Search result for

*dumm*

(173 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dumm, -dumm-
Possible hiragana form: *づんん*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dummy[N] คนโง่, Syn. fool, imbecile, idiot, Ant. genius, sage
dummy[N] หุ่นจำลอง, See also: ของที่ทำเลียนแบบของจริง, Syn. stooge, pupet
dummy[SL] คนโง่, See also: คนบ้าๆ บอๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dummy(ดัม'มี) n. หุ่น,รูปหุ่น,คนใบ้,คนโง่,ลูกมือ,ไพ่ดัมมี่,ของเลียนแบบ,การพิมพ์เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงขนาดรูปร่างแบบและความต่อเนื่อง. -adj. เกี่ยวกับการเลียนแบบ,ปลอม,ไม่มีตัวตน.

English-Thai: Nontri Dictionary
dummy(n) คนโง่,คนบัดซบ,หุ่นเชิด,รูปหุ่น,ลูกมือ,ของเลียนแบบ,ไพ่ดัมมี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dummyหุ่น, ดัมมี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dummyหุ่น, ดัมมี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dummy instructionคำสั่งหุ่น, คำสั่งดัมมี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dummy parameterพารามิเตอร์หุ่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dummy variableตัวแปรหุ่น, ตัวแปรดัมมี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dummy variablesตัวแปรดัมี [TU Subject Heading]
Dummy Activityกิจกรรมหุ่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fools.Lhr Dummköpfe. The Burmese Harp (1956)
Stupid!One dummThe City of Lost Children (1995)
Dummy.Dummkopf. Analyze This (1999)
-That's dumb.Das ist dummBoys and Girls (2000)
Stupid!Dummerchen! Love and Honor (2006)
- Dummy.- Dummes Huhn. 2 Days in New York (2012)
Stupid.DummThe Ghost of Harrenhal (2012)
Dumb.DummStop the Presses (2016)
Backtracked one of Alvarez's dummy corporations in San Leandro... along the U-Pac rail line here.ย้อนกลับอีกอย่างของอัลวาเรซ บริษัทหุ่นเชิดในซานเลอันโดร ตามแนวทางรถไฟขนส่งสินค้าที่นี่ Pilot (2008)
You're a dummy. If you don't understand it then just shut your mouth.เจ้านี่ช่างโง่เสียจริง ถ้าไม่เจ้ารู้ก็เงียบไปซะ Iljimae (2008)
Who told you to hug me? Dummy. You're supposed to dodge.ใครบอกให้นายกอดชั้น? ตางั่งเอ๊ย นายน่าจะหลบ My Sassy Girl (2008)
Most of the others are dummies.เส้นอื่น ๆ ก็ไม่มีอะไร The Lazarus Project (2008)
Why am I such a yummy dummy?ทำไมน้าฉันถึงน่าหร่อยวะขนาดนี้ The House Bunny (2008)
Because I know what asphyxiation looks like, dummy! And it don't turn your lungs to jelly.เพราะผมรู้ว่าการขาดอากาศหายใจเป็นไง อย่างนั้นมันก็ไม่ทำให้ปอดเหลวเป็นเยลลี่แบบนี้ Pathology (2008)
But if she didn't want us to find her, then she could've created a dummy trailแต่ถ้าเธอไม่ต้องการให้เราตามผู้หญิงเจอละ เธออาจจะสร้างร่องรอบเองก็ได้ The Beginning of the End (2008)
Peter's no dummy.ปีเตอร์ไม่ใช่คนโง่ Chapter Five 'Exposed' (2009)
Why would a suicide bomber bother with dummy wire?ทำไมมือระเบิดพลีชีพถึงสนใจนักกับลวดชนวนระเบิด? Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Which looks as if it's been copied straight out of Money for Dummies.ซื่งมันดูเหมือนกับว่าลอกมาเป๊ะๆ จากหนังสือเรื่อง การบริหารเงินแบบเบื้องต้น Confessions of a Shopaholic (2009)
Doesn't matter what dummy corp we use or how far off the grid we are.ถึงจะเป็นกองกำลังที่โง่ก็ช่างเถอะ เราใช้หรือคิดถึงวิธียาวไกลไว้เเค่ไหน ที่เราวางแผนไว้ Albification (2009)
You're ambitious, obstinate and a big dummy.เธอก็ทะเยอทะยาน แต่ก็โหลยโท่ยอยู่แล้ว Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
