Search result for

*guidance*

(161 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: guidance, -guidance-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guidance[N] การแนะแนว, See also: การแนะนำ, สิ่งนำทาง, Syn. direction, supervision, instruction
guidance[N] การแนะแนว, Syn. conduct, counselling
guidance[N] คำแนะนำ, Syn. advice
misguidance[N] การแนะนำผิด, Syn. misrepresentation
marriage guidance[N] การให้คำปรึกษาคู่แต่งงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guidance(ไก'เดินซฺ) n. การแนะแนว,การนำทาง,เครื่องนำทาง

English-Thai: Nontri Dictionary
guidance(n) การแนะนำ,การบอกทาง,การนำ,คำแนะนำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anterior guide; anterior guidance; incisal guid ance; incisal guidance; incisal guideแนวนำปลายฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior guidance; anterior guide; incisal guid ance; incisal guidance; incisal guideแนวนำปลายฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
canine guidance; canine guide; cuspid guidance; cuspid guideแนวนำฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
canine guide; canine guidance; cuspid guidance; cuspid guideแนวนำฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
condylar guidance; condylar guideแนวนำคอนดายล์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
condylar guidance inclination; condylar guide inclinationความเอียงแนวนำคอนดายล์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
condylar guide; condylar guidanceแนวนำคอนดายล์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
condylar guide inclination; condylar guidance inclinationความเอียงแนวนำคอนดายล์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cuspid guidance; canine guidance; canine guide; cuspid guideแนวนำฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cuspid guide; canine guidance; canine guide; cuspid guidanceแนวนำฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisal guidance; anterior guidance; anterior guide; incisal guideแนวนำปลายฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisal guidance angleมุมนำปลายฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisal guide; anterior guidance; anterior guide; incisal guidanceแนวนำปลายฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astrology and vocational guidanceโหราศาสตร์กับการแนะแนวอาชีพ [TU Subject Heading]
Group-guidance in educationการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มในการศึกษา [TU Subject Heading]
Vocational guidanceการแนะแนวอาชีพ [TU Subject Heading]
Educational Guidanceการแนะแนวการศึกษา [การแพทย์]
Guidanceการแนะแนว, [การแพทย์]
Guidance and Counseling Serviceบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว [การแพทย์]
Guidance during Preschool Periodการแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน [การแพทย์]
Guidance, Anticipatoryแนะแนวทางแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ในการปรับตัวของ [การแพทย์]
Laboratory Guidancesห้องปฏิบัติการมีการแนะนำ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
careers guidanceการแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ
See also: S. careers advice,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But with the fortress destroyed, you'll have to do it without Jor-El's guidance.แต่เมื่อป้อมถูกทำลาย คุณคงจะไม่ได้รับคำแนะนำจากโจเอลแล้วนะ Odyssey (2008)
I have a feeling that we have at least something very dangerous down there, and we need guidance.ผมสังหรณ์ใจว่าสิ่งที่อยู่ข้างล่างมันอันตรายมาก เราต้องการคำแนะนำ Dead Space: Downfall (2008)
The guidance computers are losing power.คอมพิวเตอร์นำทางศูนย์เสียพลังงาน Dead Space: Downfall (2008)
Guidance system offline.ระบบนำร่อง ออฟไลน์ Dead Space: Downfall (2008)
Guidance system offline.ระบบนำร่อง ออฟไลน์ Dead Space: Downfall (2008)
