ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*graphics*

G R AE1 F IH0 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: graphics, -graphics-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graphics(n) ภาพพิมพ์, See also: ภาพกราฟฟิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ansi graphicsการสร้างภาพกราฟิกของแอนซีหมายถึงสัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟิกธรรมดา เช่น เส้นตรง, เส้นเฉียง, สี่เหลื่ยม, วงกลม ฯ) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ดู ANSI ประกอบ
character graphicsอักขระภาพหมายถึง สัญลักษณ์หรือภาพต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นโดยการกดแป้นพิมพ์ ถือว่าเป็นแบบอักษร (font) แบบหนึ่ง (สำหรับเครื่องพีซี อาจใช้วิธีกดแป้น ALT+ เลขต่าง ๆ ตาม รหัสที่กำหนดไว้ก็ได้) เช่น แบบตัวอักขระภาพที่มากับระบบวินโดว์ของพีซี มีชื่อว่า Wingdings ส่วนของแมคอินทอช ชื่อ Zapf การขยายหรือลดขนาดภาพเหล่านี้ ใช้วิธีเดียวกับที่ทำกับแบบอักษรอื่น ๆ ไม่ใช่วิธีที่ทำกับภาพ
computer graphics metafilใช้ตัวย่อว่า CGM (อ่านว่า ซีจีเอ็ม) เป็นรูปแบบที่คอมพิวเตอร์ใช้เก็บภาพแบบหนึ่ง แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .cgm
demographics(ดีมะแกรฟ'ฟิคสฺ) n.สถิติประชากร
enhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมEnhanced Graphic Adaptorใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
graphics(แกรฟ'ฟิคซฺ) n. ศิลปะการเขียน, การทำภาพพิมพ์, วิชาการคำนวณด้วยแผนภูมิ'หรือไดอะแกรม
graphics adapter cardตัวปรับภาพหมายถึงแผ่นวงจร (card) ที่เมื่อนำไปเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทำให้จอภาพแสดงภาพได้ เท่าที่รู้จักกันในเวลานี้มีชื่อเรียกว่า CGA EGA VGA และ SVGA ถ้าปราศจากแผ่นวงจรเหล่านี้ แม้โปรแกรมจะเป็นโปรแกรมภาพ ก็จะแสดงภาพไม่ได้ ดู CGA EGA VGA และ SVGA
harvard graphicsหมายถึง ชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่ง บริษัท Software Publishing Corporation เป็นผู้ผลิตสำหรับใช้งานด้านการนำเสนองานทางด้านธุรกิจ ใช้เฉพาะบนพีซี
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
video graphics arrayขบวนปรับภาพแบบวีดิทัศน์ใช้ตัวย่อว่า VGA (อ่านว่า วีจีเอ) หมายถึง มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับจอภาพสี จอภาพชนิดนี้สามารถแสดงสีได้ถึง 256 สีในเวลาเดียวกัน พัฒนามาจากจอภาพรุ่นเก่า ที่เรียกว่า ซีจีเอ (CGA) และ อีจีเอ (EGA) จอวีจีเอนี้ให้ภาพที่คมชัดกว่า แสดงภาพได้แม่นตรงกว่า ความละเอียด (resolution) ของจอนั้นสามารถกำหนดได้สูงถึง 640 x 480 จุด (pixels) ในปัจจุบัน ยิ่งพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ คือกำหนดความคมชัดได้สูงถึง 1, 024 x 768 จุด เรียกว่า SVGA หรือ super VGA นั่นเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
color graphics adapter (CGA)ตัวปรับภาพกราฟิกส์สี (ซีจีเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer graphicsวิชาเรขภาพคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CGA (color graphics adapter)ซีจีเอ (ตัวปรับภาพกราฟิกส์สี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
GIF (graphics interchange format)จิฟ (รูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิกส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
GIF (graphics interchange format)จิฟ (รูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graphics๑. วิชาเรขภาพ [ อ่านว่า เรขะพาบ ]๒. ภาพกราฟิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graphics adapterตัวปรับภาพกราฟิกส์ [ มีความหมายเหมือนกับ video board; video graphics board ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
