ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*depot*

D IY1 P OW0   
111 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: depot, -depot-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depot[N] คลังพัสดุ, See also: คลังสินค้า, Syn. reservoir, stockroom
depot[N] สถานีรถไฟหรือรถเมล์ (คำย่อคือ dept.)
Quartermaster depot[N] คลังพลาธิการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depot(ดี'โพ) n. สถานีรถไฟ,สถานีรถเมล์,คลังพัสดุ,โกดัง
quartermaster depotn. คลังพลาธิการ

English-Thai: Nontri Dictionary
depot(n) คลังสรรพาวุธ,คลังพัสดุ,ที่เก็บของ,โกดัง,สถานีรถไฟ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waste Depot โรงเก็บของเสีย, ดีโปของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Waste Depot โรงเก็บของเสีย, ดีโปของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Depotการเกิดดีโป [การแพทย์]
Fat Depotเซลล์ที่เก็บไขมัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
depot (n ) อู่รถ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're bombing the storage depots at Daiquiri at 1800 hours.เราจะทิ้งระเบิดคลังพัสดุ ที่ไดควีรี่ตอน 18.00 น. Airplane! (1980)
Sorry, Mac, I can't stop the bus until I get to the depot.โทษที แมกซ์ ฉันยังจอดไม่ได้ จนกว่าจะไปถึงสถานี The Notebook (2004)
No one gets off till we get to the depot. Now sit down.ไม่มีใครออกไปจากรถนี้ได้ จนกว่าจะไปถึงสถานี นั่งลงซะ The Notebook (2004)
In order to stop their advance in our sector, you will rendezvous over Doulcon with two Handley Page bombers at 0600 tomorrow and escort them to Jametz where they are to destroy the main German ammunition and supply depot.เพื่อยับยั้งการรุกคืบในส่วนของเรา เรามีนัดกับเครื่องบินทิ้งระเบิด เฮดลีย์-เพจสองลำที่ดูลกง เวลา 6.00 น. Flyboys (2006)
Gentlemen, we are going to make another run on the munition depot at Jametz.ท่านสุภาพบุรุษ เราจะเข้าโจมตีคลังแสง ที่จาเม็ตซอีกครั้ง Flyboys (2006)
GIO'S SANDWICH DEPOT.คลังแสงแซนวิสชองจีโอ Betty's Wait Problem (2007)
I thought for dessert we could go to that adorable yogurt place near the bus depot.แม่ว่าของหวาน เราน่าจะไปที่ร้านโยเกิต ใกล้กับท่ารถบัสนั่น Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
We've got dome wax, dome polish, dome freshener, all your dome needs... at Dome Depot, located at the 105 and the dome.เชิญเลือกซื้อน้ำยาขัดเงา น้ำยาดับกลิ่นสำหรับโดม\ ทุกอย่างที่จำเป็นในโดม ที่ โดม ดีโป้ แยกถนนสายที่ 105 The Simpsons Movie (2007)
Dome Depot!โดม ดีโป้ The Simpsons Movie (2007)
We don't sell that here. You could try Home Depot.ไม่มีขายค่ะ ลองไปที่โฮมดีโปต์นะคะ Strange Love (2008)
I will get you VIP access to the train depot of your choice.แล้วฉันจะให้ที่นั่งพิเศษสำหรับถ่ายภาพรถไฟกับคุณ Episode #2.3 (2008)
That warehouse was a weapons depot.คลังสินค้านั่นเป็นคลังอาวุธ Seeds (2008)
I figure I'd go down to Home Depot and whip this up myself for 100 bucks.ผมเลยไปโฮมดีโป้ แล้วก็ซื้อมาทำเอง 100 เหรียญได้ Burn After Reading (2008)
They're pumping rp-7 into an underground depot.พวกนั้นกำลังเติมเชื้อเพลิง RP7 ไปยังถังใต้ดิน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
You can gain access to the underground fuel depot?จะสามารถเข้าไปยังถังเก็บเชื้อเพลงใต้ดินได้ไหม? Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Pumping rp-7 rocket fuel into an underground depotกำลังเติมเชื้อเพลง RP7 ซึ่งเป็นเชื้อเพลงสำหรับจรวด ลงไปในถังใต้ดิน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
