ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*explode*

IH0 K S P L OW1 D   
107 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: explode, -explode-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
explode[VI] เกิดขึ้นในทันทีทันใด
explode[VT] ทำให้ระเบิด, Syn. blast, blow up, burst
explode[VT] พิสูจน์ว่าผิด, Syn. disprove, refute
explode[VI] เพิ่มขึ้นอย่างมากในทันทีทันใด
explode[VI] ระเบิด, Syn. blast, blow up, burst
explode[VI] ระเบิดอารมณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explode(เอคซฺโพลด') vi.,vt. (ทำให้) ระเบิด,ปะทุ,เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน,บันดาลโทสะ,ทำลาย,พิสูจน์ว่าผิด., See also: exploder n.
explodent(เอคซฺโพล'เดินทฺ) n. วัตถุระเบิด

English-Thai: Nontri Dictionary
explode(vi) ระเบิด,ปะทุ,แตก,กระจายออก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see why those lorries burnt so well and exploded - nay, came apart - that's petrol and lubricants, which is very difficult to get in war.คุณจะเห็นว่าทำไมรถบรรทุก เหล่านั้นเผาให้ดี และระเบิดแต่ว่ามาออกจากกัน นั่นเป็นเพียงน้ำมันและ น้ำมันหล่อลื่นซึ่ง How I Won the War (1967)
I'm going to explode, but I won't.ฉันจะระเบิด แต่ฉันจะไม่ได้ How I Won the War (1967)
Explode them!ระเบิดพวกเขา! Yellow Submarine (1968)
the cities exploded....เมืองต่างๆ พังพินาศ The Road Warrior (1981)
Come on, Toto, they'll explode!เร็วเข้า, โตโต้, พวกนั้นจะอกแตกตายแล้ว ! Cinema Paradiso (1988)
And the whole idea just explodes into something absolutely spectacular.จากความคิดนั้น กลายเป็นงานใหญ่ขึ้นมา Punchline (1988)
Car exploded outside.รถข้างนอกระเบิด Night of the Living Dead (1990)
I couldn't see a foot in front of me. Then suddenly boom! It explodes.พูดตามตรงเลย มันไม่เหมือนกับว่าเราไม่รู้ สถานการณ์ของดูวุค Hero (1992)
Do they bite - Do they snap - Or explode in the sackมันกัดมั้ย / มันทำร้ายเราได้มั้ย หรือมันจะระเบิดจากข้างใน The Nightmare Before Christmas (1993)
Your liver's going to explode like a hand grenade.ตับคุณจะพังหมด Schindler's List (1993)
- l'm ready to explode.- ท้องฉันจะระเบิดอยู่แล้ว Junior (1994)
Have you ever loved a woman so completely... that the sound of your voice in her ear... could cause her body to shudder and explode with such intense pleasure... that only weeping could bring her full release?คุณเคยรักผู้หญิงหมดหัวใจ จนเสียงของคุณอยู่ในหูเธอ เป็นเหตุให้ร่างกายเธอสั่นสะท้าน Don Juan DeMarco (1994)
- And the universe explodes!- และอวกาศก็ระเบิด Toy Story (1995)
Wait a minute. I just lit a rocket. Rockets explode!เดี๋ยวนะ ฉันจุดจรวด จรวดระเบิด Toy Story (1995)
Every night, thousands of these parasites... stream across the border like some fucking piñata exploded.ทุกๆ คืน /มีพวกกาฝากเป็นพันๆ คน... ข้ามเข้ามาในที่ของเรา / แห่กันมายังกะจะมาวางระเบิด American History X (1998)
It's more like a mountain of dynamite about to explodeภูเขาดินระเบิดที่พร้อมจะระเบิดมากกว่า The Legend of 1900 (1998)
It's like your mouth's gonna explode....ปากคุณกำลังจะระเบิดน่ะ Brokedown Palace (1999)
Someone informs you that this company... ..installs front-seat mounting brackets that failed collision tests,... ..brake linings that fail after 1,000 miles,... ..and fuel injectors that explode and burn people alive.โอ๊ย! โอ๊ะ --อ๊า Fight Club (1999)
because of that my family exploded my parents divorcedเพราะนั่นทำให้ครอบครัวของผมแตกแยก พ่อกับแม่ของฉันต้องหย่าขาดกัน GTO (1999)
Uncle gadget, the bomb... it's gonna explode!ลุงแก็ดเจ็ท ระเบิด... Inspector Gadget 2 (2003)
