Search result for

*coroner*

(66 entries)
(0.0579 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: coroner, -coroner-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coroner[N] เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ, Syn. medical examiner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coroner(คอ'ระเนอะ) n. เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ., See also: coronership n. ดูcoroner

English-Thai: Nontri Dictionary
coroner(n) เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coronerเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coronerเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coroners and Medical Examinersนิติพยาธิแพทย์,ผู้ไต่สวนและแพทย์ผู้ไต่สวนการตายผิดธรรมชาติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get the coroner and every officer in a 20-miIe radius here inside the hour;ตามจนท.ชันสูตร ละก็เจ้าหน้าที่ทุกนาย ในรัศมี 20 ไมล์ ภายในหนึ่งชั่วโมง Changeling (2008)
-I don't know how you figured it out, but the coroner backed you up.วิธีที่คุณเช็ดล้างน่ะเหรอ คุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไร Some Kinda Love (2009)
You read the coroner's report same as me.นายก็อ่านรายงานเหมือนกับฉัน After School Special (2009)
Damn, Ricky. Leave something for the coroner.ฉิบหาย ริคกี้ ทิ้งบางอย่างเอาไว้ให้ชันสูตรศพ Seven Thirty-Seven (2009)
A coroner's on his way with a body.เจ้าหน้าที่ชัณสูตรศพกำลังมาพร้อมกับศพ The No-Brainer (2009)
The coroner said 2, maybe 3 days. I didn't have the stomach for the details. We'd like to speak to Roderick.พอเค้าอายุ 21 เค้าก็ดรอปจากโรงเรียนแพทย์ ใช้ชีวิตจากกองทุนของเค้า Cold Comfort (2009)
BUT, UH, I KNOW THAT THE CORONER'S OFFICEแต่ เอ่อ.. ฉันรู้ว่าสำนักตรวจสอบหลักฐาน Zoe's Reprise (2009)
SHE'S AT THE CORONER'S OFFICE,อยู่ที่สำนักงานชันสูตร Zoe's Reprise (2009)
THE CORONER JUST CALLED.สำนักชันสูตรโทรมา Zoe's Reprise (2009)
BUT PLEASE HEAR ME OUT. WE NEED ZOE'S BODY TO GO BACK TO THE CORONER'S OFFICE.เราต้องการศพโซอี้กลับไปที่แลบ Zoe's Reprise (2009)
Reid guessed low. The coroner said It was 4 quarts.รี้ดเดาน้อยไป นิติเวชบอกว่ามัน 4 ควอท Omnivore (2009)
We're waiting for ballistics, coroner's report.เรารอผลพิสูจน์กระสุนและผลการชันสูตรศพ Adam Raised a Cain (2009)
Yeah, I never wanted to be a coroner or a undertaker.เออ ฉันเองก็ไม่อยากเป็นคนเก็บศพ หรือปอเต๊กตึ้ง Frenzy (2009)
Exactly. The coroner can suck my uncircumcised dickถูกเลย ให้เจ้าหน้าที่ชันสูตร อมไอ้นั่น ที่ยังไม่ได้ขลิบของฉันได้เลย Living the Dream (2009)
No crime scene tape, no coroner's van.ไม่มีเทปกั้นที่เกิดเหตุ ไม่มีรถตู้เจ้าหน้าที่ชันสูตร Remains to Be Seen (2009)
I got a coroner's van coming through.รถเจ้าหน้าที่ชันสูตรกำลังมา Remains to Be Seen (2009)
Let's go talk to the coroner.งั้นเราไปคุยกับฝ่ายชันสูตร The Scarlet Letter (2009)
Throwing the body off the bridge was a smart move-- good chance the coroner would declare it a suicide.โยนศพลงจากสะพาน เป็นอะไรที่ฉลาด มีโอกาสที่พวกนิติเวช จะคิดว่าเป็นการฆ่าตัวตาย The Scarlet Letter (2009)
(Kanto Medical Coroner Institution(ศูนย์ชันสูตรศพฝั่งคันโต - ห้องชันสูตรศพ) Orutorosu no inu (2009)
If I have to become a coroner...ถ้าผมต้องเป็นเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ... Invasion (2009)
No one is becoming a coroner.\ ไม่มีใครต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ Invasion (2009)
I really don't want to be a coroner.ผมไม่อยากเป็นเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพจริงๆนะ Invasion (2009)
Please send the police and the coroner.โปรดส่งตำรวจและเจ้าหน้าที่ ชัณสูตรศพไปด้วย Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
They're at the coroner's office right now.พวกมันอยู่ที่แผนกชันสูตร ในตอนนี้ The Eyes Have It (2009)
Well, the coroner thinks one.เจ้าหน้าที่ชันสูตรคิดว่าหนึ่ง Haunted (2009)
Better send a coronerส่งชันสูตร Surrogates (2009)
-I gotta go. Coroner wants to ID the body. -Are you up to it?ไม่ Edge of Darkness (2010)
Get them back to the coroner's office right away.รอยสัก, เจาะ, รอยบาดในผิว Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Bag the other bodies. Get them back to the coroner's office right away.ส่งศพไปชันสูตรด่วนเลย Saw 3D: The Final Chapter (2010)
The coroner couldn't tell between the marinara and the mess.คนชันสูตรแยกไม่ออกเลย ว่าอันไหนซอสมารินาราอันไหนเลือด Chuck Versus the Fake Name (2010)
