ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*encourage*

EH0 N K ER1 IH0 JH   
254 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: encourage, -encourage-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encourage[VT] ปลุกใจ, See also: ให้กำลังใจ, กระตุ้น, Syn. embolden, hearten, inspirit, Ant. depress, discourage
encourage[VT] ส่งเสริม, สนับสนุน, เกื้อหนุน
encourage in[PHRV] ทำให้มีกำลังใจในเรื่อง, See also: สนับสนุนในเรื่อง
encouragement[N] การให้กำลังใจ, See also: การปลุกใจ, การสนับสนุน, การช่วยเหลือ, Syn. cheer, reassurance, support

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encourage(เอนเคอ'ริจฺ) vt. ให้กำลังใจ,บำรุงน้ำใจ,ยุ,กระตุ้น,สนับสนุน, See also: encouragement n. ดูencourage encourager n. ดูencourage, Syn. inspirit

English-Thai: Nontri Dictionary
encourage(vt) ส่งเสริม,ยุ,เร้าใจ,ให้กำลังใจ,สนับสนุน
encouragement(n) การให้กำลังใจ,ความเร้าใจ,การส่งเสริม,การสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encourageยุยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encouragementการสนับสนุน,การกระตุ้นให้กำลังใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't encourage that wink.ฉันไม่ได้ขอแนะนำให้พริบที่ Help! (1965)
Don't encourage him!ไม่สนับสนุนให้เขา Help! (1965)
I gave a message of encouragement, you passed it along, now we'll see.ผมส่งข้อความให้กำลังใจผู้คน คุณส่งข้อความต่อ Oh, God! (1977)
history demonstrates conclusively that naive wishing for peace is the surest possible way to encourage an aggressor.ประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่า พวกโลกสวยที่เรียกร้องสันติภาพ มีทางเดียวที่เป็นไปได้ นั่นคือ ยอมสยบแก่ผู้รุกราน Spies Like Us (1985)
No matter how difficult, you should smile and encourage your sister.ไม่ได้บอกว่ามันง่าย เธอต้องยิ้มและ เข้มแข็งเพื่อพี่สาว Vampire Hunter D (1985)
He keeps trying to encourage me.เขาดูพยายามทำตัวเข้มแข็ง ต่อหน้าฉัน Vampire Hunter D (1985)
Emmy, if I thought we women could any way change anything, don't you think I'd encourage you?ลูกรัก, ถ้าแม่คิดว่าพวกเราผู้หญิง... ...สามารถเปลี่ยนอะไร ๆ ได้, ลูกไม่คิดว่าแม่จะไม่ส่งเสริมลูกหรือ? Mannequin (1987)
That which is called progress encourages extravagance!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าความก้าวหน้า ที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น Akira (1988)
Unwitting victims of this madness they sometimes encouraged, which has turned against them.พวกเขาเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัว ของความบ้าคลั่งนี้ พวกเขาบางครั้งสนับสนุน และสิ่งที่เปลี่ยน ไปเป็นคือต่อต้าน และพวกเขากำลังอพยพ Wild Reeds (1994)
Not one hint of encouragement. Not one scrap of validation.ไม่ได้หนึ่งคำใบ้ของการให้กำลังใจ ไม่หนึ่งเศษของการตรวจสอบ The Birdcage (1996)
I'd encourage you not to inflame this situation beyond the facts.ฉันขอแนะนำให้คุณ ไม่ให้ลุกเป็นไฟสถานการณ์เช่นนี้ เกินกว่าข้อเท็จจริง Contact (1997)
I always painted. And my mom always encouraged me.ผมชอบวาดรูปมาแต่เล็ก และแม่แกก็สนับสนุน As Good as It Gets (1997)
(shouts of encouragement)แต่ผมอยากได้กลิ่นควันพิษนั่น Fight Club (1999)
It will cheer on our soldiers there... and encourage all the people of our nation!มันจะเป็นกำลังใจให้ทหารของเราที่โน่น... และจะหนุนใจประชาชนทุกคน ในชาติของเราได้ ! Millennium Actress (2001)
-Don't encourage her.- อย่ายุสิ Mona Lisa Smile (2003)
Her subversive and political teachings encourage our Wellesley girls to reject the roles they were born to fill.วิธีสอนให้แข็งข้อของเธอ กระตุ้นสาวเวลส์ลี่ย์... ให้ปฏิเสธบทบาท ที่พวกเขาเกิดมาเพื่อปฏิบัติ Mona Lisa Smile (2003)
Just because I give a little fledgling some encouragement does not mean that I am neglecting you.ผมมาสนับสนุนเด็กใหม่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทอดทิ้งคุณนะ Swimming Pool (2003)
