Search result for

*engaged*

(181 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: engaged, -engaged-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engaged[ADJ] ซึ่งกำลังสู้รบ
engaged[ADJ] ซึ่งหมั้นหมายกัน, Syn. affianced, betrothed
engaged[ADJ] ที่กำลังยุ่งอยู่กับ, See also: ยุ่งอยู่กับ, ไม่ว่าง, ที่กำลังทำงานอยู่, Syn. busy, occupied
disengaged[ADJ] ที่เป็นอิสระ, See also: ที่หลุดพ้น
be engaged in[PHRV] ยุ่งอยู่กับ, See also: วุ่นวายอยู่กับ, ง่วนอยู่กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engaged(เอนเกจทฺ') adj. พัวพันกับ,มีคู่หมั้นแล้ว,จองแล้ว,ไม่ว่าง,เชื่อมต่อกับ, See also: engagedly adv. engagedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
engaged(adj) ไม่ว่าง,ติดธุระ,หมั้น,จองแล้ว,ยุ่ง,พัวพันกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
engaged columnเสาแนบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engagedช่วงที่ศีรษะทารกเข้าสู่อุ้งเชิงกราน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- All engaged. - Credit cards haven't been touched.มีอีกอย่างน้อยสามคู่ที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยในช่วงส Committed (2008)
Cameron, you engaged to Chase yet?คาเมรอน.. คุณหมั้นกับเชสหรือยัง The Itch (2008)
We aren't engaged.เราไม่ได้หมั้นกัน The Itch (2008)
As the bulk of our fleets are engaged on the front linesเนื่องจากยานรบส่วนใหญ่ของเรายังติดภารกิจอยู่ในแนวหน้า Shadow of Malevolence (2008)
- She engaged General Grievous.- เธอต่อสู้อยู่กับนายพลกรีเวียส Duel of the Droids (2008)
Inform them we've engaged Grievous and require reinforcements.แจ้งเขาว่าเราได้ปะทะกับกรีวัส และต้องการกำลังเสริม Lair of Grievous (2008)
You see, we're engaged.เราหมั้นกันแล้ว My Sassy Girl (2008)
At least you were right when you were blind, you had a life, you were engaged with the world, you had a job. Now, what is this?ตานี่มันไม่ใช่ของฉัน The Eye (2008)
RIPLEY engaged skilled gamers, exhibiting familiarity with weapon systems and terror tactics.ริปลี่ทดสอบการเล่นของผู้เล่น แล้วเปรียบเทียบลักษณะ วิธีโจมตีด้วยอาวุธเคมีและก่อการร้าย WarGames: The Dead Code (2008)
Opponent has been engaged at level 2.** เข้าสู่การเล่นระดับที่ 2 ** WarGames: The Dead Code (2008)
Opponent has been engaged at level 3.** เข้าสู่การเล่นระดับที่ 3 ** WarGames: The Dead Code (2008)
Opponent has been engaged at level 4.** เข้าสู่การเล่นระดับที่ 4 ** WarGames: The Dead Code (2008)
Opponent has been engaged at level 5.** เข้าสู่การเล่นระดับที่ 5 ** WarGames: The Dead Code (2008)
Opponent engaged.** โจมตีคู่ต่อสู้ ** WarGames: The Dead Code (2008)
What you're engaged in is blackmail.สิ่งที่คุณทำอยู่ คือแบล็คเมล์ Burn After Reading (2008)
They feel no pain. Concepts of morality are disengaged.พวกมันไม่รู้สึกเจ็บ นิยามของศีลธรรม หมดไปจากจิตใต้สำนึก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
We've engaged hostiles on the way to the lockdown.เรากำลังปะทะกับคนร้าย\ ตรงทางที่จะไปล็อคดาวน์ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Jonas, we have to stay engaged with this administration.โจนาส เราต้องอยู่ภายใต้ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
I am finally totally engaged in something.ฉันซึ่งได้ผูกมัดกับบางอย่างๆจริงจัง Julie & Julia (2009)
You engaged in an improper relationship with a unr contractor.คุณมีความสัมพันธ์ที่ไม่สมควรกับผู้รับจ้างยูเอ็นอาร์ London. Of Course (2009)
I was engaged once, but I'm single now.ผมเคยหมั้น แต่ตอนนี้ผมโสดแล้ว Zombieland (2009)
AGENT [ ON RADIO ]: We are heavily engaged with the enemy, I repea...I repea... Ninja Assassin (2009)