According to the coroner,จากคำให้การของจนท.ชันสูตรศพ Johari Window (2010)
No, I was a cop and coroner in New York City, so I speak some.ไม่ต้อง ฉันเคยเป็นตำรวจ และเจ้าที่ชันสูตร ในนิวยอร์กซิตี้ ฉันพอพูดได้บ้าง The X in the File (2010)
Victim's mother,Jocelyn,came to see me to tell me that the New York coroner's office was releasing her daughter's remains for burial.โจเซลีน แม่ของผู้ตาย มาหาฉัน บอกว่าสำนักงานชันสูตรของนิวยอร์ก กำลังจะสั่งคืน ร่างของลูกสาวเธอเพื่อทำพิธีศพ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
The New York coroner was in town,and,uh,I decided to meet with her.เจ้าหน้าที่ชันสูตรของนิวยอร์ก อยู่ในเมืองพอดี และ เอ้อ ฉันตัดสินใจไปพบเธอ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
At the coroner's you didn't see these bodies.ที่ห้องเก็บศพ นายไม่ได้เห็นศพพวกนี้ My Bloody Valentine (2010)
We're still waiting on the coroner to move the body.เรายังรอจนท.ชันสูตรมาย้ายศพออกไป My Bad (2010)
Like sign the coroner's release.อย่างเซ็นเอกสารของเจ้าหน้าที่ชันสูตร My Bad (2010)
White female- coroner's on his way.หญิงผิวขาว -\ เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพอยู่ที่นั่น. Northwest Passage (2010)
The coroner says the victimเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพว่าเหยื่อ Northwest Passage (2010)
But you need to ask the coronerแต่คุณต้องถามเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ Northwest Passage (2010)
Morgan and I will go to the coroner's office.มอร์แกกับผมจะไป ที่ห้องชันสูตร The Fight (2010)
The coroner's office has officially ruledสำนักงานชันสูตรพลิกศพ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ Under Control (2010)
The Coroner's office confirmed it.ทางสำนักงานชันสูตรศพ ก็ยืนยันในเรื่องนั้น Under Control (2010)
That's what the coroner said. But I got a lead.เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพบอกว่างั้น แต่ฉันมีเบาะแส You Can't Handle the Truth (2010)
Wilden: The coroner did release his findings this morning,จนท.ชันสูตรศพ พบบางอย่าง The Jenna Thing (2010)
Okay, I'm gonna wait for the coroner. You and Gail make sureฉันจะรอ จนท.ชันสูตร นายกับเกล กักตัวตาแก่นั่นไว้ Bullet Proof (2010)
Your death was officially ruled a suicide by the prison coroner on November first.จากรายงานเจ้าหน้าที่ชันสูตร ของทางการว่า เธอน่ะฆ่าตัวตาย ในวันที่ 1 ธันวา Pilot (2010)
Coroner's report has a similar case in derry.บันทึกจนท.ชันสูตร มีกรณีคล้ายกันในเดร์ลี่ Ball and Chain (2010)
But right here... coroner's inquest.แต่ ตามข้อเท็จจริง... รายงานชันสูตร Digging the Dirt (2010)
Problem is, according to the coroner's report, your wife was killed several hours before you got on the boat.ปัญหาคือ ตามรายงาน ภรรยาของคุณ ถูกฆาตกรรม ก่อนหน้านั้น หลายชั่วโมง ก่อนที่คุณจะขึ้นเรือ Hello, Bandit (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
CORONER    K AO1 R AH0 N ER0
CORONERS    K AO1 R AH0 N ER0 Z
CORONER'S    K AO1 R AH0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coroner    (n) (k o1 r @ n @ r)
coroners    (n) (k o1 r @ n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Coroner {m}; Untersuchungsrichter {m} (für gewaltsame Todesfälle); Leichenbeschauer {m}coroner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
監察医[かんさつい, kansatsui] (n) medical coroner; medical examiner [Add to Longdo]
検死官[けんしかん, kenshikan] (n) coroner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coroner \Cor"o*ner\ (k?r"?-n?r), n. [From OE. coronen to crown,
   OF. coroner, fr. L. coronare, fr. corona crown. Formed as a
   translation of LL. coronator coroner, fr. L. corona crown,
   the coroner having been originally a prosecuting officer of
   the crown. See {Crown}.]
   An officer of the peace whose principal duty is to inquire,
   with the help of a jury, into the cause of any violent,
   sudden or mysterious death, or death in prison, usually on
   sight of the body and at the place where the death occurred.
   [In England formerly also written and pronounced {crowner}.]
   [1913 Webster]
 
   Note: In some of the United States the office of coroner is
      abolished, that of medical examiner taking its place.
      [1913 Webster]
 
   {Coroner's inquest}. See under {Inquest}.
    [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cor
 
 1. (kıs.) corner, coroner, corpus, correct, correspondence.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top