ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*chary*

CH AA1 R IY0   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chary, -chary-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chary[ADJ] จู้จี้, See also: ช่างเลือก, จุกจิก, Syn. fastidious
chary[ADJ] ระมัดระวัง, See also: กังวล, ระวัง, อย่างรอบคอบ, Syn. careful, cautious, wary, Ant. incautious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chary(แชร์'รี) adj. ระมัดระวัง,เหนียมอาย,ประหยัด,ขี้เหนียว,จู้จี้, Syn. careful

English-Thai: Nontri Dictionary
chary(adj) หวง,ตระหนี่,ประหยัด,ขี้เหนียว,กลัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Zack!ZacharyPowder (1995)
Zachary.ZacharyNo One Is Alone (2006)
Good work, Alan. - Yes! - Zachary, you´re up.ดีมาก แซคคารี่ ตาคุณ Nothing to Lose (1997)
- Ladies and gentlemen, Zachary! - Yes, sir. No-- l haven´t taken these to the focus group yet. I´m still working on that part.ผมยังไม่ได้ทำวิจัยกลุ่ม Nothing to Lose (1997)
How are you, Zachary?เป็นไงบ้างจ๊ะ แซ็คเคอรี่ Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
Is your car in working order, Zachary?รถของเธออยู่ระหว่างซ่อมใช่ไหม,แซคารี? Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
Yeah. You know, I think she got that at Gertrude Zachary's in Knob Hill.ใช่ คุณรู้นะ ฉันคิดว่าเธอได้มา จากร้านเกอร์ทรูดซาชารีในน็อบฮิลล์ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Marie, it's Skyler. I just left Zachary's.มาร์รี นี่สกายเลอร์นะ ฉันเพิ่งออกมาจากร้านาซาชารี A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
They accused me, at Zachary's, of shoplifting it.พวกเขากล่าวหาฉัน ว่าขโมยของจากร้านซาซารี A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
What were you doing at Zachary's?พี่ไปทำอะไีที่ร้านซาซารี A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
I'm Zachary Quinto, otherwise known as Sylar.ผม แซคคารี ควินโต้ หรือที่ทุกคนรู้จักในนาม ไซล่าร์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I saw Burns and Zachary.ผมเห็นเบิร์นแล้วก็ซาคารี่ The Dark Knight (2008)
She stole it from Gertrude Zachary's.เธอขโมยมันมาจากห้างเกอร์ทรูดชาชารี่ Seven Thirty-Seven (2009)
(gasps) Zachary, is that a rhinoceros?ซาชารี่ นั่นแรดใช่ไหม? The Story of Lucy and Jessie (2009)
My name's Zachary. I just saw you inside.ฉันชื่อแซคคารี่ ฉันเห็นเธอในร้านน่ะ Loner (2011)
I don't know. Zachary.ฉันไม่รู้ เขาชื่อแซคคารี่ Loner (2011)
Zachary larson. What was he saying to her?แซคคารี่ ลาร์สัน เขาบอกอะไรแคซซี่? Loner (2011)
It looks like Zachary Larson does.มันดูเหมือนว่าแซคคารี่ ลาสันเป็นคนทำ Loner (2011)
Zachary Larson approached Cassie yesterday.แซคคารี่ ลาซันข่มขู่แคสซี่เมื่อวานนี้ Loner (2011)
Just... talk to Zachary.แค่... ไปคุยกับเขาซะ Loner (2011)
Sounds like it was Zachary Larson.ดูเหมือนจะเป็น แซคคารี่ ลาร์สัน Loner (2011)
Hello, Zachary.หวัดดี แซคคารี่ Loner (2011)
Zachary attacked me. He knows about the bound circle.แซคคารี่ทำร้ายผม เค้ารู้เรื่องเชื่อมวงเวทย์แล้ว Loner (2011)
All she knows is that Zachary's a crazy local who broke into the school.แม่รู้แค่ว่า แซคคารี่เป็นคนบ้าแถวนี้ ที่ชอบบุกเข้ามาในโรงเรียน Loner (2011)
I got to find out what Zachary meant.ฉันต้องสืบให้ได้ว่าแซคคารี่หมายถึงอะไร Loner (2011)
Zachary said my mother did something terrible to Heather Barnes.แซคคารี่ บอกว่าแม่ฉัน ได้ทำเรื่องเลวร้าย ไว้กับเฮเทอร์ บารน์ส Heather (2011)
Zachary said my mother did something to Heather that was worse than death.แซคคารี่บอกว่าแม่ฉัน ทำบางสิ่ง Heather (2011)
No, she's at Zachary Secor High.ไม่ครับ เธออยู่โรงเรียนแซคารี ซีกอร์ It Just Got Normal (2012)
My foundation is hosting a charity auction event for Zachary later this week.ว้าว! มูลนิธิของฉันเป็นเจ้าภาพ งานประมูลเพื่อการกุศลของ แซคารีปลายสัปดาห์นี้ It Just Got Normal (2012)
But we are hosting a series of events to raise money for the public schools, and Zachary is the next event.แต่เราเป็นเจ้าภาพจัดงาน ระดมทุนอย่างต่อเนื่อง ให้แก่โรงเรียนรัฐ และแซคารีเป็นงานต่อไป It Just Got Normal (2012)
"Zachary Secor, 1281 Second Avenue.""แซคารี ซีกอร์ 1281 เซคเคิล อเวนนิว" That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)
Zachary Secor High's street address.ที่อยู่ของโรงเรียน แซคารี ซีกอร์ That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)
I tied Zachary Hayes' DNA to a cold case from 2005-- the murder of a Gabriella Bauer, age 24.นายหักหลังฉันด้วยการแย่งแฟนฉันไป ผุ้หญิงของนาย ? Reunion (2013)
Then he ran down the hill to hide that money and Zachary killed him.Als er mit dem Geld davonlief, hat ihn Zachary getötet. The Bravados (1958)
That is, except for one who escaped our ambush! Zachary Shawn. But we'll get him too and then the Bennet gang is through.Zachary Scott, der Kumpan des Halunken da, ist nur mit seiner Flucht beschäftigt. Face to Face (1967)
We'll begin with Zachary Shawn. Once he's out of jail, collect the other boys, and as for the dead... huh, replace them.Wir werden Zachary suchen, die Jungs, die gefangen genommen wurden, befreien... und die anderen wiederfinden. Face to Face (1967)
Thanks, Vance. My pleasure.Und wie geht es ZacharyFace to Face (1967)
I propose Beauregard, long may he remain with us;Und auf das Wohl von Zachary, den Freund, den wir auch noch wiederfinden werden. Face to Face (1967)
I know who you're looking for, butZachary ist nicht bei uns. Face to Face (1967)
We got to find out where they're holding Zachary.Wir müssen herauskriegen, wo sie Zachary festhalten. Face to Face (1967)
There's only one way of luring him into a trap?Bringt Zachary Scott nach Silvertown und gebt bekannt, dass er dort ist. Face to Face (1967)
No bank.- Zachary wurde nach Silvertown gebracht. Face to Face (1967)
Why?Merkwürdig, dieser ZacharyFace to Face (1967)
We'll do the bank job first.Also gut. Zachary kommt später dran. Face to Face (1967)
They managed to get Beauregard Bennet.ZacharyFace to Face (1967)
When I saw their guide was Zachary Shawn couldn't believe it.Die Wachen gaben keinen Alarm, weil sie von Zachary angeführt wurden. Face to Face (1967)
The minute we was all finished here, Zachary and fifty of them vigilantes headed out over the desert after the carts.Nachdem hier alles vorbei war, ritt Zachary mit ungefähr 50 Mann los, um die einzuholen. Face to Face (1967)
Brother Zachary.Bruder ZacharyThe Omega Man (1971)
That's Zachary Taylor, my oldest boy... named after the 12th President of the United States.Mr. Zachary Taylor, mein Ältester. Benannt nach dem 12. Präsidenten der USA. The Life and Times of Judge Roy Bean (1972)
- Good heavens. - Give Zach a good home, mister.(Adams) Geben Sie Zachary ein gutes Zuhause. The Life and Times of Judge Roy Bean (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charyAnn and Zachary want to run off together.
charyHe is chary of offending people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรหมจรรย์[N] study of Buddhist metaphysics, See also: brahmacharya, Example: พระภิกษุสงฆ์ต้องศึกษาพรหมจรรย์ซึ่งได้แก่ การศึกษาทางศาสนาหรือปรมัตถ์หรือพระเวท, Thai definition: การศึกษาปรมัตถ์, การศึกษาพระเวท, Notes: (สันสกฤต)
ตระหนี่[ADJ] chary, See also: frugal, thrifty, spare, stingy, miserly, economical, niggardly, avaricious, greedy, Syn. ขี้เหนียว, งก, ขี้หวง, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Example: เขาเป็นคนตระหนี่ เพราะเขาคำนึงถึงความจนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต, Thai definition: ที่มีนิสัยใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ไม่จ่ายออกไปง่ายๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรหมจรรย์[n.] (phrommajan) EN: study of Buddhist metaphysics ; brahmacharya ; holy life ; chastity ; celibacy   FR: chasteté [f]
ตระหนี่[adj.] (tranī) EN: frugal ; stingy ; miserly ; chary ; mean ; niggardly   FR: avare ; radin ; rapiat (fam. - vx) ; frugal

