Search result for

*groin*

(78 entries)
(0.0424 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: groin, -groin-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
groin[N] ขาหนีบ, See also: ต้นขา, ไข่ดัน, ง่ามขา, Syn. crotch
groin[N] ขอบแหลมโค้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
groin(กรอยน์) n. ขาหนีบ,ต้นขา,ไข่ดัน,มุมแหลมโค้ง vt. ทำให้เป็นมุมแหลมโค้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
groin(n) ขาหนีบ,ต้นขา,ไข่ดัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
region, inguinal; groin; inguenบริเวณขาหนีบ, บริเวณไข่ดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
groin; inguen; region, inguinalบริเวณขาหนีบ, บริเวณไข่ดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inguen; groin; region, inguinalบริเวณขาหนีบ, บริเวณไข่ดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inguinal region; groin; inguenบริเวณขาหนีบ, บริเวณไข่ดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Groins (Shore protection)คันดักตะกอน (การป้องกันชายฝั่ง) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agroindustryอุตสาหกรรมการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agroindustryเกษตรอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Groinขาหนีบ, [การแพทย์]
Groin Gland, Varicoseต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณขาหนีบโป่งพอง [การแพทย์]
Groin Node Dissectionการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'd say I needed to kick you in the groin.ผมจะบอกว่า"ผมต้องเตะไข่คุณ" Last Resort (2008)
Fuck! I think I pulled my groin!บ้าชะมัด เอ็นขาหนีบฉันเคล็ด Pineapple Express (2008)
My groin...ขาหนีบฉัน... Pineapple Express (2008)
Specifically... three square inches of upper groin thigh meat.โดยเฉพาะ ท่อนเนื้อยาวสามนิ้ว Five the Hard Way (2008)
Maybe push in on his groinal area?รูปของโคล ช่วยขยายส่วนแถวๆ "ขาหนีบ" ของเขา Chuck Versus the Beefcake (2009)
Unless I happen to get a clear shot to your groin.ถ้าหากฉันยังไม่ได้สับไข่ของเธอ Hell-O (2010)
More like baby kicks to the groin.ค่อยๆซัดเปรี้ยงผ่าหมากละไม่ว่า Chuck Versus the Final Exam (2010)
...in your groin with that helmet?...ไข่นายใส่หมวกกันน็อกนั่นเหรอ? Never Been Kissed (2010)
I know you spend your days emptying bedpans and shaving the groins of senior citizens, but there's no drama here.ชั้นรู้ว่าวันๆเธอเสียเวลาจัดการกับกระโถนของเสียผู้ป่วย แล้วก็ต้องโกนขนขาหนีบให้พวกคนแก่ แต่อย่ามาดราม่ากับเรื่องนี้ You Must Meet My Wife (2010)
- Attack the sensitive areas. - The eyes, the throat, the groin.เอานิ้วสอดเข้าไปในปาก Limitless (2011)
In them kicking me in the groin.จะโดนพวกเขาเตะผม ด้วยหน้าแข้ง A Night of Neglect (2011)
Now, the worst incident we ever had was when Benjamin Headley up in 402 found out his wife was sleeping with the cleaner guy and shot him in the groin.เหตุการณเลวร้าย ที่สุดที่เราเคยเจอ เมื่อ เบญจามิน ฮาร์ดเล่ย์ ที่ห้อง 402 ชั้นบน กลับมาเจอเมียนอนอยู่ กับคนทำความสะอาด With Friends Like These (2011)
Guy you kneed in the groin was your date who dropped a dime on you.ชายที่คุณเตะเข้าเป้า นั่นเป็นคู่เดท ที่โยนเศษเหรียญใส่คุณ The Dig (2011)
- Groin!- หว่างขา Don't Give Up on Detroit or Hung Like a Horse (2011)
Jo-- sit down. It's the groin.โจ,นั่งลง มันคือหว่างขา Don't Give Up on Detroit or Hung Like a Horse (2011)