graphics adapterตัวปรับภาพกราฟิกส์ [ มีความหมายเหมือนกับ video board; video graphic board ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graphics interchange format (GIF)รูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิกส์ (จิฟ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
graphics interchange format (GIF)รูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิกส์ (จิฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graphics modeภาวะภาพกราฟิกส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
graphics modeภาวะภาพกราฟิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graphics๑. วิชาเรขภาพ [ อ่านว่า เรขะพาบ ]๒. ภาพกราฟิกส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EGA (enhanced graphics adapter)อีจีเอ (ตัวปรับภาพกราฟิกส์เพิ่มความคม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EGA (enhanced graphics adapter)อีจีเอ (ตัวปรับภาพกราฟิกส์เพิ่มความคม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enhanced graphics adapter (EGA)ตัวปรับภาพกราฟิกส์เพิ่มความคม (อีจีเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
enhanced graphics adapter (EGA)ตัวปรับต่อภาพกราฟิกส์เพิ่มความคม (อีจีเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video graphics array (VGA)ขบวนปรับภาพแบบวีดิทัศน์ (วีจีเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video graphics board; video boardแผ่นวงจรภาพกราฟิกส์ [ มีความหมายเหมือนกับ graphics adapter ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VGA (video graphics array)วีจีเอ (ขบวนปรับภาพแบบวีดิทัศน์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video board; video graphics boardแผ่นวงจรภาพกราฟิกส์ [ มีความหมายเหมือนกับ graphics adapter ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Presentation graphicsกราฟสำหรับนำเสนอ [คอมพิวเตอร์]
raster graphicsแรสเตอร์ กราฟิกส์, Example: การแสดงภาพกราฟิกส์ทางจอภาพแบบแรสเตอร์ให้เป็นจุดภาพในแนวนอนและแนวตั้ง [คอมพิวเตอร์]
Enhanced Graphics Adapterตัวปรับต่อภาพกราฟิกส์อีจีเอ, Example: วงจรสำหรับใช้กับจอภาพเพื่อให้สามารถแสดงสีและภาพทางจอภาพได้ สามารถแสดงสีได้ 16 สี ด้วยความละเอียดในแนวตั้งและแนวนอนเป็น 350x640 จุดภาพ [คอมพิวเตอร์]
Video Graphics Arrayตัวปรับต่อภาพ, Example: ใช้กับเครื่องพีซี และสามารถแสดงภาพกราฟิกเป็นสี 256 สีด้วยความคมชัด 640 คูณ 480 จัดภาพส่วน Super VGA เป็นตัวปรับต่อภาพที่สามารถแสดงภาพกราฟิกเป็นสี 256 สีด้วยความคมชัด 1024 คูร 768 จุดภาพ [คอมพิวเตอร์]
Bit-mapped graphicsบิต-แมปป์ กราฟฟิกส์ [TU Subject Heading]
Color computer graphicsคอมพิวเตอร์กราฟิกสี [TU Subject Heading]
Computer graphicsคอมพิวเตอร์กราฟิก [TU Subject Heading]
Engineering graphicsกราฟิกทางวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Freelance graphics for Windowsฟรีแลนซ์กราฟิกส์ สำหรับ วินโดวส์ [TU Subject Heading]
Harvard Graphicsฮาร์วาร์ดกราฟิกส์ [TU Subject Heading]
Harvard graphics for Windowsฮาร์วาร์ดกราฟิกส์ สำหรับ วินโดวส์ [TU Subject Heading]
Icons (Computer graphics)สัญรูป (คอมพิวเตอร์กราฟิก) [TU Subject Heading]
Presentation graphics softwareส่วนชุดคำสั่งการเสนองานรูปกราฟิก [TU Subject Heading]
Television graphicsโทรทัศน์กราฟิก [TU Subject Heading]
video graphics array (VGA)วีจีเอ, มาตรฐานความละเอียดของพิกเซลที่สามารถแสดงบนจอภาพ โดยจะแสดงผลกว้าง 640 พิกเซล สูง 480 พิกเซล หรือ ประมาณ 3 แสนพิกเซล ด้วยความละเอียดสีสูงสุด 256 สี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