My father always encouraged me to pursue my dreams.พ่อของฉันสนับสนุนให้ฉันทำตามฝันเสมอ A Cinderella Story (2004)
Perhaps a journal would encourage you to reflect.บางทีบันทึกอาจจะช่วยให้คุณ เห็นผลสะท้อนของมัน The Woodsman (2004)
- But it's not encouraged.- แต่มันก็ไม่ได้รับการสนับสนุน Cubeº: Cube Zero (2004)
- It's not encouraged.- มันไม่ได้รับการสนับสนุน Cubeº: Cube Zero (2004)
The government in Tokyo encourages these fears.ทางรัฐบาลญี่ปุ่นในโตเกียว จึงยิ่งกระพือข่าวนี้.. The Great Raid (2005)
I'm sorry, Peter. I shouldn't have encouraged her, but you know what little children are like these days.ฉันเสียใจ, ปีเตอร์ ฉันไม่ใช่พวกกล้าหาญ แต่... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
I'd encourage to look at this with a little more detraction, Girouxพวกคุณให้ผมพิจารณาเรื่องนี้ /n ด้วยการทิ้งงานอื่น,Giroux Æon Flux (2005)
So, what do you recommend to encourage affection?คุณจะแนะนำอะไร เพื่อส่งเสริมความสนใจนี้ Pride & Prejudice (2005)
Few of us are secure enough to be in love without proper encouragement.พวกเราไม่กี่คนหรอกที่มั่นใจในตัวเอง หาความรักโดยไม่มีแรงกระตุ้น Pride & Prejudice (2005)
My wife encourages me to spend time in the garden for my health.ภรรยาผม สนับสนุนให้ผมใช้เวลา อยู่ในสวน เพื่อสุขภาพ Pride & Prejudice (2005)
It would hardly encourage sisterly affection.มันจะทำให้พี่น้อง หมองใจกันค่ะ Pride & Prejudice (2005)
I don't want to encourage anything.ฉันไม่ต้องการให้เรื่องมันเลยเถิด Match Point (2005)
Wait! -He always encouraged me to live my own way.-เขาสนับสนุนให้ฉันมีชีวิตอยู่ตามเส้นทางของตนเองเสมอ Boys Over Flowers (2005)
Thanks, you are the one who encouraged me to compete.ขอบคุณที่ให้กำลังใจนะครับ Go Go G-Boys (2006)
If you're together, you can lend each other support and encouragement.ถ้าเจ้าทั้งสองอยู่ด้วยกัน เจ้าสามารถ ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้ Episode #1.42 (2006)
Look, I respect my students, and I encourage you all to have your own opinions-ฟังนะ ฉันเคารพนักเรียนของฉัน และฉันก็สนับสนุนทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเอง Loving Annabelle (2006)
You know, Simone, I thought if we danced, it might encourage some of the kids to get out there.ซิโมน เธอว่ามั้ยว่าถ้าเราเต้นนำ มันจะช่วย ทำให้เด็ก ๆ กล้าออกมาเต้นกัน Loving Annabelle (2006)
- Frank, don't encourage him.-แฟรงค์ อย่าเริ่มขึ้นมา Little Miss Sunshine (2006)
You honestly encourage this sort of worship?คุณส่งเสริมการบูชาแบบนี้จริงๆเหรอ The Wicker Man (2006)
Look, Mr. Thorn, this session was Katherine's idea, so I encourage you to speak freely.ฟังนะคุณธอร์น พวกนี้เป็นความคิดของแคเธอรีน ผมอยากให้คุณพูดทุกอย่างออกมา The Omen (2006)
We need more parents willing to play dress-up to encourage the kids to activate their imaginations.เราอยากให้พ่อแม่พวกเขาตั้งใจแต่งตัว... ...มาเพื่อกระตุ้นเด็ก ๆ ถึงจินตนาการของพวกเขา The Astronaut Farmer (2006)
Don't encourage him. You think you're funny for your friends, huh?ไม่ต้องเชียร์เลยนะ เกคิดว่า ทำเพื่อเพื่อน ๆ มันสนุกนักเหรอไง Night at the Museum (2006)
I would encourage everyone who is watching, everyone in this country to take a good look at these faces.ผมจะกล่าวกับทุกท่าน ใครที่ดูอยู่ ทุกท่านในประเทศนี้ มองมาที่ใบหน้าคนเหล่านี้ Manhunt (2006)
The doctor encouraged me to talk about it.คุณหมออยากให้ฉันพูดถึงมันน่ะ Now You Know (2007)
Okay, in the meantime, I strongly encourage you to take a break for a couple of hours.โอเค ระหว่างนี้ ฉันว่าคุณ ไปพักสักชั่วโมงสองชั่วโมง ไปไหนก็ได้ ให้ใจเย็นลง Dex, Lies, and Videotape (2007)
Look, blair,I encouraged you to do this.ดูนะแบลร์ ฉันสนับสนุนเธอให้ทำอย่างนี้ Bad News Blair (2007)
When a situation isn't clear,we're encouraged to make our own decisions.ในบางสถานการณ์ที่คลุมเครือ เราถูกส่งเสริมให้ตัดสินใจด้วยตัวเอง The Right Stuff (2007)
You encourage him to take you for money?เธอยุให้เขาเอาเงินเธอไปเหรอ Becoming Jane (2007)