He believes he can gain access to the fuel depotเขาเชื่อว่าเขาสามารถเข้าไปยังโรงเก็บเชื้อเพลง Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Home Depot.อยู่ที่โกดังเก็บของ The Culling (2009)
He took out our weapons depot.มันทำลายคลังอาวุธเราหมดเลย The Hidden Enemy (2009)
Were you able to salvage anything from the weapons depot?มีอะไรที่เจ้าสามารถกู้ออกมาจากคลังอาวุธมั้ย? The Hidden Enemy (2009)
You know who's got great sausage? Home depot.คุณรู้ไหมใครที่ทำไส้กรอกได้เยี่ยม ที่บ้านทำ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
All right, guys, get over to the old railroad depot ASAP.เอาหล่ะพรรคพวกไปทางรถไฟสายเก่า เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ Hotel for Dogs (2009)
It will arrive at the 4th Depot on time.00 น. Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
No. No. Stan got on the management track at Home Depot.ไม่ ไม่ สแตนได้เป็นผู้จัดการที่สถานีรถไฟ 17 Again (2009)
Home Depot.โฮมดีโปต์ RED (2010)
Two hundred dollars to The Home Depot.200 เหรียญ ของ ร้าน Home Depot Easy A (2010)
Walking back from the depot... there were peelers everywhere.เดินกลับมาจากสถานีรถไฟ... มีผู้คนออกมาพูดคุยกันทุกที่ Caregiver (2010)
I was with Jimmy, saw the Real-provost scoop up Cammy outside the depot.ฉันอยู่กับจิมมี่ Home (2010)
Saw the way Provo scoop up Cammy outside the depot; had no baby with him.เห็นทหาร ตามไปจับตัวแคมี่ที่ข้างนอกสถานีรถไฟ ไม่มีเด็กอยู่กับเขา Widening Gyre (2010)
Saw the Real-provost scoop up Cammy outside the depot.เห็นทหาร ตามไปจับตัวแคมี่ที่ข้างนอกสถานีรถไฟ Lochan Mor (2010)
Depot announcer:รถบัสไปโรเชสเตอร์.. Guadalcanal/Leckie (2010)
Loading at depots 5 and 7.พร้อมออกเดินทาง.. ที่ท่ารถหมายเลข 5 และ 7 Guadalcanal/Leckie (2010)
Carlo works at a camouflage factory And Angelo is a fireman at an army depot In their home of Raritan,New Jersey.นี่คือ NBC คาร์โล ทำงานที่ โรงงานอุตสาหกรรม คาร์โล ทำงานที่ โรงงานอุตสาหกรรม Iwo Jima (2010)
Home depot guy.หนุ่ม Home Depot Beginner Pottery (2010)
You're reading my mind, red. I just emailed you the manifest from the local depot Where all the truckers check in.มีใบขับขี่ 76 ใบลงทะเบียนในเขต Solitary Man (2010)
I'm at an abandoned army depot 46 miles northeast of antelope valley.ผมอยู่เขตฐานทัพที่ร้างแล้ว ทางตะวันออกเฉียงเหนือ 46 ไมล์ The Garden of Forking Paths (2010)
I mean, I go to Home Depot. I go to the nine-miles-away Target.ฉันหมายความว่าฉันไปที่ Home Depot ฉันไปที่เป้าหมายเก้ากิโลเมตรห่าง We Bought a Zoo (2011)
Home Depot.โฮมดีโป We Bought a Zoo (2011)
Teams are on their way to the taxi depot and the impound to pull prints from the cabs he drove, but with multiple drivers and passengers, there are gonna be hundreds of prints in each cab.และหลักฐานที่ยึดไว้เพื่อดึงเอารอยนิ้วมือของเขา ออกมาจากรถแท็กซี่ที่เขาขับ แต่เนื่องจากมีคนขับรถแท็กซี่หลายคนต่อคัน และมีผู้โคยสารมากมาย จึงทำให้มีรอยนิ้วมือเป็นร้อย ในแท็กซี่แต่ละคันครับ Countdown (2011)
You tell him we'd be down here by the old truck depot?นายบอกมันหรอว่าเราอยู่นี่ อยู่ตรงที่จอดรถบรรทุก? Setup (2011)
Although there are 4 bus depots, 2 rail stations within a 10-kilometer radius, our lovely girl knows it would be suicide to travel on a predetermined route.ก็ยังมีเส้นทางรถเมล์อีก 4 สาย รถไฟ 2 สายในระยะ 10 กิโลเมตร สาวน้อยของเรารู้ว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆ The Next Seduction (2011)