But she will, dummy.หล่อนยกให้แน่, ยัยโง่ Hairography (2009)
But that dummy Pete--he's moving in for the kill.แต่เจ้าทึ่มพีท.. ..เสนอหน้าไปชิงก่อนเธอแล้ว Pilot (2009)
These dummies share the same size and weight distribution as our victim.-หุ่นจำลองพวกนี้เหมือน ทั้งขนาดและน้ำหนัก เช่นเดียวกับเหยือของเรา Blinded by the Light (2009)
Come on, we have dummies to drop.-มาเถอะ พวกเราต้องโยนหุ่นพวกนั้นลงไป Blinded by the Light (2009)
And now here I am at 60, watching dummies fly off a roof, still on the hunt.-แล้วตอนนี้ผมก็อายุ 60 แล้ว กำลังมองหุ่นพวกนั้น บินลงมา ยังคงล่าอยู่ Blinded by the Light (2009)
I spent all afternoon in the sun throwing dummies off a warehouse, 'cause Super Agent Lundy has a hunch that the dead woman is connected to this big serial killer case.ผมใช้เวลาในช่วงบ่ายทั้งหมด ตากแดด โยนเจ้าหุ่นจำลองนั่น ลงจากโกดัง เพราะว่าเจ้าหน้าที่พิเศษ ลันดี้ มีสมมุติฐานว่า Blinded by the Light (2009)
Of course I was, you big dummy.ใช่นะสิ ตาโง่เอ้ย Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
It's not Pilates for Dummies, it's Plumbing for Dummies. All right?ไม่ใช่ตัวอย่างการติดตั้ง มันเป็นตัวอย่างสาธิตวิธีต่อท่อ ตกลงนะ? The Bond in the Boot (2009)
With a Dummies book?ทำตามหนังสือ? The Bond in the Boot (2009)
No, e bookstore ran out of copies, and it's aook for dummies, not a book for imbeciles.ไม่ ในร้านหนังสือไม่มีขายแล้ว มันเป็นหนังสือสำหรับซ่อมท่อ ไม่ใช่หนังสือสำหรับคนปัญญาอ่อน The Bond in the Boot (2009)
- It's when cops get a dummy the approximate sizeมันเป็นวิธีที่ตำรวจใช้กับ หุ่นจำลองที่มีขนาดใกล้เคียง Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
All we need is a dummyที่เราต้องการก็คือหุ่นจำลอง Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Hey, dummy.(เลียนแบบเสียงคลิ้นอีสวููด) เฮ้, หุ่น Definitions (2009)
- Really. It's a dummy round. Go ahead.จริง นี่เป็นการจำลองเหตุการณ์ ยิงเลย Out of Time (2009)
Because that was a dummy wolf man, and it's really hard to play with a dummy.เพราะนั่นเป็น มนุษย์หมาป่าจำลองน่ะ มันยากมากเลย ที่ต้องเล่นกับของปลอม How to Succeed in Bassness (2009)
All we need is a dummyทั้งหมดที่เราต้องการคือ หุ่นจำลอง Chapter Two 'Ink' (2009)
I had to get one of those Dummy books.ผมต้องทำตามตัวอย่างในหนังสือ The Dwarf in the Dirt (2009)
I have to get Dummy books just to do things. I-I....ผมต้องใช้หนังสือตัวอย่าง เพื่อทำบางอย่างที่ผม... The Dwarf in the Dirt (2009)
We live on the same block, dummy.บ้านเราอยู่ใกล้กันจ๊ะ... นายทึ่ม The Performer (2009)
I've already popped in a dummy tape.ไม่มีปัญหา ภาพปลอมถูกใส่แทนไปแล้ว Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
So that's the Dummy System.นี่สินะดัมมี่ซิสเตม... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
There's just something about that new Dummy System thing that doesn't sit well with me!ไอ้เจ้าดัมมี่ซิสเตมนี่น่ะ ฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลย Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Fit Unit 01 with the Dummy Plug and send it out immediately.ส่งเอวา 01 ออกไปพร้อมดัมมี่ปลั๊ก ไว้ตั้งค่ามันทีหลัง Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
That's right. Switch control over to the Dummy System.ใช่ แล้วเปลี่ยนไปใช้ดัมมี่ซิสเตมแทน Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
