Search result for

*dignified*

(105 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dignified, -dignified-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dignified[ADJ] สง่างาม, See also: สง่าผ่าเผย, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย, เป็นผู้ดี, Syn. stately, somber, solemn, reserved, Ant. undignified, boorish, silly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dignified(ดิก'นะไฟดฺ) adj. ทรงเกียรติ,ผึ่งผาย,สง่า,ภูมิฐาน., See also: dignifiedness n. ดูdignified

English-Thai: Nontri Dictionary
dignified(adj) ทรงเกียรติ,ภูมิฐาน,สง่างาม,ผึ่งผาย,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So you can continue your studies dignifiedly.เพื่อที่พี่จะได้เรียนต่ออย่างสง่างาม Episode #1.5 (2008)
When you got older. More dignified.พอนายโตขึ้น สง่างามมากขึ้น Marley & Me (2008)
And isn't that why we work so hard now, why we fight for every inch, scrambling our way up in undignified fashion?นั่นไม่ใช่รึที่เราต้องทำงานอย่างหนัก ทำไมเราต้องสู้ทุกฝีเก้า ปืนป่ายแย่งชิงกัน มันเป็นแฟชั่นที่มีเกียรตินักรึ? Frost/Nixon (2008)
It's undignified to always lead with the bank book.ดูไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีเท่าไหร่ ถ้าแกจะเอาเงินมากรุยทาง Loyal and True (2008)
What makes you think I'm more dignified now, mummy?แล้วแม่ว่าหนูสมศักดิ์ศรี แล้วเหรอคะ ตอนนี้ Loyal and True (2008)
Talk about undignified.พูดเรื่องศักดิ์ศรี Loyal and True (2008)
Or something dignified and elegant...หรือการตกแต่งอย่างอลังการและงดงาม Home Is the Place (2009)
I don't know of a dignified way to screw a spouse out of moneyผมไม่รู้วิธีแบบมีเกียรติแบบไหนที่จะทำให้คู่หมั้นไม่ได้รับเงิน Bargaining (2009)
That's true. Jun Pyo, in such a short time, you've gotten more dignified.ใช่แล้วค่ะ Episode #1.17 (2009)
To not get agitated by little things and always be dignified...อย่าตื่นเต้นตกใจกับเรื่องเล็กน้อย... ...และก็ทำตัวให้สง่าผ่าเผยหน่อย Ohitori sama (2009)
I want him as a dignified personข้าอยากให้เค้ามีความสง่างาม Ip Man 2 (2010)
Eavesdropping on the help is undignified.การแอบฟัง มันไม่ข่วยอะไรหรอก The Unblairable Lightness of Being (2010)
It's undignified.เสียเกียรติน่ะ The Fight (2010)
You have to be majestic. You have to be dignified.คุณจะต้องมีบารมี คุณจะต้องสง่างาม Hop (2011)
Well, fortunately, in a few short hours, I will be immortalized in a much more dignified fashion.ดีจัง โชคดี อีกไม่นาน ฉันจะถูกจดจำตลอดไป ในแบบที่สวยกว่า The Kids Stay in the Picture (2011)
- Or dignified monster. (Chuckling) - You're joking, right?เราเป็นปิศาจที่มีศักดิ์ศรีย์ นายล้อเล่นใช่มั้ย? There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
He and I are going to end this like the very old and dignified vampires that we are.เขาและฉันจะเคลียร์กัน เหมือนแวมไพร์ที่มีเกียรติอย่างที่เราเป็น A Funny Thing Happened on the Way to Me Killing You (2011)
It's not dignified.มันเป็นการไม่ให้เกียรติ Remedial Chaos Theory (2011)
