ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gages*

   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gages, -gages-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
priority of mortgagesการจำนองลำดับก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consolidation of mortgagesการรวมจำนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aircraft mortgagesการจำนองอากาศยาน [TU Subject Heading]
Mortgagesจำนอง [TU Subject Heading]
Ship mortgagesการจำนองเรือ [TU Subject Heading]
Strain gagesอุปกรณ์วัดความเครียดของวัสดุ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just don't like to see you worrying about loans and mortgages, that's all.ฉันไม่อยากเห็นคุณ กังวลเรื่องเงินกู้ธนาคารน่ะค่ะ Oh, God! (1977)
It will crawl into the soul, of anyone who engages it.มันคืบคลานไปยังจิตวิญญานของผู้ที่ถูกมันครอบงำ Apocalypto (2006)
Two mortgages, two ulcers, two ex-wives.Two mortgages, two ulcers, two ex-wives. Awake (2007)
Welcome to the world of adults who wish to keep their jobs because they have mortgages they wish to pay, tuition bills, car payments, et cetera, et cetera, et cetera.ซึ่งทุกคนจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ มีเงินไปจ่ายอยู่ค่ากิน ค่าเรียน ค่ารถ ค่าอื่นและอื่นๆ High School Musical 2 (2007)
I'm thinking about people's jobs, about their mortgages and pensions and their college funds for their kids.ผมคิดถึงบุคลากรผู้ร่วมงาน หนี้สินและเงินบำนาญของพวกเขา และค่าเล่าเรียนวิทยาลัยของลูกๆพวกเขา Mandala (2009)
It's something about the two mortgages.ก็อะไรประมาณ สัญญาจำนอง 2 ใบ Burlesque (2010)
"I give all my residences, subject to any mortgages or encumbrances there on, to... ""ข้าพเข้ายกที่พักอาศัยทั้งหมด สิ่งที่จำนอง หรือภาระต่างๆ แก่... " I Smell a Rat (2010)
I sit down, and this man, this stranger, he engages me in conversation.ฉันนั่ลง และผู้ชายคนนี้ เป็นคนแปลกหน้า เขาชวนฉันคุยด้วย Fly (2010)
Okay, now remember, it's a rolling off motion that disengages the bond.โอเค จำไว้นะ หากผายมือขึ้น ก็จะพ้นสภาพยึดเกาะ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
If the count engages you, he must believe that you are jedi.เมื่อเจ้าเคาท์ดวลกับเจ้าเค้าก็จะคิดว่าเจ้าเป็นเจได Nightsisters (2011)
People out of work, can't pay their mortgages.คนไม่มีงาน ให้พันธะสัญญาอะไรเทือกนั้นไม่ได้หรอก Natural Born Wesen (2013)
I pay your fucking mortgages and all, you know.ผมจ่ายเงินจำนองร่วมเพศของคุณและทุกอย่างที่คุณรู้ Starred Up (2013)
Engages the zygomaticus major and the risorius muscle.กล้ามเนื้อไซโกมาติคัส เมเจอร์ ทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อแสยะยิ้ม We Are Family (2013)
The praying mantis can kill any of a multitude of creatures, but the most interesting fact is that oftentimes the female mantis engages in sexual cannibalism, meaning she'll bite off the head of her mate once copulation is complete,ตั๊กแตนตำข้าวสามารถฆ่าสิ่งมีชีวิต ได้เป็นจำนวนมาก แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ บ่อยครั้งที่ตั๊กแตนตำข้าวตัวเมีย จะกินพวกเดียวกันเองระหว่างผสมพันธุ์ The Inspiration (2013)
Azog engages our forces, then Bolg sweeps in from the north.นอร์ท? และสถานที่ที่อยู่ทางเหนือ ... The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
If he engages that ship in battle, we're dead.หากเขาสู้รบเข้าประจัญบานกับเรือลำนั้น พวกเราตายแน่ VIII. (2014)
