ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*depressions*

D IH0 P R EH1 SH AH0 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: depressions, -depressions-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depressionsภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Especially if I kept walking and then you and Valentino could call all your friends and maybe even " mummy" if she' ll take the call, and you let them know that bastard with his endless mood swings and depressions is gone once and for all;โดยเฉพาะขณะที่ผมเดินออก ทิ้งคุณไว้กับพ่อหนุ่มนักรัก จะได้โทรหาเพื่อนๆของคุณ ไม่ก็อาจจะ "แม่" ของคุณ ถ้าพวกหล่อนรับสาย คุณจะเล่าถึงไอ้คนเลวคนนี้ Dark Harbor (1998)
I found two depressions bilaterally on the frontal bone, and one on the left parietal.ที่ขมับสองข้าง และด้านซ้ายของกะโหลก The Friend in Need (2013)
But her symptoms could be overreaction to depression.Ihre Symptome könnten eine Überreaktion auf einen Depressionszustand sein. The Exorcist (1973)
- There's an outbreak of depression here.- Einen akuten Depressionsschub. Summer Rental (1985)
Well, I think that you're experiencing a little bout of depression.Ich glaube du erlebst einen kleinen Depressionsschub. 'Twas the Night Before Chaos (1994)
Prue, are you sure this isn't depression buying?War das auch kein Depressionskauf? Wicca Envy (1999)
We will be going for countries with the highest rate of depression 'cause this is where people drink the most.Uns interessieren die Länder mit der höchsten Depressions-Quote. Dort trinkt man viel. The Saddest Music in the World (2003)
And I got the same depression-Scale score.- und ich hab dieselben Depressions-Skala-Punkte. Broken (2009)
And yet, I still scored a "high functioning" On your depression test.Und jetzt hab ich ein "voll funktionsfähig" bei ihrem Depressionstest bekommen. Broken (2009)
Thought you were still in that Logan-depression thing.Ich dachte, du wärst noch auf dem Depressionstrip wegen Logan. History Repeating (2009)
Depression stage.- Die Depressionsphase. Friendly Fire (2012)
Yeah, as a joke, as a Depression-era curiosity.Ja, als ein Witz, als eine Kuriosität aus der Depressionszeit. Alienation of Affection (2012)
I'm probably gonna need a whole new depression wardrobe.Ich brauche vermutlich eine ganz neue Depressionsgarderobe. Down Time (2012)
Probably because we share the depressive gene.Vermutlich, weil wir das Depressions-Gen teilen. Pilot (2014)
Apparently, doctors have a very high rate of depression.Anscheinend haben Ärzte ein hohes Depressionsrisiko. Arrest in Transit (2014)
I was in the depression stage about my ex, but I combined my ex with "depression,"Ich befand mich wegen meines Ex in der Depressionsphase, aber ich kombinierte meinen Ex mit "Depression" The Duff (2015)
Except there are two wounds in the back of the skull that resulted in a severely depressed fracture.Aber hier sind zwei Wunden am Hinterkopf, die zu einer schweren Depressionsfraktur führten. Love Taps (2015)
Well, while reassembling the victim's skull, I found an embedded fiber, which I've given to Dr. Hodgins, and I've determined the probable point of impact, a depression fracture at the cranial vertex.Nun, beim Zusammensetzen vom Schädel des Opfers, fand ich eine eingebettete Faser, die ich Dr. Hodgins gab und ich bestimmte den wahrscheinlichen Aufprall-Punkt, eine Depressions-Fraktur am Scheitel. The Secret in the Service (2016)
The Beck Depression Inventory?Das Beck's Depressionsmodell? The Axiom of Choice (2016)
Do you think you could take a life?Wir verwenden das hier, aber eher zur Depressionsbehandlung. Attack on Gorilla City (2017)
Oh, why is your grandmother's Depression ring so tight?Warum ist der Depressions-Ring deiner Großmutter so eng? Five Minutes (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
depressionsThere are some depressions in the road.
depressionsThis increase of the unemployed is consequent on the business depressions.

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPRESSIONS D IH0 P R EH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depressions (n) dˈɪprˈɛʃənz (d i1 p r e1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四大盆地[sì dà pén dì, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, ] four great basin depressions of China, namely Tarim 塔里木盆地 in south Xinjiang, Jungar 準葛爾盆地|准葛尔盆地 and Tsaidam or Qaidam 柴達木盆地|柴达木盆地 in north Xinjiang Sichuan 四川盆地 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Depression {f} | Depressionen {pl} | Depressionen haben | jahreszeitlich bedingte Depressiondepression | depressions | to suffer from depression | seasonal affective disorder (SAD) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top