I thought I'd be engaged by now.ชั้นคิดว่าชั้นคงจะได้หมั้นในตอนนี้ Up in the Air (2009)
I just think it's ridiculous that we're engaged and not living together.แต่มันงี่เง่ามากเลย ที่เราหมั้นกันแล้วแต่ดันไม่อยู่ด้วยกัน Sir Lancelot's Litter Box (2009)
She lives with me in Malibu. We're engaged.เธออยู่กับฉันที่มาลิบู เราหมั้นกันแล้ว Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Well, I'm engaged to one.ฉันหมั้นกับตัวหนึ่ง The Twilight Saga: New Moon (2009)
Maureen will be there. we're engaged now.มิวรีนก็อยู่ที่นั่นด้วย เราหมั้นกันแล้ว The Grandfather (2009)
Gerald and I just got engaged,เจอราดกับฉันเพิ่งหมั้นกัน The Grandfather (2009)
He's engaged?คู่หมั้น? Episode #1.15 (2009)
You shouldn't have anything to say to a man who is engaged.เธอไม่ควรเกี่ยวข้องกับคนที่มีคู่หมั้นแล้วนะ เฮ้! Episode #1.15 (2009)
No. I don't care whether Junpyo is engaged or not.ไม่ ไม่ว่าจุนพโยจะหมั้นหรือไม่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉัน Episode #1.15 (2009)
Is it true that Junpyo is engaged?จริงรึเปล่าวที่คุณชายจุนพโยหมั้นแล้ว Episode #1.16 (2009)
Are you really anxious now that Junpyo is engaged?ทำไมกัน... นี่หล่อนเห็นว่าเขามีคู่หมั้นอยู่แล้ว เลยคิดจะเอาตัวเข้าแลกใช่มั้ย Episode #1.16 (2009)
I'm engaged.ฉันหมั้นแล้ว Chuck Versus the First Kill (2009)
Jill's engaged!จิลหมั้นแล้ว! Chuck Versus the First Kill (2009)
Now that Jun Pyo's engaged, you got anxious so you decided to throw yourself at him?ตอนนี้จุนพโยมีคู่หมั้นแล้ว เธอวางแผนจะจับเขางั้นเหรอ? Episode #1.17 (2009)
- The professors are so engaged, and the kids were open and friendly.และพวกนักเรียนก็ตรงไปตรงมา และเป็นมิตรด้วย Everybody Says Don't (2009)
I was engaged to the ice truck killer.ฉันเคยหมั้นกับนักฆ่า รถน้ำแข็ง Hello, Dexter Morgan (2009)
Engaged.หมั้น Hello, Dexter Morgan (2009)
And in each of these cases, the hippocampus, that's the memory center of the brain, was actively engaged for the entire 2 minutes and 17 seconds.แต่ขึ้นกับสาเหตุ, ไฮโปแคมปัส, ส่วนกลางความทรงจำของสมอง No More Good Days (2009)
Docking clamps engaged.เชื่อมต่อท่าจอดยานเรียบร้อย Light (2009)
No,I wasn't engaged in any criminal activity.ไม่ ผมไม่ได้วางแผน ในการก่ออาชญากรรมอะไร Bolt Action (2009)
You were engaged.ก็คุณหมั้นนิ Holidaze (2009)
You never gave... for years... you were engaged. You were engaged, you idiot!ไม่เคยให้อะไร ก็คุณหมั้น หมั้น หมั้น คุณมันงี่เง่า Holidaze (2009)
We went out once, but that was before she and Charlie were engaged.เราออกเดทกันเพียงครั้งเดียว แต่นั่นเกิดขึ้นก่อน ที่เธอกับชาร์ลีจะหมั้นกัน Dude, Where's My Groom? (2009)
What, the girl he was engaged to was a buckley?อะไรนะ ผู้หญิงที่เขาเคยหมั้นด้วย คือบัคลีย์เหรอ Rufus Getting Married (2009)
You know you are completely disengaged.เธอก็รู้ว่าเธอมีอิสระอย่างเต็มที่ Chapter Two 'Ink' (2009)
We've engaged the enemy and we've got them on the run.เรากำลังสู้อยู่กับพวกศัตรู ตอนนี้พวกมันกำลังหนี Holocron Heist (2009)
Have you heard your brother has gotten engaged?ได้ข่าวเรื่องพี่ชายของลูกหมั้นรึเปล่า The Maternal Congruence (2009)
But Jung and Jun Se are not in a relationship, as if they're engaged.แต่จองกับจุนเซยังไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะ, แค่พวกเขาจะหมั้นกัน. Shining Inheritance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
engagedAlbert is engaged in foreign trade and often goes abroad.
engagedAre you engaged for tomorrow?
engagedAs a similar feature it is noted that students engaged in fund-raising activities rarely contribute money they have earned themselves.