But, there are still many problems with the Dummy System, and without Dr. Akagi's directions, I...แต่ท่านคะ ดัมมี่ซิสเตมยังมีปัญหาอีกหลาย ถ้าไม่มีคำยืนยันจากดร.อาคางิ- Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Dummy System has at most 208 seconds of active time remaining. Doesn't matter.ดัมมี่ซิสเตม เหลือเวลาทำงานอีก 208 วินาที Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
A world where my father no longer needs me now that he has the Dummy Plug.โลกที่พ่อสั่งใช้ดัมมีซิสเทมในขณะที่ผมเป็นนักบินอยู่ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
From now on, Unit 01 will be piloted by the Dummy System.ตั้งแต่นี้ไปเอวา 01 จะทำงานผ่านดัมมี่ซิสเตม Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
It's currently being prepared for activation with the Dummy System.กำลังปรับเข้ากับดัมมี่ซิสเตม Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Dummy System has been connected. Start contact.ระบบดัมมี่ซิสเตม เชื่อมต่อสมบูรณ์ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dummThe corporation set up a dummy company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุ่นโชว์[N] dummy
ตัวเชิด[N] puppet, See also: front man, staw-man, dummy, Syn. หุ่นเชิด, Example: นักการเมืองคนนี้แท้จริงแล้วก็คือตัวเชิดของนายทุนคนหนึ่งนั่นเอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน
ตัวแทนเชิด[N] puppet, See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent, Example: หล่อนเป็นเพียงตัวแทนเชิดไม่ใช้ตัวแทน, Count unit: คน, Thai definition: ตัวแทนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากตัวการโดยตรง แต่ถูกตัวการเชิดให้เป็นตัวแทนของตนหรือตัวการรู้แล้วยอมให้ตัวแทนเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทน
ตัวแทนเชิด[N] puppet, See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent, Example: หล่อนเป็นเพียงตัวแทนเชิดไม่ใช้ตัวแทน, Count unit: คน, Thai definition: ตัวแทนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากตัวการโดยตรง แต่ถูกตัวการเชิดให้เป็นตัวแทนของตนหรือตัวการรู้แล้วยอมให้ตัวแทนเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทน
ตัวเชิด[N] puppet, See also: front man, staw-man, dummy, Syn. หุ่นเชิด, Example: นักการเมืองคนนี้แท้จริงแล้วก็คือตัวเชิดของนายทุนคนหนึ่งนั่นเอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน
หุ่นจำลอง[N] model, See also: replica, dummy, Syn. หุ่น, Example: จิตรกรกำลังปั้นหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริง, Count unit: ตัว, Thai definition: รูปปั้นที่ถ่ายแบบมาจากของจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ่น[n.] (hun) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model   FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]
หุ่นโชว์[n. exp.] (hun chō) EN: dummy   
หุ่นจำลอง[n. exp.] (hun jamløng) EN: model ; replica ; dummy ; mock-up   FR: modèle [m] ; réplique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUMM    D AH1 M
DUMMY    D AH1 M IY0
DUMMER    D AH1 M ER0
DUMMIES    D AH1 M IY0 Z
DUMMITT    D AH1 M IH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dummy    (n) (d uh1 m ii)
dummies    (n) (d uh1 m i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
eine Dummheit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่ๆ, ทำเรื่องโง่เขลา เช่น Man soll keine Dummheit zweimal begehen. เราไม่ควรทำความผิดพลาดนี้อีกเป็นครั้งที่สอง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dumme {m,f}; Dummer | der Dumme sein (n ) โง่ คนโง่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Attrappe {f} | Attrappen {pl}dummy | dummies [Add to Longdo]