I encourage you to listen all you like, but let's face it,ฉันสนับสนุนที่เธอฟังทุกคนอย่างที่เธอทำ แต่ลองมองดูสิ Charlie Bartlett (2007)
That's why I don't encourage the fairy tales.นั้นเป็นเหตุผลที่ผมไม่ สนับสนุนเรื่องนิทาน Enchanted (2007)
I encourage my men to bring their families as well.ผมสนับสนุนให้คนงาน นำครอบครัวมาอยู่ด้วย There Will Be Blood (2007)
Mike was the one who wanted to join. I sure as hell didn't encourage it.ไมค์อยากจะเข้าร่วมเอง ผมไม่ได้ สนับสนุนเขา In the Valley of Elah (2007)
In many Bedouin tribes, powerful men are encouraged to take multiple wives.ในชนเผ่าเบดูอินจำนวนมาก ผู้ชายที่มีกำลังมากจะเป็นที่สนใจ และได้มีเมียหลายคน The Nanny Diaries (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encourageAll my friends encouraged me to try my best.
encourageAmerican industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.
encourageDemocracy encourages freedom.
encourageDozens of people encouraged me to fulfill my ambitions.
encourageEncouraged by the continuing trickle of hits and the rarely arriving email I've somehow kept going till now.
encourageGeorge encouraged Ellie to study hard again.
encourageHe encouraged his son in doing something great.
encourageHe encouraged his son to study harder.
encourageHe encouraged me to try again.
encourageHer success encouraged me to try the same thing.
encourageHe was encouraged by a professor in his college days.
encourageHe was encouraged by his success.
encourageHis advice encouraged me to try it again.
encourageHis success encouraged me very much.
encourageI felt encouraged to hear what he said.
encourageIf he had attended the party, they would have been encouraged.
encourageIn foreign countries, especially in Western countries, students are encouraged to express and develop themselves as individuals.
encourageIt is imperative that we should encourage participatory forms of decision-making.
encourageIt is necessary for you to go and encourage the girl.
encourageI was encouraged by his words.
encourageI will go to encourage him.
encourageLearning should not be forced. Learning should be encouraged.
encourageMany American parents encourage their sons to play football to keep them away from drugs.
encourageMany letters of encouragement refreshed my sad heart.
encourageMy advice acted as an encouragement to her.
encourageMy comrades encouraged me to fulfill my ambitions.
encourageMy father encouraged me to study the piano.
encourageMy teacher encouraged me in my studies.
encourageMy teacher encouraged me to fulfill my ambitions.
encourageNo one encouraged her.
encourageOur school encourages sports.
encouragePeople were even encouraged to play it.
encourageReading science fiction sometimes does much to encourage a scientific view of the universe.
encourageShe didn't utter a single word of encouragement.
encourageShe encouraged him to write a novel.
encourageShe was encouraged by the news.
encourageThe hope of his return encouraged me.
encourageThe professor encouraged me in my studies.
encourageThe teacher encouraged me to study abroad.
encourageThe teacher encouraged the students with praise.
encourageThis group passes out information on such things as travel and health care, and encourages its members to vote on issues that affect this age group such as legislation regulating the insurance industry, medical care and housing.
encourageWe are encouraged to use our imagination.
encourageWe encourage your participation.
encourageWhen I'm sad, my friends encourage me.
encourageWithout your encouragement, I should have given up the plan.
encourageYou come to encourage him.
encourageYou must encourage him to try again.
encourageYour encouragement will draw her out.
