ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*go down*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: go down, -go down-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go down(phrv) ลงไปข้างล่าง, Syn. come down, go down to, Ant. go up, get up
go down(phrv) คุกเข่าลงมา, Syn. get down
go down(phrv) กลืน, Syn. get down
go down(phrv) พระจันทร์หรือพระอาทิตย์ตก
go down(phrv) ล้มลง, See also: ล้ม
go down(phrv) ต่ำลง (ระดับ), See also: ตกลงมา, Syn. be down, be up
go down(phrv) ทำให้น้อยลง, See also: ลดลง, Syn. get up
go down(phrv) จมลง, Syn. go down to, go down with
go down(phrv) บวมน้อยลง, Syn. go up
go down(phrv) กว้างหรือไปไกลถึง, See also: มีเนื้อที่, Syn. go back, go down
go down(phrv) มีค่าน้อยลง, See also: ตกต่ำลง คุณค่า
go down(phrv) จด, See also: บันทึก, เขียนไว้, Syn. write down
go down(phrv) ออกจากมหาวิทยาลัยหลังศึกษาไปช่วงหนึ่ง, Syn. be up, comedown
go down(phrv) ได้รับความเห็นชอบ, See also: ได้รับการอนุมัติ, Syn. come across
go down(phrv) มีค่าน้อยลง, Syn. come down, come up
go down(phrv) ล้มเหลว
go down(phrv) พ่ายแพ้, See also: โดนทำลาย, Syn. go down
go down(phrv) ตกต่ำลง (ระดับสังคม, มาตรฐานการดำรงชีวิต), Syn. come down: come up
go down(phrv) สวดอ้อนวอน, See also: สวดภาวนา, Syn. get down
go down(phrv) ลงไปยัง, See also: ลงไปที่, Syn. come down, go down, go down with
go down(phrv) เดินทางไปตามถนน
go down to(phrv) ลงไปยัง, See also: ลงไปที่, Syn. come down, go down
go down to(phrv) ไปไกลจนถึง, See also: ไกลลงไป, Syn. go back to, go down
go down to(phrv) ลดระดับลง, Syn. go down
go down to(phrv) เปลี่ยนเป็นตัวโน้ตที่ต่ำกว่า (ดนตรี), Syn. go down, go up to
go down to(phrv) จมสู่, See also: จมลงไปยัง, Syn. go down, go down with
go down to(phrv) ออกจาก (มหาวิทยาลัยหรือเมือง), Syn. go down
go down to(phrv) พ่ายแพ้ต่อ, See also: ถูกทำลายด้วยด้วย, Syn. go down, go down with
go down with(phrv) ลงไปพร้อมกับ, See also: ลงไปข้างล่างกับ, ลงไปกับ, Syn. come down, go down, go down to, Ant. go up
go down with(phrv) ได้รับการยอมรับ, See also: ได้รับการอนุมัติจาก, Syn. come across
go down with(phrv) ป่วยด้วยโรค, Syn. be down with, come down with
go down with(phrv) จมลงพร้อมกับ, Syn. go down, go down to
go down a treat(sl) สิ่งที่ทำให้มีความสุข, Syn. gone down atreat, gone down atreat, went down a treat

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go downAs the elevator is out of order, we must go down the stairs.
go downDon't go down before such a man.
go downFor gall bladder surgery, go down this hall and take a right.
go downGo downstairs and have a wash.
go downGo down the street for about five minutes, and you will see the Department store to the right.
go downGo down this road as far as the traffic light, and turn left.
go downGo down this street three blocks.
go downGood. Now go down with it.
go downI heard him go down the stairs.
go downI often go downtown on Sunday.
go downIt was a real challenge for us to go down the cliff on a rope.
go downLet's go downstairs for dinner.
go downPlease tell me which bus to get to go downtown.
go downThe roots of this tree go down deep.
go downThe weather is supposed to go downhill starting this afternoon.
go downThis will go down in history as the greatest event that has ever taken place.
go downWe go downtown to do shopping.
