ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*edmondson*

EH1 D M AH0 N D S AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: edmondson, -edmondson-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My man might be thinking of going back to Edmondson... like we talked about, right?Mein Kleiner hier denkt vielleicht auch daran, wieder auf die Edmondson zu gehen, ... wie wir es besprochen haben, oder? Cleaning Up (2002)
I was thinking about going to school, over at Edmondson... ask if they'll let me back in at the end of the semester.Ich hab' daran gedacht, zur Schule zu gehen, drüben auf die Edmondson, ... fragen, ob die mich am Ende des Halbjahres wieder reinlassen. Game Day (2002)
You start back up at Edmondson... you likely to finish up at Harvard or some shit like that.Wenn du zurück auf die Edmondson gehst, ... schaffst du es wahrscheinlich bis auf die Harvard oder so 'ne Scheiße. Game Day (2002)
-They down the gulley on Edmondson.- Sie waren unten auf der Edmondson. Lessons (2002)
Who caught the one from Edmondson last night?Wer hat den auf der Edmondson letzte Nacht gekriegt? Lessons (2002)
I'll still make my money, you know... send my ass up to Edmondson Avenue, I don't give a shit.Ich werde mein Geld so oder so verdienen, ... schicken Sie mich in die Edmondson Avenue, ist mir scheißegal. Old Cases (2002)
You go to Edmondson, right?Du warst auf der Edmondson, richtig? One Arrest (2002)
Except for that nigger, Scar, from New York... Edmondson gully is wide open.Bis auf diesen Nigger, Scar, aus New York... ist die Edmondson völlig offen. The Pager (2002)
You gonna move our little thing down to Edmondson Avenue.Du wirst unser kleines Geschäft runter auf die Edmondson Avenue ausbreiten. The Pager (2002)
Take over the corners down near Edmondson and Brice.Übernimmt die Ecken unten in der Nähe der Edmondson und Brice. The Pager (2002)
They might be some CBS boys drifting from down south... or might be some of Tavon's crew from over on Edmondson.Das könnten irgendwelche Typen aus'm Süden der Stadt sein... oder vielleicht welche von Tavons Crew von der Edmondson. Duck and Cover (2003)
Edmondson and Brice.Edmondson und Brice. Back Burners (2004)
I was a few years ahead of you at Edmondson.Ich war ein paar Klassen vor dir auf der Edmondson. Homecoming (2004)
Edmondson and Brice.Edmondson und Price. Reformation (2004)
Edmonson avenue, Poplar grove, Fayette and Baltimore streets, Edmondson Avenue, Poplar Grove, Fayette und Baltimore Streets, ... Unto Others (2006)
Edmondson and Pulaski.- Edmondson, Nähe Pulaski. Misgivings (2006)
Laetitia live up one of them group homes off Edmondson.Laetitia lebt in einem dieser Heime auf der Edmondson. Refugees (2006)
Pimlico, Cherry Hill, Edmondson Village.Pimlico, Cherry Hill, Edmondson Village. Refugees (2006)
G L on Edmondson, thin plexi.G+L auf der Edmondson. More with Less (2008)
No, I'm down in my sister's basement, over at Edmondson Village.Nein, ich lebe im Keller meiner Schwester in Edmondson Village. Took (2008)
She went from her apartment to the Edmondson Village Shopping Center.Sie fuhr von ihrer Wohnung zum Edmondson Village Shopping Center. The Murder (2017)
You know, was she on her way back from Edmondson Village?Befand sie sich auf dem Rückweg von Edmondson Village? The Murder (2017)
A stranger had probably abducted Cesnik from the Edmondson Village Shopping Center on Edmondson Avenue near her apartment.Ein Fremder hatte Cesnik wahrscheinlich am Edmondson Village Shopping Center an der Edmondson Avenue, nahe ihrer Wohnung entführt. The Murder (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EDMONDSON EH1 D M AH0 N D S AH0 N

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top