Search result for

*dazzle*

(64 entries)
(0.0508 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dazzle, -dazzle-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I really like what you've done with the Bedazzler.ฉันชอบที่เธอเพิ่ม ลวยลายนี่จริงๆ The House Bunny (2008)
The BeDazzler guy broke your nose, tough man?ไอ้หน้าปลาจวดนั่นทำจมูกคุณหักงั้นรึ Pineapple Express (2008)
With her flat affect, lack of culture and utter refusal to engage, Chelsea couldn't even dazzle the likes of Forrest-fucking-Gump.ที่จะจำหน่ายตัวเอง ในฐานะเอสคอร์ทชั้นสูง ด้วยท่าทีเย็นชา ไร้วัฒนธรรม The Girlfriend Experience (2009)
claire comes in and dazzles.ดี อาหารเย็น วันศุกร์ ดีไหม Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Or maybe I'm going to dazzle the crowd with my john travolta impression.หรือบางทีฉันก็จะหลงไปในกลุ่มคน ที่มีจอห์น ทราโวต้าอยู่ก็ได้ Hey! Mr. Pibb! (2009)
And he's dazzled by that truth.และเขาคลิบเคลิ้มกับความจริงนั้น Harbingers in a Fountain (2009)
- Yes, your shirt is bedazzled.- ใช่ เสื้อนายหวานเกินไป 17 Again (2009)
Bedazzled with rhinestones.หวานตรงไหนกันฮะ 17 Again (2009)
Don't you want to be dazzled?ไม่อยากเห็นความแปลกเหรอ When in Rome (2010)
Dazzled by our abilities...ตะลึงงันกับความสามารถของเรา Chapter Sixteen 'The Art of Deception' (2010)
Just give me the chance to dazzle them.ปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันทำให้พวกเขาตะลึงเถอะ We All Deserve to Die (2010)
Dazzle me.ทำให้ฉันตะลึงที The Pants Alternative (2010)
"Emotions glinting off my braces like the work of a Bedazzler.""อารมณ์ที่ประกายจากฉันก็ เหมือนกับทำงานกับเครื่องเย็บ" The Diaper Incident (2010)
Dazzle!ช่างพิศวงจริงๆ! The Body and the Bounty (2010)
I was bedazzled by her sweet bosom.ข้าต้องมนต์หน้าอกที่แสนสวยของนาง Your Highness (2011)
Don't forget the Dulcet Dazzlers.อย่าลืมตัวเพี้ยนประจำกลุ่มฉันสิ Mash Off (2011)
Go ahead, spin that yarn, dazzle me.เอาเลย ยั่วให้ฉันหัวหมุน Get Carter (2011)
Hmm. It needs a certain razzle-dazzle on top.อืม น่าจะมีความยุ่งเหยิงอยู่บนนั้นนะ Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
But, when Lee Sin sings, everyone will be dazzled.แต่ว่า, ถ้าร้องเพลงด้วยเราจะทำให้คนดูประทับใจได้ยังไงล่ะ You've Fallen for Me (2011)
And despite their bullshit Robin Hood razzle-dazzle, your magicians are nothing more than common thieves.และแม้จะมีของพวกเขาพล่าม โรบินฮู้ด razzle-พราว ผู้วิเศษของคุณไม่ได้เป็นอะไร มากกว่าขโมยทั่วไป. Now You See Me (2013)
All the razzle-dazzle that he does, it's not good, it's not real, it's fake, it's not real.ลีลาที่เขาทำ มันลวงโลกทั้งนั้น American Hustle (2013)
Office of omnipotence. How may I dazzle you?สำนักงานแห่งความยิ่งใหญ่ มีอะไรจะให้ช่วยคะ Magnum Opus (2013)
Information is my favorite way to dazzle, sir.เรื่องหาข้อมูลเป็นงานถนัดเลยค่ะ Magnum Opus (2013)
Don't try to razzle-dazzle me.อย่ามา อวดฉัน Red in Tooth and Claw (2013)
Dazzle me. Go.ทำให้ผมตะลึงงันหน่อย เริ่ม The Tangible Affection Proof (2013)
I'm not gonna let you bedazzle it with glitter and turn it into some Project Runway shawl.ฉันจะไม่ยอมให้เธอเอามัน ไปโรยกากเพชร แล้วทำให้มันเป็พวกเสื้อผ้านางแบบหรอก The Quarterback (2013)
(laughs) Are you ready to be dazzled?คุณพร้อมจะถูกแต่งให้สวยหรือยัง? Fearful Pranks Ensue (2013)
And I met a woman who dazzled me.และผมเจอพบผู้หญิงที่ทำให้ผมตาพร่ามัว Gone Girl (2014)
Al-Hazen made his own camera obscura and dazzled the caliphs.อัล แฮเสน ทำกล้องของเขาเอง และตื่นตาลิปส์ Hiding in the Light (2014)
Let's just examine one, at the surface... the colors of nature that dazzle us.สีของธรรมชาติที่ทำให้ตาพร่าเรา สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเหรอ? Hiding in the Light (2014)
It's the kind of thing you write as a preface, dazzle them with the basics.มันเป็นชนิดของสิ่งที่คุณเขียน เป็นคำนำ, ทำให้ตาพร่ามันด้วยพื้นฐาน Arrival (2016)
Watch me dazzle Like a diamond in the roughดูเด่นราวเพชรเงาประกายที่ไร้คู่แข่ง Moana (2016)
Dazzle me, my darling.บอกฉันซิ, ที่รักของฉัน. Hocus Pocus (1993)
I dazzled him with my... wits.ฉันใช้... ปัญญาหลอกครู 10 Things I Hate About You (1999)
I have never seen anything like it! The whole room was bedazzled by you.ไม่เคยเห็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจแบบนี้ Woman on Top (2000)