The Big Bang Theory 5x03 The Pulled Groin Extrapolation Original Air Date on September 29, 2011 == sync, corrected by elderman == (sighs softly)= sync, corrected by elderman = เอมี่ โย่ว The Pulled Groin Extrapolation (2011)
And also for breaking the head off the ice swan so I could hold it against my pulled groin.And also for breaking the head off the ice swan so I could hold it against my pulled groinThe Pulled Groin Extrapolation (2011)
Although, truth be told, my groin's a little worse for wear.ถึงจริงๆแล้ว ขาหนีบฉันสึกนิดหน่อย The Pulled Groin Extrapolation (2011)
I have a Bikram class at 6:00 a.m., and hot yoga on too-little sleep is how groin pulls happen.และโยคะร้อน พักผ่อนนน้อยไม่ได้ ขาหนีบมันจะตึง The Thing with Feathers (2012)
You pull a groin or anything? My groin is fine.ขอบใจมาก ส่วนนั้นของฉันยังดีอยู่ The Thing with Feathers (2012)
I mean, on my arms and my legs and my-- my groin.ผมหมายถึงทั้งแขน ทั้งขาแล้วก็ง่ามขาของผม Rabid Dog (2013)
Oh, groin into the corner of the table.ต้นขากระแทกโดนหัวมุมโต๊ะ Cooperative Escapism in Familial Relations (2013)
But I think I pulled a groin muscle.แต่ฉันคิดว่า ฉันได้ดึงส่วนนั้นบริเวณหว่างขา One Angry Fuchsbau (2013)
She'll do anything for extra. (soldiers) Left nipple, right groin/หัวนมซ้าย, ขาหนีบด้านขวา How I Won the War (1967)
Left nipple, right groin/หัวนมซ้าย, ขาหนีบด้านขวา How I Won the War (1967)
I'd rather take a potato peeler to my groin.ฉันยอมเอาที่ปอกมันแทงขาดีกว่า Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Something in my groin tells me you're not used to a talking beaver.ไอ้ที่เจ็บแปล๊บๆ อยู่นี่บอกว่า เธอคงไม่เคยเจอบีเวอร์พูดได้ Epic Movie (2007)
There's one in the groin that's a particular favorite of mine.อยู่ตรงนั้นน่ะ ซึ่งผมชอบนะ Strange Love (2008)
Start with the groin.เริ่มจากขาหนีบก่อนเลย Chuck Versus the DeLorean (2008)
DAMN. ONE TO THE GRILL, ONE TO THE GROIN.นั่นสิ ถ้ารัทเลจขายของที่ระลึก เขาก็รู้ว่าคนร้ายเป็นใคร The Angel Maker (2008)
Miss Lagroin, who's on our list for today?Miss Lagroin, wer steht denn für heute auf der Liste? Just Shoe It (1992)
- Holden McGroin.- Holden McGroinThe One with the Fake Monica (1995)
Pat McGroin.Pat MagroinLadies Room (2007)
♪ Our whole universe was in a hot, dense state ♪Staffel 5, Episode 3: " The Pulled Groin Extrapolation " The Pulled Groin Extrapolation (2011)
Okay, make fun of me if you want, but the agro-business complex in this country is completely insane.Mach dich über mich lustig, wenn du willst, aber der agroindustrielle Komplex in diesem Land ist kompletter Irrsinn. Comic Sans (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่ดัน[N] groin, See also: inguinal glands, Example: พี่ชายต้องรีบมาหาหมอเพราะเจ็บไข่ดันมาก, Count unit: ก้อน, Thai definition: ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใต้ผิวหนังบริเวณขาหนีบ
ง่ามขา[N] groin, See also: crotch, Syn. ขาหนีบ, Example: หล่อนรู้สึกเจ็บเหมือนง่ามขาจะฉีกให้ได้, Count unit: ง่าม
หน้าขา[N] groin, Example: เขาล้วงเอาสมุดบันทึกออกจากย่าม วางบนหน้าขา, Count unit: ข้าง, Thai definition: ส่วนหน้าของขานับตั้งแต่โคนขาถึงหัวเข่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จมูก[n.] (jamūk) EN: snout   FR: museau [m] ; groin [m] ; truffe [f]
หน้าขา[n.] (nākhā) EN: groin   FR: aine [f]
ง่ามขา[n. exp.] (ngām khā) EN: groin ; crotch   FR: entrejambe [m]
ไซ้[v.] (sai) EN: search for (food) with the bill or snout ; rake   FR: chercher de la nourriture avec le bec ou le groin

