ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*go wrong*

   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: go wrong, -go wrong-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go wrong[PHRV] ทำงานผิดพลาด, See also: ผิดปกติ, , Ant. go right
go wrong[PHRV] ประพฤติผิด, See also: ออกนอกลู่นอกทาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do you do when things go wrong?คุณจะทำอย่างไรเมื่อสิ่งผิดไป? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Something may go wrong.บางสิ่งบางอย่างอาจจะ ไปอย่างผิดปกติ Contact (1997)
Something´s bound to go wrongSomething's bound to go wrong Never Been Kissed (1999)
Isn't it possible, in the course of these procedures that something might go wrong?เป็นไปได้ไหมว่า ระหว่างที่ทำ... อาจเกิดความผิดพลาดได้ Bicentennial Man (1999)
In the unlikely event that something did go wrong you'd, of course, replace Andrew.และถ้ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้น คุณจะเปลี่ยนแอนดรูให้ใหม่ Bicentennial Man (1999)
- You're right. Nothing could go wrong.- แกพูดถูก ไม่มีอะไรพลาดได้แล้ว Bringing Down the House (2003)
The hypnosis could go wrong and distort your memoriesการสะกดจิตอาจเกิดความผิดพลาด และอาจจะบิดเบือนความทรงจำของคุณ Oldboy (2003)
- And if things do go wrong uncle Mike, all my friends in the firehouse, you know they never let anything happen to me.ลุงไมค์ และเพื่อนพ่อที่สถานี ลูกก็รู้ว่าพวกเขาไม่ปล่อยให้พ่อเป็นอันตราย Ladder 49 (2004)
Nothing can go wrong, right?ไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไม๊.. Formula 17 (2004)
Nothing must go wrong with the wedding etiquette, so that the Bride fetching ceremony can go on smoothly.ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบตามจารีตประเพณี เพื่อที่งานมงคลสมรสจะได้เป็นไปอย่างราบรื่น Episode #1.3 (2006)
- So should anything go wrong..เพราะ ฉะนั้นหากเกิดผิดพลาด... The Da Vinci Code (2006)
If anything's gonna go wrong, it'll go wrong in the first 10 minutes.ถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมา มันจะผิดพลาดใน 10 นาทีแรก The Astronaut Farmer (2006)
- Where did I go wrong? - You fuckin' just say something?ชั้นทำผิดตรงไหน แกเพิ่งว่าอะไรไปนะ Crank (2006)
Well, I've seen enough of them to see where they go wrong,ผมเห็นมาเยอะแล้วว่าพวกเขาพลาดยังไง Resistance Is Futile (2007)
You never know what could go wrong in a flash.You never know what could go wrong in a flash. Bad News Blair (2007)
What could go wrong? What are you saying?ผิดพลาดยังไงนายพูดอะไร Cassandra's Dream (2007)
I'm not saying something will go wrong, but if something did go wrong... we need to have a car.ฉันไม่ได้บอกว่าจะพลาด แต่ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัย เราต้องมีรถไว้ Cassandra's Dream (2007)
Yeah, you can never go wrong with Christmas.ใช่ พวกนายจะไม่ผิดหวังกับคริสตมาสเลย Alvin and the Chipmunks (2007)
It's a movie, what could go wrong?ก็แค่หนังอะ จะมีอะไรผิดพลาดได้ Zack and Miri Make a Porno (2008)
And I wouldn't like things to go wrong either which brings me conveniently to my next point.และผมเองก็ไม่อยากให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งนำมาถึงปัญหาถัดไปของผม RocknRolla (2008)
Yeah, well, with sage advice like that, how could I ever go wrong?- ไม่ งั้นก็เลิกขวางงานฉัน Harold (2008)
No, I'm suggesting that maybe Ethan Shaw was a superstar rocket scientist genius who did go wrong, and the Air Force doesn't want their dirty laundry flapping in the wind.ไม่นะ ผมกำลังจะบอกว่าชอว์ อาจจะเป็นซุปเปอร์อัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ แต่เลือกเดินทางผิด Eagle Eye (2008)
I hope this isn't going to go wrong, Oliver.ฉันหวังว่ามันจะไม่แย่ไปกว่านี้นะ โอลิเวอร์ Episode #2.4 (2008)
Bartowski and the CIA- how could it not go wrong?บาทาวสกี้ กับ CIA จะทำผิดได้ยังไง? Chuck Versus the Break-Up (2008)
Because something could go wrong and it changes everything.เพราะบางสิ่งมันผิดไป และมันจะเปลี่ยนทุกๆ อย่าง Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
Things are bound to go wrong. The less left to chance the better.ทุกอย่างมันอาจพลาดได้ ยิ่งพลาดน้อยที่สุดยิ่งดี I Had a Dream (2008)
O-Only thing it doesn't tell you is what to do when things go wrong.เอาล่ะ หย่อนลงไปหมดแล้ว อะไรกันเนี่ย? Wrecking Crew (2008)
If something did go wrong,ถ้าบางสิ่ง ผิดปกติ Resurrection (2008)
When things go wrong, I like to be ready.เมื่อมีปัญหาฉันพร้อม Birthmarks (2008)
If things do go belly up (go wrong) it'll only take one cut to sever the knot.ถ้าจะมีอะไรผิดพลาด มันก็คงจะเป็นแค่ เรื่องตัดสัญญาณเท่านั้นครับ The Bank Job (2008)
If something should go wrong...ยังไม่ผ่านการทดสอบ อาจเกิดความผิดพลาด Superhero Movie (2008)
Straight from the heart, you'll never go wrong.ออกมาจากก้นบึ้ง แล้วนายจะไม่พลาด Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
What could possibly go wrong?จะผิดพลาดไปได้ไง? Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