Why haven't you dazzled us with these philosophical speculations of yours?ทำไมนายไม่แสดงปรัชญาอันล้ำลึก ให้พวกเราได้ตกตะลึงกันอีกล่ะ The Dreamers (2003)
So let's dazzle them here.งั้นมาทำให้พวกเขาถึงกับอึ้งกันเถอะ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
He dazzled me. I tell you. Barry.ฉันเห็นเขาแล้วทึ่ง ฉันน่ะไม่ทึ่งใครง่ายๆ Goal! The Dream Begins (2005)
I don't dazzle easily. The last time was a young kid called Jermain Defoe.คนล่าสุดเห็นจะเป็น เด็กที่ชื่อเจอร์เมน เดโฟ Goal! The Dream Begins (2005)
I'm reporting from the Razzle Dazzle Supermarket on 75th and Columbus... 75th and Columbus.ดิฉันรายงานจาก แรซเซิล แดซเซิล ซุเปอร์มาร์เก็ต บนถนน 75 โคลัมบัส ถนน 75 โคลัมบัส Purple Giraffe (2005)
-signal's solid. -DENNY: AII right, dazzle me.I want you to come visit, though. Deja Vu (2006)
Because they're so dazzled by each other.เพราะพวกเขารู้สึกตื่นเต้น และตื้นตันใจ A Millionaire's First Love (2006)
I'm sure you'll dazzle me somehow.ฉันแน่ใจว่าคืนนี้คุณต้องทำให้ฉันตาพร่าจนได้ That Night, a Forest Grew (2007)
all right,people,gear up for the natural disasters shoot today, so sparkle and dazzle.เอาล่ะ ทุกคน เร่งมือกับงานถ่ายภัยพิบัติธรรมชาติวันนี้ได้แล้ว เปล่งประกายระยิบระยับจริง ๆ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
You get me to teach you a few kitchen tricks to dazzle the boss and then you blow past me?นายหลอกให้ฉันสอนกลเม็ดในครัว 2-3 อย่าง จะได้ไปเลียเจ้านาย แล้วล้ำหน้าฉัน Ratatouille (2007)
You'll dazzle the girl until she bows to your every will.ท่านจะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจ จะให้เธอทำอะไรก็ได้ทั้งนั้น Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
We be so fortunate as to win the Star Dazzle Award again.เราโชคดีมากที่จะชนะรางวัล สตาร์แดซเซิลอวอร์ดอีกครั้ง High School Musical 2 (2007)
Have the employees ever won a Star Dazzle Award?เคยมีพนักงานชนะรางวัล สตาร์แดซเซิลอวอร์ดมะ High School Musical 2 (2007)
Do you want us to lose the Star Dazzle Award to a bunch of dishwashers?นี่เธออยากให้เราเสียรางวัลสตาร์แดซเซิล อวอร์ดให้กับเด็กล้างจานพวกเนี้ยนะหรอ High School Musical 2 (2007)
What's the prize? Troy? The Star Dazzle Award?ชนะอะไรไม่ทราบ ทรอยหรอ หรือรางวัลสตาร์แดซเซิลอวอร์ด High School Musical 2 (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dazzleHe was dazzled by the bright light.
dazzleI was dazzled by the headlights of an approaching car.
dazzleMy eyes are dazzled by the sun.
dazzleShe dazzles everybody with her wit.
dazzleShe was dazzled by the gorgeous room.
dazzleThe glaring headlights dazzled us for a moment.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blender {m} | Blender {pl}dazzler | dazzlers [Add to Longdo]
Blendschutz...antidazzle [Add to Longdo]
Schutzanstrich {m} [naut.]dazzle paint [Add to Longdo]
blenden (durch Licht) | geblendetto bedazzle; to dazzle (by light) | dazzled [Add to Longdo]
unberührtundazzled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dazzle \Daz"zle\, v. i.
   1. To be overpoweringly or intensely bright; to excite
    admiration by brilliancy.
    [1913 Webster]
 
       Ah, friend! to dazzle, let the vain design. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To be overpowered by light; to be confused by excess of
    brightness.
    [1913 Webster]
 
       An overlight maketh the eyes dazzle. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       I dare not trust these eyes;
       They dance in mists, and dazzle with surprise.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dazzle \Daz"zle\, n.
   A light of dazzling brilliancy.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dazzle \Daz"zle\, v. t. [imp. & p. p. {Dazzled}; p. pr. & vb. n.
   {Dazzling}.] [Freq. of daze.]
   1. To overpower with light; to confuse the sight of by
    brilliance of light.
    [1913 Webster]
 
       Those heavenly shapes
       Will dazzle now the earthly, with their blaze
       Insufferably bright.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
       An unreflected light did never yet
       Dazzle the vision feminine.      --Sir H.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To bewilder or surprise with brilliancy or display of any
    kind. "Dazzled and drove back his enemies." --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top