ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gmbh*

G AH0 M   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gmbh, -gmbh-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Marionettes Inc."Marionetten-GmbHDesign for Loving (1958)
" Marionettes Inc. " " 33 Elm Terrace. ""Marionetten-GmbH, Elm Terrace 33." Design for Loving (1958)
They didn't tell me at Marionettes Inc. That I was getting such a difficult specimen.Bei der Marionetten-GmbH wurde mir nicht gesagt, dass Sie so kompliziert sein können. Design for Loving (1958)
Warner Bros. Entertainment GmbH Copyright © 2006 COVER, BerlinWarner Bros. Entertainment GmbH Copyright © 2006 TITELBILD, Berlin The Hanging Tree (1959)
Mrs. Jane Osgood of Cape Anne, Maine... owner of Mail Order Lobsters in Months with no R, Inc.Mrs. Jane Osgood aus Cape Anne in Maine... hat die Firma Hummerversand in den Monaten ohne R, GmbHIt Happened to Jane (1959)
[english]Warner Bros. Entertainment GmbH Copyright 2006 TITELBILD, Berlin The Sundowners (1960)
"Sing the body electric" is the motto of facsimile limited."Ich singe den Leib, den elektrischen." ist das Motto der Facsimile GmbHI Sing the Body Electric (1962)
I'll go back to... facsimile limited, "i sing the body electric", and be sent out to help raise another family like yourselves or perhaps... i'll be taken apart, redistributed.Ich gehe zurück zur Facsimile GmbH. Ich singe den Leib, den elektrischen und werde losgeschickt, um eine Familie wie eure großzuziehen, oder vielleicht werde ich auseinandergenommen und umverteilt. I Sing the Body Electric (1962)
I understand you represent Whittle and Fendle's.Wie ich höre, kommen Sie von der Wendel Fantel GmbHThe Cybernauts (1965)
Garrison, Ltd.Garrison GmbHMirage (1965)
Carter Manufacturing Company has outdone themselves.Die Carter GmbH hat sich selbst übertroffen. A Klink, a Bomb and a Short Fuse (1966)
Woody's president and general sales manager of the Rainbow Valley Tobacco Cooperative.Woody ist Präsident und Hauptverkaufsleiter der Regenbogental-Tabak GmbHFinian's Rainbow (1968)
To the Rainbow Valley Tobacco Cooperative Incorporated.An die Regenbogental-Tabak GmbH und Co. KG. Finian's Rainbow (1968)
Sussex Knitware Limited. Royal petroleum Limited."Sussex Strickwaren GmbH, Royal Petroleum GmbHHot Millions (1968)
Wigan Meat Packing Limited. Northern Fibreglass.Wiggan Fleischverpackung GmbH, Northern Glasfasern." Hot Millions (1968)
ERIN RUBBERS LOW PROFITS TRADING YEARERIN GUMMI PRODUKTE GmbH., DUBLIN, IRLAND. SEAN HANLEY. Hot Millions (1968)
PRODUCED BY IRVING C. SALTZBERG JNR. AND IRVING C. SALTZBERG PRODUCTIONS LTD. AND SALTZBERG ART FILMS, OIL, REAL ESTATE, BANKING AND PROSTITUTION INC.Produziert von Irving C. Saltzberg, junior... von Irving C. Saltzberg Productions GmbH... und Saltzberg Kunstfilm, Öl, Immobilien... The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
Something very funny's happening to me.PSYCHIATRISCHE MOLKEREIEN GmbH Was ist nur mit mir los? Deja Vu (1970)
Right, who's got a boil on his Semprini, then?Also, wer hat ein Furunkel an seinem Semprini? WENIGER UNANSTÄNDIGE APOTHEKER GMBH EINE WENIGER UNANSTÄNDIGE APOTHEKE The Buzz Aldrin Show (1970)
If I could walk that way I wouldn't need aftershave.Könnte ich das, bräuchte ich kein Rasierwasser. KEIN BISSCHEN UNANSTÄNDIGE APOTHEKER GMBH EINE KEIN BISSCHEN UNANSTÄNDIGE APOTHEKE The Buzz Aldrin Show (1970)
From these frivolous and offensive religions.Die Absolut Populärste Religion GmbH How Not to Be Seen (1970)
...for the human soul.CARTOON RELIGIONEN GmbH How Not to Be Seen (1970)
Trim-jeans' play of the month production Ofthe seagull by anton chekhov And the sauna belt trim-jean company, limited.Das war Kevin vor dem Trimm-Jeans Stück des Monats, Die Möwe... von Anton Tschechow und der Saunagürtel Trimm-Jean GmbHMr. and Mrs. Brian Norris' Ford Popular (1972)
Flat six, marcel marceau Walking against the wind, limited."Wohnung 6, Marcel Marceau, Gegen-den-Wind-laufend GmbHNjorl's Saga (1972)
Keep it up, we might have to go public.- Ganz wie der Buchprüfer einer GmbHIn the Midst of Strangers (1972)
Only one in the area. Unicorn Enterprises.Stell dir vor, es gibt die Einhorn GmbHThe Unicorn (1973)
It sounds like the screenplay to "Murder Incorporated".Das ist... das ist... das klingt ja wie das Drehbuch zu "Mörder GmbH". Broadway Danny Rose (1984)
