ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*edm*

   
135 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: edm, -edm-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freedman[N] ผู้ที่ได้รับอิสระภาพจากการเป็นทาส
piedmont[N] ตีนเขา
piedmont[ADJ] ที่อยู่ตีนเขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edmabbr. early diastolic murmur
freedmann. ผู้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความเป็นทาส -pl. freedmen
piedmont(พีด'มอนทฺ) adj. ตีนเขา,เชิงเขา

English-Thai: Nontri Dictionary
freedman(n) ทาสที่เป็นอิสระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piedmont glacierธารน้ำแข็งเชิงเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
freedmanทาสที่ได้รับการปลดปล่อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electronic document management (EDM)การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีเอ็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EDM (electronic document management)อีดีเอ็ม (การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bedmakingการจัดเตียง [TU Subject Heading]
Edman Degradationการเรียงลำดับของกรดอะมิโนโดยวิธีเอดมัน [การแพทย์]
Embedmentฝังตัว [การแพทย์]
Friedman Testการทดสอบด้วยกระต่าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... remindedmeof howrachel used to laugh at my jokes.... มันทำให้ฉันนึกถึงราเชล ตอนที่เธอหัวเราะ The Story of Us (1999)
No, you're not Edmund Corrick. I watched him die.แกไม่ใช่ เอ็ด คอร์ริค เขาตายแล้ว Event Horizon (1997)
... raisedfivekidsand stayedmarried to the same man for 57 years.... มีลูกห้าคน และแต่งงานอยู่กับ ปู่ของแกเป็นเวลา 57 ปี The Story of Us (1999)
And this time Edmund went too.เจอ \ และคราวนี้เอ็ดมันด์ก็ไปที่นั่นด้วย The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
- Edmond./ เฮ็ดมันด์ The Notebook (2004)
Hi, Edmond.หวัดดี เอ็ดมัน The Notebook (2004)
- Ed! - Edmund, no!-เอ็ดมันด์ อย่า! The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Edmund! Get down! Come on, you idiot, run!เอ็ดมันด์ ก้มเร็ว, เจ้าโง่ วิ่งเร็วเข้า! The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
You will listen to your brother, won't you, Edmund?เธอต้องเชื่อฟังพี่ชายนะ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Edmund said they were only pretending. He's usually the more truthful one, is he?เอ็ดมันด์บอกว่าเธอแค่จินตนาการไปเองเท่านั้น \ แล้วปกติเขาพูดความจริงไหม The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Edmund! Get away from there!เอ็ดมันด์ ออกมาจากตรงนั้น The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Edmund? I would very much like to meet the rest of your family.เอ็ดมันต์ ฉันอยากให้เธอพาพี่น้องมาด้วย The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
But you see, Edmund, I have no children of my own.ฟังนะ เอ็ดมันด์, ฉันเองไม่มีลูก The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
You'd love it there, Edmund. It has whole rooms simply stuffed with Turkish delight.เธออาจจะคิดว่าฉันแปลก ที่มีห้องที่เต็มไปด้วยผล Turkish The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Edmund?เอ็ดมันด์? The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Oh, Edmund! You got in too! Isn't it wonderful?เธอก็มาด้วย ที่นี่สวยใช่ไหม The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
- You're Lucy Pevensie's brother. - I'm Edmund.เธอเป็นพี่ชายของลูซี่ เพเวนซี่ ฉันชื่อเอ็ดมันต์ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
