ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*furnish*

F ER1 N IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: furnish, -furnish-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
furnish(vt) ตกแต่ง, See also: ประดับด้วย
furnish(vt) จัดหาให้ (คำทางการ), Syn. equip, provide, supply
furnished(adj) ซึ่งมีเครื่องเรือนพร้อม, See also: ซึ่งตกแต่งแล้ว, Syn. equipped, well-appointed
furnish to(phrv) เปิดโอกาสให้กับ, See also: จัดหาให้กับ
unfurnished(adj) ที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์, Ant. furnished
furnish with(phrv) ตกแต่งด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
furnish(เฟอร์'นิช) vt. จัดหา,จัดให้มี,ติดตั้ง,ให้., See also: furnisher n., Syn. present
furnishing(เฟอร์'นิชชิง) n. สิ่งที่จัดหามาให้,เครื่องติดตั้ง,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน
unfurnished(อันเฟอ'นิ?ดฺ) adj. ไม่มีเครื่องเรือน,ไม่ได้ติดตั้ง,ไม่ได้จัดให้มี

English-Thai: Nontri Dictionary
furnish(vt) จัดหาให้,เตรียมให้,เปิดโอกาสให้,ติดตั้งให้
furnishings(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
art mobilier; furnishing artสังหาริมศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
furnished dwellingที่อยู่อาศัยพร้อมเครื่องเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
furnishing art; art mobilierสังหาริมศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfurnished dwellingที่อยู่อาศัยไม่มีเครื่องเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
House furnishingsเครื่องตกแต่งภายในบ้าน [TU Subject Heading]
House furnishings industry and tradeอุตสาหกรรมเครื่องตกแต่งภายในบ้าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
furnishHe furnished food to the hungry.
furnishHe furnished the hungry with food.
furnishI furnished food to them.
furnishI furnished him with food.
furnishIt aims to furnish factories and homes with sophisticated robots.
furnishIt will cost me a lot to furnish my new apartment.
furnishShe furnished the room with beautiful furniture.
furnishShe has let her house furnished.
furnishThe apartment was furnished in the Victorian style.
furnishThe couple spent a lot of money on furnishing their house.
furnishThe organization furnished the refugees with food.
furnishThe river furnishes electric power to the town.
furnishThe room is furnished with two beds.
furnishThe sun furnishes heat and light.
furnishThe travel company furnished us with all the details of the tour.
furnishThey furnished the library with many books.
furnishThey furnished the library with new books.
furnishThis room is well furnished.
furnishWe furnished the refugees with blankets.
furnishWe passed by the door of a certain unfurnished room.
furnishWe should furnish enough food for sufferers.
furnishWe spent a lot of money on furnishing our house.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเรือน(n) furniture, See also: household furnishings, Syn. เครื่องตกแต่งบ้าน, เครื่องประดับบ้าน, Example: บ้านหลังนี้ให้เช่าโดยมีเครื่องเรือนพร้อมรถยนต์ โทรทัศน์ และตู้เย็น, Thai Definition: เครื่องตกแต่งภายในเรือน เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้
ติดแอร์(v) air-condition, See also: furnish with air-conditioning system, Example: ฉันมีปัญญาติดแอร์ ซื้อรถยนต์ ยังไม่ซื้อเลย นั่งรถเมล์ดีกว่าประหยัดเงิน, Thai Definition: ปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องปรับอากาศ
ประดับประดา(v) decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, trim, garnish, festoon, Syn. ประดับ, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: ถนนประดับประดาด้วยธงทิว
ประดับ(v) decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, garnish, festoon, trim, Syn. ประดับประดา, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: เธอเก็บดอกไม้ป่าเหล่านี้มาประดับโต๊ะอาหาร
ความพรั่งพร้อม(n) completeness, See also: equipment, furnishing, Syn. ความเพียบพร้อม, ความพร้อมพรั่ง, Example: หน่วยทหารทุกหน่วยในสังกัด 3 ทัพแสดงความพรั่งพร้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันออกมาให้ประจักษ์
ความเพียบพร้อม(n) completeness, See also: equipment, furnishing, Syn. ความพรั่งพร้อม, ความสมบูรณ์, ความอุดมสมบูรณ์, Ant. ความขาดแคลน, ความฝืดเคือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องเรือน[khreūangreūoen] (n) EN: furniture ; household furnishings  FR: mobilier [m] ; meuble [m]
แสดงหลักฐาน[sadaēng lakthān] (v, exp) EN: produce evidence ; provide evidence ; furnish proof  FR: fournir la preuve
เสนอหลักฐาน[sanōe lakthān] (v, exp) EN: furnish evidence
แตงบ้าน[taēng bān] (v, exp) EN: furnish a house