The location for Guidance has been moved to the gymnasium.เค้าย้ายไปเรียนที่โรงยิมหนะ Akai ito (2008)
Long before you were arthur's teacher... he sought my guidance.นานแล้วก่อนที่คุณจะมาเป็นครูของอาเธอร์.. เขาคอยให้ผมชี้นำ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Next thing you know, we got a guidance counselor at our door.อย่างต่อไปคุณรู้ไหม เรามีที่ปรึกษามาถึงประตูบ้านเลย Ourselves Alone (2009)
A guidance counselor.ที่ปรึกษารึ Ourselves Alone (2009)
It's suddenly a interesting conversation with a guidance counselor from your old school.แปปเดียวมันก้อกลายเปนการสนทนาที่น่าสนใจ กับคนที่ให้คำปรึกษาแนะนำจากโรงเรียนเก่าคุณ Ourselves Alone (2009)
To your foster dad. to your guidance counselor.ถึงพ่อเลี้ยงของคุณ,ที่ปรึกษาด้านคำแนะนำของคุณ Ourselves Alone (2009)
Guidance counselor?ที่ปรึกษาด้านคำแนะนำงั้นเหรอ? Ourselves Alone (2009)
Why would I spill my guts to my foster dad or to a guidance counselor?ทำไมฉันจะต้องเปิดเผยความกล้าของฉันให้พ่อเลี้ยงของฉันหรือที่ปรึกษาของฉันรู้ล่ะ Ourselves Alone (2009)
Give him proper guidance.ช่วยแนะนำเขา ให้เหมาะสมด้วย Gokusen: The Movie (2009)
You... I'm not happy that you have marital problems. - People talk to me a lot because I'm a guidance counselor.เอ่อ มีคนคุยกับฉันเยอะ เพราะฉันเป็นครูแนะแนว Pilot (2009)
You need some guidance.- คุณต้องการคำแนะนำ Pilot (2009)
Oh, well, it's no problem. I mean, it's what I do. You know, I give counsel and give guidance.ไม่เป็นไรค่ะ ฉันทำประจำอยู่แล้ว เพราะฉันเป็นครูแนะแนว Showmance (2009)
I'm a guidance counselor.- จริงด้วย Showmance (2009)
AND FINALLY OFFER SOME ACTUAL GUIDANCE TO LILY, ADVICE.เห็นแก้อนาคตของเธอสิ Valley Girls (2009)
Look, I know sometimes that life can come at you pretty fast, and, uh, you reach a point where you might just need a little, um, special guidance. Has someone told you something about my personal life?และเธออาจต้องการคนชี้แนะ มีใครบอกอะไรคุณเรื่องผมหรือครับ? The Rhodes Not Taken (2009)
Guidance counselor. Real floozy and a man-eater.ยัยครูแนะแนว ชอบอ่อยผู้ชายเป็นที่สุด Vitamin D (2009)
- You know, academic guidance...- ใช่ ความช่วยเหลือทางจริยธรรม Pilot (2009)
Guidance systems.ระบบนำทางคนขับ Of Human Action (2009)
Of our prototype hands-free guidance system.ต้นแบบของการบิน โดยไม่ต้องให้มือบังคับ Of Human Action (2009)
Though it kills me to imagine those poor girls stumbling along without my guidance.แ้วให้ฉันต้องเสี่ยงเพื่อเข้าหาเซรีน้าหรอ? ไม่ละ ไม่มีทาง แค่คิด ฉันก้อเหมือนจะตายแล้ว They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Arts, culture and science are flourishing under the guidance of inspired minds.ศิลปะ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ ล้วนเฟื่องฟูดัวยแรงบันดาลใจ Assassin's Creed: Lineage (2009)
As such, he was deeply conflicted about the implications of his work and in need of spiritual guidance.คริสตจักรแสงสว่างเป็นที่ที่นี่ และมีภาชนะ. มากับฉัน. Angels & Demons (2009)
Why is the bank buying all this missile-guidance stuff from Calvini?ทำไมธนาคาร\ ต้องชื้อจรวดนำวิถีจากคาลวีนี่ The International (2009)
He told me the bank's buying $200 million worth of missile-guidance systems.เขาบอกฉันว่าธนาคารยอมจ่ายเงินตั้ง 200 ล้านเหรียญ เพื่อซื้อระบบจรวดนำวิถี The International (2009)
Whitman found out that Clément was negotiating for the IBBC to purchase a large number of missile guidance and control systems from Calvini Defence.วิทแมนรู้มาว่าคเลมองท์ เป็นตัวแทนของ IBBC ในการเจรจา ...เพื่อที่จะซื่อรหัส ของจรวดนำวิถี ...และควบคุมมัน จาก Calvini Defense The International (2009)
Mr. Calvini, we'd like to know why the IBBC, a bank would be purchasing millions of dollars worth of missile guidance and control systems from your company.คุณกาลวินี่ เราต้องการทราบว่าทำไมธนาคารIBBC ถึงได้ยอมจ่ายเงินหลายล้านเหรียญ เพื่อขอซื้อระบบนำวิถี พร้อมตัวควบคุมจรวด จากบริษัทของคุณ The International (2009)