And ready my sleigh. Edmund misses his family.และเด็กนี่ด้วย เอ็ดมันด์คงคิดถึงครอบครัวของเขา The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Edmund! There's too many! Get out of here!เอ็ดมันต์ พวกมันมีมากเกินไป \ ถอย! The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Where's Edmund?เอ็ดมันด์อยู่ที่ไหน The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Edmund!เอ็ดมันด์! The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
King Edmund the Just.ผู้มีใจเที่ยงธรรม The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
- You may not have to. Has Edmund ever been to Narnia before?ถ้าเอ็ดมันด์ไม่เคยอยู่ที่นาร์เนียร์ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
- Edmund!- เอ็ดมันด์! The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
- This isn't going to help Edmund.แต่นั่นไม่ได้ช่วยเอ็ดมันด์เลยนะ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Thank you, Edmund. I'm glad this creature got to see some honesty before he dies.ขอบใจ เอ็ดมันด์ ข้าดีใจที่สิ่งมีชีวิตนี้ยังคงซื่อสัตย์อยู่... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Think about whose side you're on, Edmund.คิดให้ดีว่าจะอยู่ข้างไหน, เอ็ดมันด์ ฉัน The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Long live King Edmund!ราชันย์เอ็ดมันด์จงเจริญ! The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Uh, Edmund.\ เอ็ดมันด์ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
And how, Edmund, did you come to enter my dominion?และเอ็ดมันด์ เจ้าเข้ามาในอาณาจักรของข้าได้อย่างไร? The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Edmund, you look so cold.เอ็ดมันต์ ดูเธอคงจะหนาวนะ. The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
- I'm Edmund! I met the Queen in the woods! She told me to come back here!ผมพบราชินีในป่า, พระนางบอกให้ผมมาที่นี่ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Tell me, Edmund...บอกมาอย่างนึงซิ เอ็ดมันต์ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
- Edmund, I asked so little of you. - They just don't listen to me! - You couldn't even do that.พวกเขาไม่ฟังฉัน \ นั่นเป็นไปได้ว่าเธอไม่ได้แม้แต่จะพูด The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
He'll lead you to Edmund.เขาจะพาเธอไปหาเอ็ดมันด์ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Edmund!เอ็ดมันด์! The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
There is no need to speak to Edmund about what is past.ไม่จำเป็นที่จำต้องไปรื้อฟื้น \ อะไรที่เกิดขึ้น... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
And Edmund try not to wander off.และเอ็ดมันด์... นายชอบทำให้แปลกใจเรื่อย The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
You almost drowned! Edmund was almost killed!เธอเกือบจมน้ำตาย และเอ็ดมันด์ยังเกือบถูกฆ่า The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
- Peter! Edmund!- เฮ้, เอ็ดมันด์ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
What were you doing, Edmund?เธอหมายความว่ายังไง, เอ็ดมันด์? The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Now, I'm gonna give Mr. Redmond a tour of the bank.ตอนนี้, ฉันต้องการให้คุณ Redmond เดินดูรอบๆธนาคาร Firewall (2006)
- There's a Bill Redmond here to see you.-นี่ Bill Redmond มาหาคุณที่นี่ Firewall (2006)
- Redmond, from the Federal Banking Board?-Redmond, จากกรรมการบริหารธนาคารกลาง? Firewall (2006)
Bill Redmond.Bill Redmond. Firewall (2006)
Mr. Redmond.Yeah, come on in. Firewall (2006)
The Count of Monte Cristo, with Robert Donat as Edmond Dantes.เคาท์ มอนเตคริสโต, กับโรเบิร์ต โดเน เป็น เอสมอน ดังเต้. V for Vendetta (2005)
He was Edmond Dantes.เขาคือ เอ็ดมอนด์ ดังเต้ V for Vendetta (2005)
- I have a guest, Mr. Redmond.-ฉันมีแขก, คุณ Redmond. -หวัดดี Firewall (2006)