National Geographics.Geographics แห่งชาติ The Shawshank Redemption (1994)
The graphics on this one are better. There's no comparison.กราฟฟิคของอันนี้ดีกว่า ไม่มีการเปรียบเทียบ eXistenZ (1999)
What demographics do you hope to knock down...ภาพส่วนไหนกัน ที่นายคิดว่าควรตัดออก... The Story of Us (1999)
All right, let's move with a purpose. AK, I want you on holographics.เอาล่ะ เราจะไปดูกัน/เอ เค ช่วยคุมโฮโลกราฟฟิคด้วย The Matrix Revolutions (2003)
- That's impossible. - Holographics are trying to confirm.เป็นไปไม่ได้ / โฮโลกราฟฟิคกำลังยืนยัน The Matrix Revolutions (2003)
Varying demographics, apparently unrelated.การตายของคนเหล่านี้ ไม่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเด่นชัด Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
I'm surprised you don't talk about record sales and demographics.ฉันแปลกใจที่นายไม่พูดถึงยอดขายกับสถิติ Just My Luck (2006)
So I've confirmed your lunch for tomorrow and your 3:15 with the graphics department is set.โอ้ ฉันจะบอกคุณ พรุ่ทานกลางวันพรุ่งนี้ และ... ตอนบ่าย 3.15 พบฝ่ายกราฟฟิค Pilot (2006)
Ready with the graphics?เตรียมกราฟฟิกส์ Vantage Point (2008)
My calculations recommend point-specific analysis gradient to regional demographics as related to current geographic coordinates.อัตราขยายตัวบนเส้นโค้งที่มิติเชิงเปรียบเทียบ 85 % เริ่มขบวนการวิเคราะห์ระดับภูมิภาค กำหนดหาข้อมูลประชากร เข้ากับพิกัดภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง Ben 10: Alien Swarm (2009)
The details are incredible. The graphics processor must be running on...รายละเอียดมันเหลือเชื่อจะตาย หน่วยประมวลผลกราฟฟิก Chuck Versus the Predator (2009)
I have endless patients, all demographics.ผมมีคนไข้มากมาย ทุกประเภท Faceless, Nameless (2009)
'Cause it's good stuff. You like graphics?มันก็เป็นเรื่องดี นายชอบภาพกราฟฟิคมั้ยล่ะ? The Turning Point (2009)
"Where it stood with graphics, how much programing was leftเรื่องกราฟฟิกของเวบ แล้วโปรแกรมอื่นๆที่เหลือ The Social Network (2010)
Which, all I'm saying, has graphics.ซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดมีกราฟริกชัดเจน The Townie (2010)
You can see this in computer graphics and movies.และระดับของความสมจริง ของแบบจำลองคอมพิวเตอร์ Is There a Creator? (2010)
The local Detective says that demographics, general makeup, and socioeconomic status of the residents is essentially the same.นักสืบท้องถิ่นบอกว่าสถิติประชากร สภาพสังคมและเศรษฐกิจของคนย่่านนี้ ใกล้เคียงกันมาก What Happens at Home... (2010)
You're not gonna give me a bunch of facts about the area and the demographics?จะไม่บอกข้อเท็จจริงเป็นกระบุง เกี่ยวกับพื้นที่และประชากร ให้ฉันฟังสักหน่อยเหรอ Corazon (2011)
They're just trying to pander to your demographics' well-documented historical vanity.พวกเขากำลังพยายามชักนำคุณ ด้วยเรื่องมานในอดีต ห้ามใจไว้! Regional Holiday Music (2011)
Make sure it's a reputable company... that won't mess up the graphics.ถ้ามันไม่สำเร็จ โฆษณาตัวนี้จะเกิดคำถามขึ้น Episode #1.16 (2011)
Uh, he's down in graphics, but he should be back up any second.เอ่อ เขาอยู่กับกราฟฟิค แต่เขาจะกู้มันกลับมาเร็วๆนี้ Father and the Bride (2012)
As demographics change, so do crime rates.สถิติประชากรเปลี่ยนไป อัตราอาชญากรรมก็เหมือนกัน
