ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*deary*

D IH1 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: deary, -deary-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deary(เดีย'รี) n., ที่รัก, Syn. dearie pl. dearies

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายสวาท(n) darling, See also: dearie, deary, Syn. ทรามสวาท, ที่รัก, ทูนหัว, สายสมร, Example: ในชีวิตเขามีเธอเป็นสายสวาทแต่เพียงผู้เดียว, Thai Definition: หญิงที่รักจับใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายสวาท[saīsawāt] (n) EN: darling ; dearie ; deary

CMU English Pronouncing Dictionary
DEARY D IH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deary (n) dˈɪəʳriː (d i@1 r ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deary \Dear"y\, n.
   A dear; a darling. [Familiar]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deary
   n 1: a special loved one [syn: {darling}, {favorite},
      {favourite}, {pet}, {dearie}, {deary}, {ducky}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top