ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*consent to*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: consent to, -consent to-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consent to[PHRV] อนุญาตให้, See also: ยินยอมให้เกิดหรือมี, Syn. agree to

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If Your Highnesses would consent to come with us to the village, we could still guard you, and Chien-Po could have his dream.ถ้าหากองค์หญิงยินยอมไปหมู่บ้านนั้นกับพวกเรา พวกเราจะคอยป้องกันภัยให้กับองค์หญิง และปล่อยให้ เฉียน-โป ฝันต่อไป Mulan 2: The Final War (2004)
I will consent to his marrying whichever girl he chooses.พ่อจะอนุญาตให้เขาแต่งงาน ไม่ว่าเขาจะเลือกแต่งกับคนไหน Pride & Prejudice (2005)
I need the old lady's consent to do some treatment.ผมว่าผมควรจะบอกคุณ, แต่ว่าเพราะคุณไม่ได้เป็นญาติเธอ ทางด้านกฏหมาย.. Alone (2007)
my patient won't consent to mris or ultrasounds.คนไข้ชั้นไม่ยอมให้แสกนร่างกายหรือทำอัลตร้าซาวด์ The Right Stuff (2007)
That's the only way I consent to this.นี่เป็นวิธีเดียวที่ผมจะทำ Cloverfield (2008)
Consent to chemotherapy.ยอมให้ทำคีโมซะ Not Cancer (2008)
He'll never consent to petrosal vein sampling.เค้าไม่เคยตรวจpetrosal vein sampling Adverse Events (2008)
Even if we had a donor, we'd still need your parents' consent to treat you.ถึงแม้ถ้าเรามีผู้บริจาค เราก็ยังคงต้องใช้พ่อแม่คุณ เซ็นต์อนุญาตให้รักษาคุณ Emancipation (2008)
Madam Secretary, as scientists, we can't consent to this.ท่านรัฐมนตรี ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ เราไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ The Day the Earth Stood Still (2008)
Ellen parsons, do you give your voluntary consent to have this recording device placed on your person?เอลเลน พาร์สัน คุณยินยอมที่จะเป็น อาสาสมัคร และให้ติดเครื่องบันทึกนี้ในตัวคุณ? I Lied, Too. (2009)
She didn't consent to.โดยที่เธอไม่ยินยอม Pleasure Is My Business (2009)
You guys can compete with sports and the loser will have to consent to the winner.เธอมาแข่งกีฬากันและคนที่แพ้ จะต้องยอมรับผู้ชนะ Episode #1.7 (2009)
You need my government's consent to free Geyer,คุณจะมาบีบให้ทาง รัฐบาลเรายินยอมปล่อยตัว เกเยอร์ให้เป็นอิสระ 137 Sekunden (2009)
- It is not part of my office to consent to the death of anyone.- นี่ไม่ใช่วิธีของข้า ข้าไม่อยากให้มีใครตาย Assassin's Creed: Lineage (2009)
Department of Genetic Replication Consent to Exhumation and Taking of Tissue Samplesกรมจำลองแบบพันธุกรรม - ยินยอมที่รับเอาตัวอย่างเนื้อเยื่อ Womb (2010)
I can't let you through to your gate unless you consent to a hand search.ฉันให้คุณผ่านเข้าประตูไม่ได้ ถ้าคุณไม่ยอมให้ตรวจค้นร่างกาย First Blood (2010)
When do you plan to bring the letter of consent to me?เมื่อไหร่เธอจะเอาหนังสือยินยอมมาให้ฉัน? Episode #1.4 (2011)
Would you consent to a forensics exam and an examination of your vehicle?คุณจะอนุญาติให้นิติเวช ตรวจค้นรถคุณได้มั๊ย? Devil's Cherry (2012)
All is in place. They will consent to the wedding.ทุกอย่างเป็นไปดังคาด พวกเค้าจะยินยอมอภิเษก John Carter (2012)
Would you consent to make a new appointment?คุณจะรับนัดครั้งใหม่ได้ไหมคะ The Best Offer (2013)
Excuse me, sir. Would you consent to a voluntary search?ขอโทษนะครับ คุณจะ ยินยอมที่จะค้นหาความสมัครใจ? The Art of the Steal (2013)
Or do you consent to this marriage?หรือว่าท่านยอมรับการแต่งงานนี้แล้ว? The Climb (2013)
One last question... did my client consent to having her photos posted?และคิดถึงเราแค่ไหน Back from the Dead (2013)
You don't think she will consent to be Mrs. Ostrich?คุณคิดว่าเธอจะยอมเป็น คุณนายออสทริชอย่างนั้นหรือ? Zero Day (2013)
