ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*commodore*

K AA1 M AH0 D AO2 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: commodore, -commodore-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commodore(คอม'มะดอร์) n. พลเรือจัตวา,นาวาเอกพิเศษ,ผู้บังคับการขบวนเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่,ประธานหรือหัวหน้าสโมสรเล่นเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
commodore(n) ผู้บังคับการเรือ,นายกสโมสรเรือ,นาวาเอกพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อแถบ ขาวใหญ่[phīseūa thaēp khāo yai] (n, exp) EN: White Commodore
ผีเสื้อแถบเขียวอ่อน[phīseūa thaēp khīo øn] (n, exp) EN: Green Commodore

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMODORE K AA1 M AH0 D AO2 R
COMMODORE'S K AA1 M AH0 D AO2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commodore (n) kˈɒmədɔːr (k o1 m @ d oo r)
commodores (n) kˈɒmədɔːz (k o1 m @ d oo z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海军大校[hǎi jūn dà xiào, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˋ, / ] commodore (= US Navy equivalent) [Add to Longdo]
空军司令[kōng jūn sī lìng, ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ ㄙ ㄌㄧㄥˋ, / ] air commodore; top commander of air force [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Commodore {m}commodore [Add to Longdo]
Flottillenadmiral {m} [naut.]commodore [Add to Longdo]
Kommodore {m}commodore [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コモドール[komodo-ru] (n) {comp} Commodore [Add to Longdo]
准将[じゅんしょう, junshou] (n) commodore; brigadier general [Add to Longdo]
少将[しょうしょう, shoushou] (n,adj-no) major general; rear admiral; air commodore; (P) [Add to Longdo]
代将[だいしょう, daishou] (n) brigadier general; commodore [Add to Longdo]
提督[ていとく, teitoku] (n) admiral; commodore [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コモドール[こもどーる, komodo-ru] Commodore [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commodore \Com"mo*dore`\, n. [Prob. a corruption of commander,
   or Sp. comendador a knight of a military order who holds a
   commandery; also a superior of a monastery, fr. LL.
   commendare to command. Cf. {Commend}, {Command},
   {Commander}.]
   1. (U. S. Navy) An officer who ranks next above a captain;
    sometimes, by courtesy, the senior captain of a squadron.
    The rank of commodore corresponds with that of brigadier
    general in the army.
    [1913 Webster]
 
   2. (British Navy) A captain commanding a squadron, or a
    division of a fleet, or having the temporary rank of rear
    admiral.
    [1913 Webster]
 
   3. A title given by courtesy to the senior captain of a line
    of merchant vessels, and also to the chief officer of a
    yachting or rowing club.
    [1913 Webster]
 
   4. A familiar for the flagship, or for the principal vessel
    of a squadron or fleet.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commodore
   n 1: a commissioned naval officer who ranks above a captain and
      below a rear admiral; the lowest grade of admiral

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Commodore /kɔmoːdoːrə/ 
  commodore

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 commodore /kɔmodorə/
  commodore

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top