They're like little supply depots scattered all the way up the mountain.เป็นเหมือนสถานีเล็กๆเก็บของใช้ ที่ตั้งอยู่ทั่วๆทางขึ้นภูเขาน่ะ The Long Way Down Job (2011)
Unsub depot.ที่เก็บเครื่องมือของคนร้าย Supply and Demand (2011)
Explosion at the munitions depot!เกิดเหตุระเบิดที่คลังอาวุธ Occupation (2011)
We got a shooting at the bus depot.มีการยิงกันที่อู่รถประจำทาง Cat and Mouse (2012)
Me and Adrian are going to Home Depot to get what we need.ฉันกับแอเดรียนจะไปร้านขายเครื่องมือก่อสร้าง Pain & Gain (2013)
I got 'em at Home Depot.ผมได้มันมาจากที่โกดัง To'hajiilee (2013)
All I did was drive to Home Depot and buy a tree for $20, but, yes.ที่ผมทำก็แค่ขับรถไปร้านของแต่งบ้าน และก็ซื้อต้นไม้นั่นด้วยเงินยี่สิบเหรียญ แต่ก็... ใช่ฮะ The Quarterback (2013)
Truck is scheduled to leave the FEMA depot in 20 minutes.-เมื่อไหร่? รถบรรทุกจะออกจาก โกดังของ FEMA ในอีก 20 นาที Identity (2013)
You're one step up from the men who stand in front of Home Depot.แกมันไม่ต่างอะไรกับพวกผู้ชาย ที่ยืนอยู่หน้าสถานีรถไฟ Burn, Witch. Burn! (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังแสงสรรพาวุธ[N] arsenal, See also: armory, weapons storehouse, arms depot, the royal arsenal, Syn. โรงแสง, Example: เหตุการณ์คลังแสงสรรพาวุธระเบิดเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญอย่างมากสำหรับประชาชนแถวนั้น, Thai definition: โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบฝากเงิน[n. exp.] (bai fāk ngoen) EN: credit slip ; deposit slip ; pay-in slip   FR: formulaire de dépôt [m]
ฝากขาย [v. exp.] (fāk-khāi) EN: sell on commission ; sell on consignment   FR: mettre en dépôt-vente
การฝากเงิน[n. exp.] (kān fāk ngoen) EN: deposit   FR: dépôt d'argent [m]
ขี้ฟัน[n.] (khīfan) EN: tartar ; calculus   FR: tartre [m] ; dépôt dentaire [m]
คลัง[n.] (khlang) EN: storehouse ; warehouse ; repository   FR: dépôt [m] ; entrepôt [m]
คลังน้ำมัน[n. exp.] (khlang nām man) EN: oil depot ; fuel depot   FR: dépôt de carburants [m]
คลังพัสดุ[n. exp.] (khlang phatsadu) EN: store ; storeroom ; storehouse ; warehouse ; stockroom ; depot   FR: dépôt [m]
คลังสินค้า[n. exp.] (khlang sinkhā) EN: warehouse ; storehouse ; storeroom ; depot   FR: entrepôt [m] ; dépôt [m] ; réserve [f]
ของจำนำ[n. exp.] (khøng jamnam) EN: pawned article ; pledged article   FR: gage [m] ; dépôt [m]
เงินฝาก[n. exp.] (ngoenfāk) EN: deposit ; trust money ; bank deposit   FR: caution [f] ; garantie [f] ; dépôt (d'argent) [m]
โรงพักสินค้า[n. exp.] (rōng phak sinkhā) EN: depot   
ตะกอน[n.] (takøn) EN: sediment ; deposits ; dregs ; lees ; silt ; precipitate ; refuse   FR: sédiments [mpl] ; dépôt [m] ; vase [f] ; limon [m] ; précipité [m] ; lie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPOT    D IY1 P OW0
DEPOTS    D IY1 P OW0 Z
DEPOT'S    D IY1 P OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depot    (n) dˈɛpou (d e1 p ou)
depots    (n) dˈɛpouz (d e1 p ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǎng, ㄔㄤˇ, / ] cliff; slope; factory; yard; depot; workhouse; works; (industrial) plant, #922 [Add to Longdo]
仓库[cāng kù, ㄘㄤ ㄎㄨˋ, / ] depot; storehouse; warehouse, #6,224 [Add to Longdo]
厂子[chǎng zi, ㄔㄤˇ ㄗ˙, / ] yard; depot, #29,821 [Add to Longdo]
