ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*fuck!*

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fuck!, -fuck!-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fuck!อะไรวะ! The Lawnmower Man (1992)
- Fuck!- Fuck! Pulp Fiction (1994)
-Fuck!-เวร! Dark Harbor (1998)
- Fuck!- กรรม Crank (2006)
Fuck!เชี่ย Death Race (2008)
Fuck!เฮ้ย Bait (2012)
Fuck!ให้ตายสิ The Smile (2012)
Holy fuck!เเย่แล้ว! Go Go Bear (2013)
Fuck!Fuck! Fall (1997)
Go!Fuck! The City of Lost Souls (2000)
Damn!Fuck! Men in Black II (2002)
Fuck!Fuck! Cabin Fever (2002)
Shit!Fuck! Bad Boys II (2003)
Fuck!Fuck! Backwash (2003)
Fuck!Fuck! The Devil's Rejects (2005)
Fuck!Fuck! Unlike a Virgin (2008)
- Fuck!- Fuck! Episode #1.2 (2008)
Fuck!Fuck! Miss Conception (2008)
Fuck!Fuck! Brotherhood (2009)
Fuck!Fuck! The Disappearance of Alice Creed (2009)
Fuck!Fuck! The Apartment (2009)
Fuck!Fuck! Going the Distance (2010)
Fuck.Fuck! Zombie Diaries 2 (2011)
!Fuck! Episode #1.1 (2011)
Fuck!FUCK! Suicide Room (2011)
Fuck!Fuck! Project Dawn: Part 9 (2011)
Fuck!Fuck! The Paperboy (2012)
Fuck!Fuck! Extracted (2012)
Fuck!Fuck! Shifting the Blame (2012)
Fuck!Fuck! Buck the System (2012)
Fuck!Fuck! Last Vegas (2013)
OH, FUCK!Fuck! Escape Plan (2013)
Fuck.Fuck! Wer (2013)
Fuck!Fuck! The Lookalike (2014)
Fuck!Fuck! Some New Beginnings (2014)
Fuck.Fuck! The Treatment (2014)
Fuck!Fuck! Deathgasm (2015)
Fuck.Fuck! Southbound (2015)
Fuck!Fuck! Imperium (2016)
Yeah.Ja. Fuck! Imperium (2016)
Fuck! Bastard!มีเพศสัมพันธ์ ! I Spit on Your Grave (1978)
- Holy fuck! - Get out there right away. Move!ชิท ออกจากนั่นทันที ย้าย First Blood (1982)
Hold down. Aw, fuck!จับนี่ไว้ เหี้ยเอ๊ย! Day of the Dead (1985)
Fuck!สัตว์นี่! Day of the Dead (1985)
You pus fuck! You fuck!ไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ย! Day of the Dead (1985)
You pus fuck! You pus fuck!ไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ย! Day of the Dead (1985)
Oh, fuck! Help me!ช่วยด้วย Casualties of War (1989)
Yeah, you fuck!ไอ้บ้า กินซะไอ้เลว Casualties of War (1989)
Fuck!เวร Goodfellas (1990)
Oh! Fuck!บ้าจริง Léon: The Professional (1994)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fuck \fuck\ n.
   A slang term for sexual intercourse. [vulgar slang]
 
   Syn: fucking, screw, screwing, ass, piece of ass, roll in the
     hay, shag.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fuck \fuck\ v. t. & i.
   to have sexual intercourse (with). [vulgar slang]
 
   Syn: love, make love, sleep with, get laid, have sex, know,
     do it, be intimate, have intercourse, have it away, have
     it off, screw, jazz, eff, have, hump, lie with, bed,
     have a go at it, get it on, bonk.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top