More graphics, okay?กราฟิกมากขึ้นนะ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Hey, you heard the man. More graphics.เดี๋ยวก่อนคุณได้ยินคน กราฟิกมากขึ้น Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Like one of those National Geographic specials.Wie bei National Geographics. Delirious (1991)
National Geographics Reader's Digest condensed books and Louis L'Amour.National Geographics, Reader's Digest, Romankurzfassungen, Louis L'Amour. The Shawshank Redemption (1994)
The Jupiter Mission, made possible by the U.S. Army and Silicon Graphics Corporation.Die Missiοn Jupiter‚ möglich gemacht durch die U.S. Army und die Silicοn Graphics Cοrpοratiοn. Lost in Space (1998)
Truthfully, the only breasts I'd ever seen were in National Geographics.Ich kannte Brüste nur aus National Geographics. Reach Out and Touch (2001)
A nipple-licking minister talking about saggy breasts in National Geographic.- Ein busenleckender Pfarrer... der über Hängebusen im National Geographics spricht. Reach Out and Touch (2001)
AK, I want you on holographics.AK, übernimm die Holographics. The Matrix Revolutions (2003)
- Holographic says the hull's still intact.- Laut Holographics ist der Rumpf intakt. The Matrix Revolutions (2003)
- Holographics are trying to confirm.- Holographics versucht zu bestätigen. The Matrix Revolutions (2003)
Sir, holographic confirms.Sir, Holographics bestätigt. The Matrix Revolutions (2003)
Holographic reports Captain Mifune's APU is up and moving to Gate Three.Holographics meldet, dass sich Mifunes APU auf Tor 3 zubewegt. The Matrix Revolutions (2003)
I have a job at Dixon Graphics.Ich habe einen Job bei Dixon Graphics. Friendly Skies (2007)
MAN: Dixon Graphics.Dixon Graphics. Friendly Skies (2007)
I'm more of a national geographic kind of guy.Ich bin mehr der "National Geographics" Typ. The Damage a Man Can Do (2008)
Babies shouldn't wear leather, Ryan, and I said breastfeeding was from national geographic!Babys sollten kein Leder tragen, Ryan, und ich habe gesagt stillen käme von den nationalen Geographics! Mother Dearest (2010)
It's called the Demographics Unit.Sie nennt sich die Demographics Unit. Internal Audit (2013)
You've burned through half the squad since Bell transferred to Demographics.Sie haben mehr als die Hälfte der Mannschaft verbraten, seit Bell zur Demographics gegangen ist. All in the Family (2014)
Pay a visit to the Demographics unit.Die Demographics Unit besuchen. All in the Family (2014)
You two helping out in Demographics?Sie zwei wollen in Demographics helfen? All in the Family (2014)
I would have explained how little interest I have in working for Demographics.Ich hätte dann erklärt wie gering mein Interesse an der Arbeitsstelle - bei Demographics ist. - Die Einheit schwimmt in Daten. All in the Family (2014)
NYPD has a unit-- Demographics, it's called.Das NYPD hat eine Einheit, Demographics wird sie genannt. All in the Family (2014)
The Demographics Unit is in touch with half the country's intelligence-gathering agencies.Die Demographics Unit hat Kontakt zu der Hälfte der im Land befindlichen Datensammelbehörden. All in the Family (2014)
Well, the G stands for "graphics."Nun, das G steht für "graphics". The Fortification Implementation (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
graphicsFrankly speaking this 'on board' means "doesn't have a graphics card".
