Search result for

*chefs*

(58 entries)
(0.0264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chefs, -chefs-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Groteschele.StabschefsFail Safe (2000)
The only competition to Japanese chefs of 20-30 yrs is Mr. KIM.ผู้เข้าแข่งขันเขฟที่ญึ่ปุ่นเมื่อ20-30 มาแล้ว คือคุณคิม Heartbreak Library (2008)
Marmaduke Scarlet...chef of all chefs...มาร์เมดุค สการ์เลต.. หัวหน้าพ่อครัว แห่งหัวหน้าพ่อครัว.. The Secret of Moonacre (2008)
Oh, well, it says here the chefs of Scavo'sโอ้ คือ เขาบอกว่าเชฟของร้านสกาโว Mama Spent Money When She Had None (2009)
I understand you and your fellow chefs will be serving my four cheese pizza tonight.ฉันรู้มาว่าเธอและเพื่อนเชฟคุณ จะเสริฟพิซซ่าสี่ชีสของฉันในคืนนี้ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Chefs from Season 1 are back for redemption.ตัวแสบจากภาค 1 กลับมาเอาคืน Death Race 2 (2010)
We have brought you the finest chefs in China.พ่อครัวฝีมือดีของเมืองจีนมาพบท่าน Kung Fu Panda Holiday (2010)
I'll get the other chefs.เอาพ่อครัวใหม่เข้ามา Kung Fu Panda Holiday (2010)
I just fired all the best chefs in the land.ผมไล่พวกพ่อครัวมือดีที่สุดในโลกไปแล้ว Kung Fu Panda Holiday (2010)
The best chefs in the land, huh?อะไรนะ พ่อครัวมือดีที่สุดหรอ Kung Fu Panda Holiday (2010)
There's the Executive Chef and other chefs, but you call me out and ask what's good or to make recommendations.มีทั้งหัวหน้าเชฟและก็เชฟรุ่นพี่คนอื่นๆ แต่คุณกลับเรียกฉันออกมา แล้วก็ถามอะไรดีมั่งล่ะรึขอคำแนะนำมั่งล่ะ Pasta (2010)
From now on, the recommendations I'd make will be items that don't sell well, or made from stale ingredients, or things that the chefs are still developing.ตั้งแต่วันนี้ไป\ คำแนะนำที่ฉันให้ก็จะเป็นเมนูที่ขายไม่ออก หรือทำจากวัตถุดิบค้างคืน หรือเมนูที่เชฟกำลังพัฒนาอยู่ Pasta (2010)
Oh, 2 sous chefs. Okay.อ้อ ซูเชฟสองคน โอเค Pasta (2010)
You were going to fire all the female chefs, weren't you?คุณตั้งใจจะไล่เชฟผู้หญิงทั้งหมดออกใช่มั้ย Pasta (2010)
Is this food from the best chefs around the world?นี่เป็นอาหารที่มาจากเชฟที่ดีที่สุดทั่วโลกใช่มั๊ยครับ? The Birth of the Rich (2010)
Patron saint of pastry chefs.นักบุญอุปถัมภ์ของพ่อครัวขนมอบ Perfect Sense (2011)
They cater with celebrity chefs.แขกเป็นพวกเชฟดังๆ Can't See the Fae-Rest (2011)
One of those bad-boy chefs, right?คนแบบนั้นNเชพวายร้าย The Wake-Up Bomb (2011)
All chefs are bad boys. We play with knives and fire.เชพร้ายกาจกันทั้งนั้นNพวกเราเล่นกับมีดและไฟ The Wake-Up Bomb (2011)
And if all kids that grew up in restaurants became chefs...แล้วถ้าเด็กๆทุกคนที่โตขึ้นมากับ ร้านอาหารอย่างนั้นกลายเป็นเซฟได้... Fermentation Family (2011)
Then the streets would be littered with chefs.งั้นถนนก็จะเต็มไปด้วยเซฟซั่วๆ Fermentation Family (2011)
You'll be sitting pretty, hiring chefs from all over the world.คุณจะได้นั่งพักสบายเลือกจ้าง เชฟฝีมือดีจากรอบโลกมาทำงาน De Marathon (2012)
I personally believe we have some of the best chefs in the world.ผมเองเชื่อว่าเรามีบางส่วนของพ่อครัวที่ดีที่สุดในโลก Monsters University (2013)
This year, our chefs wish to dedicate in your honour an ancient recipe of a Renaissance dessert made of choux cream and bitter almonds.ปีนี้พ่อครัวของเราตั้งใจทำของหวานสูตรโบราณ ในยุคเรอแนสซองเพื่อคุณ ทำจากครีมชรูว์และอัลมอนด์ขม The Best Offer (2013)
How does a night with me and a dozen famous chefs sound?ทานข้าวเย็นกับผมโดยมีเชฟดังอีกโหลนึงเป็นไง ? Betrayal (2013)
I'm auditioning potential chefs for the club tomorrow night.ผมคัดเชฟที่มีศักยภาพสำหรับคลับคืนพรุ่งนี้ Betrayal (2013)
Chefs, this is "The Chopping Block."เชฟ นี่คือเขียงครับ Man on TV: The Sun (2013)
I didn't even know you were chefs.ทีแรกไม่รู้ว่าคุณเป็นเชฟ The Hundred-Foot Journey (2014)
Chefs shouldn't be together, I think.เชฟไม่ควรเป็นแฟนเชฟหรอก The Hundred-Foot Journey (2014)
