Search result for

*gags*

(54 entries)
(0.4295 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gags, -gags-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[ Gags ][Gasps] City of Ember (2008)
[gags] lord have mercy.พระเจ้าทรงโปรด ...A Thousand Words (2010)
I'm teachin' him. (CHOKING) (GAGS) You just relax now.ฉันกำลังสั่งสอนมันต่างหาก ผ่อนคลายได้แล้ว เขาตายหรือเปล่าน่ะ? Me and the Devil (2011)
Ooh, witches. Yikes. (GAGS) (GAGS) You think witches are to be laughed at?โอ้ แม่มด คุณคิดว่าแม่มดมันน่าหัวเราะงั้นหรอ หลุยส์ สอนเพื่อนเราสิ Me and the Devil (2011)
Ball gags.Ball 9895 - Disconnect (2012)
(GAGS)The Woman in Black (2012)
A desperate soul. (Gags) No.จิตวิญญาณที่สิ้นหวัง ไม่ Desperate Souls (2012)
- ( Gags, coughs )- ( Gags, coughs ) The Nurse and the Curse (2012)
( Gags )( GagsThe Nurse and the Curse (2012)
Who was... (GAGS) For strangling a pig.ซึ่ง... . บีบคอหมู Hotel Transylvania (2012)
(GAGS)มุข) Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013)
(Gags) Aah! (Gasps)แหยะ Endgame (2013)
(Gags)... Endgame (2013)
♪ Been running so long (Gags)Read Before Use (2013)
[Groans, gags].. Down the Rabbit Hole (2013)
It was pretty much 24/7 ball gags, brownie mix and clown porn.ถูกใช้เป็นลูกหนังยัดปาก โดนอัดถั่วดำทั้งวันทั้งคืน Deadpool (2016)
(Gags)(GagsThe Shawshank Redemption (1994)
All you need is the right gags. So...- คุณต้องการแค่มุขเด็ดๆ Punchline (1988)
# I was quick with the gags. # # but the judge, # # he done judge you too crass. # # so now the goof is on me. #ผมเฟอะฟะได้ดีนัก ด้วยความปากไว แต่คำตัดสิน The Ten (2007)
Did you see our man? - No.Hast du Gags getroffen? Thief (1981)
Gags took a walk through a twelfth-storey window.Gags ist aus dem Fenster im zwölften Stock gefallen. Thief (1981)
(Barry) On the side Gags was laying down juice loans on the street for this Attaglia.(Barry) Gags hat nebenbei Geld für diesen Attaglia verliehen. Thief (1981)
- Gags down our merch?- Hat Gags geliefert? Thief (1981)
It was your money that was in Gags' pocket when he went out the window.Gags hatte also dein Geld in der Tasche, als er durchs Fenster flog. Thief (1981)
- "This" is Joe Gags.- Es geht um Joe GagsThief (1981)
I don't know some clown named Gags.Ich kenne keinen GagsThief (1981)
You found my money on Gags.Du hast mein Geld bei Gags gefunden. Thief (1981)
He downed the merch to Gags, is what he said.Er hat die Ware Gags gegeben, sagt er. Thief (1981)
The guy Gags had?Der von GagsThief (1981)
- That merch you put down to Gags.- Von der Ware, die Gags lieferte. Thief (1981)
So I said to Gags "I wanna meet this guy." He tell you that?Ich sagte zu Gags: "Den Mann muss ich treffen." Hat er das gesagt? Thief (1981)
And he got that way selling cheap gags and Halloween masks.Und das nur durch den Verkauf von ganz billigen Gags und Halloweenmasken. Halloween III: Season of the Witch (1982)
- You'll just steal all their material.- Klaust du einfach ihre ganzen GagsFlashdance (1983)
Your publicity stunts?Vor deinen WerbegagsSpringtime for Steele (1985)
These are good jokes.Das sind unschlagbare GagsRead My Lips (1988)
Yeah, I wrote some jokes for the show and they gave me two tickets.Ja, ich hab ein paar Gags geschrieben und Freikarten bekommen. Seinfeld (1989)
Where are the cheap shots?Die billigen GagsConsider Me Gone (1990)
Let it all hang out. You, conceal it. [MARGE HUMS]Oft gefallen den Leuten die Gags mit den Schildern. Simpson and Delilah (1990)
For the rare and radiant maiden Whom angels name LenoreEtwa: "Wo sind die Gags?" Es wurde großartig. Two Cars in Every Garage and Three Eyes on Every Fish (1990)
Filled me with fantastic terrors Never felt beforeDas Design hier, die Gags... und die Farbgebung sind einfach schön. Two Cars in Every Garage and Three Eyes on Every Fish (1990)
YEAH. I SNUCK INTO YOUR JOKE BAG AND BORROWED ALL YOUR FUNNY GLASSES.Ja, ich habe mir aus deinem Gagsack deine Witzbrillen geborgt. Stephanie Gets Framed (1991)
-Interesting theory. -I'm going to find my brother.Ich habe sie immer gemocht, weil er so viel physische Gags einbaut. Oh Brother, Where Art Thou? (1991)
Although he doesn't like school so that may not count as anguish.So wirkt es voller. Matt, zu Anfang... hast du uns gesagt: "Macht nur kleine Gags." Bart Gets Hit by a Car (1991)
Is this about the snoring gag? The crowd loved it.Ist es wegen des Schnarch-GagsRoomie for Improvement (1992)
- They're getting worse, Tim. - Yeah.Die Gags werden immer mieser. Roomie for Improvement (1992)
God, this show needs better jokes.Die Show braucht bessere GagsEd Wood (1994)
It's just- - It's-It's the same, old, tired gags, isn't it?- Immer dieselben müden Gags, oder? Bart Gets Famous (1994)
The gags were great.Die Gags waren super. Diabolique (1996)
A person doing gags. - That's a comedian.Witze erzählen, Gags und so. Kids Return (1996)
Fiddling around with that thing.Über alberne Gags kommen die nicht raus. Kids Return (1996)

CMU English Pronouncing Dictionary
GAGS    G AE1 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gags    (v) (g a1 g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jdn. knebeln | knebelnd | knebeltto gag sb. | gagging | gags [Add to Longdo]
witzeln; Gags machen; Späße machento gag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top