graphicsMost studies, however, have not focused on the influence Emmet's theory had on the computer graphics.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลขา[lēkhā] (n) EN: writing ; drawing ; graph ; graphics ; design ; pattern  FR: écriture [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GRAPHICS G R AE1 F IH0 K S
GRAPHICS' G R AE1 F IH0 K S
DEMOGRAPHICS D EH2 M AH0 G R AE1 F IH0 K S
ALPHAGRAPHICS AE0 L F AH0 G R AE1 F IH0 K S
MICROGRAPHICS M AY2 K R OW0 G R AE1 F IH0 K S
REPROGRAPHICS R EH2 P R OW0 G R AE1 F IH0 K S
SUMMAGRAPHICS S AH2 M AH0 G R AE1 F IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
graphics (n) grˈæfɪks (g r a1 f i k s)
demographics (n) dˈɛməgrˈæfɪkz (d e1 m @ g r a1 f i k z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渲染[xuàn rǎn, ㄒㄩㄢˋ ㄖㄢˇ, ] rendering (computer graphics), #12,406 [Add to Longdo]
图谱[tú pǔ, ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, / ] archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music, #24,335 [Add to Longdo]
制图[zhì tú, ㄓˋ ㄊㄨˊ, / ] cartographic; graphics, #26,431 [Add to Longdo]
位图[wèi tú, ㄨㄟˋ ㄊㄨˊ, / ] raster graphics, #70,205 [Add to Longdo]
动态图形[dòng tài tú xíng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] animated graphics; animation (e.g. cartoons) [Add to Longdo]
图形卡[tú xíng kǎ, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄎㄚˇ, / ] graphics card [Add to Longdo]
工程图[gōng chéng tú, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ, / ] engineering graphics; technical drawing [Add to Longdo]
工程图学[gōng chéng tú xué, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] engineering graphics; technical drawing [Add to Longdo]
消除锯齿[xiāo chú jù chǐ, ㄒㄧㄠ ㄔㄨˊ ㄐㄩˋ ㄔˇ, 齿 / ] anti-alias (computer graphics) [Add to Longdo]
计算机制图[jì suàn jī zhì tú, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄓˋ ㄊㄨˊ, / ] computer graphics [Add to Longdo]
显示卡[xiǎn shì kǎ, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄎㄚˇ, / ] graphics card [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Datenverarbeitung { f } | Datenverarbeitungen { pl } | automatisierte Datenverarbeitung { f } | dezentralisierte Datenverarbeitung { f } | graphische Datenverarbeitung { f } | kommerzielle Datenverarbeitung { f }data processing; data handling | data processings | automatic data processing | decentralized data processing | computer graphics | business data processing [Add to Longdo]
Demographie { f }; Demografie { f } | Demographien { pl }; Demografien { pl }demography | demographics [Add to Longdo]
Geschäftsgrafik { f }business graphics [Add to Longdo]
Grafik { f }; Graphik { f } | Grafiken { pl }; Graphiken { pl }graphic | graphics [Add to Longdo]
grafische Kunst { f }; graphische Kunst { f }graphics [Add to Longdo]
Graphikverarbeitung mit graphischer Ein- und Ausgabeactive graphics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CG[シージー, shi-ji-] (n) { comp } computer graphics; CG [Add to Longdo]
アニメーテッドGIF[アニメーテッドギッフ;アニメーテッドジッフ, anime-teddogiffu ; anime-teddojiffu] (n) { comp } Animated Graphics Interchange Format [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] (n) { comp } object-oriented graphics [Add to Longdo]
カラーイメージスキャナ[kara-ime-jisukyana] (n) { comp } graphics scanner [Add to Longdo]
カラーグラフィックス[kara-gurafikkusu] (n) { comp } color graphics [Add to Longdo]
グラフィクス(ik)[gurafikusu (ik)] (n) graphics [Add to Longdo]
グラフィクス装置[グラフィクスそうち, gurafikusu souchi] (n) { comp } graphics device [Add to Longdo]
グラフィックアクセラレータ[gurafikkuakuserare-ta] (n) { comp } graphics accelerator [Add to Longdo]