encourageYour words of encouragement meant a lot to me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงจูงใจ[N] incentive, See also: stimulus, encouragement, Syn. แรงบันดาลใจ, แรงดลใจ
ปลุกเร้า[V] encourage, See also: urge, arouse, awaken, rouse, inspire, stimulate, summon up, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, เร่งเร้า, กระตุ้นเร้า, Example: ผู้นำสหรัฐฯ ปลุกเร้าจิตสำนึกให้คนผิวดำ โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คนผิวดำขึ้น, Thai definition: ทำให้มีชีวิตชีวา, กระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัว
เชียร์[V] support, See also: boost, promote, encourage, Syn. สนับสนุน, Example: เพื่อนๆ ทุกคนเชียร์ให้เขารับตำแหน่งหัวหน้า เพราะเขาเหมาะสมที่สุด, Thai definition: สนับสนุนให้ลงมือทำ, แสดงความเห็นด้วย, Notes: (อังกฤษ)
การผลักดัน[N] push, See also: encourage, support, promotion, Syn. การหนุน, การสนับสนุน, การส่งเสริม, Example: สหรัฐขอให้รัฐบาลไทยใช้ความพยายามในการผลักดันให้ร่างกฎหมายแก้ไขพ.ร.บ.สิทธิบัตรมีผลบังคับใช้ภายในเร็ววัน, Thai definition: การสนับสนุนทำให้เกิดการก้าวไปข้างหน้า
เร้า[V] stimulate, See also: arouse, rouse, encourage, evoke, stir up, provoke, spur, incite, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, Example: เกมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนได้
สิ่งจูงใจ[N] incentive, See also: encouragement, enticement, lure, stimulus, inducement, motivation, Syn. สิ่งดึงดูด, Example: รัฐควรหาสิ่งจูงใจให้คนมาทำงานด้านจิตเวชมากขึ้น, Count unit: แบบ, ชนิด, Thai definition: สิ่งดึงดูดให้ผู้อื่นสนใจ
ยั่วยุ[V] incite, See also: provoke, instigate, urge, stir up, encourage, spur, stimulate, foment, Syn. ยุ, Example: พวกอาจารย์มีส่วนยั่วยุให้นักศึกษาท้าทายอำนาจของฝ่ายปกครอง, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
ยุ[V] incite, See also: urge, stir up, instigate, egg on, provoke, encourage, spur, Syn. ยุยง, Example: อเมริกายุให้อิรักบุกอิหร่าน, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
เสริม[V] support, See also: promote, back, encourage, boost, help, Syn. ส่งเสริม, สนับสนุน, Example: รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเพื่อเสริมให้การผลิตขยายตัว, Thai definition: ผลักดันให้เกิดความเจริญ
เคี่ยวเข็ญ[V] drive, See also: compel, force, urge, encourage, Syn. บังคับ, ผลักดัน, Ant. ละเลย, ไม่สนใจ, Example: แม่เคี่ยวเข็ญน้องให้ทำการบ้าน, Thai definition: บีบบังคับ, บีบคั้นให้ได้ความลำบาก
ปลุกใจ[V] encourage, See also: arouse, stir up one's spirit, embolden, Syn. จูงใจ, กระตุ้น, โน้มน้าว, Example: รัฐเร่งปรับปรุงส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมไทยโดยปลุกใจคนไทยให้รักชาติและให้มีความสำนึกในความเป็นไทย, Thai definition: เร้าใจให้กล้าหาญหรือกระตือรือร้น
รู้กัน[V] conspire, See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory, Syn. เป็นใจ, รู้เห็นเป็นใจ, Example: พิธีกรกับผู้เล่นเกมรู้กัน จึงตอบคำถามได้ถูกทุกข้อ, Thai definition: เป็นใจกัน, สมรู้ร่วมคิดกัน
เป็นใจ[V] conspire, See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory, Syn. รู้กัน, สมรู้ร่วมคิด, รู้เห็นเป็นใจ, Example: เขาเป็นใจให้ลูกสาวหนีตามผู้ชายไป
อัดฉีด[V] encourage someone by giving them money, Example: ยิ่งรัฐบาลอัดฉีดเงินทุนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภาคต่างๆ มากเท่าไร ความพินาศของสิ่งแวดล้อมก็ยิ่งแพร่ระบาดไปทั่ว, Thai definition: เพิ่มกำลังด้วยการให้เงิน หรือสิ่งของ เพื่อให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเต็มกำลังความสามารถ
ได้ใจ[V] become conceited, See also: be encouraged, be overbold, be conceited, be overconfident, become haughty, Syn. ลำพองใจ, เหิมใจ, ย่ามใจ, ชะล่าใจ, Example: แม่จะไม่ใช้การชมเชยหรือให้รางวัลเพราะกลัวเด็กจะได้ใจ