油库[yóu kù, ㄧㄡˊ ㄎㄨˋ, / ] fuel depot; fuel farm, #29,824 [Add to Longdo]
兵站[bīng zhàn, ㄅㄧㄥ ㄓㄢˋ, ] army service station; military depot, #61,481 [Add to Longdo]
机务段[jī wù duàn, ㄐㄧ ˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] locomotive depot, #76,592 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahnbetriebswerk {n}; Betriebswerk {n} (Bw)depot [Add to Longdo]
Depot {n}depot [Add to Longdo]
Depot {n}deposit [Add to Longdo]
Depot {n} [mil.]dump [Add to Longdo]
Depot {n} (für Wertpapiere)securities deposit account [Add to Longdo]
Depotbank {f}; verwahrende Bank {f}custodian bank [Add to Longdo]
Depotfett {n}depot fat [Add to Longdo]
Depotgebühr {f}; Verwahrgebühr {f}custodian fee [Add to Longdo]
Depotgesetz {n}law on deposits of securities [Add to Longdo]
Güterbahnhof {m}freight depot [Add to Longdo]
Kühltheke {f}chilled distribution depot [Add to Longdo]
Lager für Ersatzteiledepot [Add to Longdo]
Lagerhaus {n}; Lagerhalle {f}; Lager {n}; Warenlager {n}; Warendepot {n}; Depot {n}; Magazin {n} | Lagerhäuser {pl}; Lagerhallen {pl}; Magazine {pl}warehouse | warehouses [Add to Longdo]
Munitionskasten {m}ammunition box; ammunition depot [Add to Longdo]
Munitionslager {n}; Munitionsdepot {n}munitions dump [Add to Longdo]
Straßenmeisterei {f}road maintenance depot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デポー[, depo-] (n,vs) depot (fre [Add to Longdo]
バス発着場[バスはっちゃくじょう, basu hacchakujou] (n) depot [Add to Longdo]
貨物駅[かもつえき, kamotsueki] (n) freight depot [Add to Longdo]
出庫[しゅっこ, shukko] (n,vs) (1) (See 入庫・1) delivery from a storehouse; shipping; (2) (See 入庫・2) leaving a garage; leaving the depot [Add to Longdo]
停車場[ていしゃじょう;ていしゃば, teishajou ; teishaba] (n) depot; railway station; taxi stand [Add to Longdo]
入庫[にゅうこ, nyuuko] (n,vs) (1) (See 出庫・1) warehousing; storing; (2) (See 出庫・2) entering a garage; entering the depot [Add to Longdo]
母船[ぼせん, bosen] (n) depot ship; mother ship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depot \De"pot\ (d[=e]"p[-o]; French d[asl]*p[=o]"; 277), n. [F.
   d['e]p[^o]t, OF. depost, fr. L. depositum a deposit. See
   {Deposit}, n.]
   1. A place of deposit for the storing of goods; a warehouse;
    a storehouse.
    [1913 Webster]
 
       The islands of Guernsey and Jersey are at present
       the great depots of this kingdom.   --Brit. Critic
                          (1794).
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.)
    (a) A military station where stores and provisions are
      kept, or where recruits are assembled and drilled.
    (b) (Eng. & France) The headquarters of a regiment, where
      all supplies are received and distributed, recruits
      are assembled and instructed, infirm or disabled
      soldiers are taken care of, and all the wants of the
      regiment are provided for.
      [1913 Webster]
 
   3. A railway station; a building for the accommodation and
    protection of railway passengers or freight. [U. S.]
 
   Syn: See {Station}.
     [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Depot /deːpoː/ 
  securities deposit account

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 depot /depo/
  1. depository
  2. affiliate; affiliation; branch

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top