LET'S HEAR IT FROM THE BEGINNING. I, UH... I THOUGHT OF TROTTING UP THERE,Warner Bros. Entertainment GmbH, Copyright © 2006 TITELBILD, Berlin The Little Drummer Girl (1984)
EnglishWarner Bros. Entertainment GmbH Copyright © 26 TITELBILD, Berlin One Crazy Summer (1986)
Smith, Gordon, I want you to drop everything else you're doing and I want you to devote full-time to the case of Claus v. Newman's Department Stores, Inc.Smith, Gordon, kümmern Sie sich ausschließlich um diesen Fall Claus gegen Newmans Kaufhaus GmbHWith Love, the Claus (1987)
Burke, who just happens to be chief corporate counsel for Newman's Department Stores, Inc.Burke, die zufälligerweise Rechtsbeistand von Newmans Kaufhaus GmbH ist. With Love, the Claus (1987)
We have this day requested that the court issue an injunctive order against Newman's Department Store, Incorporated, demanding that they cease and desist from using our client's name and likeness in the promotion of products and valuesWir haben eine einstweilige Verfügung gegen Newmans Kaufhaus GmbH erwirkt, um sie davon abzuhalten, With Love, the Claus (1987)
Film und Video Untertitelung GmbH Gerhard LehmannFilm und Video Untertitelung GmbH Gerhard Lehmann Paganini (1989)
I guess it could be Nowak andMcGuinn Limited.Wir nennen uns "Nowak und McGuinn GmbH". Pink Cadillac (1989)
Someday you'll be the president of your own corporation.Eines Tages wirst du Generaldirektor deiner eigenen GmbH sein. The Agony of De-Feet (1990)
Subtitled by:German Subtitles Adapted by Adaption: Gelula/SDI und Warner Home Video GmbH The Last Boy Scout (1991)
He's not National Security, he's Murder Incorporated.Er gehört eher zur Mörder-GmbHTime and Time Again (1991)
Signed, Prince John's Royal Accountant, H.M.R. Blockhead."Gezeichnet, Prinz Johns Hofbuchhalter, Schimmelpfund GmbH Co. KG." Robin Hood: Men in Tights (1993)
[ENGLISH SDH]DVD-Untertitel von EUROPEAN CAPTIONING INSTITUTE und Warner Home Video GmbH German Subtitles Adapted by Adaption: Gelula/SDI Natural Born Killers (1994)
All right, folks, have your checks made out to "rat tours limited."Schecks bitte ausstellen an "Ratten-Touren GmbH". Muppet Treasure Island (1996)
English subtitles conformed by SOFTITLERund Warner Home Video GmbH Three to Tango (1999)
Film und Video Untertitelung GmbH Gerhard LehmannFilm und Video Untertitelung GmbH Gerhard Lehmann Mifune (1999)
English Subtitles by Gelula/SDIGerman Subtitles by Untertitel: GeluIa/SDI und Warner Home Video GmbH Liberty Heights (1999)
We startedsingin 'Film und Video Untertitelung GmbH Gerhard Lehmann The Next Best Thing (2000)
Subtitle: mothes text sound Ltd. and Warner Home VideoUntertitel: mothes text ton und Warner Home Video GmbH Never Mind the Wall (2001)
- Playing like you're a fresh young thing from Santa Cruz who somehow winds up connected to Evil, Incorporated.- Gibst dich als unschuldiges Ding... aus Santa Cruz, die zufällig mit Böse GmbH Verbindungen hat. Destiny (2003)
- The parkin' ramp? Yes. It's a good job.WDR mediagroup digital GmbH im Auftrag des WDR A Prairie Home Companion (2006)
We are art dealers, with Connors Limited.Wir sind Kunsthändler, Connors GmbHProvenance (2006)
- How about Ball Busters Inc?Wie wär´s mit "Eier Zerstörer GmbH"? Protection (2007)
"i'm gonna get in your panties,incorporated.""ich will in dein Höschen - GmbH." The Yips (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
GMBH    G AH0 M
GMBH    JH IY1 EH1 M B IY1 EY1 CH

German-Thai: Longdo Dictionary
GmbHคำย่อของ Gesellschaft mit beschränkter Haftung บริษัท จำกัด, See also: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gGmbHมาจากคำว่า gemeinnützige GmbH ซึ่งหมายถึงบริษัทจำกัด"ที่ไม่มุ่งหวังกำไร", See also: R. GmbH

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschäftsführer {m}; Geschäftsleiter {m} (einer GmbH)managing director [Add to Longdo]
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [econ.]limited corporation; closed corporation; Corp.(closed) [Am.] [Add to Longdo]
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [econ.]Limited (Ltd.); private limited company [Br.] [Add to Longdo]
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [econ.]proprietary company (Pty.) [Austr.] [Add to Longdo]
GmbH : Gesellschaft mit beschränkter HaftungLLC; Ltd. : limited liability company [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top