engagedAt that time she was engaged in operating a tractor.
engagedAt that time she was engaged in some sort of work.
engagedBob has been engaged to Mary for over a year.
engagedBrian, in his pajamas, is engaged in reading in the house in the morning.
engagedDoctor Hirose is engaged in AIDS research.
engagedEven though we're engaged she wouldn't let me kiss her.
engagedFinally, my sister got engaged.
engagedHe engaged a new secretary.
engagedHe engaged her as an interpreter.
engagedHe engaged himself to my cousin.
engagedHe engaged in agriculture.
engagedHe engaged to be here at six.
engagedHe engaged to pay the bill as soon as possible.
engagedHe has been engaged in foreign trade for twenty years.
engagedHe has been engaged in the study of biology for nearly ten years.
engagedHe has been engaged in this study nearly ten years.
engagedHe has engaged himself to help me.
engagedHe has engaged in religious activity since then.
engagedHe is engaged in an occupation of his own choice.
engagedHe is engaged in business.
engagedHe is engaged in developing new materials.
engagedHe is engaged in export.
engagedHe is engaged in foreign trade.
engagedHe is engaged in medical research.
engagedHe is engaged in selling cars.
engagedHe is engaged in teaching.
engagedHe is engaged in the research of AIDS.
engagedHe is engaged in the study of energy.
engagedHe is engaged to my sister.
engagedHe is engaged upon a new novel.
engagedHer attention was engaged by the book.
engagedHe was engaged in a long argument.
engagedHe was engaged in biological researches.
engagedHe was engaged in making a telescope.
engagedHe was engaged in medical research.
engagedI am engaged in AIDS research.
engagedI am engaged in a new business.
engagedI am engaged to her.
engagedI am sorry I am previously engaged.
engagedI hope to be engaged in the export business after graduating from college.
engagedI'm engaged tomorrow, so I've arranged for someone else to take my place.
engagedI was engaged in it for three years, that is, till I was twenty years old.
engagedJill is engaged to jack.
engagedMrs. Smith is actively engaged in volunteer work.
engagedMy brother is engaged in cancer research.
engagedMy father has been engaged in foreign trade for many years.
engagedMy father is engaged in foreign trade.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมั้น[V] be engaged, See also: be betrothed, give one's hand to, contract a marriage with, Syn. หมั้นหมาย, Example: ในปัจจุบันฝ่ายชายนิยมหมั้นฝ่ายหญิงด้วยแหวนเพชรมากกว่าทองคำ, Thai definition: มอบสิ่งของให้ฝ่ายหญิงเพื่อแสดงความมั่นหมายว่าจะแต่งงานด้วย
มีธุระ[V] be busy, See also: have an errand, be engaged, Syn. ติดธุระ, ไม่ว่าง, Example: ก่อนเขียนเรื่องนี้ขึ้น ผมก็มีธุระอีกตามเคย ทำให้งานออกมาล่าช้า
ว่างงาน[V] be free, See also: be not engaged, be at leisure, Example: พอถึงฤดูแล้งชาวนาจึงจะว่างงานปลูกข้าวมาทำงานหัตถกรรมพื้นบ้านได้, Thai definition: ไม่ต้องทำงาน, ไม่ต้องทำกิจธุระ
พันตู[V] fight, See also: engaged in combat, Syn. ต่อสู้, สู้รบ, Example: ผมไม่ปรารถนาจะเข้าไปพันตูกับฝ่ายเขาเด็ดขาด, Thai definition: ต่อสู้ในตอนประชิดติดพันกัน, Notes: (ชวา)
ติดงาน[V] be busy, See also: be engaged, be tied up with work, be very busy with one's work, be busily engaged, Syn. ติดธุระ, Example: วันนี้เขาไม่สามารถไปไหนได้เพราะติดงานด่วน, Thai definition: มีหน้าที่การงานที่พึงกระทำ ไม่สามารถละทิ้งไปได้