ใจมา[V] be encouraged, See also: be confident, be hopeful, be supported, Syn. มีหวัง, Example: ผมใจมาเป็นกองเลยเมื่อเห็นหน้าแม่, Thai definition: มีกำลังใจ
ทอดสะพาน[V] encourage, Syn. ให้ท่า, ยั่ว, ชายตา, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทางเป็นทำนองอยากติดต่อด้วย, Notes: (สำนวน)
ทำขวัญ[V] perform ceremony for encouragement, Example: พราหมณ์กำลังทำขวัญให้นาคที่กำลังจะบวช, Thai definition: ทำพิธีเชิญขวัญหรือเรียกขวัญมาอยู่กับตัว
ยกมือ[V] agree, See also: accept, concur, approve, support, encourage, back, back sb/sth up, Syn. เห็นด้วย, สนับสนุน, Example: ผู้อภิปรายขอให้ผู้สนับสนุนยกมือขึ้นกับความคิดเห็นของเขา, Thai definition: แสดงว่าเห็นด้วย
ย้อมใจ[V] encourage, See also: embolden, inspirit, be animate, hearten, impel, rouse, cheer, influence, induce, Syn. ปลุกใจ, ชุบใจ, บำรุงใจ, Example: เขาย้อมใจตนเองโดยการดื่มเหล้า เพื่อให้กล้าพูดกับหล่อน, Thai definition: ทำให้ใจชุ่มชื่น
ชูใจ[V] encourage, See also: inspire, hearten, cheer, enhance one's spirit, Syn. ปลุกใจ, ให้กำลังใจ, Example: คำพูดของเขาช่วยชูใจเธอได้เป็นอย่างดี, Thai definition: ทำให้ใจมีกำลังขึ้น
กระตุ้นเตือน[V] stimulate, See also: waken, animate, stir up, encourage, promote, Syn. ย้ำเตือน, Example: รัฐบาลกระตุ้นเตือนให้ประชาชนประหยัดน้ำมัน, Thai definition: ย้ำให้ระลึกถึง
กระตุ้น[V] urge, See also: encourage, incite, support, invigorate, impel, spur, Syn. หนุน, ส่งเสริม, สนับสนุน, Example: หนังสือพิมพ์กระตุ้นให้รัฐบาลตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินทำกินแก่เกษตรกร
การเร้า[N] stimulation, See also: evocation, incitement, urge, instigation, encouragement, Syn. การกระตุ้น, การปลุกเร้า, การเร่งเร้า, Example: คอมพิวเตอร์เกมนั้นต้องมีองค์ประกอบ 2 อย่างคือการท้าทายให้อยากเอาชนะ และการเร้าอารมณ์ด้วยภาพแสงสีและเสียง
ข่มนาม[V] disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops, See also: insult the enemy in effigy, Example: แม่ทัพทำพิธีตัดไม้ข่มนามก่อนที่จะออกศึก, Thai definition: ทำพิธีข่มชื่อศัตรูก่อนยกทัพ
จ้ำจี้จ้ำไช[V] prod, See also: urge, encourage, poke, incite, Example: ภรรยาของเขาจ้ำจี้จ้ำไชให้เขาไปหางาน, Thai definition: พูดหรือสอนซ้ำๆ ซากๆ
ให้ท่า[V] encourage, See also: flirt, make eyes at, make sheep's eyes at, chat someone up, Syn. ให้ท่าให้ทาง, Example: ผู้หญิงมันให้ท่า ใครบ้างจะไม่อยากเอาของฟรี, Thai definition: พูดหรือแสดงกิริยาให้รู้ว่ายินดีติดต่อด้วยหรือไม่รังเกียจ, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจช่วย[v. exp.] (aojai chūay) EN: wish somebody success ; wish success to somebody   FR: soutenir ; encourager
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: encourage someone by giving them money   FR: graisser la patte à qqn (fam.)
บำรุงใจ[v.] (bamrungjai) EN: encourage   
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; support ; boost ; promote ; encourage   FR: encourager ; supporter
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist   FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
ให้กำลังใจ[v.] (hai kamlangjai) EN: encourage   FR: encourager ; stimuler
จรรโลงใจ[v.] (janlōngjai) FR: inspirer ; insuffler ; encourager
การผลักดัน[n.] (kān phlakdan) EN: push ; encourage ; support ; promotion ; shove   
การส่งเสริม[n.] (kān songsoēm) EN: promotion ; encouragement ; fostering   FR: encouragement [m] ; promotion [f]
เคี่ยวเข็ญ[] (khīokhen ) EN: drive ; compel ; force ; urge ; encourage   
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: urge ; encourage ; stimulate ; egg on ; goad ; incite ; excite ; prod   FR: stimuler ; inciter ; pousser qqn. à faire qqch. ; encourager qqn. à faire qqch.
