ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*cut back*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cut back, -cut back-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut back(phrv) ตัดให้สั้น
cut back(phrv) ย้อนเวลากลับ, See also: ย้อนกลับ, Syn. flash back, flash forward
cut back(phrv) เปลี่ยนทิศทางทันทีขณะวิ่ง
cut back(phrv) ประหยัดเงิน, Syn. cut down, cut down on
cut back(phrv) ตัดทอนคำพูด, See also: ตัดคำพูดออก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want these trees cut back so the lights can shine onto the property.ตัดต้นไม้พวกนี้ให้แสงลอดลงมาได้ The Bodyguard (1992)
I want these all cut back.ผมอยากให้ดัดออกให้หมต The Bodyguard (1992)
Look, I don't want to cut back the hormones altogether.ฟังนะ ฉันไม่อยากตัดฮอร์โมนทั้งหมด Junior (1994)
- We have to cut back all expenses.- เราตองตัดรายจ่ายลงบ้าง As Good as It Gets (1997)
You will cut back on your workload.ฉันจะลดงานนายลง ต่อไปนายไม่ต้อง Bicentennial Man (1999)
Cut back on the steak.คราวน่าพ่อควรสั่งให้ตัวเองด้วย Twilight (2008)
I told him the Underworld was a shortcut back to China.ข้าบอกเขาว่า ยมโลกมีทางลัดไปสู่จีน The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
I should probably cut back, too. Lot of calories in those martinis.ผมก็ควรจะหยุดแล้วเหมือนกัน เคลอรี่มันเยอะ Chuck Versus the Seduction (2008)
Cut Back My Father's Hours Recently.เธอเพิ่งตัดชั่วโมงทำงานของพ่อฉัน The Manhattan Project (2008)
Well, I was hoping you could cut back on your hours at work.ฉันหวังว่าคุณอาจจะลดชั่วโมงทำงานลงได้ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
You don't cut back, and you're tempting the heart gods.ถ้าไม่เพลาๆซะบ้าง แล้วพี่จะได้ หัวใจเต้นแบบพระเจ้าแน่ Living the Dream (2009)
Everybody in America is having to cut back a little bit.ทุกคนในอเมริกาก็กำลังมี เรื่องติดขัดกันทั้งนั้น Do It, Monkey (2009)
If people cut back on the beer, you could get out the bathroom and satisfy your women without pharmaceutical help.แค่บอกว่าถ้าดื่มเบียร์น้อยลง นายอาจไม่ต้องเข้าห้องน้ำบ่อย และทำให้ผู้หญิงพึงพอใจ โดยไม่ต้องใช้ยาช่วย The Cornhusker Vortex (2009)
Alright, we got to cut back! We got to cut back!เอาหล่ะ พวกเราต้องกลับไป พวกเราต้องกลับไป The Blind Side (2009)
I might have cut back on the F-words a little.ฉันอาจจะ ตัด F ออกไปบ้าง MacGruber (2010)
Cut in promos of the drivers as soon as the light hits green, cut back to me, crane up, chase out after Frankenstein.คัทในโปรโมชั่นของผู้ขับขี่ as ทันทีที่แสงนิยมสีเขียว ตัดกลับมาให้ฉัน, เครนขึ้น ออก chase หลังจาก Frankenstein, Got มันได้หรือไม่ Death Race 2 (2010)
- Well, you don't cut back at Christmas.-ไม่ต้องประหยัดหรอก A Simple Christmas (2010)
Cut back on any alcoholic drinks, tobacco, caffeine.ลดพวกเหล้ายา คาเฟอีนทุกอย่าง Take Shelter (2011)
Used to. Dad said they had to cut back on expenses, so...เคยมี พ่อบอกว่าพวกเขาตอนตัดงบค่าใช้จ่าย ก็เลย... Bears Will Be Bears (2011)
I'll cut back on my media appearances, for now.ผมจะลดการปรากฎตัวกับสื่อลง สำหรับตอนนี้
I'm not saying that we wouldn't have to cut back.ผมไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ประหยัดนะ You Take for Granted (2012)
But I thought we were just gonna cut back, live a smaller life?แต่ผมคิดว่า เราจะซื้อของให้น้อยลง ใช้ชีวิตแบบประหยัด Any Moment (2012)
I just need a shortcut back.ฉันแค่ต้องการทางลัด We Are Both (2012)
As in, he's gonna cut back your hours?แบบว่า เขาลดเวลาทำงานคุณเหรอ? The Second Act (2012)