ติดธุระ[V] be busy, See also: be engaged, be tied up with work, be very busy with one's work, be busily engaged, Syn. ติดงาน, Example: เสาร์อาทิตย์นี้พ่อติดธุระ จึงไปเที่ยวกับพวกเราไม่ได้, Thai definition: มีหน้าที่การงานที่พึงกระทำ ไม่สามารถละทิ้งไปได้
ตุนาหงัน[V] be betrothed to, See also: engage for marriage, be engaged to, Thai definition: หมั้นไว้เพื่อแต่งงาน, Notes: (ชวา)
ทำสวน[V] garden, See also: grow tree crops, plant, grow, engaged in farming, Syn. ทำไร่ทำสวน, ทำสวนทำไร่, Example: ครอบครัวของเขาทำสวนทุเรียนอยู่ที่จันทบุรี, Thai definition: เพาะปลูกพืชเพื่อเก็บผล
ทำนา[V] farm, See also: do rice farming, be engaged in farming, Syn. ทำไร่ทำนา, ปลูกข้าว, Example: ชาวนาบริเวณนี้ทำนาปีละ 2 ครั้ง, Thai definition: เพาะปลูกและบำรุงรักษาต้นข้าว
ทำ[V] work, See also: be engaged in, Syn. ประกอบการงาน, Example: พ่อแม่ของเขาทำสวนผลไม้ เพื่อหาเงินส่งเขาเรียน
ปราศรัย[V] address, See also: speak, make a speech, be engaged in conversation, Syn. พูด, อภิปราย, Example: หัวหน้าพรรคเดินทางมาปราศรัยหาเสียงช่วยเพื่อช่วยลูกพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ติดพัน[V] be engaged in/on, See also: pay attention to, occupy oneself in/with, Example: เขาติดพันกับงานจนไม่อยากหยุดไปไหนเลย, Thai definition: เกี่ยวข้องอยู่อย่างต่อเนื่องไม่หยุดพัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จองแล้ว[X] (jøng laēo) EN: engaged   
ไม่ว่าง[adj.] (mai wāng) EN: busy ; engaged ; not free ; occupied ; in use   FR: occupé ; indisponible ; pas libre
หมั้น[v.] (man) EN: betroth ; be betrothed ; engage ; be engaged ; give one's hand to ; contract a marriage with   FR: s'engager ; promettre le mariage ; se fiancer
หมั้นแล้ว[adj.] (man laēo) EN: engaged   FR: fiancé
มีธุระ[X] (mī thura) EN: be busy ; have an errand ; be engaged ; have something to do   FR: être occupé ; être affairé ; avoir à faire
ปราศรัย[v.] (prāsai) EN: make a speech ; deliver a speech ; make an address ; speak ; be engaged in conversation   FR: faire un discours ; adresser un discours
ทำนา[v.] (thamnā) EN: farm ; grow rice ; do rice farming ; be engaged in farming ; till the soil   FR: travailler aux champs ; planter le riz ; cultiver ; récolter
ติดนัด[v. exp.] (tit nat) EN: have a date ; have an appointment ; be engaged   
ติดงาน[v. exp.] (tit ngān) EN: have work to do ; be busy ; be engaged   
ติดธุระ[v. exp.] (tit thura) EN: be busy ; be engaged ; be occupied ; be tied up with work ; be very busy with one's work ; be busily engaged ; be unable to come   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGAGED    EH0 N G EY1 JH D
DISENGAGED    D IH2 S AH0 N G EY1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engaged    (v) (i1 n g ei1 jh d)
disengaged    (v) (d i2 s i n g ei1 jh d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besetztzeichen {n}engaged signal [Add to Longdo]
Brautleute {pl}engaged couple [Add to Longdo]
Brautpaar {n}; Verlobteengaged couple [Add to Longdo]
Verlobte {m,f}; Verlobter | die Verlobten {pl}betrothed | the engaged couple; the betrothed; plighted lovers [Add to Longdo]
belegt; besetzt {adj}busy [Am.]; engaged [Br.] [Add to Longdo]
beschäftigt sein | beschäftigt sein mit Forschungsarbeitto be engaged | to be engaged in research [Add to Longdo]
beschäftigt; nicht abkömmlich; unabkömmlich; belegt; verpflichtet {adj}engaged [Add to Longdo]
freiunengaged [Add to Longdo]
frei {adv}unengagedly [Add to Longdo]
freigemachtdisengaged [Add to Longdo]
gelöstdisengaged [Add to Longdo]
stellte wieder anre-engaged [Add to Longdo]
unbeschäftigtunengaged [Add to Longdo]