CMU English Pronouncing Dictionary
GROIN    G R OY1 N
GROINS    G R OY1 N Z
GROINED    G R OY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
groin    (v) (g r oi1 n)
groins    (v) (g r oi1 n z)
groined    (v) (g r oi1 n d)
groining    (v) (g r oi1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leiste {f} [anat.] | Leisten {pl}groin | groins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リグロイン[, riguroin] (n) ligroin [Add to Longdo]
陰金[いんきん, inkin] (n) (abbr) (See 陰金田虫) ringworm (of the groin); jock itch; tinea cruris [Add to Longdo]
陰金田虫[いんきんたむし, inkintamushi] (n) ringworm (of the groin); jock itch; tinea cruris [Add to Longdo]
頑癬[がんせん, gansen] (n) (See 白癬) ringworm (of the groin); jock itch; tinea cruris [Add to Longdo]
股(P);胯;叉;俣[また, mata] (n) (1) crotch; crutch; groin; thigh; (2) fork (in a tree, road, river, etc.); tines (of a fork); (P) [Add to Longdo]
小股[こまた, komata] (n) (1) short steps; mincing stride; (2) crotch; groin; thigh [Add to Longdo]
鼠径部;鼠蹊部;鼠頚部;鼠頸部;鼡径部[そけいぶ, sokeibu] (n) groin; groin region; inguinal region [Add to Longdo]
鼠蹊;鼠径;鼡径[そけい, sokei] (n,adj-f) groin; inguinal region [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腹股沟[fù gǔ gōu, ㄈㄨˋ ㄍㄨˇ ㄍㄡ, / ] groin (anat.), #30,109 [Add to Longdo]
股癣[gǔ xuǎn, ㄍㄨˇ ㄒㄩㄢˇ, / ] tinea cruris, fungal skin infection of the groin; dermatomycosis, esp. sexually transmitted; jock itch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 groin \groin\ (groin), n. [F. groin, fr. grogner to grunt, L.
   grunnire.]
   The snout of a swine. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Groin \Groin\, v. i. [F. grogner to grunt, grumble.]
   To grunt to growl; to snarl; to murmur. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Bears that groined coatinually.     --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Groin \Groin\, n. [Icel. grein distinction, division, branch;
   akin to Sw. gren, branch, space between the legs, Icel.
   greina to distinguish, divide, Sw. grena to branch, straddle.
   Cf. {Grain} a branch.]
   1. (Anat.) The line between the lower part of the abdomen and
    the thigh, or the region of this line; the inguen.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) The projecting solid angle formed by the meeting
    of two vaults, growing more obtuse as it approaches the
    summit.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) The surface formed by two such vaults.
    [1913 Webster]
 
   4. A frame of woodwork across a beach to accumulate and
    retain shingle. [Eng.] --Weale.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Groin \Groin\, v. t. [imp. & p. p. {Groined} (groind); p. pr. &
   vb. n. {Groining}.] (Arch.)
   To fashion into groins; to build with groins.
   [1913 Webster]
 
      The hand that rounded Peter's dome,
      And groined the aisles of Christian Rome,
      Wrought in a sad sincerity.       --Emerson.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top