CMU English Pronouncing Dictionary
FURNISH F ER1 N IH0 SH
FURNISHED F ER1 N IH0 SH T
FURNISHES F ER1 N IH0 SH IH0 Z
FURNISHING F ER1 N IH0 SH IH0 NG
FURNISHINGS F ER1 N IH0 SH IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furnish (v) fˈɜːʳnɪʃ (f @@1 n i sh)
furnished (v) fˈɜːʳnɪʃt (f @@1 n i sh t)
furnishes (v) fˈɜːʳnɪʃɪz (f @@1 n i sh i z)
refurnish (v) rˈiːfˈɜːʳnɪʃ (r ii1 f @@1 n i sh)
furnishing (v) fˈɜːʳnɪʃɪŋ (f @@1 n i sh i ng)
furnishings (n) fˈɜːʳnɪʃɪŋz (f @@1 n i sh i ng z)
refurnished (v) rˈiːfˈɜːʳnɪʃt (r ii1 f @@1 n i sh t)
refurnishes (v) rˈiːfˈɜːʳnɪʃɪz (r ii1 f @@1 n i sh i z)
unfurnished (j) ˌʌnfˈɜːʳnɪʃt (uh2 n f @@1 n i sh t)
refurnishing (v) rˈiːfˈɜːʳnɪʃɪŋ (r ii1 f @@1 n i sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提供[tí gōng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ, ] to supply; to provide; to furnish, #277 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] tool; device; utensil; equipment; instrument; talent; ability; (classifier for devices, coffins, dead bodies); to possess; to have; to provide; to furnish; to state, #1,353 [Add to Longdo]
供给[gōng jǐ, ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ, / ] to furnish; to provide; supply (as in supply and demand), #5,341 [Add to Longdo]
摆设[bǎi shè, ㄅㄞˇ ㄕㄜˋ, / ] furnish and decorate (a room), #15,314 [Add to Longdo]
陈设[chén shè, ㄔㄣˊ ㄕㄜˋ, / ] furnishings, #30,956 [Add to Longdo]
摆设儿[bǎi shè er, ㄅㄞˇ ㄕㄜˋ ㄦ˙, / ] ornaments; furnishings [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstattung {f}; Einrichtungsgegenstände {pl}furnishing [Add to Longdo]
Einrichtung {f}; Inneneinrichtung {f}furnishings; interior furnishings [Add to Longdo]
Lieferant {m}furnisher [Add to Longdo]
Mobilien {pl}furnishings [Add to Longdo]
Zimmereinrichtung {f}indoor furnishing [Add to Longdo]
ausgestattetfurnished [Add to Longdo]
ausstatten; ausrüstento furnish [Add to Longdo]
eingerichtet; möbliert {adj}furnished [Add to Longdo]
nicht eingerichtet; unmöbliert {adj}unfurnished [Add to Longdo]
liefernto furnish; to supply [Add to Longdo]
möblieren; liefernto furnish [Add to Longdo]
möbliert neurefurnishes [Add to Longdo]
möblierte neurefurnished [Add to Longdo]
neu möblieren | neu möblierendto refurnish | refurnishing [Add to Longdo]
teilmöbliert {adj}partially furnished; partly furnished [Add to Longdo]
unmöbliert {adv}unfurnishedly [Add to Longdo]
möbl. : möbliertfurn. : furnished [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
宛てがう;充てがう;宛がう[あてがう, ategau] (v5u,vt) (1) to allot; to allocate; (2) to supply with; to furnish; (3) to fit to; to fasten to; to apply to [Add to Longdo]
家具調度[かぐちょうど, kaguchoudo] (n) household furnishings [Add to Longdo]
家具付き;家具つき[かぐつき, kagutsuki] (adj-no) furnished (apartment, etc.) [Add to Longdo]
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps [Add to Longdo]
給する[きゅうする, kyuusuru] (vs-s) to provide; to supply; to furnish [Add to Longdo]
供与[きょうよ, kyouyo] (n,vs) giving; provision; furnishing; (P) [Add to Longdo]
交付[こうふ, koufu] (n,vs) delivering; handing over; furnishing (e.g. with copies); issuance; issuing; (P) [Add to Longdo]
作物所;造物所[つくもどころ, tsukumodokoro] (n) palace workshop responsible for making furnishings, etc. (Heian period) [Add to Longdo]
資金を出す[しきんをだす, shikinwodasu] (exp,v5s) to provide with funds; to fund; to advance some capital; to furnish with funds [Add to Longdo]