Does the ferry to Edmonds still run at this hour?ยังมีเรือเฟอร์รี่วิ่งไปเอ็ดมอนด์ ในชั่วโมงนี้อยู่รึเปล่าครับ Hollow Man II (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
EDMAN    EH1 D M AH0 N
EDMAR    EH1 D M AA0 R
EDMOND    EH1 D M AH0 N D
EDMUND    EH1 D M AH0 N D
HEDMAN    HH EH1 D M AH0 N
REDMAN    R EH1 D M AE2 N
REDMON    R EH1 D M AH0 N
TEDMAN    T EH1 D M AH0 N
VIEDMA    V IY1 D M AH0
EDMARK    EH1 D M AA0 R K
DEDMAN    D EH1 D M AH0 N
DEDMON    D EH1 D M AH0 N
FREDMAN    F R EH1 D M AH0 N
WIEDMAN    W IY1 D M AH0 N
REDMANN    R EH1 D M AH0 N
TEDMUND    T EH1 D M AH0 N D
REDMOND    R EH1 D M AH0 N D
REDMUND    R EH1 D M AH0 N D
STEDMAN    S T EH1 D M AH0 N
WEEDMAN    W IY1 D M AH0 N
TEDMOND    T EH1 D M AH0 N D
EDMUNDS    EH1 D M AH0 N D Z
EDMUNDO    EH2 D M AH1 N D OW0
EDMONDS    EH1 D M AH0 N D Z
EDMUNDA    EH2 D M AH1 N D AH0
EDMANDS    EH1 D M AH0 N D Z
EDMISON    EH1 D M IH0 S AH0 N
EDMONDA    EH2 D M AA1 N D AH0
STEEDMAN    S T IY1 D M AH0 N
EDMISTON    EH1 D M IH0 S T AA0 N
EDMISTER    EH1 D M IH0 S T ER0
EDMISTEN    EH0 D M IH1 S AH0 N
WIEDMANN    W IY1 D M AH0 N
EDMONSON    EH1 D M AH0 N S AH0 N
PREDMORE    P R EH1 D M AO0 R
FREEDMAN    F R IY1 D M AH0 N
PIEDMONT    P IY1 D M AA2 N T
EDMONTON    EH1 D M AH0 N T AH0 N
FRIEDMAN    F R IY1 D M AH0 N
EDMONSTON    IH0 D M AA1 N S T AH0 N
EDMUNDSON    EH1 D M AH0 N D S AH0 N
EDMINSTER    IH0 D M IH1 N S T ER0
FRIEDMANN    F R IY1 D M AH0 N
EDMONDSON    EH1 D M AH0 N D S AH0 N
WIEDMEYER    W IY1 D M AY0 ER0
FRIEDMAN'S    F R IY1 D M AH0 N Z
FREEDMAN'S    F R IY1 D M AH0 N Z
BEDMINSTER    B EH1 D M IH0 N S T ER0
PIEDMONT'S    P IY1 D M AA2 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Edmund    (n) ˈɛdmənd (e1 d m @ n d)
Friedman    (n) frˈiːdmən (f r ii1 d m @ n)
freedman    (n) frˈiːdmən (f r ii1 d m @ n)
freedmen    (n) frˈiːdmən (f r ii1 d m @ n)
Bury St. Edmunds    (n) bˌɛrɪ-snt-ˈɛdmənz (b e2 r i - s n t - e1 d m @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃德蒙顿[Āi dé méng dùn, ㄞ ㄉㄜˊ ㄇㄥˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Edmonton, #119,511 [Add to Longdo]
艾德蒙顿[Ài dé méng dùn, ㄞˋ ㄉㄜˊ ㄇㄥˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Edmonton, capital of Alberta, Canada [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschließung {f}embedment [Add to Longdo]
Freigelassene {m,f}; Freigelassener | Freigelassenen {pl}; Freigelassenefreedman | freedmen [Add to Longdo]
Gliedmaße {f}; Glied {n} [anat.] | Gliedmaßen {pl}; Glieder {pl} | die unteren Gliedmaßenlimb | limbs | the lower limbs [Add to Longdo]
Gliedmaßen {pl}; Extremitäten {pl}extremities [Add to Longdo]
Friedmannlerche {f} [ornith.]Friemann's Lark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリードマン[, furi-doman] (n) Friedman; (P) [Add to Longdo]
肉蒲団;肉布団[にくぶとん, nikubuton] (n) (arch) female bedmate (whose body is likened to a fleshy cushion) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上肢[じょうし, joushi] die_oberen_Gliedmassen, -Arme [Add to Longdo]
下肢[かし, kashi] die_unteren_Gliedmassen, -Beine [Add to Longdo]
四肢[しし, shishi] Gliedmassen, Extremitaeten [Add to Longdo]
[し, shi] GLIEDMASSEN, ARME UND BEINE [Add to Longdo]
肢体[したい, shitai] Gliedmassen, Koerper_und_Gliedmassen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EDM
     Extended Data Message
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EDM
     Engineering Data Management
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top