go downYou let the pencil go down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลาลง(v) decrease, See also: decline, diminish, lessen, go down, subside, lower, reduce, Syn. ลดลง, เบาบางลง, Example: เดือนนี้งานของเราก็เพลาลงบ้าง ไม่ได้หนักหน่วงเหมือนเดือนที่แล้ว
ยุบ(v) go down, See also: flatten, Syn. แฟบ, Ant. พอง, บวม, Example: ชายโครงของลูกกวางพองออก ยุบเข้าพะเยิบพะยาบจนเห็นได้ชัดเจน, Thai Definition: ยอบลง, ทรุดลง, พื้นผิวลดระดับลง
ล่อง(v) float, See also: drift, go downstream, Syn. ล่องเรือ, แล่นเรือ, ล่องไป, ลอย, Example: เรือสำเภาทำหน้าที่บรรทุกสินค้าล่องไปมาระหว่างจีนกับสยาม, Thai Definition: ลงมาตามน้ำ
ล่ม(v) sink, See also: capsize, submerge, go down, founder, Example: เรือได้ล่มและจมดิ่งสู่ใต้สายธารของลูกคลื่น, Thai Definition: กิริยาที่ไม่ทรงตัวอยู่ เอียงจนตะแคงหรือคว่ำ, กิริยาที่จม, ทำให้จมลง
ล่ม(v) collapse, See also: fail, go down, come to nothing, founder, fold, Syn. ล้ม, พัง, Ant. สำเร็จ, ตลอดรอดฝั่ง, Example: โครงการนี้ดำเนินไปได้ไม่เท่าไรก็ล่ม, Thai Definition: ไม่สำเร็จ, ไม่รอดฝั่ง
ย่อเข่า(v) kneel, See also: bend the knee, go down on one's knee, Syn. งอเข่า, ย่อตัว, Ant. ยืดตัว, Example: ตำรวจย่อเข่าลงเพื่อพูดกับหนูน้อย, Thai Definition: งอเข่าย่อตัวลง
คุกเข่า(v) kneel, See also: bend the knee, go down on one's knee, Syn. ย่อเข่า, ยอตัว, Example: เขาคุกเข่าลงพร้อมกับพนมมือไหว้เพื่อรับศีลรับพรจากพระ, Thai Definition: ย่อเข่าลงให้ติดพื้น
มีอันเป็นไป(v) fail, See also: fall, lose, be unsuccessful, go down, flop, Syn. ล้มเหลว, ไม่ประสบความสำเร็จ, Example: โครงการดีๆ หลายโครงการมีอันเป็นไปเพราะอ่อนประชาสัมพันธ์
มือตก(v) downgrade, See also: go downhill, be unfortunate, fail, be on the decline, Syn. ดวงตก, โชคร้าย, Ant. มือขึ้น, Example: พักนี้เขามือตก ทำอะไรก็ไม่ดี ไม่สำเร็จสักอย่าง, Thai Definition: เสื่อมความสามารถลง, มีโชคร้ายในการพนัน
ลง(v) get down, See also: get off, go down, descend, alight ( from airplane), dismount (horse), Ant. ขึ้น, Example: พวกเราได้ลงไปเยี่ยมชมหลุมฝังพระศพยุวกษัตริย์ตุตังคาเมนต์, Thai Definition: ไปสู่พื้นดิน และพื้นอื่นๆ
อัสดง(v) set, See also: go down, Syn. อัสดม, ตก, Example: ดวงอาทิตย์จะอัสดงช้าลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งกลางเดือนกรกฎาคมจึงจะเร็วขึ้น, Thai Definition: ตกไป (ใช้แก่พระอาทิตย์)
ต่ำ(v) go down, See also: fall, drop, plunge, sink, dive, Syn. ตกลง, Ant. สูง, Example: วันนี้ราคาน้ำมันต่ำลงกว่าเมื่อวาน 20 สตางค์, Thai Definition: มีปริมาณหรือมีระดับลดน้อยลงกว่าเดิม
ทรุดโทรม(v) be declined, See also: be dilapidated, run down, be worn out, be neglected, be ruined, go downhill, Syn. เสื่อม, ชำรุด, เก่า, โทรม, หมดสภาพ, Ant. เจริญขึ้น, ดีขึ้น, Example: บ้านหลังนี้ทรุดโทรม เพราะไม่มีคนคอยดูแลรักษา และทำความสะอาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุกเข่า[khukkhao] (v) EN: kneel ; bend the knee ; go down on one's knee  FR: s'agenouiller
ล่ม[lom] (v) EN: sink ; capsize ; submerge ; go down ; founder  FR: couler ; sombrer
ล่ม[lom] (v) EN: collapse ; fail ; go down ; come to nothing ; founder ; fold  FR: s'effondrer
ลง[long] (v) EN: get down ; get off ; go down ; descend ; alight ; dismount   FR: descendre ; débarquer
ล่อง[lǿng] (v) EN: float ; drift ; go downstream ; follow the wind  FR: flotter ; dériver ; descendre le courant
ลงบันได[long bandai] (v, exp) EN: go down the stairs ; descend the stairs  FR: descendre l'escalier ; descendre les marches
ลงไป[long pai] (v, exp) EN: go down  FR: descendre ; s'enfoncer
ลด[lot] (v) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken  FR: baisser ; diminuer ; réduire ; amoindrir ; alléger
ลดลง[lotlong] (n) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce  FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître
มือตก[meūtok] (v) EN: downgrade ; go downhill ; be unfortunate ; fail ; be on the decline ; lose one's touch  FR: décliner
ไปตามถนน[pai tām thanon] (v, exp) EN: go down the street ; walk along the street  FR: suivre la route ; longer la route ; circuler sur la voie publique
เพลาลง[phēlā long = phlao long] (v, exp) EN: decrease ; decline ; diminish ; lessen ; go down ; subside ; lower ; reduce
สร่าง[sāng] (v) EN: abate ; go down ; remit ; come down  FR: décroître ; diminuer
เสียคน[sīakhon] (v) EN: go bad ; go to ruin ; become a wreck ; degenerate; deteriorate ; go down the drain  FR: partir en ruines ; devenir une épave
แต่งงาน[taeng-ngān] (v) EN: marry ; get married ; be married ; wed ; walk down the aisle (inf.) ;go down the aisle (inf.)  FR: marier ; épouser ; se marier ; convoler (vx)
ต่ำ[tam] (v) EN: go down ; depreciate ; fall ; drop ; plunge ; sink ; dive  FR: plonger
ต่ำต้อย[tamtøi] (v) EN: go down ; depreciate ; sink
ตกต่ำ[toktam] (v) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished  FR: décliner ; déprécier
ยุบ[yup] (v) EN: go down ; flatten ; reduce  FR: se contracter ; désenfler

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down, #58 [Add to Longdo]
下降[xià jiàng, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄤˋ, ] to decline; to drop; to fall; to go down; to decrease, #925 [Add to Longdo]
下去[xià qu, ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩ˙, ] to go down; to descend; to go on; to continue, #1,243 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu, #6,890 [Add to Longdo]
减退[jiǎn tuì, ㄐㄧㄢˇ ㄊㄨㄟˋ, 退 / 退] to ebb; to go down; to decline, #13,817 [Add to Longdo]
增减[zēng jiǎn, ㄗㄥ ㄐㄧㄢˇ, / ] to add or subtract; to increase or decrease; to go up or go down, #18,074 [Add to Longdo]
载入[zǎi rù, ㄗㄞˇ ㄖㄨˋ, / ] to load into; to record; to write into; to enter (data); to go into (the records); to go down (in history), #25,642 [Add to Longdo]
名垂青史[míng chuí qīng shǐ, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨㄟˊ ㄑㄧㄥ ㄕˇ, ] lit. reputation will go down in history (成语 saw); fig. achievements will earn eternal glory, #82,397 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschichte {f} | in die Geschichte eingehenhistory | to go down in history [Add to Longdo]
Treppe {f}; Stiege {f} [Ös.] | Treppe hinauf (hinab) | Treppe hinabgehen | die Treppe runterlaufenstairs; staircase; stairway [Am.] | up (down) stairs | to go downstairs | to rush downstairs [Add to Longdo]
abklingen (Fieber)to go down [Add to Longdo]
abwärts gehen; abwärtsgehen [alt]to go down; to go downhill [Add to Longdo]
hinabgehen; untergehento go down [Add to Longdo]
hinuntergehento go downhill [Add to Longdo]
mit wehenden Fahnen untergehento go down fighting [Add to Longdo]
verkommen (Mensch)to go downhill [Add to Longdo]
Er stieß mit seinem Vorschlag auf wenig Gegenliebe.His suggestion didn't go down particularly well. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うらぶれる[urabureru] (v1,vi) to get shabby; to go downhill; to go to seed; to go to the dogs [Add to Longdo]
下す(P);降す[くだす, kudasu] (v5s,vt) (1) to make (a decision); to pass (judgement, etc.); to hand down (orders, etc.); (2) to let go down; to lower; (3) (See 手を下す・1) to do oneself; to do by oneself; (P) [Add to Longdo]
下り立つ;降り立つ;おり立つ;下立つ;降立つ[おりたつ, oritatsu] (v5t,vi) (1) to go down and stand; (2) to alight; to get down [Add to Longdo]
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r,vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P) [Add to Longdo]
滑る(P);辷る[すべる, suberu] (v5r,vi) (1) to glide; to slide (e.g. on skis); to slip; (2) to fail (an examination); to bomb (when telling a joke); (3) to drop; to go down; to come down; to fall (e.g. in status); (P) [Add to Longdo]