It's not dignified.มันเป็นการไม่ให้เกียรติ Remedial Chaos Theory (2011)
Functional, dignified.มีประโยชน์ ดูภาคภูมิ Alaheo Pau'ole (2011)
Cold Rock was dignified then.สมัยที่โคลด์ร็อคยังน่าอยู่ The Tall Man (2012)
Is this the type of dignified function I can be looking forward to attending with you in the future?นี่คือสิ่งที่ฉันต้องเตรียม เพื่อปรับตัวอยู่กับคุณ ในอนาคตใช่มั้ย? Crazy, Cupid, Love (2012)
With dignified regard, Mr. McCoy, you ain't deputized.แต่ในแง่ของเกียรติภูมิ คุณไม่มีตำแหน่งหน้าที่ Episode #1.2 (2012)
Even in the most undignified of circumstances.แม้ในสถานการณ์ที่ตกตำ่ยำ่แย่ With So Little to Be Sure Of (2012)
It's elegant, it's dignified, it's beautiful. It's you.ความผิดหวัง ความล้มเหลวที่จะเปลี่ยนแปลง The People Will Hear (2012)
You could tell she had a... she had a great deal of dignity, but this was not a dignified situation.คุณบอกได้ไหมว่าเธอ... . เธอมีศักด์ศรีอยู่มาก Gyre, Part 1 (2012)
It's kind of undignified being all fucked up by a car, isn't it, you silly turd?มันช่างน่าอับอาย ถูกรถยนต์ชนเละเทะไปหมด ใช่มั๊ย ไอ้ขยะ Pain & Gain (2013)
Back then, people from Tickle Head were strong, dignified, brave.ตอนนั้น ชาวทิคเกิลเฮดเข้มแข็ง, มีศักดิ์ศรี, กล้าหาญ. The Grand Seduction (2013)
Nothing undignified about this.การทำเเบบนี้ มันไม่ได้ทำให้คุณดูด้อยค่าลง Coquilles (2013)
♪ Like he was dignified#และเขานั้นมีเกียรติเหลือเกิน# Naked (2013)
Let's keep this dignified.ขอโทษนะคะ คุณคือใครคะ The Widow Maker (2017)
It is very, very dignified.มันช่างดูสง่างามมาก Mannequin: On the Move (1991)
You. You call this dignified?แก นี่แกเรียกมันว่าความสง่างามเหรอ Mannequin: On the Move (1991)
She was trustworthy, intelligent, beautiful, dignified.เธอเป็นคนไว้ใจได้ ฉลาด สวย และ สง่าผ่าเผย Basic Instinct (1992)
'Often it's not particularly dignified or newsworthy but it's always there.บ่อยครั้ง ที่ดูเป็นเรื่องแสนธรรมดา ไม่สลักสำคัญ แต่มันก็เกิดขึ้นตรงนี้ Love Actually (2003)
A quiet, dignified death in his sleep.เป็นการตายที่สงบ สง่างามในขณะที่เขาหลับ. V for Vendetta (2005)
Apparently displaying the deformed isn't dignified.เพราะพวกนั้นคิดว่าการแสดงของพวกพิกลพิการ มันดูไม่มีเกียรติ Everybody Loves a Clown (2006)
the most dignified way to do this is for each spouse to keep what is most important to them.หนทางที่สง่าผ่าเผยที่สุดที่จะทำสิ่งนี้ ของแต่ละคู่รัก คือการเก็บสิ่งที่สำคัญที่สุดไว้กับตน Opening Doors (2008)
and bree and orson hodge were nothing... if not dignified i assume you'll want the pewter cat.และบรีกับออสันไม่มีอะไรเลย แม้แต่ความสง่าผ่าเผย ฉันว่าคุณน่าจะเอาแมวตะกั่วนี่ไปนะ Opening Doors (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dignifiedAt the funeral, the widow looked very dignified, with her black suit, hat and gloves.
dignifiedIt is the border-line cases that are always in danger: the dignified buildings of the past which may possess no real artistic or historic value, but which people have become sentimentally attached to and have grown to love.
