Search result for

*give out*

(86 entries)
(0.0235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: give out, -give out-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give out[PHRV] ปล่อยออกไป (โดยเฉพาะของเหลว, แก๊ส, กลิ่น), Syn. fling off, give forth, give off, throw off, throw out
give out[PHRV] แจก, See also: แจกจ่าย, Syn. dish out: hand out
give out[PHRV] แพร่ออกไป, See also: กระจายออกไป, Syn. dish out, hand out
give out[PHRV] ประกาศ, See also: อ้างตัวว่าเป็น, Syn. make out
give out[PHRV] สิ้นสุด, See also: ยุติ, จบสิ้น, Syn. be out of, run out
give out[PHRV] หยุดทำงาน, Syn. bread down, conk out
give out[PHRV] ประกาศว่าแพ้และออกนอกสนาม (กีฬาคริกเก็ตและกีฬาอื่นที่ใช้ลูกบอบ), Syn. be out
give out[PHRV] ส่งงานไปทำที่อื่น, See also: กระจายงานออกไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
but if you...give out the baby, all just... go away yeah, and if i keep it?แต่ถ้าคุณ ... กระอวลที่ทารกทั้งหมดเพียง ... ไสหัวไป Gas Pills (2008)
please give out the command.ใครเลขที่ ๑ บอกชั้นสิ๊ Akai ito (2008)
I just give out medicine.ฉันกินยาแล้ว Heartbreak Library (2008)
Of course, I understand you don't usually give out that information, but, um...แน่นอน,ฉันเข้าใจคุณว่าปรกติแล้ว ไม่สามารถให้ข้อมูลนี้ได้,แต่.. อืม Nights in Rodanthe (2008)
I cannot give out any information without the password, which you obviously don't know.ผมคงให้ข้อมูลคุณไม่ได้ครับ ถ้าไม่มีรหัสผ่านซึ่งเห็นได้ชัดว่าคุณไม่รู้เลยจริง ๆ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I can't give out a client's personal information.มันเป็นนโยบายค่ะ Carrnal Knowledge (2009)
Doesn't ur foundation give out grants?มูลนิธิของคุณได้บริจาคทุนบ้างมั๊ย? The Bond in the Boot (2009)
I'm sorry, but we're not allowed to give out students' class schedules.ฉันต้องขอโทษด้วย แต่เราไม่อนุญาตให้ดูได้ ตารางเรียนของนักศึกษา The Lost Boy (2009)
DARPA doesn't give out any photos. You give me the reconstruction, though,พวกเค้าไม่ได้ให้รูปอะไรมาเลย แต่คุณเอาภาพใบหน้าจำลองให้ผม The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I'm not supposed to give out this kind of information, but, you know, their boy?ฉันไม่ควรบอกข้อมูล อะไรไปแบบนั้น แต่คุณรู้จักลูกชาย ของพวกเขาไหม? Bad Blood (2010)
I'm sorry, sir. I can't give out that information.ต้องขอโทษด้วยจริงๆ ที่ไม่สามารให้ข้อมูลได้ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Pretty much everything else is about to give out.ตอนนี้ดูเหมือนทุกอย่างกำลังจะหมดไป Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
I shouldn't have to say this, but if you run out of candy you can't give out cigarettes and pills.ผมไม่ควรต้องบอกป้าๆนะ แต่ถ้าลูกกวาดหมด.. - .. ป้าอย่าแจกบุหรี่หรือยานะ Halloween (2010)
I let it all build up inside me till it made my own heart give out.พ่อไม่เคยยับยั้งความโกรธด้วยซ้ำ พ่อปล่อยให้มันก่อตัวขึ้นข้างใน Lazarus (2010)
Let me help give out the flyers.ให้ฉันช่วยทำใบปลิวนะ Hanamizuki (2010)
I thought you'd like to know your tip panned out. We don't give out plaques or anything, but thanks.เบาะแสคุณถูกต้อง เราไม่มีอะไรให้ นอกจากขอบคุณ Mercury Retrograde (2010)
This is the hand that give out tips. You don't want this dirty hand to touch you.มือนี้ชอบแจกเงินสาวๆ เธอคงไม่อยากให้มือสกปรกนี้มาโดนตัวเธอหรอก Episode #1.2 (2010)
- We're not supposed to give out numbers.- เราไม่ให้เบอร์กับคนนอก Love & Other Drugs (2010)
The horses will run until their hearts give out.ควบม้าไปจนกว่ามันหมดลมหายใจ Immortals (2011)
We will only be able to give out 50 doses today.เราสามารถให้ยาได้ 50 โดสวันนี้ Contagion (2011)
And no, my kitchen appliances didn't all give out at once.และไม่อุปกรณ์ครัว ไม่ได้เสียแต่อย่างใด The Big Chill (2011)