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P) [Add to Longdo]
九州へ下る[きゅうしゅうへくだる, kyuushuuhekudaru] (v5r) to go down to Kyushu [Add to Longdo]
傾く[かたむく(P);かたぶく(ok), katamuku (P); katabuku (ok)] (v5k,vi) (1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline; (P) [Add to Longdo]
傾ぐ[かしぐ;かたぐ(ok), kashigu ; katagu (ok)] (v5g,vi) (1) (See 傾く・1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) (See 傾く・2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline [Add to Longdo]
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1,vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P) [Add to Longdo]
左前になる[ひだりまえになる, hidarimaeninaru] (exp,v5r) (See 左前・1) to go downhill (e.g. for one's business); to be badly off (economically) [Add to Longdo]
坂を下りる[さかをおりる, sakawooriru] (exp,v1) to go downhill; to go down a slope [Add to Longdo]
三段落ち;三段オチ[さんだんおち(三段落ち);さんだんオチ(三段オチ), sandan'ochi ( sandan ochi ); sandan ochi ( sandan ochi )] (n) (See 落ち・おち・3) three-part joke, where the first two parts are similar and mundane, while the third is the punchline (e.g. How do you get to my place? Go down to the corner, turn left, and get lost.); rule of three (in comedy writing) [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1,vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) {ling} (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1,vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) [Add to Longdo]
焼きが回る[やきがまわる, yakigamawaru] (v5r) to become decrepit; to be in one's dotage; to become dull; to lose one's astuteness; to lose one's touch; to become senile; to lose one's edge; to go downhill [Add to Longdo]
這い蹲う[はいつくばう, haitsukubau] (v5u,vi) (See 這い蹲る) to grovel; to go down on one's hands and knees [Add to Longdo]
這い蹲る[はいつくばる, haitsukubaru] (v5r,vi) (See 這い蹲う) to grovel; to go down on one's hands and knees [Add to Longdo]
膝を突く[ひざをつく, hizawotsuku] (exp,v5k) to go down on one's knees (i.e. to express respect) [Add to Longdo]
没す[もっす, mossu] (v5s) (1) (arch) (See 没する) to sink; to go down; to set; (2) to pass away; to die; (3) to disappear; to vanish; (4) to confiscate [Add to Longdo]
没する;歿する[ぼっする, bossuru] (vs-s) (1) (没する only) to sink; to go down; to set; (2) to pass away; to die; (3) (没する only) to disappear; to vanish; (4) (没する only) to confiscate [Add to Longdo]
名を残す[なをのこす, nawonokosu] (exp,v5s) to be remembered; to go down in history [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go down
   v 1: move downward and lower, but not necessarily all the way;
      "The temperature is going down"; "The barometer is
      falling"; "The curtain fell on the diva"; "Her hand went up
      and then fell again" [syn: {descend}, {fall}, {go down},
      {come down}] [ant: {arise}, {ascend}, {come up}, {go up},
      {lift}, {move up}, {rise}, {uprise}]
   2: go under, "The raft sank and its occupants drowned" [syn:
     {sink}, {settle}, {go down}, {go under}] [ant: {float},
     {swim}]
   3: grow smaller; "Interest in the project waned" [syn:
     {decline}, {go down}, {wane}]
   4: be recorded or remembered; "She will go down as the first
     feminist"
   5: be ingested; "This wine sure goes down well"; "The food
     wouldn't go down"
   6: be defeated; "If America goes down, the free world will go
     down, too"
   7: disappear beyond the horizon; "the sun sets early these days"
     [syn: {set}, {go down}, {go under}] [ant: {ascend}, {come
     up}, {rise}, {uprise}]
   8: stop operating; "My computer crashed last night"; "The system
     goes down at least once a week" [syn: {crash}, {go down}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top