Search result for

*exhibits*

(42 entries)
(0.0489 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: exhibits, -exhibits-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exhibitsนิทรรศการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, just maps and exhibits and things. It wasn't...แหม แค่แสดงแผนที่น่ะ มันไม่... Julie & Julia (2009)
I used to think that all the exhibits came to life at night.ผมใช้ความคิดทั้งหมด แสดงออกมาตอนกลางคืน Episode #3.1 (2009)
We're interested in a few exhibits. Specifically Abraham Lincoln and James Dean.ถูกเลยล่ะ ใช่พวกเค้าล่ะ Fallen Idols (2009)
It's not uncommon for different departments to vie for funds for exhibits, is it, Mr. Turnbull?มันไม่เป็นปกติสำหรับ หน่วยงานที่แตกต่างกัน ที่จะได้มาซึ่งกองทุนสำหรับ การจัดแสดงใช่มั้ยคุณเทิร์นบูล? A Night at the Bones Museum (2009)
Eggheads killing each other over exhibits no one really wants to see.การประหารคนฉลาดมากๆ เป็นอีกนิทรรศการหนึ่ง ที่คนไม่อยากไปดู A Night at the Bones Museum (2009)
With rides and exhibits.มีทั้งเครื่องเล่น และนิทรรศการ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
It would explain the amount of control he exhibits over the crime scene-- the handcuffs, the condoms, the silenced weapon.นั้นอธิบายถึงการควบคุมของเขา แสดงออกไปทั่วที่เกิดเหตุ กุญแจมือ ถุงยาง อาวุธเก็บเสียง Compromising Positions (2010)
Strolling in the jardin exotique, catching the exhibits at villa Paloma,เดินเล่นในสวนแปลกตา ไปดูงานนิทรรศการที่วิลล่าในปาโลม่า The Wrong Goodbye (2011)
We know he exhibits, nay, flaunts proudly obvious symptoms of over half a dozen disorders you wouldn't wish on your worst enemy's pets.รู้ว่าเขาโอ้อวดตัวเองสุดๆ เป็นอาการชัดเจนของโรคกว่าครึ่งโหล ที่เกี่ยวกับความผิดปกติ ที่คุณไม่อยากให้เกิดกับสัตว์เลี้ยงของคุณ Asian Population Studies (2011)
The patient exhibits acute... disorder linked to childhood phobia.ผู้ป่วยที่วิกลจริต เป็นผลโยงจากความกลัวในวัยเด็ก Grave Encounters (2011)
I'll have Mr. Hayes tell you all about the exciting exhibits still available for sponsorship.ฉันจะให้คุณเฮยส์มาอธิบายให้คุณฟัง ถึงงานโชว์ของเรา ที่ตอนนี้ยังไม่มีสปอนเซอร์นะคะ Eye of the Beholder (2011)
- My thoughts exactly, so I ran him through the iso-scanner and his tissue exhibits damage consistent with a sonic blast.- ก็คิดงั้น ฉันก็เลยทำ ไอโซ สแกน และอาการบาดเจ็บของเขา ก็ตรงกับการโดนคลื่นโซนิค Proof (2011)
It means that Ben Salaad exhibits it in a bulletproof glass case in his palace.หมายความว่าเบน ซาลาดจัดแสดงเรือ ไว้ในกระจกกันกระสุนในวังของเขา The Adventures of Tintin (2011)
The second Soyuz exhibits surface damage, and its chute has been deployed.ยานโซยุซที่สอง ดูเหมือนจะเสียหาย มันอยู่ตรงนั้น Gravity (2013)
I mean, that's articles, that's museum exhibits, that's money for the program.ฉันหมายถึง นั่นละบทความ นั่นละ นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ นั่นละเงิน สำหรับโปรแกรม Red in Tooth and Claw (2013)
And this explains why he exhibits so much rage and violence against the nannies that he abducts.และนั่นอธิบายว่าทำไม เขาถึงลงมืออย่างโหดเหี้ยมและรุนแรง ต่อพี่เลี้ยงเด็กที่เขาจับตัวไป Nanny Dearest (2013)
The patient exhibits left ventricular wall thickening and mal-alignment of the muscle cells, or myocardial disarray.ผู้ป่วยมีผนังหน้าท้องที่หนา และเซลล์กล้ามเนื้อที่บิดเบี้ยว หรือระบบกล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลว A Whiff of Sulfur (2013)
"Jenny exhibits no other signs of delusion." What did you do?"เจนนี่แสดงอาการโดยไม่มีท่าทีของอาการหลงผิด" คุณทำอะไรน่ะ For the Triumph of Evil (2013)
Ted exhibits all of the remaining qualities of personhood.แฮชแท็ก "เรื่องขี้ๆ" Ted 2 (2015)
Even knicked a sword from one of the exhibits. Weighed a ton.แล้วก็เอาดาบมา Me Before You (2016)
The gentleman has a right to see exhibits in evidence.สุภาพบุรุษมีสิทธิที่จะเห็นการจัดแสดงนิทรรศการในหลักฐาน 12 Angry Men (1957)
You're the only one wants to see exhibits.คุณเป็นเพียงคนเดียวที่อยากจะเห็นการจัดแสดงนิทรรศการ 12 Angry Men (1957)
According to a witness... the phantom assailant exhibits extraordinary powers.จากหลักฐานที่พบ.. ผู้ร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Yeah. You can tell the exhibits officer to get a move on,ครับ คุณช่วยบอก เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานเข้าไปดูด้วย Match Point (2005)
He exhibits none of the immune-system pathologies the other subjects developed.เขาไม่แสดงอาการต่อต้านทางร่างกาย ระบบพยาธิวิทยาและส่วนอื่นๆพัฒนาได้ดี V for Vendetta (2005)
It exhibits a new revolution and also shows a new age has arrived for the royal family.มันคือการปฏิวัติครั้งใหม่และแสดงถึงยุคสมัยใหม่ได้มาถึงของราชวงศ์ Episode #1.3 (2006)
Likewise it also exhibits the respect shown for the entire royal familyเช่นเดียวกัน มันยังแสดงถึงความเคารพต่อทั้งราชวงศ์ Episode #1.3 (2006)
Please don't touch the exhibits! I mean....กรุณาอย่าแตะต้องของแสดง Night at the Museum (2006)
I suspect you and Algernon are scheduled to be their prime exhibits.ฉันสงสัยว่าคุณและ แอลจะโนน มีกำหนด ที่จะจัดแสดงนิทรรศการที่สำคัญของพวกเขา Sex Trek: Charly XXX (2007)
He kills them beautifully and exhibits them beautifully.เขาฆ่าเพื่อความสวยงาน งานสะสมเขา ก็สวยงามเช่นกัน Goth (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exhibitsDo not touch the exhibits.
exhibitsDo you have any special exhibits?
exhibitsPlease do not handle the exhibits.
exhibitsThe building exhibits signs of dilapidation.
exhibitsThere are some interesting exhibits in the museum.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHIBITS    IH0 G Z IH1 B AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhibits    (v) (i1 g z i1 b i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstellungsstück {n}; Exponat {n} | Ausstellungsstücke {pl}; Exponate {pl}exhibit | exhibits [Add to Longdo]
zeigen | zeigtto exhibit | exhibits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
展示即売会[てんじそくばいかい, tenjisokubaikai] (n) exhibition and sale (of paintings); display with the exhibits on sale [Add to Longdo]
搬入日[はんにゅうび, hannyuubi] (n) days (period) (designated) for the seeding in of exhibits [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top