グラフィックス[gurafikkusu] (n) graphics; (P) [Add to Longdo]
グラフィックスアクセラレータ[gurafikkusuakuserare-ta] (n) { comp } graphics accelerator [Add to Longdo]
グラフィックスアダプタ[gurafikkusuadaputa] (n) { comp } graphics adapter [Add to Longdo]
グラフィックスカード;グラフィックカード[gurafikkusuka-do ; gurafikkuka-do] (n) { comp } graphics card [Add to Longdo]
グラフィックスコプロセッサ[gurafikkusukopurosessa] (n) { comp } graphics coprocessor [Add to Longdo]
グラフィックスコントローラ[gurafikkusukontoro-ra] (n) { comp } Graphics Controller [Add to Longdo]
グラフィックスサブシステム[gurafikkususabushisutemu] (n) { comp } graphics subsystem [Add to Longdo]
グラフィックスターミナル[gurafikkusuta-minaru] (n) { comp } graphics terminal [Add to Longdo]
グラフィックスタブレット[gurafikkusutaburetto] (n) { comp } graphics tablet [Add to Longdo]
グラフィックスチップ[gurafikkusuchippu] (n) { comp } graphics chip [Add to Longdo]
グラフィックスフォーマット[gurafikkusufo-matto] (n) { comp } graphics format [Add to Longdo]
グラフィックスプリンタ[gurafikkusupurinta] (n) { comp } graphics printer [Add to Longdo]
グラフィックスプロセシングユニット[gurafikkusupuroseshinguyunitto] (n) { comp } graphics processing unit; GPU [Add to Longdo]
グラフィックスボード[gurafikkusubo-do] (n) { comp } graphics board [Add to Longdo]
グラフィックスワークステーション[gurafikkusuwa-kusute-shon] (n) { comp } graphics workstation; GWS [Add to Longdo]
グラフィックソフトウェア;グラフィックソフト[gurafikkusofutouea ; gurafikkusofuto] (n) { comp } graphics software; software for graphics [Add to Longdo]
グラフィックディスプレー[gurafikkudeisupure-] (n) graphic display; graphics display [Add to Longdo]
グラフィックフィルタ[gurafikkufiruta] (n) { comp } graphic filter; graphics filter [Add to Longdo]
グラフィックモード[gurafikkumo-do] (n) { comp } graphics mode [Add to Longdo]
グラフィック文字[グラフィックもじ, gurafikku moji] (n) { comp } graphics character [Add to Longdo]
コングラ[kongura] (n) (abbr) { comp } computer graphics [Add to Longdo]
コンピューターグラフィックス(P);コンピュータグラフィクス;コンピュターグラフィックス[konpyu-ta-gurafikkusu (P); konpyu-tagurafikusu ; konpyuta-gurafikkusu] (n) { comp } computer graphics; (P) [Add to Longdo]
コンピュータージオグラフィックス[konpyu-ta-jiogurafikkusu] (n) { comp } computer geographics [Add to Longdo]
コンピュータグラフィクスのメタファイル[konpyu-tagurafikusu no metafairu] (n) { comp } Computer Graphics Metafile; CGM [Add to Longdo]
コンピュータグラフィクスインタフェース[konpyu-tagurafikusuintafe-su] (n) { comp } Computer Graphics Interface; CGI [Add to Longdo]
コンピュータグラフィックス[konpyu-tagurafikkusu] (n) { comp } computer graphics; CG [Add to Longdo]
コンピュータマイクログラフィックス[konpyu-tamaikurogurafikkusu] (n) { comp } computer micrographics [Add to Longdo]
シリコングラフィックス[shirikongurafikkusu] (n) { comp } Silicon Graphics, Inc.; SGI [Add to Longdo]
スケーリング[suke-ringu] (n) { comp } scaling (e.g. in computer graphics) [Add to Longdo]
ベクターグラフィックス;ベクタグラフィックス[bekuta-gurafikkusu ; bekutagurafikkusu] (n) { comp } vector graphics [Add to Longdo]
ラスターグラフィックス[rasuta-gurafikkusu] (n) { comp } raster graphics [Add to Longdo]
ラスタグラフィックス[rasutagurafikkusu] (n) { comp } raster graphics [Add to Longdo]
ラスタ図形処理[ラスタずけいしょり, rasuta zukeishori] (n) { comp } raster graphics [Add to Longdo]
ラスタ図形要素[ラスタずけいようそ, rasuta zukeiyouso] (n) { comp } raster graphics element [Add to Longdo]
ラスタ方式グラフィクス[ラスタほうしきグラフィクス, rasuta houshiki gurafikusu] (n) { comp } raster graphics [Add to Longdo]
ローカルバスグラフィックス[ro-karubasugurafikkusu] (n) { comp } local bus graphics [Add to Longdo]
ローカルバスビデオ[ro-karubasubideo] (n) { comp } local bus video; local bus graphics [Add to Longdo]
仮想空間[かそうくうかん, kasoukuukan] (n) { comp } virtual space (e.g. in computer graphics) [Add to Longdo]
画像ファイル[がぞうファイル, gazou fairu] (n) { comp } graphics file [Add to Longdo]