dignifiedYou look very dignified.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอ่อ่า[ADJ] luxurious, See also: magnificent, imposing, grand, stately, majestic, dignified and pretty, Example: ร้านอาหารริมน้ำแห่งนี้เป็นร้านอาหารที่หรูหรา โอ่อ่า และขายแพง, Thai definition: สะสวยอย่างมีสง่า
สง่าผ่าเผย[ADV] with a dignified look, See also: majestically, Syn. สง่า, Example: ท่านประธานนั่งสง่าผ่าเผยด้านหน้าที่ประชุม, Thai definition: ดูน่านับถือยำเกรง
ภูมิฐาน[V] be grand, See also: be elegant, be dignified, be majestic, Syn. สง่าผ่าเผย, สง่า, Ant. ซอมซ่อ, Example: บ้านของเธอภูมิฐานใหญ่โตมองดูเหมือนคฤหาสน์
ภูมิฐาน[ADJ] elegant, See also: dignified, honorable, grand, Syn. สง่าผ่าเผย, สง่า, Ant. ซอมซ่อ, Example: พ่อของเขาเป็นชายวัยกลางคนท่าทางภูมิฐาน
ผ่าเผย[ADJ] dignified, See also: imposing, stately, majestic, grand, Syn. สง่า, สง่าผ่าเผย, Example: มิสไทยแลนด์เวิลด์รูปร่างของเธอสมส่วนผ่าเผยทีเดียว, Thai definition: ที่งามสง่า, ที่องอาจผึ่งผาย
มีสง่า[V] be dignified, See also: be gracious, be graceful, be in the majestic presence, Syn. มีสง่าราศี, สง่างาม, มีราศี, Ant. ไร้สง่า, หมดสง่า, Example: คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้นั้นจะต้องมีสง่า มีภาคภูมิ สมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
ผงาด[ADV] dignifiedly, See also: prominent, conspicuous, splendid, Syn. สง่า, เด่น, ตระหง่าน, ผง่าน, Example: ผู้เฒ่าฝันถึงวันที่ตัวเองยืนผงาดอยู่บนยอดภูสูงได้สำเร็จวันนั้นคงสง่างามยิ่งกว่าตะวัน
ผง่าน[ADV] dignifiedly, See also: prominent, splendid, conspicuous, Syn. ผงาด, สง่า, เด่น, ตระหง่าน, Example: เขายืนผง่านอยู่กลางห้องโถง
ยรรยง[ADJ] majestic, See also: grand, dignified, lofty, stately, regal, awful, noble, august, Syn. งามสง่า, กล้าหาญ
น่าภาคภูมิใจ[ADJ] proud, See also: honour, full of self-esteem, dignified, Example: สิ่งที่เขาทำเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแก่วงศ์ตระกูลอย่างยิ่ง, Thai definition: ที่รู้สึกว่ามีเกียรติยศเป็นที่พอใจ
น่าเกรงขาม[ADJ] imposing (e.g. personage), See also: dignified, prestigious, Syn. น่ายำเกรง, น่าคร้ามเกรง, Example: พ่อมีลักษณะน่าเกรงขาม ใครๆ เห็นก็เกรงกันไปหมด, Thai definition: ที่มีลักษณะชวนให้กลัวเกรงเพราะความใหญ่โตหรือความสง่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกรงขาม[adj.] (krēngkhām) EN: solemn ; dignified ; grave ; stately   FR: solennel ; digne ; majestueux
มีศักดิ์ศรี[adj.] (mī saksī) EN: dignified ; honorable   
โอ่อ่า[adj.] (ō-ā) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty   FR: imposant ; grandiose ; majestueux
ภาคภูมิ[adj.] (phākphūm) EN: proud of ; dignified   FR: solennel ; pompeux
ผึ่ง[v.] (pheung) EN: be arrogant ; be dignified   FR: crâner (fam.)