Do you know how long it takes chefs to learn that?รู้มั้ยเชฟต้องใช้เวลา เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นานแค่ไหน The Hundred-Foot Journey (2014)
I mean, ever since I told you she asks chefs to cook her an omelet, have you been...ฉันหมายถึง ตั้งแต่ฉันเล่าให้ฟังว่า เธอให้เชฟทำออมเล็ต คุณก็เลย... The Hundred-Foot Journey (2014)
We're just two chefs trying to make it to the top.เราคือเชฟสองคน ช่วงชิงความเป็นที่หนึ่ง The Hundred-Foot Journey (2014)
And I want to introduce you to our very special chefs for tonight.และฉันอยากจะขอแนะนำ เชฟคนพิเศษสุดของเรา The Hundred-Foot Journey (2014)
Chefs, s'il vous plaît.เชฟ เชิญออกมาเลย The Hundred-Foot Journey (2014)
But he doesn't like any of the chefs that he auditioned.แต่หมอนั่นไม่ชอบพ่อครัวคนไหนที่คัดตัวเลย Frank & Lola (2016)
"Searching for the Best Chefs""Searching for the Best ChefsOldboy (2003)
These are prepared by our best chefs and I'm still afraid it may not fit you.อาหารที่นี่เตรียด้วยเชฟมือดี.ผมหวังว่าพวกคุณจะชอบ My Girl (2005)
These are prepared by our best chefs. We're very happy that all of you like it.ของนี่เตรียมโดยเชฟมือดี พวกเราจะดีใจมากถ้าพวกคุณชอบมัน My Girl (2005)
This isn't a state visit, it's a Head of Government visit.Oh nein, das ist kein Staatsbesuch. Es ist der Besuch eines RegierungschefsThe Official Visit (1980)
We do not hold Head of Government visits forparty political reasons, but forreasons of State.- Besuche von Regierungschefs finden bei uns nicht aus parteipolitischen, sondern aus Gründen der Staatsraison statt. The Official Visit (1980)
Should everyone be an executive?Müssen denn alle Chefs sein? Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
- at the request of your mysterious boss.Auf Drängen Ihres mysteriösen ChefsThe Final Countdown (1980)
Lieutenant, have the heads of all departments meet me at C.V.I.C. immediately after the launch.Lieutnant! Die Chefs sämtlicher Abteilungen unmittelbar nach dem Start zu mir ins Lagezentrum! The Final Countdown (1980)
CINPAC, Joint Chiefs... I even took a crack at the White House.Flottenchef, Vereinigte Stabschefs, das Weiße Haus! The Final Countdown (1980)
Did you inform Pearl Harbor Command?- Haben Sie die Stabschefs informiert? The Final Countdown (1980)
She loves sex.Die Frau meines Chefs. Ganz heiß. Loulou (1980)
And my wife is the niece of the German Chief of Staff.Und meine Frau ist eine Nichte des deutschen StabschefsThe Medal (1980)
- You're the boss's son?- Sie sind der Sohn des ChefsDas Boot (1981)
Besides, it isn't up to me. It depends on my boss... my boss's bosses, they're the ones who make the program.Nichts hängt von mir ab, sondern von meinem Chef und dessen Chefs, denn sie machen die Sendung. Man of Iron (1981)
Furthermore, I'll talk to management... and fix it so you'll never work in film again.Außerdem spreche ich mit den Chefs darüber, dass Sie nie mehr eine Chance haben, im Film zu arbeiten. Man of Iron (1981)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วรรณคดีเอก[n. exp.] (wannakhadī ēk) EN: masterpieces of literature   FR: oeuvres majeures de la littérature [fpl] ; chefs-d'oeuvre de la littérature [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEFS    SH EH1 F S
BARCHEFSKY    B AA0 CH EH1 F S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chefs    (n) (sh e1 f s)
chefs-d'oeuvre    (n) - (sh ei2 - d @@1 v r @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bürochef {m} | Bürochefs {pl}head clerk | head clerks [Add to Longdo]
Chefsessel {m}executive chair [Add to Longdo]
Du brauchst die Zustimmung des Chefs.You have to OK it with the boss. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top