取り付け;取付け;取付[とりつけ, toritsuke] (n) (1) installation; mounting; furnishing; fitting; (2) run (on a bank); bank run [Add to Longdo]
取り付ける;取りつける;取付ける[とりつける, toritsukeru] (v1,vt) (1) to furnish; to install; (2) to get someone's agreement; (3) to patronize; to buy usually from the same store [Add to Longdo]
出し手[だして, dashite] (n) one who furnishes the money [Add to Longdo]
調度が調う[ちょうどがととのう, choudogatotonou] (exp,v5u) to get fully furnished [Add to Longdo]
調度品[ちょうどひん, choudohin] (n) furnishings; implements; equipment [Add to Longdo]
提供[ていきょう, teikyou] (n,vs) offer; tender; program sponsoring; programme sponsoring; furnishing; provisioning; supply; (P) [Add to Longdo]
備える(P);具える[そなえる, sonaeru] (v1,vt) (1) to furnish; to provide for; to equip; to install; (2) to have ready; to prepare for; (3) to possess; to have; to be endowed with; to be armed with; (P) [Add to Longdo]
備え付ける(P);備えつける[そなえつける, sonaetsukeru] (v1,vt) to provide; to furnish; to equip; to install; (P) [Add to Longdo]
備わる(P);具わる(P)[そなわる, sonawaru] (v5r,vi) (1) to be furnished with; to be endowed with; (2) to be among; to be one of; to be possessed of; (P) [Add to Longdo]
備品[びひん, bihin] (n) fixtures; furnishings; equipment [Add to Longdo]
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n,n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n,n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P) [Add to Longdo]
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Furnish \Fur"nish\ (f[^u]r"n[i^]sh), v. t. [imp. & p. p.
   {Furnished}; p. pr. & vb. n. {Furnishing}.] [OF. furnir,
   fornir, to furnish, finish, F. fournir; akin to Pr. formir,
   furmir, fromir, to accomplish, satisfy, fr. OHG. frumjan to
   further, execute, do, akin to E. frame. See {Frame}, v. t.,
   and {-ish}.]
   1. To supply with anything necessary, useful, or appropriate;
    to provide; to equip; to fit out, or fit up; to adorn; as,
    to furnish a family with provisions; to furnish one with
    arms for defense; to furnish a Cable; to furnish the mind
    with ideas; to furnish one with knowledge or principles;
    to furnish an expedition or enterprise, a room or a house.
    [1913 Webster]
 
       That the man of God may be perfect, thoroughly
       furnished
       unto all good works.         --2 Tim. iii.
                          17,
    [1913 Webster]
 
   2. To offer for use; to provide (something); to give
    (something); to afford; as, to furnish food to the hungry:
    to furnish arms for defense.
    [1913 Webster]
 
       Ye are they . . . that furnish the drink offering
       unto that number.           --Is. lxv. 11.
    [1913 Webster]
 
       His writings and his life furnish abundant proofs
       that he was not a man of strong sense. --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Furnish \Fur"nish\, n.
   That which is furnished as a specimen; a sample; a supply.
   [Obs.] --Greene.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 furnish
   v 1: give something useful or necessary to; "We provided the
      room with an electrical heater" [syn: {supply}, {provide},
      {render}, {furnish}]
   2: provide or equip with furniture; "We furnished the house in
     the Biedermeyer style"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top