If you repeatedly consumed ethylene glycol, your heart would start to fail, your kidneys would give out.หัวใจของคุณก็จะเริ่มล้มเหลว คุณจะไตวาย แล้วคุณก็จะตาย Then I Really Got Scared (2011)
You don't just give out loads of gear and loads of money and let them run off into the hills, and go, "Oh, well, never mind, eh?"ไม่ใช่ให้ของ ให้เงินมันไป พอเปิดตูดหนี แล้วก็พูดว่า เออ ช่างมันเถอะ Wild Bill (2011)
You understand I am not allowed to give out that information.คุณต้องเข้าใจว่าดิฉันไม่ได้รับอนุญาติ ให้ข้อมูลใดๆ Us or Them (2011)
We don't give out that kind of information.เราไม่ให้ข้อมูลแบบนั้น The Three Bad Wolves (2011)
I told him we don't give out that information.ผมบอกว่าเรา ไม่เผยแพร่ข้อมูลนั้น Lonelyhearts (2011)
You also give out lectures?คุณสอนหนังสือด้วยเหรอ? Me Too, Flower! (2011)
And why do they give out letterjackets to marching band?แล้วทำไมให้พวกวงโยธวาทิต ใส่แจ็คเก็ตกีฬาได้? The Perks of Being a Wallflower (2012)
All day, every day, till your back give out.จนกว่าหลังแกจะหัก Django Unchained (2012)
I was inspired by the goodie bags they give out at the end of birthday parties.จากถุงใส่ของ ที่พวกเขาแจก ตอนท้ายของปาร์ตี้วันเกิด Dance with Somebody (2012)
Every year, the judges give out an award for an MVP, and I would really love it if you could be there to watch me win.ทุกปี ผู้พิพากษาจะให้รางวัล MVP และฉันรักมันจริงๆ ถ้าคุณอยากไปที่นั่นและเห็นฉันชนะ Props (2012)
I think me not drinking would just give out the wrong message.ปู่คิดว่าการที่ปู่ไม่ดื่ม มันเป็นการ ส่งสารแบบผิด ๆ Mockingbird Lane (2012)
I will just have to give out my heart.ฉันจะต้องแสดงความจริงใจของฉัน Episode #1.1 (2012)
I can't give out that kind of information.ผมไม่สามารถบอกข้อมูลคุณได้ Personal Effects (2012)
We can't give out details of the investigation.เราบอกรายละเอียดการสืบสวนไม่ได้ Red Dawn (2012)
Why would a bank give out free toasters? (CELL PHONE BUZZING)ทำไมธนาคารจะให้ออกจากเครื่องปิ้งขนมปังฟรีหรือเปล่า โทรศัพท์มือถือหึ่ง] 2 Guns (2013)
We can't give out personal information.เราไม่สามารถเปิดเผย รายละเอียดส่วนตัวได้ค่ะ (Dead) Girls Just Wanna Have Fun (2013)
Yeah, I checked. We can't give out that information.ใช่ ฉันเช็คดูแล้ว เราให้ข้อมูลอะไรไม่ได้ Hot Water (2013)
Then, I remembered classes don't give out trophies, so I put a fishbowl there instead.ผมลงพละศึกษาเหมือนกัน ผมจัดห้องไว้เก็บถ้วยรางวัลแล้ว ก่อนจะนึกได้ว่าคลาสนี้ ไม่มีมอบถ้วยรางวัล Economics of Marine Biology (2013)
Ah, well, sometimes I give out mixed messages.เ่อ่อ คือ บางทีผมก็พูดอะไรปน ๆ กัน Wedding in Red (2013)
Perhaps you'll slip and fall and that knee of yours will finally give out.บางทีเจ้าลื่นล้มและหัวเข่าของเจ้า แตกละเอียดใช้งานไม่ได้ III. (2014)
No, you have to gossip and give out foodส่วนคุณก็นินทาลับหลัง แจกอาหาร App Development and Condiments (2014)
I don't give out my personal information.ฉันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของฉัน Hacker (2016)
Ordered not to give out any information about that, sir.ฉันถูกสั่งห้ามไม่ให้พูดถึงเรื่องนี้ Jack Reacher: Never Go Back (2016)
# Give out or give in #อย่าล้มเลิก อย่ายอมแพ้ An American Tail (1986)
I have seen grown men give out a shriekฉันเคยเจอชายที่กรีดร้องใส่เหมือนหญิง The Nightmare Before Christmas (1993)
Not on my table. People die when their bodies give out.ผู้คนตายเมื่อร่างกายของเขายอมพ่ายแพ้ City of Angels (1998)
The heart that you're carrying is gonna give out soon.หัวใจที่คุณเปลี่ยนไปมันกำลังจะใช้ไม่ได้ 21 Grams (2003)
Did Wai Po's heart give out?ยายหัวใจวายเหรอ Saving Face (2004)
Okay, baby, now you got to glare, give out the red eye.โอเค ที่รัก ทำตาดุๆ สิ จ้องแบบถลึงตาเลย Imagine Me & You (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
give outIt is our policy not to give out personal information.