Ausgleichkolben {m} [techn.]balance piston; dummy piston [Add to Longdo]
Beschränktheit {f}; Dummheit {f}density [Add to Longdo]
Blinddaten {pl}dummy data [Add to Longdo]
Blindscheibe {f}dummy disk [Add to Longdo]
Blindsteckdose {f}dummy receptacle [Add to Longdo]
Blindstecker {m}dummy connector; dummy plug [Add to Longdo]
Blindstopfen {m} | Blindstopfen {pl}dummy plug; blanking plug; filler plug; sealing plug | dummy plugs; blanking plugs; filler plugs; sealing plugs [Add to Longdo]
Blindzeichen {n}dummy character [Add to Longdo]
Blödmann {m}; Dummkopf {m}stupid idiot; stupid [Add to Longdo]
Depp {m}; Dummkopf {m}; Narr {m}; Tor {m} | der größte Torfool | the mose fool [Add to Longdo]
Doofmann {m}; Dummer | Doofmänner {pl}; Dummen {pl}dimwit | dimwits [Add to Longdo]
Dumme {m,f}; Dummer | der Dumme seinfool | to be the loser [Add to Longdo]
Dummheit {f}brutishness [Add to Longdo]
Dummheit {f}dullness [Add to Longdo]
Dummheit {f} | Dummheiten {pl}foolery | fooleries [Add to Longdo]
Dummheit {f}gabbiness [Add to Longdo]
Dummheit {f}oafishness [Add to Longdo]
Dummheit {f}; Beschränktheit {f}stupidity [Add to Longdo]
Dummheit {f}witlessness [Add to Longdo]
Dummheit {f}asininely [Add to Longdo]
Dummheit {f}; Unlust {m}dullness [Add to Longdo]
Dummkopf {m}; Tölpel {m} | Dummköpfe {pl}; Tölpel {pl}booby | boobies [Add to Longdo]
Dummkopf {m}chump [Add to Longdo]
Dummkopf {m} | Dummköpfe {pl}dullard | dullards [Add to Longdo]
Dummkopf {m}; Idiot {m} | Dummköpfe {pl}; Idioten {pl}dunce | dunces [Add to Longdo]
Dummkopf {m} | Dummköpfe {pl}fool | fools [Add to Longdo]
Dummkopf {m}; Schwachkopf {m}; Depp {m}git [Add to Longdo]
Dummkopf {m}hardhead [Add to Longdo]
Dummkopf {m}loggerhead [Add to Longdo]
Dummkopf {m}thickhead [Add to Longdo]
Dummkopf {m}; Schafskopf {m}; Holzkopf {m}; Idiot {m} | Dummköpfe {pl}; Schafsköpfe {pl}; Idioten {pl}blockhead | blockheads [Add to Longdo]
Esel {m}; Dummkopf {m} | Esel {pl}; Dummköpfe {pl}ass | asses [Add to Longdo]
Faselei {f}; dummes Geschwätz {m} | Faseleien {pl}blather | blathers [Add to Longdo]
Geschwätz {n}; dummes Zeug | dummes Zeug redentwaddle | to talk twaddle [Add to Longdo]
Leersatz {m}dummy record [Add to Longdo]
Quatsch {m}; Unsinn {m}; dummes Zeugtosh [Br.] [Add to Longdo]
Schaupackung {f}dummy [Add to Longdo]
Schein...dummy [Add to Longdo]
Schnuller {m}comforter; dummy; pacifier [Am.] [Add to Longdo]
Stellvertreter {m} (für ein Buch im Regal)dummy; shelf dummy [Add to Longdo]
Unwissenheit {f}; Dummheit {f}ignorance [Add to Longdo]
beschränkt; begriffsstutzig; dumm {adj}dull [Add to Longdo]
blöd; dumm {adj}zany [Add to Longdo]
dumm {adj} | dümmer | am dümmstenstupid | more stupid | most stupid [Add to Longdo]
dummblockheaded [Add to Longdo]
dumm {adv}dully [Add to Longdo]
dumm {adj}foolish [Add to Longdo]
dumm {adv}purblindly [Add to Longdo]
dumm; dummerweise {adv}stupidly; foolishly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
hoge[ほげ, hoge] (n) {comp} foobar-style name for a dummy variable [Add to Longdo]
おしゃぶり[, oshaburi] (n) teething ring; pacifier; dummy [Add to Longdo]
アーパー[, a-pa-] (n) (sl) stupid person; dummy; dolt [Add to Longdo]
ダミー[, dami-] (n) dummy; (P) [Add to Longdo]
