส์อิสฮิลล์คนเดียว Episode #1.2 (2010)
Hang back, sweep any stragglers we flush out.ระวังหลัง คอยเก็บกวาด ที่เราปล่อยออกมา Family Matters (2010)
Oh, actually, I was gonna hang back with Royce, hear some stories about the good ol' days.ผมว่าจะอยู่พักตรงนี้กับรอยด์น่ะ นั่งฟังเรื่องเก่าๆ ซะหน่อย Under the Gun (2010)
Dunham, you hang back.ดันแฮม คุณมาช้านะ Amber 31422 (2010)
I'm gonna just hang back here and find us some breakfast!ฉันจะรออยู่ตรงนี้แหละ และฉันจะหาอาหารเช้าให้! Shrek Forever After (2010)
Me and Rick, we're just gonna hang back, search this area another hour or so just to be thorough.ผมกับริค จะอยู่ต่อ หาแถวนี้อีกสักชั่วโมง What Lies Ahead (2011)
Which is why I'd appreciate it if you'd hang back a step.แด่ดวงดาว Instinct (2011)
They hang back till they're confident that their prey is incapacitated.มันรอ จนกว่ามันจะแน่ใจว่าเหยื่อน่ะหมดสภาพซะก่อน Proof (2011)
I'm going to hang back here with Abby, but Bonnie's leaving now, so if... um, hold on.ฉันจะอยู่ที่นี่กับแอบบี้ แต่บอนนี่ออกไปแล้ว งั้นถ้า... เอ่อ เดี๋ยวก่อน Break on Through (2012)
I don't know. Just hang back.ไม่รู้สิ เป็นตัวเองมั๊ง Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
When we get there... Yeah? Bobby's gonna have to hang back.เมื่อเราไปถึงที่นั่น บ๊อบบี้ต้อง อยู่ข้างหลัง There Will Be Blood (2012)
Cello guys, can you hang back for a second?นักเชลโล่ อยู่นี่ต่อก่อนแป๊บนึงได้มั้ยคะ Michael (2012)
Hey, Finn, can you hang back for a sec?ฟินน์ ขอคุยด้วยหน่อยนึง Big Brother (2012)
Hang back and be ready. Stay in the corners and stay alert. It's past 10.อยู่ตรงมุม และตื่นตัวไว้ มันเลยสี่ทุ่มแล้ว Pilot (2012)
Before we engage, we should hang back and study their tactics.เราควรศึกษาแท็คติคของมันห่างๆก่อน Digital Estate Planning (2012)
"Hang back and study their tactics"?"ศึกษาแท็คติคของมันห่างๆ" เหรอ? Digital Estate Planning (2012)
Hang back. Rossi's wearing a tracking device.รอสซี่กำลังสวมเครื่องติดตามตัว Answers (2012)
I hang back while you guys do some trust falls and binge-drinking?ฉันลังเลใจ ในขณะที่พวกนายหลงไว้วางใจ และติดเหล้าใช่ไหม Citizen Fang (2012)
You hang back, near the gate.ไปได้ ทุกคนไปได้ Ender's Game (2013)
You come out last. Hang back and observe.เล่นยังไง Ender's Game (2013)
We'll hang back till you've got a deal or verified the overgrow.104 เราจะรออยู่ตรงนี้ จนกว่าพวกนายจะซื้อของได้ Pizza Box (2013)
And I need you and your people to just hang back.และฉันต้องการให้คุณ และคนของคุณ อยู่ห่างๆ Wedding in Red (2013)
Just hang back and observe. I need a second opinion.ขอแค่อยู่ข้างหลังและคอยสังเกตุ ผมอยากได้ความเห็นเพิ่มเติม Sister's Keeper (2013)
I thought you were going to hang back and observe.ผมคิดว่าคุณ จะอยู่ข้างหลังและคอยดูเฉยๆซะอีก Sister's Keeper (2013)
I recommend you hang back.ผมแนะนำให้คุณอยู่หลัง The Original (2016)
No, it ain't quite time yet. Come on. Let's hang back.ไม่มีก็ไม่ได้เป็นเวลาที่ค่อนข้างยัง มาใน ขอแขวนกลับ Pulp Fiction (1994)
Why don't you hang back a second or two. You see the white boy leave, go on over.ทำไมคุณไม่กลับไปเที่ยวที่สองหรือสอง คุณเห็นลาเด็กสีขาวไปเมื่อกว่า Pulp Fiction (1994)
Now, Vincent, you just hang back... and don't do a goddamn thing.ตอนนี้วินเซนต์คุณเพียงแค่แขวนกลับ ... และไม่ทำสิ่งที่ goddamn Pulp Fiction (1994)
Bob, hang back a little. Let me walk ahead.บ๊อบ ให้ผมเดินนำหน้าก่อนนะ The Great Raid (2005)
Let your head hang back, watch the clouds.กระรอก. Bridge to Terabithia (2007)
Hang back. Let me check it out.ถอยไป ขอดูหน่อย Transformers (2007)
Don't... you think you should hang back, sir?ไม่คิดว่าควรจะยืนห่างมาหน่อยเหรอครับ Shoot 'Em Up (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระอึกกระอัก[V] hesitate, See also: be reluctant, hang back, be hesitant, Syn. อึกอัก, อ้ำอึ้ง, Example: ชายหนุ่มกระอึกกระอักนิ่งคิดอยู่นานกว่าจะหลุดปากออกมาได้, Thai definition: อาการที่พูดไม่ออกติดกึกกักอยู่ในคอ

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hang back
   v 1: to lag or linger behind; "But in so many other areas we
      still are dragging" [syn: {drag}, {trail}, {get behind},
      {hang back}, {drop behind}, {drop back}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top