Search result for

*galaxy*

(98 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: galaxy, -galaxy-
English-Thai: Longdo Dictionary
galaxy(n) ดาราจักร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
galaxy[N] กลุ่มดาวกาแล็กซี, Syn. cosmic system, star cluster
galaxy[N] ทางช้างเผือก
supergalaxy[N] ระบบกาแล็คซี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
galaxy(แกล'ลัคซี) n. กาแล็กซี,หมู่ใหญ่มากของดวงดาว,ทางช้างเผือก

English-Thai: Nontri Dictionary
galaxy(n) กลุ่มดาว,ทางช้างเผือก,หมู่คนแต่งกายงดงาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A galaxy, divided by war.กาแลกซี่หนึ่ง ถูกแบ่งแยกโดยสงคราม Ambush (2008)
As the war escalates in the Outerrim, the Jedi knights are spread thinly across the galaxy.ขณะที่สงครามก็เพิ่มความตึงเครียด ขึ้นตามขอบนอกกาแล็กซี่ เหล่าอัศวินเจไดกระจายกำลังกันออกไปทั่วกาแล็กซี่ Rookies (2008)
As battles rage across the galaxy, more worlds had come to the seductive lure of the Separatists and leave the Republic.ในขณะที่การสู้รบลุกลามไปทั่วกาแล็กซี่, หลายดินแดนถูกล่อลวง ให้เข้าร่วมกับฝ่ายแบ่งแยก และผละหนีจากสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)
Way too hyper. The galaxy's not big enough for the both of us.สถานที่แห่งมนต์ตรา Bedtime Stories (2008)
-Hitchhiker's Guide to the galaxy. -I mean it."คำแนะนำของหนุ่มนักโบกสู่ห้วงอวกาศ" / ฉันพูดจริงๆ Julie & Julia (2009)
I'll be known throughout the galaxy.ทุกคนที่อยู่บนแกแล็คซี่นี้จะรู้จักฉัน Legion (2009)
And far, far away, there is now a galaxy called Meryl.แล้วก็ที่แสนไกล มีกาแคซี่นึงชื่อว่าเมอรีล Did You Hear About the Morgans? (2009)
Anakin Skywalker and his padawan, Ahsoka, race across the galaxy to aid Jedi knight Aayla Secura, who is in the midst of a fight for her life as the sinister droid army closes in.อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และพาดาวันของเขา อาโซก้า ได้เดินทางข้ามกาแล็กซี่ เพื่อไปช่วยเหลืออัศวินเจไดเอย์ล่า เซคคูร่า ซึ่งตกอยู่ระหว่างการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด Jedi Crash (2009)
You will only destroy what small amount of peace is left in the galaxy.พวกเจ้าดีแต่ทำลายสันติสุขเล็กๆ ที่เหลืออยู่ในกาแล็กซี่ Jedi Crash (2009)
Our only intention was to end it and restore peace to our galaxy.เป้าประสงค์เดียวของเราก็คือยุติมัน และนำสันติสุขกลับคืนสู่กาแล็กซี่ Jedi Crash (2009)
But now, even in a galaxy at war, you hope to find some honor.ตอนนี้ แม้ว่ากาแล็กซี่จะเกิดสงคราม แต่ก็น่าจะให้เกียรติกันบ้าง The Gungan General (2009)
As the Separatist rebellion rages through the galaxy, even peaceful planets are threatened.เมื่อการปฏิวัติของพวกแบ่งแยก แผ่ขยายไปทั่วกาแลกซี่ แม้แต่ดาวอันสงบสุขก็ตกอยู่ในอันตราย Blue Shadow Virus (2009)
Yes, it was wiped from the galaxy generations ago, but I have given it life once again.ก็ใช่ มันถูกกำจัดออกจากกาแล็กซี่ ไปหลายชั่วอายุคนแล้ว แต่ข้าเป็นผู้ให้กำเนิดมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง Blue Shadow Virus (2009)
The virus in its gaseous forms combined with these bombs will release the blue shadow virus back into the galaxy, more potent than ever before.ไวรัสที่อยู่ในสภาวะก๊าซ ผนวกเข้ากับระเบิดเหล่านี้ จะปลดปล่อยไวรัสบลูชาโดว์ Blue Shadow Virus (2009)
Meanwhile, as we speak, thousands and thousands of so-called superior life-forms are spreading their disease of war throughout the galaxy.ในขณะที่เรากำลังพูดอยู่นี่ หลากหลายร้อยพันของสิ่งที่ถูกเรียกว่า สิ่งมีชีวิตชั้นสูง Blue Shadow Virus (2009)