The IBBC has purchased billions of dollars worth of Silkworm missiles from the People's Republic of China which they have presold to clients in the Middle East contingent upon the missiles being equipped with VOLCON guidance systems.พวกIBBCเพิ่งควักกระเป๋า เป็นพันล้านเหรียญสำหรับ ขีปนาวุธซิลค์วอร์ม จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถูกสั่งจองไว้แล้วล่วงหน้า\ จากพวกตะวันออกกลาง The International (2009)
I believe he has every intention of selling you the guidance systems because he's already provided the Israelis with the countermeasures to defeat them....ขายระบบนำวิถีให้คุณ เพราะว่าเขาเพิ่งจัดส่งระบบ... ต่อต้านจรวดของเราให้พวกอิสราเอล The International (2009)
What kind of guidance are they currently equipped...?ไม่รู้ตอนนี้มันติดระบบนำวิถีชนิดไหน? The International (2009)
I know you provided the Israeli government with the countermeasures to this guidance system.ผมรู้ว่าคุณจัดส่งอาวุธให้อิสราเอล รวมทั้งอาวุธต่อต้านจรวดนำวิถีของเราด้วย The International (2009)
But I'm the guidance counselor. I should know all the students.แต่ฉันเป็นครูแนะแนวนะ ฉันน่าจะรู้จักนักเรียนทุกคน Easy A (2010)
I'm the guidance counselor.ครู เป็นครูแนะแนว Easy A (2010)
Of course, it's going to be awfully hard to fly it without... the guidance system.แน่นอน มันคงยากหน่อยถ้ามันบินไปไม่ได้ ระบบนำทาง MacGruber (2010)
You remember Mr. Rakestraw, guidance counselor over to the high school.ลูกจำคุณเรคสตรอว์ได้ไหม ครูที่ให้คำปรึกษาที่โรงเรียนมัธยม Evil Is Going On (2010)
And pray to the god of your choice for guidance, sir.แล้วก็สวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้า ที่ประทานคำชี้แนะครับ The Edge (2010)
- Aren't you a guidance counselor?คุณเป็น ครูที่ปรึกษานี่คะ? The Power of Madonna (2010)
Some guidance.คำแนะนำ Journey to Regionals (2010)
We've broken the access codes and powered up the droid's guidance system.เราได้เจาะรหัสผ่านและเปิดระบบนำทางของดรอยด์ Grievous Intrigue (2010)
I offer the guidance of a priest, try and keep us focused on God's will.พ่อทำตามคำเสนอแนะของท่านปุโรหิต และพยายามให้เรามุ่งเน้นในพระประสงค์ของพระเจ้า Home (2010)
And because of your efforts, we recovered the smart bullet guidance chips and put one of Volkoff's key sellers behind bars.และเพราะความพยายามของพวกคุณ เราถึงได้ชิพนั้นมา และหนึ่งในพวกโวล์คอฟ Chuck Versus the Suitcase (2010)
Guidance Department is worried about this.แผนกแนะแนวก็กังวลอยู่ Dae Mul (2010)
- I look forward to your guidance.- ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ Episode #1.14 (2010)
I'm Moon Jae In. I look forward to your guidance.ฉันมูน แจอินค่ะ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ Episode #1.14 (2010)
You should start to practice writing a synopsis under the guidance of a writer.เธอควรจะเริ่มฝึกเขียนเรื่องย่อ โดยมีฉันให้คำแนะนำ Episode #1.8 (2010)
With the Spirits' guidance, the Avatar kept balance in the world.ด้วยการนำทางจิตวิญญาณ อวตารคงรักรักษาสมดุลในโลกไว้ได้ The Last Airbender (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guidanceDepending on the results both companies may be put under administrative guidance from February.
guidanceHe attributed his failure to her miss guidance.
guidanceHe's got a career guidance meeting. So today it's just me and you.
guidanceHe worked under divine guidance.
guidanceI hope you will favor me with your guidance at that time.
guidanceIt would be presumptuous to call myself his replacement but I could offer some guidance.
guidanceJust getting one-to-one guidance was enough to make it an extremely fulfilling practise session.
guidanceMasao studies history under Prof. Ito's guidance.
guidanceOur constitution was drawn up under American guidance.
guidanceThe widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.