กระทุ้งให้ทำ[v. exp.] (krathung hai tham) FR: encourager (qn) à faire (qch)
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
เป็นหนี้บุญคุณ[v. exp.] (pen nī bunkhun) EN: be indebted to s.o. (for help/support/encouragement) ; be under an obligation ; owe a debt of gratitude (to) ; be beholden (to) ; owe a lot to s.o. ; be grateful to s.o. for sth   
ปลุกใจ[v.] (plukjai) EN: encourage ; embolden ; give heart to   FR: encourager ; enhardir ; animer
รู้กัน[v.] (rū kan) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory   
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; stick by ; stand up for ; corroborate   FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strenghten ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage   FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
ส่งเสริม[v.] (songsoēm) EN: promote ; encourage ; foster ; support ; back ; incite   FR: encourager ; favoriser ; promouvoir ; inciter
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: bring back one's spirits ; perform ceremony for encouragement   
อุ่นใจ[v.] (unjai) EN: feel encouraged ; feel relieved ; be at ease ; feel comfortable   FR: être sécurisé ; être rassuré
ยกมือ[v.] (yokmeū) EN: agree ; accept ; concur ; approve ; support ; encourage ; back ; back sb/sth up   
ย้อมใจ[v.] (yømjai) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce   
ยุ[v.] (yu) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax   FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)
ยั่วยุ[v.] (yūayu) EN: incite ; provoke ; arouse ; instigate ; urge ; stir up ; encourage ; spur ; stimulate ; foment   FR: provoquer ; exciter
ยุยง[v.] (yuyong) EN: incite ; stir up ; provoke ; instigate ; foment   FR: inciter ; encourager ; entraîner ; exciter ; exhorter ; pousser (à faire qqch)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCOURAGE EH0 N K ER1 IH0 JH
ENCOURAGE IH0 N K ER1 AH0 JH
ENCOURAGED EH0 N K ER1 IH0 JH D
ENCOURAGED IH0 N K ER1 AH0 JH D
ENCOURAGES EH0 N K ER1 IH0 JH IH0 Z
ENCOURAGES IH0 N K ER1 AH0 JH AH0 Z
ENCOURAGEMENT EH0 N K ER1 IH0 JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encourage (v) ˈɪnkˈʌrɪʤ (i1 n k uh1 r i jh)
encouraged (v) ˈɪnkˈʌrɪʤd (i1 n k uh1 r i jh d)
encourages (v) ˈɪnkˈʌrɪʤɪz (i1 n k uh1 r i jh i z)
encouragement (n) ˈɪnkˈʌrɪʤmənt (i1 n k uh1 r i jh m @ n t)
encouragements (n) ˈɪnkˈʌrɪʤmənts (i1 n k uh1 r i jh m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼓励[gǔ lì, ㄍㄨˇ ㄌㄧˋ, / ] to encourage, #1,905 [Add to Longdo]
奖励[jiǎng lì, ㄐㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, / ] reward (as encouragement), #2,312 [Add to Longdo]
[jiǎng, ㄐㄧㄤˇ, / ] prize; award; encouragement, #2,703 [Add to Longdo]
激励[jī lì, ㄐㄧ ㄌㄧˋ, / ] to encourage; to urge; motivation, #3,777 [Add to Longdo]
养殖[yǎng zhí, ㄧㄤˇ ㄓˊ, / ] to cultivate; cultivation; to further; to encourage, #4,898 [Add to Longdo]
助长[zhù zhǎng, ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] encourage; foster; foment, #18,251 [Add to Longdo]
振作[zhèn zuò, ㄓㄣˋ ㄗㄨㄛˋ, ] encouraged; to summon up (courage); to encourage; to uplift; to stimulate, #18,769 [Add to Longdo]
勉励[miǎn lì, ㄇㄧㄢˇ ㄌㄧˋ, / ] to encourage, #21,797 [Add to Longdo]
推波助澜[tuī bō zhù lán, ㄊㄨㄟ ㄅㄛ ㄓㄨˋ ㄌㄢˊ, / ] to push the wave and add to the billows (成语 saw); to add momentum; to encourage sth to get bigger; to add fuel to the fire, #25,010 [Add to Longdo]
[zhāo, ㄓㄠ, / ] encourage; to cut; to strain, #27,116 [Add to Longdo]
拍马[pāi mǎ, ㄆㄞ ㄇㄚˇ, / ] to urge on a horse by patting its bottom; fig. to encourage; same as 拍馬屁|拍马屁, to flatter or toady, #45,205 [Add to Longdo]
杀一儆百[shā yī jǐng bǎi, ㄕㄚ ㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄅㄞˇ, / ] lit. kill one to warn a hundred (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres, #77,506 [Add to Longdo]