Couldn't that... explode?มันไม่ระเบิดใช่ใหมครับ Latter Days (2003)
So it exploded all over the kitchen?งั้นมันก็ระเบิดเต็มครัวไปหมดเลยหรอคะ? The O.C. (2003)
It's a place which is supposed to explode at any time.มันเป็นที่ที่อาจจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้ Ladder 49 (2004)
# Oh, oh, oh, oh, oh, explodeดูเฟรน Shaun of the Dead (2004)
I'm going crazy and my head is about to explode.ฉันจะบ้าตาย หัวฉันจะระเบิดอยู่แล้ว Full House (2004)
He kept saying, "help," like he was being attacked, so I went back, but I don't know what the hell exploded.เขาร้องให้ช่วย เหมือนกับ.. เขากำลังถูกทำร้าย ฉันว่าฉันกลับไปดีกว่า แต่ฉันไม่รู้ว่า อะไรระเบิด The Cave (2005)
They'll just explode the whole house.พวกมันจะระเบิดบ้านทั้งหลัง Zathura: A Space Adventure (2005)
Then, our ceiling exploded. I got chunks of plaster all over me.ต่อมา เพดานห้องยังถล่มใส่ฉันอีก Red Eye (2005)
I will make him explode!ชั้นจะป่นหมอนี่ให้กระจุยเลย! Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
This castle is going to explode soon.ปราสาทนี้จะระเบิดแล้ว! Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
After you blow in so much air, it will explode.พอสร้างปัญหาแล้วก็วิ่งหนีไป Smile Again (2006)
You must explode the truth onto the world.คุณต้องเปิดเผยความจริงให้ทั้งโลกได้รู้ The Da Vinci Code (2006)
For her to have washed up that early and that far upriver, she would've had to have been killed two hours before the ferry exploded.It's a tan and red Bronco. It couId have been stoIen to drive the bomb to the ferry. Deja Vu (2006)
And that one picture exploded in the consciousness of humankind.และภาพหนึ่งเดียวนี้ก็ได้เข้าไปสั่นสะเทือน อยู่ในสำนึกรับรู้ของมนุษยชาติ An Inconvenient Truth (2006)
You give me a big headache. My head is about to explode.เธอทำให้ฉันปวดหัวมาก หัวฉันจะระเบิด A Millionaire's First Love (2006)
You'll support him in those straight emo bonding ways until eventually all his repressed passion explodes.ไปช่วยให้เขาแน่ใจสิว่า เขาไม่เป็นเกย์ แต่เป็นผัวเกย์ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Yeah, and she's great because she understands how pent-up feelings can just explode if you don't do anything about 'em.เธอเข้าใจดีเลย ยิ่งถ้าไปเก็บมันไว้ สักวันมันจะระเบิด จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
One more session like that and he's gonna explode.เค้าน่ะจวนจะเสร็จเธอแล้ว Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
As long as he doesn't explode with Marc first.ถ้าไม่เสร็จมาร์คไปก่อนล่ะนะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
"You are going to die in five weeks, then New York will explode." in English."คุณกำลังจะ ตายในห้าอาทิตย์, และนิวยอร์กก็จะระเบิด" เป็นภาษาอังกฤษ Chapter Four 'Collision' (2006)
You are going to die in five weeks, then New York will explode.คุณกำลังจะตายในห้าอาทิตย์, และนิวยอร์กก็จะระเบิด Chapter Four 'Collision' (2006)
Because I don't. Maybe I'll explode.ผมไม่รู้หรอกบางทีผมอาจจะระเบิดก็ได้ Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
What happens if we get to New York... and it explodes?มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไป นิวยอร์ค แล้วมันระเบิด Chapter Six 'Better Halves' (2006)
If we get to New York... it won't explode.ถ้าเราไป นิวยอร์ค มันจะต้องไม่ระเบิด Chapter Six 'Better Halves' (2006)
Think I'm gonna explode.รู้ใหมว่าผนังเนี่ยราคาเท่าใหร่ No Regret (2006)
It's not some fantasy, okay? I explode.พวกเขาสามารถตามหาใครก็ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