If those bombs get delivered, we'll be facing a galaxy-wide plague.ถ้าระเบิดเหล่านั้นถูกปล่อยออกมา เราคงจะเผชิญหน้ากับกาแล็กซี่ที่เต็มไปด้วยโรคระบาดแน่ Blue Shadow Virus (2009)
Better to have one planet infected than the entire galaxy.ให้ดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวติดเชื้อ ดีกว่ากาแล็กซี่ทั้งหมด Blue Shadow Virus (2009)
Has assembled some of the deadliest criminals in the galaxyได้รวบรวมเหล่าอาชญากร ที่อันตรายที่สุดในกาแล็กซี่ Hostage Crisis (2009)
The charred ruins of Ryloth will demonstrate to the galaxy the cost of a Republic victory.ซากเมืองตอตะโกของไรลอธ จะแสดงให้กาแล็กซี่เห็นถึง ต้นทุนชัยชนะของสาธารณรัฐ Liberty on Ryloth (2009)
He destroys anything that leaves the planet 50 of the best star pilots in the galaxy have triedเขาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกไปจากดาวเคราะห์ 50 ของนักบินดาราที่ดีที่สุดในกาแล็กซี่ได้เคยลองแล้ว Mystery of a Thousand Moons (2009)
Would actually dial another galaxy In hundred of thousands of light yearsโดยความเป็นจริง ไว้ต่อไปยังกาแล็คซี่อื่นๆ... ...ในหนึ่งแสน ของปีแสง Air: Part 1 (2009)
It's leaving the galaxy.มันกำลังออกจากกาแล๊คซี่ Air: Part 1 (2009)
From our galaxyจาก กาแล๊ตซี่ของเรา Air: Part 1 (2009)
If this works, we think we might be able to use the data to re-engineer the process in one of our ships here in this galaxy.ถ้าสิ่งนี้ใช้ได้ พวกเราคิดว่า พวกเราน่าจะใช้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างกระบวนการใหม่ Earth (2009)
It's called Sagittarius A, it's located in the center of our galaxy, and it has the density of 40 Suns.ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกาแล็คซี่ของเรา มีความหนาแน่นของดวงอาทิตย์ 40 ดวง Football, Feminism and You (2009)
Well, the galaxy's not going anywhere.กาแล็คซี่มันไม่หนีไปไหนหรอกน่า Football, Feminism and You (2009)
Anakin Skywalker and his Padawan, Ahsoka, boarded the warship of cunning bounty hunter Cad Bane to recover a stolen holocron containing a list of the galaxy's force-sensitive children and future Jedi knights.อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และพาดาวันของเขา อาโซก้า ได้ขึ้นยานของนักล่าเงินรางวัล จอมเจ้าเล่ห์แคด เบน เพื่อนำโฮโลครอนที่ถูกขโมย Children of the Force (2009)
Jedi imposters have been roaming the galaxy, stealing the future younglings.เจไดเถื่อนร่อนเร่ไปทั่วกาแล็กซี่ เพื่อขโมยเหล่าเจไดในอนาคต Children of the Force (2009)
I foresee an army of force-talented spies in my service, trained in the dark side to peer into every corner of the galaxy from afar.ข้ามองเห็นกองทัพ แห่งสายลับซึ่งมีพรสวรรค์ด้านพลัง อยู่ใต้บังคับบัญชาข้า ฝึกฝนในด้านมืด Children of the Force (2009)
There is more knowledge here than anywhere else in the galaxy.ที่นี่สั่งสมไว้ด้วยความรู้มากมาย มากกว่าที่ใดๆ ในกาแล็กซี่ Holocron Heist (2009)
A list of every known force-sensitive child in the galaxy.รายชื่อของเด็กๆ ทั้งหมดในกาแล็กซี่ เท่าที่รู้ว่าตอบสนองต่อพลัง Holocron Heist (2009)
I'm leaving this galaxy for one a little less complicated.ผมจะไปจากกาแล็คซี่นี้ ไปยังที่ๆ ชีวิตง่ายกว่านี้ Watchmen (2009)
If you count the number of stars similar to our sun in this galaxy, then you factor in the probability that they have Earth-like planets orbiting them...ถ้าเธอนับเฉพาะดาว ที่คล้ายกับระบบสุริยจักรวาล. ตัวแปรความน่าจะเป็นที่พวกมัน มีวิถีโคจรคล้ายโลกเรา... Knowing (2009)
Soon we will crush the rebel alliance and control the galaxy!ในไมชาเราจะอัดและตอตานพันธมิตรเรา... . ! Planet 51 (2009)
And each galaxy has billions of stars.And each galaxy has billions of stars. Planet 51 (2009)
