ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*epochal*

EH1 P AH0 K AH0 L   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: epochal, -epochal-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epochal[ADV] เกี่ยวกับช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ (คำทางการ)
epochal[ADJ] ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก, Syn. momentous, significant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epochal(เอพ'พะเคิล) adj. เกี่ยวกับยุคใหม่,เกี่ยวกับศักราชใหม่, เปิดศักราชใหม่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A momentous experiment.Ein epochales Experiment. Tales of Terror (1962)
Momentous?EpochalTales of Terror (1962)
Can such acts, as symbols of a new source of power... herald the transformation of all humanity into the bourgeoisie?Wenn man dies als emblematisch für den neuen Kurs der Macht sieht, könnte diese Tat ein erster, epochaler Beitrag... zur Wandlung der ganzen Menschheit in Kleinbürger sein. Teorema (1968)
"Game Six of the World Series went scoreless for 13 innings before a rain delay that turned an already epic evening into one for the history books.""Das sechste Spiel der World Series war nach 13 Durchgängen noch ohne Ergebnis, als eine Vertagung wegen Regen diese ohnehin epochale Veranstaltung in die Geschichtsbücher eingehen ließ." Chapter 27 (2015)
Sounds like the beginning of an epic joke.Klingt wie der Anfang eines epochalen Witzes. Touché Maestro, Touché (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
EPOCHAL EH1 P AH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epochal (n) ɛpˈɒkəl (e p o1 k @ l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Epochal \Ep"o*chal\, a.
     Belonging to an epoch; of the nature of an epoch. "Epochal
     points." --Shedd.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top