sich verloben | er/sie verlobt sich | ich/er/sie verlobte mich/sichto become engaged; to get engaged | he/she becomes engaged | I/he/she became engaged [Add to Longdo]
verlobt sein (mit)to be engaged; to be betrothed (to) [Add to Longdo]
verpflichtetengaged [Add to Longdo]
Die Leitung ist besetzt.The line is busy (engaged). [Add to Longdo]
Ich bin zeitlich völlig ausgelastet.My time is fully engaged. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
侠客;俠客(oK)[きょうかく;きょうきゃく, kyoukaku ; kyoukyaku] (n) (See 渡世人,男伊達・1,町奴) self-styled humanitarian; chivalrous person; persons acting under the pretence of chivalry who formed gangs and engaged in gambling [Add to Longdo]
言い交す;言交す[いいかわす, iikawasu] (v5s,vt) to have a chat with; to promise; to get engaged [Add to Longdo]
工手[こうしゅ, koushu] (n) person engaged in public engineering works [Add to Longdo]
手透き;手隙;手すき;手空き;手明き[てすき(手透き;手隙;手すき;手空き);てあき(手空き;手明き), tesuki ( te suki ; te geki ; te suki ; te aki ); teaki ( te aki ; te aki )] (n,adj-no) (1) not busy; unengaged; being free; (2) leisure [Add to Longdo]
従事者[じゅうじしゃ, juujisha] (n) someone engaged in a certain pursuit; practitioner; worker; employee [Add to Longdo]
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P) [Add to Longdo]
水入り[みずいり, mizuiri] (n) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout [Add to Longdo]
[ぜい, zei] (suf) groups engaged in some activity (players, companies, forces, etc.) [Add to Longdo]
政客[せいかく;せいきゃく, seikaku ; seikyaku] (n) politician (or someone otherwise engaged in politics); statesman [Add to Longdo]
地侍;地士[じざむらい, jizamurai] (n) provincial samurai in the middle ages, who engaged in agriculture in peacetime [Add to Longdo]
二足の草鞋;二束の草鞋(iK)[にそくのわらじ, nisokunowaraji] (exp) many irons in the fire; engaged in two trades at the same time; wearing two hats [Add to Longdo]
白湯文字[しろゆもじ, shiroyumoji] (n) (arch) ordinary woman secretly engaged in prostituion (Edo period) [Add to Longdo]
筆陣[ひつじん, hitsujin] (n) (lineup of authors engaged in a) war of words [Add to Longdo]
忙しい(P);忙がしい(io)[いそがしい(P);せわしい(忙しい), isogashii (P); sewashii ( isogashi i )] (adj-i) busy; hectic; occupied; engaged; (P) [Add to Longdo]
予約済み[よやくずみ, yoyakuzumi] (n) reserved; engaged [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保安[bǎo ān, ㄅㄠˇ ㄢ, ] to ensure public security; to ensure safety (for workers engaged in production); public security [Add to Longdo]
全副精力[quán fù jīng lì, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ, ] to concentrate entirely on sth; fully engaged; with full force [Add to Longdo]
受聘[shòu pìn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄣˋ, ] hired (for employment); invited (e.g. to lecture); engaged (for a task); (in olden times) betrothal gift from the groom's family [Add to Longdo]
定婚[dìng hūn, ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄣ, ] be betrothed; get engaged [Add to Longdo]
[shǒu, ㄕㄡˇ, ] hand; (formal) to hold; person engaged in certain types of work; person skilled in certain types of work; personal(ly); convenient [Add to Longdo]
特约[tè yuē, ㄊㄜˋ ㄩㄝ, / ] specially engaged; employed or commissioned for a special task [Add to Longdo]
篆工[zhuàn gōng, ㄓㄨㄢˋ ㄍㄨㄥ, ] craftsman engaged in carving characters [Add to Longdo]
许婚[xǔ hūn, ㄒㄩˇ ㄏㄨㄣ, / ] to become engaged; to affiance (a daughter) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 committed \committed\ adj.
   1. Bound or obligated, as under a pledge to a particular
    cause, action, or attitude. Opposite of {uncommitted}.
 
