ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*defection*

D IH0 F EH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: defection, -defection-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defection(n) การเอาใจออกห่าง, See also: การละทิ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defection(ดีเฟค'เชิน) n. การละทิ้ง,การเอาใจออกห่าง,การไม่ปฏิบัติตาม,การหลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. desertion

English-Thai: Nontri Dictionary
defection(n) การปลีกตัวออกจาก,การเอาใจออกห่าง,การละทิ้ง,การหนีออกนอกประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกจากพรรค[øk jāk phak] (v, exp) EN: defect  FR: quitter un parti ; faire défection
ทรยศ[thørayot] (v) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect  FR: trahir ; faire défection

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFECTION D IH0 F EH1 K SH AH0 N
DEFECTIONS D IH0 F EH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defection (n) dˈɪfˈɛkʃən (d i1 f e1 k sh @ n)
defections (n) dˈɪfˈɛkʃənz (d i1 f e1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投诚[tóu chéng, ㄊㄡˊ ㄔㄥˊ, / ] defection, #48,159 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überlaufen {n}; Abtrünnigkeit {f}defection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
棄教[ききょう, kikyou] (n,vs) (See 背教) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection [Add to Longdo]
脱党[だっとう, dattou] (n,vs) defection from or leaving a (political) party [Add to Longdo]
脱落[だつらく, datsuraku] (n,vs) (1) loss; dropping out; falling by the wayside; (2) omission; lacuna; gap; hiatus; (3) desertion; defection; (4) apostasy; (P) [Add to Longdo]
背教[はいきょう, haikyou] (n,adj-no) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection [Add to Longdo]
亡命[ぼうめい, boumei] (n,vs) flight from one's country; seeking asylum; defection; emigration (for political reasons); (going into) exile; becoming a (political) refugee; (P) [Add to Longdo]
離散集合[りさんしゅうごう, risanshuugou] (n,vs) meeting and parting; gathering and scattering; alignment and realignment; alternating alliance and rupture; alternating cooperation and defection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defection \De*fec"tion\, n. [L. defectio: cf. F. d['e]fection.
   See {Defect}.]
   Act of abandoning a person or cause to which one is bound by
   allegiance or duty, or to which one has attached himself;
   desertion; failure in duty; a falling away; apostasy;
   backsliding. "Defection and falling away from God." --Sir W.
   Raleigh.
   [1913 Webster]
 
      The general defection of the whole realm. --Sir J.
                          Davies.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defection
   n 1: withdrawing support or help despite allegiance or
      responsibility; "his abandonment of his wife and children
      left them penniless" [syn: {desertion}, {abandonment},
      {defection}]
   2: the state of having rejected your religious beliefs or your
     political party or a cause (often in favor of opposing
     beliefs or causes) [syn: {apostasy}, {renunciation},
     {defection}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top