There's billions of galaxies and each galaxy has billions of stars.There's billions of galaxies and each galaxy has billions of stars. Planet 51 (2009)
129 years from now, a star will explode and threaten to destroy the galaxy.129 ปีจากนี้ไป จะมีดาวดวงหนึ่งระเบิด และอาจทำลายล้างทั้งกาแล็กซี่ Star Trek (2009)
I mean, they wouldn't put gates on every planet in every galaxy.ผมหมายถึงว่า พวกเขาไม่ได้วางเกต ลงบนทุกๆดาวในทุกๆกาแล็คซี่หรอกนะ Lost (2010)
How big a galaxy is.กาแล็คซี่นั้นใหญ่แค่ไหน Lost (2010)
Appeared to be a map of this galaxy,ปรากฏขึ้นมาเป็นแผนที่ ของกาแล็คซี่นี่ Lost (2010)
Of the entire galaxy we're in...ของกาแล็คซี่นี้ พวกเราอยู่ใน... Lost (2010)
Then we are at the very edge of this galaxy.พวกเราอยู่ที่สุดขอบของ กาแล็คซี่นี้แล้ว Lost (2010)
About the shape of this galaxyเกี่ยวกับรูปร่างของกาแล็คซี่นี้ Lost (2010)
Then Destiny is about to leave the galaxy.ยานDestinyกำลังจะออกจากกาแล็คซี่นี้แล้ว Lost (2010)
Hitchhiker's guide to the galaxy.คู่มือท่องแกแล็คซี่ของฮิทฮิเกอร์ Human (2010)
Our destination, the other galaxy.จุดหมายของพวกเรา กาแล็คซี่ต่างๆ Sabotage (2010)
Welcome to our new galaxy.ยินดีต้องรับสู่แกแลกซี่ใหม่ Pain (2010)
We freed billions of people from thousands of years of slavery all over our galaxy, and then we patted ourselves on the back and left them with little or no means for survival.พวกเราปลดปล่อยผู้คนนับพันล้าน จากการตกเป็นทาสมานานนับพันปี ่ทุกๆกาแล็คซี่ และจากนั้นก็ปล่อยพวกเขากลับไป Subversion (2010)
Don't worry -- the galaxy will be there next week.. ไม่ต้องห่วง สัปดาห์หน้า จักรวาลก็ยังอยู่ Disciple (2010)
Is it murder to rip the galaxy of you Jedi filth?มันใช่ฆาตกรรมที่ฉีกทึ้งกาแล็กซี่ ของเจ้ารึเปล่า เจไดโสโครก? Grievous Intrigue (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
galaxyThere are innumerable stars in the Galaxy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาแล็กซี[N] galaxy, Example: ในจักรวาลนี้มีกาแล็กซีอยู่หลายกาแล็กซี, Count unit: กาแล็กซี, Thai definition: ระบบขนาดใหญ่ของดาวฤกษ์ ประกอบด้วยกลุ่มดาวฤกษ์ เนบิวลา และเทห์ฟากฟ้าอื่นๆ กาแล็กซีมากกว่า 1,000 ล้านกาแล็กซีรวมกันเป็น เอกภพ, ทางช้างเผือก ถือเป็นกาแล็กซีหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
นภสินธุ์[N] milky way, See also: sky-river, galaxy, universe, Syn. ทางช้างเผือก, Count unit: ทาง, Thai definition: ทางช้างเผือกในตำราดาว, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาราจักร[n.] (dārājak) EN: galaxy   FR: galaxie [f]
กาแล็กซี[n.] (kālaeksī) EN: galaxy   FR: galaxie [f]
กาแล็กซีดำมืด[n. prop.] (kālaeksī dam meūt) EN: dark galaxy   FR: galaxie noire [f]
กลุ่มดาวกาแล็กซี[n.] (klumdāo kālaeksī) EN: galaxy   FR: galaxie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GALAXY    G AE1 L AH0 K S IY0
GALAXY'S    G AE1 L AH0 K S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
galaxy    (n) (g a1 l @ k s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Galaxie {f} | Galaxien {pl}galaxy | galaxies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンドロメダ銀河[アンドロメダぎんが, andoromeda ginga] (n) Andromeda galaxy [Add to Longdo]
ギャラクシー[, gyarakushi-] (n) (See 銀河) galaxy [Add to Longdo]
コンパクト銀河[コンパクトぎんが, konpakuto ginga] (n) compact galaxy [Add to Longdo]
セイファート銀河[セイファートぎんが, seifa-to ginga] (n) Seyfert galaxy [Add to Longdo]
渦巻銀河;渦巻き銀河[うずまきぎんが, uzumakiginga] (n) spiral galaxy [Add to Longdo]
渦状銀河[かじょうぎんが;うずじょうぎんが, kajouginga ; uzujouginga] (n) (See 渦巻銀河) spiral galaxy [Add to Longdo]
活動銀河[かつどうぎんが, katsudouginga] (n) active galaxy [Add to Longdo]
銀河[ぎんが, ginga] (n) (1) Milky Way; (2) galaxy; (P) [Add to Longdo]