You explode?เริ่มชีวิตที่ปกติ Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
I'm going to explode.คุณไปไหม? Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
I thought bree's head was gonna explode.ฉันว่าหัวของบรี กำลังจะระเบิดแล้ว Smiles of a Summer Night (2007)
I need a man who cares enough to explode when he thinks he's gonna lose me.ฉันต้องการคนที่ห่วงฉันมากพอที่จะระเบิด ตอนที่เค้ารู้ว่าต้องเสียฉันไป The Game (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
explodeAt that instant it exploded with a great noise.
explodeExploded with anger.
explodeExplode with a loud noise.
explodeHe exploded with anger.
explodeHe was about to explode, but checked himself.
explodeIt is strange that a cameraman heading for a war-zone should not know about the danger of unexploded shells. The newspaper company is being negligent in its training.
explodeMy heart is pounding so hard it feels like it's going to explode.
explodeNo sooner had he struck the match than the bomb exploded.
explodePowders of aluminium, magnesium, silicon, etc. explode.
explodeShe exploded with laughter.
explodeSome satellites have exploded or collided.
explodeSteam boilers may explode.
explodeThe anger of the people exploded, leading to a series of riots.
explodeThe audience exploded with laughter.
explodeThe news caused him to explode with anger.
explodeThe plane exploded and plunged into the ocean, killing all the people on board.
explodeThere's also the danger of unexploded bombs, so they reported it to the police and the area was taped off to keep people out.
explodeThe rocket was hardly up when it exploded.
explodeWhen the bomb exploded, I happened to be there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบิดอารมณ์[V] explode an anger, See also: blow up in anger, Ant. เก็บอารมณ์, Example: หากท่านโมโหขึ้นมาทีไร เป็นต้องระเบิดอารมณ์ออกมา ทั้งทางคำพูดและการกระทำ, Thai definition: เก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่จนต้องระบายออกมาอย่างรุนแรง
ระเบิด[V] blow up, See also: burst, explode, blast, Example: คนไทยเราไม่กลัวภูเขาไฟระเบิด เพราะบ้านเราไม่มี, Thai definition: ปะทุแตกออกไป, ทำให้ปะทุแตกออกไป
เหลืออด[V] be beyond endurance, See also: lose control of oneself, explode, be unbearable, be intolerable, Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน, Example: ปกติฝ่ายสามีมักจะทนฟัง นอกจากเขาจะเหลืออดจริงๆ, Thai definition: ทนไม่ไหว, สุดที่จะกลั้นได้
อกแตก[V] explode, See also: blow up, Example: ถ้าฉันต้องอยู่กับเขา ฉันคงอกแตกตายแน่ๆ, Thai definition: อาการของคนที่เก็บความรู้สึกอัดอั้นตันใจไว้จนทนไม่ไหว
วางระเบิด[V] bomb, See also: explode a bomb, drop a bomb, Example: เหตุเผาโรงเรียน 4 แห่ง ในจ.สงขลา 4 แห่ง และวางระเบิดวัด ศาลเจ้า และโรงแรม ในจ.ปัตตานี เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มเดียวกัน, Thai definition: ก่ออาชญากรรมด้วยการใช้ระเบิดทำลายให้เสียหาย
วางระเบิด[V] bomb, See also: explode a bomb, drop a bomb, Example: เหตุเผาโรงเรียน 4 แห่ง ในจ.สงขลา 4 แห่ง และวางระเบิดวัด ศาลเจ้า และโรงแรม ในจ.ปัตตานี เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มเดียวกัน, Thai definition: ก่ออาชญากรรมด้วยการใช้ระเบิดทำลายให้เสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าน[v.] (dān) EN: to misfire ; fail to explode   FR: rater ; faire long feu
เหลืออด[v.] (leūa-ǿt) EN: be beyond endurance ; lose control of oneself ; explode ; be unbearable ; be intolerable   FR: être insupportable
ระเบิด[v.] (raboēt) EN: explode ; burst ; blow up ; blast   FR: exploser ; éclater

