ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*fervidly*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fervidly, -fervidly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้อนแรง(adv) strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, Syn. รุนแรง, เร่าร้อน, Example: เขามีความปรารถนาอย่างร้อนแรงที่จะช่วยประเทศของเขา
รุนแรง(adv) strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, violently, intensely, sharply, acutely, excessive, Syn. หนักหน่วง, สาหัส, แรง, Example: เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนหลังจากที่ต้องผิดหวังอย่างรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รุนแรง[runraēng] (adv) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fervidly (a) fˈɜːʳvɪdliː (f @@1 v i d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
feurig {adv}fervidly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fervid \Fer"vid\, a. [L. fervidus, fr. fervere. See {Fervent}.]
   1. Very hot; burning; boiling.
    [1913 Webster]
 
       The mounted sun
       Shot down direct his fervid rays.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Ardent; vehement; zealous.
    [1913 Webster]
 
       The fervid wishes, holy fires.    --Parnell.
    -- {Fer"vid*ly}, adv. -- {Fer"vid*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fervidly
   adv 1: with passionate fervor; "both those for and against are
       fervently convinced they speak for the great majority of
       the people"; "a fierily opinionated book" [syn:
       {fierily}, {fervently}, {fervidly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top