杀鸡儆猴[shā jī jǐng hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄏㄡˊ, / ] lit. killing the chicken to warn the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres, #86,989 [Add to Longdo]
劝勉[quàn miǎn, ㄑㄩㄢˋ ㄇㄧㄢˇ, / ] to advise; to encourage, #107,522 [Add to Longdo]
杀鸡吓猴[shā jī xià hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄡˊ, / ] lit. killing the chicken to scare the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres, #225,180 [Add to Longdo]
劝善惩恶[quàn shàn chéng è, ㄑㄩㄢˋ ㄕㄢˋ ㄔㄥˊ ㄜˋ, / ] to encourage virtue and punish evil (成语 saw), #245,355 [Add to Longdo]
杀鸡警猴[shā jī jǐng hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄏㄡˊ, / ] lit. killing the chicken to warn the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres, #405,377 [Add to Longdo]
劝课[quàn kè, ㄑㄩㄢˋ ㄎㄜˋ, / ] to encourage and supervise (esp. state officials promoting agriculture) [Add to Longdo]
策励[cè lì, ㄘㄜˋ ㄌㄧˋ, / ] to encourage; to urge; to impel; to spur sb on [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
励ます[はげます, hagemasu] Thai: ปลอบใจ English: to encourage

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufmunterung {f}; Ermunterung {f}; Zuspruch {m}encouragement [Add to Longdo]
Einsatz {m}encouragement [Add to Longdo]
Ermutigung {f}encouragement [Add to Longdo]
ermuntert; ermutigtencourages [Add to Longdo]
ermutigen; fördern; anspornen; anfeuern | ermutigend; fördernd; anspornend; anfeuernd | ermutigt; gefördert; angespornt; angefeuertto encourage | encouraging | encouraged [Add to Longdo]
ermutigtencouraged [Add to Longdo]
unterstütztencourages [Add to Longdo]
Sie müssen ihm den Rücken stärken.You must give him encouragement. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
encourager(vt) ให้กำลังใจ, เพิ่มขวัญ
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging [Add to Longdo]
井の中の蛙大海を知らず[いのなかのかわずたいかいをしらず, inonakanokawazutaikaiwoshirazu] (exp) parochial; provincial; used to encourage someone to get a wider perspective [Add to Longdo]
学問の奨め[がくもんのすすめ, gakumonnosusume] (n) encouragement of learning [Add to Longdo]
掛け声(P);掛声;かけ声[かけごえ, kakegoe] (n,vs) yell used to time or encourage activity (e.g. "Heave ho!", "On three ... One, two, three!" in English); enthusiastic shout from the audience (e.g. in kabuki); shouting (in concerts); (P) [Add to Longdo]
活を入れる;喝を入れる(iK)[かつをいれる, katsuwoireru] (exp,v1) (1) (See 活・2) to apply the art of resuscitation (in judo, etc.); (2) (See 喝) to breathe life into; to stimulate; to encourage someone; to give someone a pep talk [Add to Longdo]
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n,vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
勧める(P);薦める(P);奨める[すすめる, susumeru] (v1,vt) to recommend; to advise; to encourage; to offer (wine); (P) [Add to Longdo]
勧学[かんがく, kangaku] (n,vs) encouragement of learning [Add to Longdo]
勧業[かんぎょう, kangyou] (n) (encouragement of) industry; (P) [Add to Longdo]
勧工[かんこう, kankou] (n) encouragement of industry [Add to Longdo]
勧奨[かんしょう, kanshou] (n,vs) encouragement; stimulation; (P) [Add to Longdo]
勧賞[かんしょう, kanshou] (n,vs) praise and encouragement [Add to Longdo]
勧農[かんのう, kannou] (n) encouragement of agriculture [Add to Longdo]
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n,vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
気を持たす[きをもたす, kiwomotasu] (exp,v5s) to encourage someone to expect something; to raise someone's hopes [Add to Longdo]
気を持たせる[きをもたせる, kiwomotaseru] (exp,v1) to encourage someone to expect something; to raise someone's hopes [Add to Longdo]
気付け[きつけ;きづけ, kitsuke ; kiduke] (n) (1) encouragement; bringing around; resuscitation; (2) stimulant; tonic; restorative; (3) (in) care of [Add to Longdo]
強い肴[しいざかな, shiizakana] (n) (See 懐石料理・1) side dish served in order to encourage the consumption of alcohol (kaiseki cuisine) [Add to Longdo]