[ Keypad beeps, lock disengages ](เสียงคีย์บอร์ด) (เสียงล็อค) The Grey Hat (2014)
[ Lock engages ](ล็อคทำงาน) The Grey Hat (2014)
[ Lock engages ](ล็อคปิดลง) Athens (2014)
But, when you have thousands of them all bundled together, suddenly the yield goes up but the risk is still small because, well, they're mortgages!เมื่อคุณมีมากมายของมัน ทั้งหมด รวมเข้าด้วยกันอย่างกระทันหัน ผลผลิตขึ้นไป แต่ความเสี่ยงยังมีขนาดเล็ก The Big Short (2015)
No, no, no, I want to know what mortgages are in each one.ไม่ไม่ไม่ฉันต้องการที่จะรู้ว่าสิ่ง ที่ การจำนองอยู่ในแต่ละคน The Big Short (2015)
Okay, aren't those mortgages made up of...เอาล่ะไม่ได้จำนองที่ทำขึ้นจาก The Big Short (2015)
Wait, aren't those bonds made up of thousands and thousands of mortgages?รอไม่ได้พันธบัตรที่ทำขึ้นจาก พันพันจำนอง? The Big Short (2015)
But then they started running out of mortgages to put in them.แต่แล้วพวกเขาก็เริ่มวิ่งออกมา จาก การจำนองที่จะใส่ในพวกเขา The Big Short (2015)
So the banks started filling these bonds with riskier and riskier mortgages.ดังนั้นธนาคารเริ่มกรอก พันธบัตรเหล่านี้ มีการจำนองเสี่ยงและความ เสี่ยง The Big Short (2015)
By the way, these risky mortgages are called subprime.โดยวิธีการเหล่านี้มีความเสี่ยง การจำนอง จะเรียกว่าซับไพรม์ The Big Short (2015)
Aren't they filled with fucking thousands of pages of mortgages?มันจะไม่ได้เต็มไปด้วยหลาย พัน หน้าของจำนอง? The Big Short (2015)
Those bonds only fail if millions of Americans don't pay their mortgages.พันธบัตรเหล่านั้นล้มเหลวถ้า นับล้าน ของชาวอเมริกันที่ไม่ต้อง จ่ายเงินจำนองของพวกเขา The Big Short (2015)
I mean, who doesn't pay their mortgages?ฉันหมายถึงผู้ที่ไม่ได้จ่ายเงิน จำนองของพวกเขา? The Big Short (2015)
Majority of the mortgages...ส่วนใหญ่ของการจำนอง The Big Short (2015)
I didn't know there were swaps on mortgages. There are now. We made it for him.การจำนอง ขณะนี้มี เราได้ทำ ให้มันสำหรับเขา The Big Short (2015)
So, now we pay up premiums on these swaps against the housing market until the mortgages fail?ดังนั้นตอนนี้เราต้องจ่ายเบี้ย ประกันขึ้นอยู่กับสัญญาเหล่านี้ กับตลาดที่อยู่อาศัยจน จำนองล้มเหลว? The Big Short (2015)
They were just thousands of AAA mortgages bundled together, guaranteed by the U.S. government.เป็นเพียงแค่การพันของการ จำนอง เอเอเอ แถมมา ร่วมกันค้ำประกันโดยรัฐบาล สหรัฐฯ The Big Short (2015)
So how many of these are adjustable-rate mortgages?ดังนั้นวิธีที่หลายเหล่านี้ จำนองอัตราการปรับ? The Big Short (2015)
...you're convinced the underlying mortgages in these bonds are solid loans.คุณมั่นใจจำนองพื้นฐาน ในพันธบัตรเหล่านี้เป็นเงินให้ กู้ยืมที่เป็นของแข็ง The Big Short (2015)
How much bigger is the market for insuring mortgage bonds than actual mortgages?วิธีมากใหญ่เป็นตลาดสำหรับ การทำประกัน พันธบัตรจำนองจำนองกว่าที่ เกิดขึ้นจริง? The Big Short (2015)
We'll see under what conditions it reengages with its environment.ดูว่าภายใต้เงื่อนไขไหน ที่มันตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม Life (2017)
If something good doesn't come from Gage's death, I think...Wenn Gages Tod etwas Gutes bewirken soll, denke ich... Pet Sematary (1989)
She made the only unassisted triple play in league history... right here in granville field,1944.Sie machte das einzige alleinige Dreifachspiel in der Ligageschichte... Genau hier im Granville Field, 1944. Welcome to Kanagawa (2008)