Yes, Mike, he's gonna cut back my hours.ใช่ ไมค์ เขาลดเวลาทำงานของฉันทั้งหมด The Second Act (2012)
He's gonna cut back all my hours.เขาจะตัดเวลาทำงานของฉันทั้งหมด The Second Act (2012)
We've cut back.เราประหยัดกัน Pilot (2012)
I promise I'll cut back on the traveling once we're married, okay?ลูกศิษย์ของผมคนนึง กำลังป่วย Pilot (2013)
He's got to cut back, Jack.เขาต้องลงมือแล้ว แจ็ค Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Dentist said cut back on the gummy bears and come back in six months for a cleaning.หมอฟันบอกว่าลดๆ กัมมี่แบร์ลง แล้วอีกหกเดือนกลับมาใหม่ The Sisters Mills (2015)
And if you got to fire some people and cut back on some benefits to make it happen, that's what business is now, right?และทุกไตรมาส คุณต้องเพิ่มกำไร คุณเลยต้องไล่คนออก และลดสวัสดิการบางอย่าง... Office Christmas Party (2016)
Son, you gotta cut back, you gotta cut back.Cut back. Ich sage: "Cut back!" The Blind Side (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cut backGeorge was laid off when his company cut back production last year.
cut backIf you want to become thin, you should cut back on the between-meal snacks.
cut backI took the shortcut back to the woods, locked my shelter, and opened the basket.
cut backThe factory had to cut back its production.
cut backWe have cut back production by 20%.
cut backYou smoke far too much. You should cut back.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเหม็ดกระแหม่(v) economize, See also: be thrifty, be frugal, be economical, save, cut back, tighten one's belt, Syn. ประหยัด, Ant. ฟุ่มเฟือย, Example: การได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทำให้ผมต้องพากเพียรและกระเหม็ดกระแหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทำได้, Thai Definition: ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะเกรงว่าจะไม่พอใช้

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧缩[jǐn suō, ㄐㄧㄣˇ ㄙㄨㄛ, / ] reduce; tighten; cut back (budget etc), #12,168 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einschränken; kürzen; zurückschraubento cut back [Add to Longdo]
zurückblendento cut back [Add to Longdo]
zurückgehen; zurückfahrento cut back [Add to Longdo]
zurückschneidento cut back [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
手控える[てびかえる, tebikaeru] (v1, vt) (1) to hang (hold) back; to hold off; to refrain; to reduce or cut back on; (2) to jot down a note [Add to Longdo]
蹴出す[けだす, kedasu] (v5s, vt) to kick out; to cut back (on spending) [Add to Longdo]
切戻し[きりもどし, kirimodoshi] (n) { comp } cut back; revert [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
切戻し[きりもどし, kirimodoshi] cut back, revert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cut back
   v 1: return in time; "the film cut back to an earlier event in
      the story" [syn: {cut back}, {flash back}]
   2: cut down on; make a reduction in; "reduce your daily fat
     intake"; "The employer wants to cut back health benefits"
     [syn: {reduce}, {cut down}, {cut back}, {trim}, {trim down},
     {trim back}, {cut}, {bring down}]
   3: cultivate, tend, and cut back the growth of; "dress the
     plants in the garden" [syn: {snip}, {clip}, {crop}, {trim},
     {lop}, {dress}, {prune}, {cut back}]
   4: place restrictions on; "curtail drinking in school" [syn:
     {restrict}, {curtail}, {curb}, {cut back}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top