警策[けいさく;きょうさく, keisaku ; kyousaku] (n) (1) (abbr) (called けいさく in Rinzai Zen, きょうさく in Soto Zen) (See 警覚策励,座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter); warning stick (Rinzai Zen); encouragement stick (Soto Zen); (2) (けいさく only) horsewhip [Add to Longdo]
激す[げきす, gekisu] (v5s) (1) (See 激する) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage [Add to Longdo]
激する[げきする, gekisuru] (vs-s) (1) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage [Add to Longdo]
激励[げきれい, gekirei] (n,vs,adj-no) encouragement; (P) [Add to Longdo]
激励演説[げきれいえんぜつ, gekireienzetsu] (n) speech of encouragement; pep talk [Add to Longdo]
激励会[げきれいかい, gekireikai] (n) encouragement rally; pep rally; spirit rally [Add to Longdo]
元気を付ける[げんきをつける, genkiwotsukeru] (exp,v1) to encourage; to give courage to [Add to Longdo]
元気付く[げんきづく, genkiduku] (v5k) to get encouraged; to become heightened in spirits; to recover one's strength [Add to Longdo]
鼓吹[こすい, kosui] (n,vs) inspiration; advocacy; encouragement [Add to Longdo]
鼓舞[こぶ, kobu] (n,vs) inspiration; encouragement; (P) [Add to Longdo]
鼓舞激励[こぶげきれい, kobugekirei] (n) encouragement [Add to Longdo]
後を引く[あとをひく, atowohiku] (exp,v5k) (1) to be moreish; to have a quality that encourages you to eat (drink) more of them after; (2) to have lingering effects [Add to Longdo]
行く様に勧める[いくようにすすめる, ikuyounisusumeru] (exp,v1) to encourage someone to go [Add to Longdo]
刺激(P);刺戟;剌激(iK)[しげき, shigeki] (n,vs) stimulus; impetus; incentive; encouragement; motivation; provocation; (P) [Add to Longdo]
出る釘は打たれる[でるくぎはうたれる, derukugihautareru] (exp,v1) (See 出る杭は打たれる) the nail which sticks out gets hammered down (used to encourage conformity) [Add to Longdo]
助勢[じょせい;すけぜい, josei ; sukezei] (n,vs) encouragement; backing; reinforcements [Add to Longdo]
奨学[しょうがく, shougaku] (n) encouragement to study; (P) [Add to Longdo]
奨励[しょうれい, shourei] (n,vs) encouragement; promotion; message; address; inducement; incitement; stimulation; (P) [Add to Longdo]
奨励賞[しょうれいしょう, shoureishou] (n) encouragement award; honorable mention (award); honourable mention [Add to Longdo]
招福[しょうふく, shoufuku] (n) good luck charm; something that encourages or invites good luck [Add to Longdo]
殖産興業[しょくさんこうぎょう, shokusankougyou] (n) promotion of industry; encouragement of new industry [Add to Longdo]
尻を叩く[しりをたたく, shiriwotataku] (exp,v5k) to encourage to do (lit [Add to Longdo]
尻叩き;尻たたき[しりたたき, shiritataki] (n,vs) (1) spanking; (n) (2) (arch) ritual spanking of a new bride to encourage fertility [Add to Longdo]
振起[しんき, shinki] (n,vs) encouragement; stimulation [Add to Longdo]
振興[しんこう, shinkou] (n,vs) promotion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
声援[せいえん, seien] (n,vs) encouragement; cheering; support; (P) [Add to Longdo]
促進[そくしん, sokushin] (n,vs,adj-no) promotion; acceleration; encouragement; facilitation; spurring on; (P) [Add to Longdo]
弾む(P);勢む[はずむ, hazumu] (v5m,vi) to spring; to bound; to bounce; to be stimulated; to be encouraged; to get lively; to treat oneself to; to splurge on; (P) [Add to Longdo]
働きかけ;働き掛け[はたらきかけ, hatarakikake] (n) pressure; encouragement; urging; promoting [Add to Longdo]
督励[とくれい, tokurei] (n,vs) encouragement; urge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encourage \En*cour"age\ (?; 48), v. t. [imp. & p. p.
   {Encouraged} (?; 48); p. pr. & vb. n. {Encouraging}.] [F.
   encourager; pref. en- (L. in) + courage courage. See
   {Courage}.]
   To give courage to; to inspire with courage, spirit, or hope;
   to raise, or to increase, the confidence of; to animate;
   enhearten; to incite; to help forward; -- the opposite of
   {discourage}.
   [1913 Webster]
 
      David encouraged himself in the Lord.  --1 Sam. xxx.
                          6.
 
   Syn: To embolden; inspirit; animate; enhearten; hearten;
     incite; cheer; urge; impel; stimulate; instigate;
     countenance; comfort; promote; advance; forward;
     strengthen.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top