guidanceWhat little guidance I had I owe to a young man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระบรมราโชวาท[N] royal guidance/tutelage, Example: ..ความสงบความรู้ความเข้าใจคือหลักใหญ่ในการพัฒนา” คือ พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Count unit: องค์, Thai definition: ถ้อยคำที่พระมหากษัตริย์แนะนำตักเตือนหรือสั่งสอน มักกล่าวแก่ที่ประชุม
คำแนะนำ[N] suggestion, See also: advice, direction, guidance, counsel, Syn. ข้อเสนอแนะ, ข้อแนะนำ, คำเสนอแนะ, Example: ผู้เขียนได้รับคำแนะนำจากผู้อาวุโสท่านหนึ่งในเรื่องภาษาไทย, Thai definition: ข้อความชี้แจงสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำตาม
คำปรึกษา[N] suggestion, See also: advice, direction, guidance, counsel, Syn. ข้อคิดเห็น, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, Example: ทุกคนควรถนอมสายตาด้วยตนเองเพราะแพทย์เป็นแต่เพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเท่านั้น, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ความเห็นเชิงแนะนำ
เครื่องนำทาง[N] guidance, See also: guide, direction, Example: คนตาบอดใช้ไม้เท้าเป็นเครื่องนำทางเพื่อเดินไปข้างหน้า
การแนะแนว[N] guidance, See also: direction, counsel, instruction, advice, direction, Syn. การแนะนำ, การแนะแนวทาง, การให้คำปรึกษา, Example: ปัจจุบันทุกโรงเรียนมีอาจารย์ที่ให้การแนะแนวทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย, Thai definition: การแนะนำแนวทางว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร
อบรมสั่งสอน[V] instruct, See also: teach, educate, direct, give guidance, Syn. อบรม, สั่งสอน, อบรมบ่มนิสัย, ขัดเกลา, Example: ท่านพระครูอบรมสั่งสอนผมมาตั้งแต่ผมยังเล็กๆ, Thai definition: พร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย, แนะนำชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแนะแนวอาชีพ[n. exp.] (kān naenaēo āchīp) EN: career counseling , career guidance   FR: conseil en carrière [m]
การแนะนำ[n.] (kān naenam) EN: guidance ; advice   
คำแนะนำ[n.] (khamnaenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip   FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; truc [m] (fam.)
คำปรึกษา[n.] (khampreuksā) EN: suggestion ; advice ; direction ; guidance ; counsel   FR: conseil [m] ; suggestion [f]
เครื่องนำทาง[n. exp.] (khreūang namthāng) EN: guidance ; guideline   
อบรมสั่งสอน[v. exp.] (oprom sangsøn) EN: instruct ; teach ; educate ; direct ; give guidance   FR: éduquer ; instruire ; enseigner

CMU English Pronouncing Dictionary
GUIDANCE    G AY1 D AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guidance    (n) (g ai1 d n s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
案内[あんない, annai] Thai: การแนะนำ English: guidance

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anleitung {f}guidance [Add to Longdo]
Bedienerführung {f}operator guidance [Add to Longdo]
Berufsberatung {f}vocational guidance [Add to Longdo]
Eheberater {m}marriage-guidance-counsellor [Add to Longdo]
Fernbedienung {f}teleguidance [Add to Longdo]
Führung {f} | Führungen {pl}guidance | guidances [Add to Longdo]
Irreführung {f}; Verleitung {f}misguidance [Add to Longdo]
Kabelführung {f}cable guidance [Add to Longdo]
Leitsystem {n}guide-system; guidance system [Add to Longdo]
Lenkung {f}steerance; guidance; control [Add to Longdo]
Orientierungshilfe {f}guidance; guide [Add to Longdo]
Studienberatung {f}course guidance service [Add to Longdo]
Verkehrsleitsystem {n}traffic guidance system [Add to Longdo]
bedingt jugendfreiPG : parental guidance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イージス;エイジス[, i-jisu ; eijisu] (n) (1) aegis (mythical shield); (2) (See イージスシステム) Aegis (system); Aegis (missile guidance system) [Add to Longdo]
ガイダンス[, gaidansu] (n) guidance; (P) [Add to Longdo]
プログラム誘導[プログラムゆうどう, puroguramu yuudou] (n) program guidance; programme guidance [Add to Longdo]
案内[あんない, annai] (n) (1) information; guidance; leading; (vs) (2) to guide; to show (around); to conduct; (P) [Add to Longdo]