銀河系[ぎんがけい, gingakei] (n,adj-no) galaxy; galactic system [Add to Longdo]
星雲[せいうん, seiun] (n) (1) nebula; (2) (obs) (See 銀河) galaxy [Add to Longdo]
多士済々;多士済済[たしせいせい(uK);たしさいさい, tashiseisei (uK); tashisaisai] (n,adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) galaxy of able persons; collection of intellectuals [Add to Longdo]
楕円銀河[だえんぎんが, daenginga] (n) elliptical galaxy [Add to Longdo]
電波銀河[でんぱぎんが, denpaginga] (n) radio galaxy [Add to Longdo]
不規則銀河[ふきそくぎんが, fukisokuginga] (n) irregular galaxy [Add to Longdo]
矮小不規則銀河;わい小不規則銀河[わいしょうふきそくぎんが, waishoufukisokuginga] (n) (See 矮小,不規則銀河) dwarf irregular galaxy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人马臂[rén mǎ bì, ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ ㄅㄧˋ, / ] Sagittarius spiral arm (of our galaxy) [Add to Longdo]
仙女座大星云[Xiān nǚ zuò dà xīng yún, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] great nebula in Andromeda or Andromeda galaxy M31 [Add to Longdo]
仙女座星系[Xiān nǚ zuò xīng xì, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, ] Andromeda galaxy M31 [Add to Longdo]
仙女星座[xiān nǚ xīng zuò, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] Andromeda constellation (galaxy) M31 [Add to Longdo]
仙女星系[Xiān nǚ xīng xì, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, ] Andromeda galaxy M31 [Add to Longdo]
旋涡星系[xuán wō xīng xì, ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, / ] spiral galaxy [Add to Longdo]
星汉[xīng hàn, ㄒㄧㄥ ㄏㄢˋ, / ] Milky Way; our galaxy [Add to Longdo]
星系[xīng xì, ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, ] galaxy [Add to Longdo]
棒旋星系[bàng xuán xīng xì, ㄅㄤˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, ] barred spiral galaxy [Add to Longdo]
河外星系[hé wài xīng xì, ㄏㄜˊ ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, ] galaxy [Add to Longdo]
猎户臂[liè hù bì, ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨˋ ㄅㄧˋ, / ] Orion spiral arm or local spur of our galaxy (containing our solar system) [Add to Longdo]
英仙臂[yīng xiān bì, ㄒㄧㄢ ㄅㄧˋ, ] Perseus spiral arm (of our galaxy) [Add to Longdo]
银河[yín hé, ˊ ㄏㄜˊ, / ] Milky Way; our galaxy [Add to Longdo]
银河系[yín hé xì, ˊ ㄏㄜˊ ㄒㄧˋ, / ] galaxy [Add to Longdo]
银盘[yín pán, ˊ ㄆㄢˊ, / ] silver plate; plane of the galaxy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Galaxy \Gal"ax*y\, n.; pl. {Galaxies}. [F. galaxie, L. galaxias,
   fr. Gr. ? (sc. ? circle), fr. ?, ?, milk; akin to L. lac. Cf.
   {Lacteal}.]
   [1913 Webster]
   1. (Astron.)
 
   1. The Milky Way, that luminous tract, or belt, which is seen
    at night stretching across the heavens, and which is
    composed of innumerable stars, so distant and blended as
    to be distinguishable only with the telescope. --Nichol.
    [1913 Webster]
 
   2. A very large collection of stars comparable in size to the
    Milky Way system, held together by gravitational force and
    separated from other such star systems by large distances
    of mostly empty space. Galaxies vary widely in shape and
    size, the most common nearby galaxies being over 70,000
    light years in diameter and separated from each other by
    even larger distances. The number of stars in one galaxy
    varies, and may extend into the hundreds of billions.
    [PJC]
 
   3. A splendid or impressive assemblage of persons or things;
    as, a galaxy of movie stars.
    [1913 Webster + PJC] Galban

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top