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLODE IH0 K S P L OW1 D
EXPLODED IH0 K S P L OW1 D AH0 D
EXPLODED IH0 K S P L OW1 D IH0 D
EXPLODES IH0 K S P L OW1 D Z
UNEXPLODED AH2 N IH0 K S P L OW1 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
explode (v) ˈɪksplˈoud (i1 k s p l ou1 d)
exploded (v) ˈɪksplˈoudɪd (i1 k s p l ou1 d i d)
explodes (v) ˈɪksplˈoudz (i1 k s p l ou1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bào, ㄅㄠˋ, ] to crack; to explode or burst, #1,535 [Add to Longdo]
爆炸[bào zhà, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] explosion; to explode; to blow up; to detonate, #2,340 [Add to Longdo]
爆发[bào fā, ㄅㄠˋ ㄈㄚ, / ] to break out; to erupt; to explode; to burst out, #3,451 [Add to Longdo]
[zhà, ㄓㄚˋ, ] explode, #4,510 [Add to Longdo]
起爆[qǐ bào, ㄑㄧˇ ㄅㄠˋ, ] to explode; to set off an explostion; to detonate, #51,547 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sprengmittel {n}; Zünder {m}exploder [Add to Longdo]
auseinander gezogen; auseinandergezogen [alt]exploded [Add to Longdo]
explodieren | explodierend | explodierteto explode | exploding | exploded [Add to Longdo]
nicht gesprengtunexploded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不発弾[ふはつだん, fuhatsudan] (n) unexploded ordnance; unexploded shell; unexploded bomb; UXO [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Explode \Ex*plode"\ ([e^]ks*pl[=o]d"), v. i. [imp. & p. p.
   {Exploded}; p. pr. & vb. n. {Exploding}.] [L. explodere,
   explosum, to drive out, drive out a player by clapping; ex
   out + plaudere, plodere, to clap, strike, applaud: cf. OF.
   exploder. See {Plausible}.]
   1. To become suddenly expanded into a great volume of gas or
    vapor; to burst violently into flame; as, gunpowder
    explodes.
    [1913 Webster]
 
   2. To burst with force and a loud report; to detonate, as a
    shell filled with powder or the like material, or as a
    boiler from too great pressure of steam.
    [1913 Webster]
 
   3. To burst forth with sudden violence and noise; as, at
    this, his wrath exploded.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Explode \Ex*plode"\, v. t.
   1. To drive from the stage by noisy expressions of
    disapprobation; to hoot off; to drive away or reject
    noisily; as, to explode a play. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Him old and young
       Exploded, and seized with violent hands. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring into disrepute, and reject; to drive from notice
    and acceptance; as, to explode a scheme, fashion, or
    doctrine.
    [1913 Webster]
 
       Old exploded contrivances of mercantile fraud.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
       To explode and exterminate dark atheism. --Bently.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to explode or burst noisily; to detonate; as, to
    explode powder by touching it with fire.
    [1913 Webster]
 
   4. To drive out with violence and noise, as by powder.
    [1913 Webster]
 
       But late the kindled powder did explode
       The massy ball and the brass tube unload.
                          --Blackmore.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top