ダミーパラメタ[, dami-parameta] (n) {comp} dummy parameter [Add to Longdo]
ダミーレコード[, dami-reko-do] (n) {comp} dummy record [Add to Longdo]
ダミー会社[ダミーがいしゃ, dami-gaisha] (n) dummy corporation; front company; shell corporation [Add to Longdo]
トンネル会社[トンネルがいしゃ, tonneru gaisha] (n) dummy company [Add to Longdo]
[ぬく, nuku] (n) (arch) (derog) (See 温い・1) idiot; dummy; slow person [Add to Longdo]
仮パラメタ[かりパラメタ, kari parameta] (n) {comp} (formal) parameter; dummy argument [Add to Longdo]
仮ポインタ[かりポインタ, kari pointa] (n) {comp} dummy pointer [Add to Longdo]
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] (n) {comp} (formal) parameter; dummy argument [Add to Longdo]
仮手続[かりてつづき, karitetsuduki] (n) {comp} dummy procedure [Add to Longdo]
仮配列[かりはいれつ, karihairetsu] (n) {comp} dummy array [Add to Longdo]
滑稽者;戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者(oK);白癡者(oK)[おどけもの(滑稽者;戯け者;戲け者);たわけもの(戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者;白癡者), odokemono ( kokkei mono ; tawake mono ; tawake mono ); tawakemono ( tawake mono ; t] (n) idiot; dummy; joker; fool; trickster [Add to Longdo]
偽兵[ぎへい, gihei] (n) dummy soldiers [Add to Longdo]
擬爆弾[ぎばくだん, gibakudan] (n) dummy bomb [Add to Longdo]
形式名詞[けいしきめいし, keishikimeishi] (n) {ling} formal noun; dummy noun; expletive noun [Add to Longdo]
見掛け変数[みかけへんすう, mikakehensuu] (n) {comp} dummy variable [Add to Longdo]
吹き替え;吹替え;吹替[ふきかえ, fukikae] (n,vs) dubbing; stand-in; dummy [Add to Longdo]
草稿本[そうこうぼん, soukoubon] (n) rough draft of a book; draft-manuscript book; dummy comic book [Add to Longdo]
模型[もけい, mokei] (n,adj-no) model; dummy; maquette; (P) [Add to Longdo]
傀儡[かいらい;くぐつ, kairai ; kugutsu] (n) (1) puppet; dummy; (2) (arch) prostitute [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假人[jiǎ rén, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄣˊ, ] a dummy [Add to Longdo]
假货[jiǎ huò, ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] counterfeit article; fake; dummy; simulacrum [Add to Longdo]
预演[yù yǎn, ㄩˋ ㄧㄢˇ, / ] dummy run; to run through sth; to rehearse [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダミーパラメタ[だみーぱらめた, dami-parameta] dummy parameter [Add to Longdo]
ダミーレコード[だみーれこーど, dami-reko-do] dummy record [Add to Longdo]
仮パラメタ[かりパラメタ, kari parameta] (formal) parameter, dummy argument [Add to Longdo]
仮ポインタ[かりポインタ, kari pointa] dummy pointer [Add to Longdo]
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] dummy argument, parameter [Add to Longdo]
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] (formal) parameter, dummy argument [Add to Longdo]
仮手続[かりてつづき, karitetsuduki] dummy procedure [Add to Longdo]
仮配列[かりはいれつ, karihairetsu] dummy array [Add to Longdo]
見掛け変数[みかけへんすう, mikakehensuu] dummy variable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
愚か[おろか, oroka] Dummheit, Einfalt [Add to Longdo]
愚劣[ぐれつ, guretsu] Unsinn, Torheit, Dummheit [Add to Longdo]
愚問[ぐもん, gumon] dumme_Frage [Add to Longdo]
愚鈍[ぐどん, gudon] Dummheit, Einfalt, Stumpfsinn [Add to Longdo]
[ち, chi] DUMM, TOERICHT [Add to Longdo]
鈍重[どんじゅう, donjuu] dumm, traege, schwerfaellig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  dumm [dum]
     asinine; asininely; blockheaded; dull; dully; foolish; ignorant; oafish; purblindly; stupid; stupidly; thumb
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top