In as much as the two of you have made known your mutual desire and your consent to be married, by virtue of the authority invested in me,ตามที่คุณสองคนได้แสดงให้รู้ว่า มีความปรารถนาร่วมกัน และความยินยอมที่จะแต่งงานกัน โดยอาศัยอำนาจอันชอบธรรมที่ฉันมี Wedding in Red (2013)
You know what, I did not give consent to being filmed for television right now.ฉันไม่ได้ยินยอมให้ออกอากาศตอนนี้ The Cobbler (2014)
Does the submissive consent to being blindfolded?ผู้เป็นบ่าวยินยอมให้ถูกปิดตาใช่มั้ย Fifty Shades of Grey (2015)
Does the submissive consent to be gagged?ผู้เป็นบ่าวยินยอมให้ถูกอุดปากใช่มั้ย Fifty Shades of Grey (2015)
You can't legally commit me to an insane asylum, because I have married a woman that I have known and trusted for years, and you know very well that she would never give her consent to it.คุณเอาผมเข้าสถานบำบัดโรคจิตอย่างถูกกฎหมายไม่ได้ เพราะผมแต่งงานกับผู้หญิง ที่ผมรู้จักและไว้ใจมาหลายปี แล้วคุณก็รู้ดีว่า เธอจะไม่มีทางยินยอมตามคุณแน่ Rules Don't Apply (2016)
My name is Major Mira Killian, and I give my consent to delete this data.ฉันพันตรีมีร่า คิลเลี่ยน ฉันยินยอมให้ลบข้อมูลนี้ Ghost in the Shell (2017)
My name is Major Mira Killian, and I do not consent to the deletion of this data.ฉันพันตรีมีร่า คิลเลี่ยน และฉันไม่ยินยอมให้คุณลบข้อมูลนี้ Ghost in the Shell (2017)
I will not harm her by forcing a mission upon her that she does not consent to.ฉันจะไม่ทำร้ายเธอด้วยการบังคับ ให้เธอทำภารกิจโดยที่เธอไม่ยินยอม Okja (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consent toHe consent to his daughter's marriage.
consent toHis mother will not consent to his going there alone.
consent toI cannot consent to your going alone.
consent toI refuse to consent to that plan.
consent toI was able to get my parents to consent to my marriage.
consent toI will consent to the divorce.
consent toThey will not consent to your proposal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับ[V] accept, See also: agree to, admit, approve, consent to, concur with, Syn. เห็นพ้อง, เห็นชอบ, เห็นด้วย, Example: คุณจะรับมาตราการแก้ไขปัญหาตามนี้หรือไม่, Thai definition: มีความเห็นพ้องหรือเห็นชอบด้วย
ไม่ขัดข้อง[V] consent to, See also: agree, allow, acquiesce, assent, concur, Syn. ยินยอม, ตกลง, Example: ข้าพเจ้าไม่ขัดข้องที่จะเป็นคนนำทางพาเขาไปเที่ยว
เห็นชอบ[V] approve of, See also: agree to, consent to, assent to, endorse, Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นด้วย, เห็นดีเห็นงาม, Example: คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร
ให้[V] permit, See also: allow, consent to, Syn. อนุญาต, ยอม, ยินยอม, Example: หมอให้เธอลุกจากเตียงได้หลังจากอาการป่วยดีขึ้น, Thai definition: ยอมให้ทำ, ปล่อยให้ทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้[v.] (hai = hāi) EN: permit ; allow ; let ; consent to   FR: permettre ; autoriser ; laisser ; consentir
เห็นชอบ[v. exp.] (henchøp) EN: be in vavour of ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse   FR: approuver ; être en faveur de
รับ[v.] (rap) EN: accept ; agree to ; admit ; approve ; consent to ; concur with   FR: accepter ; admettre
ยินยอม[v.] (yinyøm) EN: agree ; consent to ; allow ; acquiesce to/in ; permit ; allow   FR: consentir à ; acquiescer

Japanese-English: EDICT Dictionary
諾する[だくする, dakusuru] (vs-s,vt) to consent to; to assent to [Add to Longdo]
諾約[だくやく, dakuyaku] (n) (obsc) consent to an application for a contract [Add to Longdo]
赴く;趣く;趨く[おもむく, omomuku] (v5k,vi) (1) to go in the direction of; to proceed toward; to proceed according to; to repair to; (2) to become; to face (facts, circumstances, etc.); to abide by; to agree to; to consent to; to obey [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top