No. If something does go wrong,ไม่ ถ้ามันเกิดผิดพลาด Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
If something were to go wrongเพราะถ้ามีอะไรพลาด Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Because it is very difficult so much can go wrong.เพราะมันยากมาก ... ...อาจจะผิดพลาดได้ District 9 (2009)
You know, you'd think, what could go wrong with a pretty girl in a leotard?ต้องมีอะไรผิดกับสาวสวยพวกนั้นที่ใส่ชุดแนบเนื้อ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
After all, what could possibly go wrong in the country?หลังจากเรื่องทั้งหมด จะผิดไหมนะที่ย้ายมาที่ชนบท Family Remains (2009)
Cutter's the only one likely to recognise you, but if something does go wrong you know what to do.คัทเตอร์เป็นคนเดียวที่จำนายได้ แต่ถ้ามีอะไรผิดปกติ รู้นะว่าทำไง Episode #3.2 (2009)
You can't go wrong.คุณจะพลาดไม่ได้ Dirty Harry (2009)
And made the state policy euthanasia? What could go wrong?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเค้ารอดตัวไปได้ และทำให้การทำการุณยฆาตเป็นนโยบายของรัฐ You Don't Know Jack (2010)
But mostly I figured, how much could possibly go wrong in three months?แต่ส่วนใหญ่ ผมได้เห็นแค่ว่า มันแย่ลงแค่ไหนถายในสามเดือน The Social Network (2010)
I have seen things like this go wrong before,ฉันเคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน Chapter Sixteen 'The Art of Deception' (2010)
If you leave here, there are too many things that could go wrong.ถ้านายออกไปจากที่นี่ อาจจะมีเรื่องผิดพลาดมากมายได้ June Wedding (2010)
Something will go wrong.มีบางอย่างที่ทำผิดพลาด NS (2010)
Where did it go wrong, exactly-- you and Walt?เกิดอะไรขึ้นกันแน่จริงๆแล้ว คุณและวอลท์ Green Light (2010)
We're simulating the big bang. What could go wrong?เรากำลังจำลองการเกิดบิ๊กแบง มีอะไรผิดพลาดได้ล่ะ? Course Correction (2010)
Trust me. You can never go wrong with a genuine compliment.เชื่อฉันสิ คำแนะนำนี้ไม่มีทางผิดพลาดหรอก Epiphany (2010)
I won't let it go wrong.ฉันจะไม่ปล่อยให้มันผิดพลาด Appointment in Samarra (2010)
How'd it all go wrong?How'd it all go wrongA Deadly Affair (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go wrongBoeing, which builds more than half the world's commercial airliners, is understandably keen to draw attention to what can go wrong besides planes.
go wrongEverything chose to go wrong during his absence.
go wrongEverything seemed to go wrong with me.
go wrongLittle did I imagine that my plan would go wrong.
go wrongShe felt something go wrong with her car.
go wrongShould the word-processor go wrong, we guarantee to replace it free of charge.
go wrongWhy did I go wrong.
go wrongYou can't go wrong if you are advised by me.
go wrongYou can't go wrong if you read the instructions carefully.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดนัก[X] (phit nak) EN: if things go wrong ; if not ; if it does not   FR: sans quoi
ผิดท่า[v.] (phitthā) EN: make a wrong move ; get in a wrong position ; be off one's beat ; go wrong   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乐极生悲[lè jí shēng bēi, ㄌㄜˋ ㄐㄧˊ ㄕㄥ ㄅㄟ, / ] extreme joy turns to sorrow (成语 saw); Don't celebrate too soon, things could still go wrong!, #55,485 [Add to Longdo]
出乱子[chū luàn zi, ㄔㄨ ㄌㄨㄢˋ ㄗ˙, / ] to go wrong; to get into trouble, #69,958 [Add to Longdo]
出岔子[chū chà zi, ㄔㄨ ㄔㄚˋ ㄗ˙, ] to go wrong; to take a wrong turning, #109,437 [Add to Longdo]
出漏子[chū lòu zi, ㄔㄨ ㄌㄡˋ ㄗ˙, ] to take a wrong turn; to go wrong [Add to Longdo]
没错[méi cuò, ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ, / ] that's right; sure!; rest assured!; that's good; can't go wrong [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fehlschlagento go wrong; to come to nothing [Add to Longdo]
schiefgehen | schiefgehend | schiefgegangento go wrong | going wrong | gone wrong [Add to Longdo]
An mir soll es nicht liegen, wenn die Sache schiefgeht.It won't be my fault if things go wrong. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マーフィーの法則[マーフィーのほうそく, ma-fi-nohousoku] (n) Murphy's Law ("Whatever can go wrong, will go wrong") [Add to Longdo]
行き違いになる[いきちがいになる;ゆきちがいになる, ikichigaininaru ; yukichigaininaru] (exp,v5r) to miss each other; to cross (in the post); to go astray; to go wrong [Add to Longdo]
駄目になる[だめになる, dameninaru] (exp,v5r) (See 駄目・1) to spoil; to break; to go bad; to go wrong; to fail [Add to Longdo]
罷り間違う[まかりまちがう, makarimachigau] (v5u,vi) to go wrong; to turn for the worse [Add to Longdo]
罷り間違えば[まかりまちがえば, makarimachigaeba] (n) if things go wrong; if the worst happens [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go wrong
   v 1: be unsuccessful; "Where do today's public schools fail?";
      "The attempt to rescue the hostages failed miserably" [syn:
      {fail}, {go wrong}, {miscarry}] [ant: {bring home the
      bacon}, {come through}, {deliver the goods}, {succeed},
      {win}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top