幾何学図形要素[きかがくずけいようそ, kikagakuzukeiyouso] (n) { comp } geometric graphics element [Add to Longdo]
計算機図形処理[けいさんきずけいしょり, keisankizukeishori] (n) { comp } computer graphics; CG [Add to Longdo]
座標図形処理[ざひょうずけいしょり, zahyouzukeishori] (n) { comp } coordinate graphics; line graphics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィンドウ[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics) [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] object-oriented graphics [Add to Longdo]
カラーグラフィックス[からーぐらふぃっくす, kara-gurafikkusu] color graphics [Add to Longdo]
グラフィクス装置[グラフィクスそうち, gurafikusu souchi] graphics device [Add to Longdo]
グラフィックアクセラレータ[ぐらふぃっくあくせられーた, gurafikkuakuserare-ta] graphics accelerator [Add to Longdo]
グラフィックス[ぐらふぃっくす, gurafikkusu] graphics [Add to Longdo]
グラフィックスタブレット[ぐらふぃっくすたぶれっと, gurafikkusutaburetto] graphics tablet [Add to Longdo]
グラフィックモード[ぐらふぃっくもーど, gurafikkumo-do] graphics mode [Add to Longdo]
コンピューターグラフィックス[こんぴゅーたーぐらふぃっくす, konpyu-ta-gurafikkusu] computer graphics [Add to Longdo]
コンピュータージオグラフィックス[こんぴゅーたーじおぐらふぃっくす, konpyu-ta-jiogurafikkusu] computer geographics [Add to Longdo]
コンピュータグラフィクスのメタファイル[こんぴゅーたぐらふぃくす の めたふぁいる, konpyu-tagurafikusu no metafairu] Computer Graphics Metafile [Add to Longdo]
コンピュータグラフィクスインタフェース[こんぴゅーたぐらふぃくすいんたふぇーす, konpyu-tagurafikusuintafe-su] Computer Graphics Interface [Add to Longdo]
コンピュータグラフィックス[こんぴゅーたぐらふぃっくす, konpyu-tagurafikkusu] computer graphics [Add to Longdo]
コンピュータマイクログラフィックス[こんぴゅーたまいくろぐらふぃっくす, konpyu-tamaikurogurafikkusu] computer micrographics [Add to Longdo]
スケーリング[すけーりんぐ, suke-ringu] scaling (e.g. in computer graphics) [Add to Longdo]
トラッキング[とらっきんぐ, torakkingu] tracking (in computer graphics) [Add to Longdo]
ラスタグラフィックス[らすたぐらふぃっくす, rasutagurafikkusu] raster graphics [Add to Longdo]
ラスタ図形処理[らすたずけいしょり, rasutazukeishori] raster graphics [Add to Longdo]
ラスタ図形要素[らすたずけいようそ, rasutazukeiyouso] raster graphics element [Add to Longdo]
ラスタ方式グラフィクス[らすたほうしきグラフィクス, rasutahoushiki gurafikusu] raster graphics [Add to Longdo]
ローカルバスグラフィックス[ろーかるばすぐらふぃっくす, ro-karubasugurafikkusu] local bus graphics [Add to Longdo]
ローカルバスビデオ[ろーかるばすびでお, ro-karubasubideo] (local bus graphics), local bus video [Add to Longdo]
仮想空間[かそうくうかん, kasoukuukan] virtual space (e.g. in computer graphics) [Add to Longdo]
幾何学図形要素[きかがくずけいようそ, kikagakuzukeiyouso] geometric graphics element [Add to Longdo]
座標図形処理[ざひょうずけいしょり, zahyouzukeishori] coordinate graphics, line graphics [Add to Longdo]
座標方式グラフィクス[ざひょうほうしきぐらふいくす, zahyouhoushikigurafuikusu] coordinate graphics, line graphics [Add to Longdo]
図形処理[ずけいしょり, zukeishori] computer graphics [Add to Longdo]
線図形処理[せんずけいしょり, senzukeishori] coordinate graphics, line graphics [Add to Longdo]
[まど, mado] window (e.g. in computer graphics) [Add to Longdo]
追跡[ついせき, tsuiseki] tracking (e.g. in computer graphics) (vs), keep records on, tracing [Add to Longdo]
表示装置[ひょうじそうち, hyoujisouchi] display device, graphics device [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graphics \Graph"ics\, n.
   The art or the science of drawing; esp. of drawing according
   to mathematical rules, as in perspective, projection, and the
   like.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 graphics
   n 1: photographs or other visual representations in a printed
      publication; "the publisher was responsible for all the
      artwork in the book" [syn: {artwork}, {art}, {graphics},
      {nontextual matter}]
   2: the drawings and photographs in the layout of a book

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top