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARY    CH AA1 R IY0
CHARYL    CH AE1 R AH0 L
ZACHARY    Z AE1 K ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chary    (j) tʃˈɛəʴriː (ch e@1 r ii)
Charybdis    (n) kˈərˈɪbdɪs (k @1 r i1 b d i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorsichtigchary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
三昧耶戒;三摩耶戒[さんまやかい, sanmayakai] (n) {Buddh} (See 伝法灌頂,阿闍梨) precepts given to an adherent prior to being consecrated as an Acharya (in esoteric Buddhism) [Add to Longdo]
茶寮[ちゃりょう;さりょう, charyou ; saryou] (n) tea ceremony cottage, hut or room [Add to Longdo]
伝法灌頂[でんぼうかんじょう, denboukanjou] (n) {Buddh} (See 阿闍梨) consecration ritual for the conferral of the status of Acharya (in esoteric Buddhism) [Add to Longdo]
普茶料理[ふちゃりょうり;ふさりょうり, fucharyouri ; fusaryouri] (n) Chinese-style vegetarian cuisine (popular in the Edo period) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chary \Char"y\ (ch[^a]r"[y^] or ch[=a]"r[y^]; 277), a. [AS.
   cearig careful, fr. cearu care. See {Care}.]
   1. Careful; wary; cautious; not rash, or reckless; as, the
    latest internet IPO's were shunned by investors made chary
    by the poor performance of the first wave of companies
    that went public.
    [1913 Webster +PJC]
 
       His rising reputation made him more chary of his
       fame.                 --Jeffrey.
    [1913 Webster]
 
   2. Saving; frugal; sparing; not spendthrift; -- often used
    with of; as, chary of his praise.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. Fastidious; picky; choosy.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top