The party drug business had become a mega business.DasGeschäftmitden Partydrogen wurde zu einem Megageschäft. Earning a Crust (2008)
Gage's ships will close up the bay and cut us off from the rest of the country.Gages Schiffe haben die Bucht abgeriegelt... und uns vom Rest des Landes abgeschnitten. Join or Die (2008)
Gage's ships laid into us with cannon fire.Gages Schiffe hat uns beharkt mit Kanonenfeuer. Independence (2008)
If this is the Pinky, or some of the men Gage they now know it and we are even here.Wenn das hier Pinky ist, oder einer von Gages Jungs, dann wissen die, dass er, und auch wir, genau hier sind. Bitch Slap (2009)
- So, where's the big present?Wo ist denn jetzt das Megageschenk? Murdered (2012)
Pandora is the code name for Gage's mission.Pandora ist der Geheimname von Gages Auftrag. Linchpin (2012)
Yo, you see that nigga face?Yo, siehst du dieses Niggagesicht? Blood Donut (2013)
And now I bring you a piece of business, a good piece of business...Jetzt bringe ich dir ein Geschäft. Ein echtes Megageschäft. Run All Night (2015)
Whoa, whoa, whoa. You don't mean the big guns.Meinst du etwa die richtigen Megageschütze? November Rule (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gagesHe engages himself in every new project.
gagesWe will not tolerate anyone who engages in terrorism.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าของโรงรับจำนำ[n. exp.] (jaokhøng rōng rap jamnam) EN: pawnbroker   FR: prêteur sur gages [m] ; prêteuse sur gages [f]
กระเป๋าถือ[n.] (krapaotheū) EN: handbag ; briefcase ; pocketbook ; hand luggage   FR: sac à main [m] ; bagages à main [mpl]
มือปืน[n.] (meūpeūn) EN: gunman ; gun-used killer   FR: tueur à gages [m]
รับกระเป๋า[n. exp.] (rap krapao) EN: baggage claim ; baggage reclaim   FR: livraison des bagages [f]
โรงจำนำ[n.] (rōng jamnam) EN: pawnshop   FR: mont-de-piété [m] ; bureau de prêteur sur gages
โรงรับจำนำ[n. exp.] (rōng rap jamnam) EN: pawn shop ; pawnbroker's   FR: mont-de-piété [m] ; bureau de prêteur sur gages
สัมภาร[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings   FR: équipement [m] ; fourniture [f] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]
ที่ฝากกระเป๋า[n. exp.] (thī fāk krapao) EN: baggage room   FR: salle des bagages [f]
ที่รับสำภาระ[n. exp.] (thī rap samphāra) EN: baggage claim   FR: livraison des bagages [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGAGES    EH0 N G EY1 JH AH0 Z
MORTGAGES    M AO1 R G AH0 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gages    (v) gˈɛɪʤɪz (g ei1 jh i z)
engages    (v) ˈɪngˈɛɪʤɪz (i1 n g ei1 jh i z)
mortgages    (v) mˈɔːgɪʤɪz (m oo1 g i jh i z)
disengages    (v) dˌɪsɪngˈɛɪʤɪz (d i2 s i n g ei1 jh i z)
greengages    (n) grˈiːngɛɪʤɪz (g r ii1 n g ei jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hypothek {f} (auf) | Hypotheken {pl}mortgage (on) | mortgages [Add to Longdo]
Lehre {f}; Messlehre {f} [techn.] | Lehren {pl}; Messlehren {pl}gage [Am.]; gauge [Br.] | gages; gauges [Add to Longdo]
gibt zum Pfandgages [Add to Longdo]
löstdisengages [Add to Longdo]
verpfänden | verpfändend | verpfändet | verpfändet | verpfändeteto pawn; to pledge; to mortgage | pawning; pledging; mortgaging | pawned; pledged; mortgage | pawns; pledges; mortgages | pawned; pledged; mortgaged [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top