ภูมิ[adj.] (phūm) EN: honorable ; dignified ; respectable   FR: digne ; respectable
สง่า[adj.] (sa-ngā) EN: dignified ; majestic ; grand   FR: digne ; majestueux
เสียเกียรติ[adj.] (sīa kīet) EN: undignified ; demeaning   
ไว้ท่า[v. exp.] (wai thā) EN: act dignified ; put on airs ; act big   

CMU English Pronouncing Dictionary
DIGNIFIED    D IH1 G N AH0 F AY2 D
UNDIGNIFIED    AH0 N D IH1 G N AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dignified    (v) (d i1 g n i f ai d)
undignified    (j) (uh1 n d i1 g n i f ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gediegen; würdevoll {adj} | gediegener | am gediegenstendignified | more dignified | most dignified [Add to Longdo]
würdelosundignified [Add to Longdo]
würdelos {adv}undignifiedly [Add to Longdo]
würdevolldignified [Add to Longdo]
würdig {adv}dignifiedly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃんと[, shanto] (adv,n,vs) (on-mim) being in shape; holding a dignified appearance [Add to Longdo]
でんと[, dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner [Add to Longdo]
もっともらしい顔;尤もらしい顔[もっともらしいかお, mottomorashiikao] (exp) dignified expression; solemn expression; serious expression [Add to Longdo]
威あって猛からず;威有って猛からず[いあってたけからず, iattetakekarazu] (exp) (See 威ありて猛からず・いありてたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
威ありて猛からず;威有りて猛からず;威有て猛からず[いありてたけからず, iaritetakekarazu] (exp) (See 威有って猛からず・いあってたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
威儀[いぎ, igi] (n) dignity; majesty; dignified manner [Add to Longdo]
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner [Add to Longdo]
格調[かくちょう, kakuchou] (n) noble; dignified [Add to Longdo]
格調高雅[かくちょうこうが, kakuchoukouga] (n,adj-na) refined, dignified, elegant; graceful; exquisite [Add to Longdo]
厳か[おごそか, ogosoka] (adj-na,n) austere; majestic; dignified; stately; awful; impressive; (P) [Add to Longdo]
御局[おつぼね, otsubone] (n) (arch) dignified lady-in-waiting who had her own private chamber or office at court or in the shogun's castle [Add to Longdo]
重々しい;重重しい[おもおもしい, omoomoshii] (adj-i) serious; grave; dignified; solemn [Add to Longdo]
重厚[じゅうこう(P);ちょうこう, juukou (P); choukou] (adj-na) profound; deep; grave; solid; dignified; stately; solemn; massive; composed; (P) [Add to Longdo]
峻峭[しゅんしょう, shunshou] (adj-na) (1) tall and steep; (2) severe and dignified; severe and cruel [Add to Longdo]
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P) [Add to Longdo]
犯し難い[おかしがたい, okashigatai] (adj-i) dignified [Add to Longdo]
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful [Add to Longdo]
穆穆;穆々[ぼくぼく, bokuboku] (adj-t,adv-to) (arch) peaceful and lovely; humble and dignified [Add to Longdo]
尤もらしい[もっともらしい, mottomorashii] (adj-i) (1) plausible; believable; (2) solemn; dignified; serious; (P) [Add to Longdo]
凛;凜[りん, rin] (adj-t,adv-to) (1) cold; frigid; bracing; (2) dignified [Add to Longdo]
凛々しい;凛凛しい[りりしい, ririshii] (adj-i) gallant; brave; imposing; awe-inspiring; severe; biting; chivalrous; manly; dignified [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎn, ㄧㄢˇ, / ] majestic; dignified [Add to Longdo]
俨然[yǎn rán, ㄧㄢˇ ㄖㄢˊ, / ] just like; solemn; dignified [Add to Longdo]
威严[wēi yán, ㄨㄟ ㄧㄢˊ, / ] dignified; imposing; august; awe-inspiring; awe; prestige; dignity [Add to Longdo]
威容[wēi róng, ㄨㄟ ㄖㄨㄥˊ, ] grave and dignified [Add to Longdo]
[chóng, ㄔㄨㄥˊ, ] high; dignified; lofty; to honor [Add to Longdo]
端庄[duān zhuāng, ㄉㄨㄢ ㄓㄨㄤ, / ] dignified [Add to Longdo]
庄重[zhuāng zhòng, ㄓㄨㄤ ㄓㄨㄥˋ, / ] grave; solemn; dignified [Add to Longdo]
道貌岸然[dào mào àn rán, ㄉㄠˋ ㄇㄠˋ ㄢˋ ㄖㄢˊ, ] sanctimonious; dignified [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dignified \Dig"ni*fied\, a.
   Marked with dignity; stately; as, a dignified judge.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dignify \dig"ni*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Dignified}; p. pr. &
   vb. n. {Dignifying}.] [OF. dignifier, fr. LL. dignificare; L.
   dignus worthy + ficare (in comp.), facere to make. See
   {Deign}, and {Fact}.]
   To invest with dignity or honor; to make illustrious; to give
   distinction to; to exalt in rank; to honor.
   [1913 Webster]
 
      Your worth will dignify our feast.    --B. Jonson.
 
   Syn: To exalt; elevate; prefer; advance; honor; illustrate;
     adorn; ennoble.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top