   Note: [Narrower terms: {bound up, involved, wrapped up};
      {dedicated, devoted}; {pledged, sworn}]
      [WordNet 1.5]
 
   2. Associated in an exclusive sexual relationship; also
    called {attached}. Opposite of {unattached}.
 
   Note: [Narrower terms: {affianced}, {bespoken}, {betrothed},
      {engaged}, {pledged}, {promised}(predicate); {married}]
      [Also See: {loving}.]
 
   Syn: attached.
     [WordNet 1.5]
 
   3. Consigned involuntarily to custody, as in a prison or
    mental institution.
    [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Engaged \En*gaged"\, a.
   1. Occupied; employed; busy.
    [1913 Webster]
 
   2. Pledged; promised; especially, having the affections
    pledged; promised in marriage; affianced; betrothed.
    [1913 Webster]
 
   3. Greatly interested; of awakened zeal; earnest.
    [1913 Webster]
 
   4. Involved; esp., involved in a hostile encounter; as, the
    engaged ships continued the fight.
    [1913 Webster]
 
   {Engaged column}. (Arch.) Same as {Attached column}. See
    under {Attach}, v. t.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Engage \En*gage"\, v. t. [imp. & p. p. {Engaged}; p. pr. & vb.
   n. {Engaging}.] [F. engager; pref. en- (L. in) + gage pledge,
   pawn. See {Gage}.]
   1. To put under pledge; to pledge; to place under obligations
    to do or forbear doing something, as by a pledge, oath, or
    promise; to bind by contract or promise. "I to thee
    engaged a prince's word." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To gain for service; to bring in as associate or aid; to
    enlist; as, to engage friends to aid in a cause; to engage
    men for service.
    [1913 Webster]
 
   3. To gain over; to win and attach; to attract and hold; to
    draw.
    [1913 Webster]
 
       Good nature engages everybody to him. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To employ the attention and efforts of; to occupy; to
    engross; to draw on.
    [1913 Webster]
 
       Thus shall mankind his guardian care engage. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Taking upon himself the difficult task of engaging
       him in conversation.         --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   5. To enter into contest with; to encounter; to bring to
    conflict.
    [1913 Webster]
 
       A favorable opportunity of engaging the enemy.
                          --Ludlow.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mach.) To come into gear with; as, the teeth of one
    cogwheel engage those of another, or one part of a clutch
    engages the other part.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top