give outOne of the government's proposals is to give out condoms in high schools.
give outThe chimney began to give out smoke.
give outTheir patience was about to give out.
give outThe supplies are beginning to give out.
give outThe supplies will give out soon.
give outWill you help me give out the programs to those people?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปล่อยแสง[V] give out light, See also: emit light, radiate, Syn. กระจายแสง, ฉายแสง, Example: แหล่งกำเนิดแสงอินฟาเรดปล่อยแสงด้วยความถี่ 10 ยกกำลัง 4HZ
แผ่รัศมี[V] radiate, See also: emit, diffuse, give out, shine, Syn. เปล่งรัศมี, Example: ทุกคนในที่นั้นมองเห็นพระพุทธรูปแผ่รัศมีออกมาจากทางด้านหลังเป็นแฉกๆ, Thai definition: เปล่งแสงสว่างพวยพุ่งออกจากจุดกลาง
โวย[V] outcry, See also: give out a hue and cry, clamour, Syn. โวยวาย, Example: นักอนุรักษ์ลุกขึ้นมาโวยกลางที่ประชุมเพราะไม่พอใจมาตรการดังกล่าว, Thai definition: ส่งเสียงเอะอะ, ส่งเสียงเอ็ดตะโร
ชูกลิ่น[V] emit, See also: give out an odor, Syn. ส่งกลิ่น, Example: ดอกกุหลาบชูกลิ่นหอมไปทั่ว
กระอวล[V] send forth, See also: give out, Syn. อวล, หอมตลบ, Example: ในห้องครัวหอมกระอวลด้วยกลิ่นอาหาร
แจก[V] distribute, See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion, Syn. จ่าย, แยกออก, แบ่งออก, ปันออก, ให้, มอบ, Example: โรงเรียนแจกรางวัลแก่นักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ, Thai definition: แบ่งหรือปันให้แก่คนหลายๆ คน
แจกจ่าย[V] distribute, See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion, Syn. แจก, แบ่งสรร, จ่าย, แบ่งแยก, จัดแบ่ง, Example: กรมวิชาการเกษตรผลิต และแจกจ่ายธาตุอาหารให้แก่เกษตรกรประมาณ 70 ตันต่อปี, Thai definition: แบ่งปันให้ไปทั่วๆ
โหวกเหวก[V] make a noise, See also: give out a hue and cry, Syn. เอะอะ, โวยวาย, โหวกเหวกโวยวาย, Example: เขามาตะโกนโหวกเหวกอยู่หน้าบ้านแต่เช้ามืด, Thai definition: ทำเสียงเรียกกันเอะอะโวยวาย
ขาอ่อน[V] one's legs give out, Syn. เข่าอ่อน, Example: แม่ขาอ่อนทรุดฮวบลงทันทีเมื่อรู้ว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุ, Thai definition: อาการไม่มีแรงจนแทบแทบล้มลงเพราะตกใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจก[v.] (jaēk) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out   FR: distribuer ; donner
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion   FR: dispenser ; prodiguer
แจกจุลสาร[v. exp.] (jaēk junlasān) EN: give out pamphets   
ปล่อยแสง[v. exp.] (plǿi saēng) EN: give out light ; emit light ; radiate   
ปล่อยแสงและความร้อน[v. exp.] (plǿi saēng laē khwāmrøn) EN: give out light and heat   
ส่งกลิ่น[v.] (songklin) EN: emit an odour ; give out an odour   FR: dégager une odeur

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
austeilen; ausgebento give out; to hand out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) [Add to Longdo]
匂わす[におわす, niowasu] (v5s,vt) to give out an odor, scent or perfume (odour); to suggest; to insinuate [Add to Longdo]
芳香を放つ[ほうこうをはなつ, houkouwohanatsu] (exp,v5t) to give out (off) fragrance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放出[fàng chū, ㄈㄤˋ ㄔㄨ, ] to let off; to give out, #8,942 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 give out
   v 1: give off, send forth, or discharge; as of light, heat, or
      radiation, vapor, etc.; "The ozone layer blocks some
      harmful rays which the sun emits" [syn: {emit}, {give out},
      {give off}] [ant: {absorb}, {take in}]
   2: give to several people; "The teacher handed out the exams"
     [syn: {distribute}, {give out}, {hand out}, {pass out}]
   3: prove insufficient; "The water supply for the town failed
     after a long drought" [syn: {fail}, {run out}, {give out}]
   4: stop operating or functioning; "The engine finally went";
     "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke
     down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The
     engine failed on the way to town"; "her eyesight went after
     the accident" [syn: {fail}, {go bad}, {give way}, {die},
     {give out}, {conk out}, {go}, {break}, {break down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top