下(P);許[もと, moto] (adv) (sometimes written 元) under (esp. influence or guidance); (P) [Add to Longdo]
学習指導[がくしゅうしどう, gakushuushidou] (n) educational guidance [Add to Longdo]
学生指導[がくせいしどう, gakuseishidou] (n) student advising; student guidance [Add to Longdo]
慣性誘導[かんせいゆうどう, kanseiyuudou] (n,adj-no) inertial guidance [Add to Longdo]
教え諭す;教えさとす[おしえさとす, oshiesatosu] (v5s) to give guidance; to explain clearly; to admonish; to preach [Add to Longdo]
教化[きょうけ;きょうげ, kyouke ; kyouge] (n,vs) {Buddh} guidance; teaching people and leading them to Buddhism [Add to Longdo]
教誨;教戒;教誡[きょうかい, kyoukai] (n,vs) (1) (教誨, 教戒 only) counselling (often of imprisoned criminals by a chaplain, etc.); giving guidance; (2) (教戒, 教誡 only) admonishment; scolding; exhortation [Add to Longdo]
訓化[くんか, kunka] (n) giving guidance; explaining [Add to Longdo]
訓誨[くんかい, kunkai] (n) giving guidance; explaining [Add to Longdo]
個人指導[こじんしどう, kojinshidou] (n) personal guidance; tutoring [Add to Longdo]
行政指導[ぎょうせいしどう, gyouseishidou] (n) (See 行政機関) administrative guidance [Add to Longdo]
三者面談[さんしゃめんだん, sanshamendan] (n) parent and child meeting (with teacher for course, career guidance, etc.) [Add to Longdo]
指導[しどう, shidou] (n,vs) (1) leadership; guidance; coaching; (2) shido (disciplinary action for a minor infringement of the rules of judo); (P) [Add to Longdo]
指導の下に[しどうのもとに, shidounomotoni] (adv) under the guidance of; under the leadership of [Add to Longdo]
指導監督[しどうかんとく, shidoukantoku] (n,vs) guidance and supervision [Add to Longdo]
視覚障害者誘導用ブロック[しかくしょうがいしゃゆうどうようブロック, shikakushougaishayuudouyou burokku] (n) (See 視覚障害者) guidance, warning tile blocks for the visually impaired [Add to Longdo]
手引(P);手引き(P)[てびき, tebiki] (n,vs) guidance; guide; introduction; guideline; (P) [Add to Longdo]
進路指導[しんろしどう, shinroshidou] (n) guidance counseling [Add to Longdo]
生活指導[せいかつしどう, seikatsushidou] (n) educational guidance [Add to Longdo]
生徒指導[せいとしどう, seitoshidou] (n) (See 学習指導) student guidance; student counseling [Add to Longdo]
先導[せんどう, sendou] (n,vs,adj-no) guidance; leadership; (P) [Add to Longdo]
善導[ぜんどう, zendou] (n,vs) proper guidance [Add to Longdo]
舵取り;かじ取り[かじとり, kajitori] (n,vs) helmsman; coxwain; steering; guidance [Add to Longdo]
導;標[しるべ, shirube] (n) guidance; guide [Add to Longdo]
導き[みちびき, michibiki] (n) guidance [Add to Longdo]
道案内[みちあんない, michiannai] (n,vs) guidepost; guidance; guide; street map [Add to Longdo]
道芝[みちしば, michishiba] (n) (1) roadside grass; roadside weeds; (2) guidance (sometimes esp. referring to guidance in love); guidepost; guide; (3) (See 力芝) Chinese fountain grass (Pennisetum alopecuroides) [Add to Longdo]
補導;輔導[ほどう, hodou] (n,vs) guidance; protective custody [Add to Longdo]
諭し[さとし, satoshi] (n) guidance; admonition [Add to Longdo]
誘導[ゆうどう, yuudou] (n,vs) guidance; leading; induction; introduction; incitement; inducement; (P) [Add to Longdo]
嚮導[きょうどう, kyoudou] (n,vs) guidance; conduct; lead [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指导[zhǐ dǎo, ㄓˇ ㄉㄠˇ, / ] to guide; to give directions; to direct; to coach; guidance; tuition, #1,306 [Add to Longdo]
仰望[yǎng wàng, ㄧㄤˇ ㄨㄤˋ, ] to look for guidance, #13,138 [Add to Longdo]
宙斯盾[zhòu sī dùn, ㄓㄡˋ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, ] Zeus's shield; Aegis combat system (US missile guidance), #45,094 [Add to Longdo]
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, / ] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈) [Add to Longdo]
训迪[xùn dí, ㄒㄩㄣˋ ㄉㄧˊ, / ] guidance; to instruct; pedagogy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guidance \Guid"ance\, n. [See {Guide}.]
   The act or result of guiding; the superintendence or
   assistance of a guide; direction; government; a leading.
   [1913 Webster]
 
      His studies were without guidance and without plan.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top