Search result for

*casing*

(103 entries)
(0.0491 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: casing, -casing-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
casing[N] กรอบภายนอก, Syn. case, shell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casing(เค'ซิง) n. หีบ,กล่อง,สิ่งหุ้มห่อ,วัตถุสำหรับหุ้มห่อ,โครง,ท่อ,ท่อเหล็ก,ไส้วัวควายที่ใช้ทำไส้กรอก, Syn. wrapper,cover

English-Thai: Nontri Dictionary
casing(n) วงกบประตู,กรอบ,โครง,ท่อ,หีบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
axle casingเสื้อเพลา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
carcass; tire carcass; tire casing; tyre carcass; tyre casingโครงยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
casingท่อกรุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
casing head gasolene; natural gasoleneแกโซลีนธรรมชาติ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
casing-head gasแก๊สความดันต่ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
casing๑. ตู้๒. ตัวเรือน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
tire carcass; carcass; tire casing; tyre carcass; tyre casingโครงยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tire casing; carcass; tire carcass; tyre carcass; tyre casingโครงยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tyre carcass; carcass; tire carcass; tire casing; tyre casingโครงยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tyre casing; carcass; tire carcass; tire casing; tyre carcassโครงยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
natural gasolene; casing head gasoleneแกโซลีนธรรมชาติ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Casingท่อกรุ
ท่อเหล็กที่ใส่เข้าไปในหลุมเจาะเพื่อป้องกันการพังทลายของผนังหลุมเจาะ กันไม่ให้ของไหลที่ไม่ต้องการเข้ามาในหลุม และเพื่อช่วยควบคุมความดันของหลุมเจาะ และไว้สำหรับขั้นตอนการผลิตก๊าซและน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
casingcasing, ท่อกรุ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, it's round in a gray casing...เอาล่ะ มันเป็นทรงกลม ในกล่องสีเทา 24: Redemption (2008)
The gray flesh encasing it is organic material, some kind of bioengineered spacesuit.เนื้อเยื่อสีเทาที่ห่อหุ้มภายนอก เป็นสารอินทรีย์วัตถุ เป็นเหมือนชุดอวกาศจากชีวภาพ The Day the Earth Stood Still (2008)
All right, so there's one bullet for the security camera, one bullet for the manager, one for the young lady, but I count four casings.ยิงกล้องวงจรปิดด้วยกระสุนหนึ่งนัด หนึ่งนัดสำหรับผู้จัดการและอีกนัดสำหรับหญิงสาว แต่มีปลอกกระสุนสี่อัน Double Blind (2009)
No shell casings Were found.ไม่พบปลอกกระสุน Omnivore (2009)
Mac-10 casings on the floor-- same kind of gun killed Donna.พบลูกปืนกล Mac-10 ตกอยู่กับพื้น เป็นปืนชนิดเดียวกันที่ใช้ฆ่าดอนน่า Albification (2009)
That's my good boy. (gunshots) (shell casings clanging)อย่างนี้แหละหลานรักของย่า พวกเราทำเรียบร้อยดีไหม Albification (2009)
- casings and gsr from your shirt put you about...ไหนลองยืนห่างออกไป Road Kill (2009)
There was a-a bullet casing nearby.มีปลอกกระสุน อยู่ใกล้ๆ No More Good Days (2009)
The casing on the minidisc that you found at the dig was cracked, so there was damage.กรณีที่พบในมินิดิส ที่เธอเจอภายในหลุม มันแตกร้าวและ มีความเสียหาย Harbingers in a Fountain (2009)
Police recovered ten shell casings from a nine millimeter.ทางตำรวจพบร่องรอย โดนยิง 10 แห่ง แผลกว้าง 9 มิลลิเมตร Momentum Deferred (2009)
And there are no shell casings.และมันไม่มี ฝาปิดร่องรอย Lost Girls (2009)
Two shots were fired from the window two slugs were recovered and two casings were found next to the gun ballistics confirming that the casings came from the gun in the hotel room.มีการยิงสองครั้งมาจากทางหน้าต่าง หัวกระสุนถูกพบสองหัว ส่วนปลอกกระสุนสองปลอกที่พบใกล้ๆ กับปืน The International (2009)
LT303/55R-20, 3-ply polyester casing, 2 full-width steel belts.LT303/55R-20 เคลือบยางโพลีเอสเตอร์สามชั้น ล้อเหล็กหนาสองชั้น Polly Wants a Crack at Her (2010)
Found a.9 millimeter shell casing. Here you go.เจอปลอกกระสุน .9 เอ้านี่ Unearthed (2010)
We haven't found a single print or shell casing.ไม่พบทั้งรอยนิ้วมือหรือปลอกกระสุน Johari Window (2010)
Nickel-plated brass casing, Lubalox coat for panache.ปลอกทองเหลืองชุบนิเกิล กระสุนเคลือบเทปล่อน One Minute (2010)
She disassembles the gun, shoves the pieces, the gloves, shell casings, down the dog's gullet, into its stomach.เธอถอดชิ้นส่วนของปืนออก ยัดเข้าไปในสิ้นส่วนศพ ถุงมือ ปลอกกระสุน ยัดลงไปในหลอดอาหารน้องหมา ยัดเข้าไปในกระเพาะอาหารของมัน Episode #1.1 (2010)
There's a nine-millimeter casing in the grass, boss.มีปลอกกระสุน 9 มม. บนพื้นหญ้า Spider and the Fly (2010)
He's fine. He's coming back to work today, actually. (Screams inaudibly) (Shell casing clatters)เขาสบายดี อันที่จริงเขากำลังจะกลับไปทำงานวันนี้ค่ะ เราสบายดีค่ะ อืม, ขอโทษคะ คุณโอเคนะ ดร.เกรย์ With You I'm Born Again (2010)
Unh! (Shell casing clatters)โอ๊ย! With You I'm Born Again (2010)
Recovered two casings from a nine, and I got anti-crime canvassing the hospitals.หรือ ทิศทางกระสุน ตรวจทั่วแล้วสองตู้ จาก 9 และส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาล Samaritan (2010)
They leave behind skin cells and, uh, bullet casing...เซลล์ผิวหนัง ปลอกกระสุน Horrible Bosses (2011)
What about the casing?แล้วหลักฐานพยานล่ะ Bullet Points (2011)
Or casings? How--หรือหลักฐานกระสุนปืนใช่ไหม ยังไง... Bullet Points (2011)
Jesse, did you pick up the casings?เจสซี่ นายได้คว้าเอาหลักฐานมาด้วยไหม Bullet Points (2011)
The shell casings from the Tula cartridges, steel core.ปลอกกระสุนจากปลอกทูลา The Next Seduction (2011)
Voss' car was attacked, Tula shell casings everywhere.รถของวอสส์ถูกโจมตี มีปลอกกระสุนทูลาเต็มไปหมด ดิวีชั่น The Next Seduction (2011)
Well, shell casings by the door says he was shot.ปลอกกระสุนที่ข้างประตู บอกว่าเขาถูกยิง Coda (2011)
Specifically with respect to our casing.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับความยอมรับใน... Cyrax and Sektor (2011)
Uh, all casings and bullets are accounted for.การจากการตรวจสอบปลอก และหัวกระสุนทั้งหมด Once Upon a Time... (2011)
You can't aim it, and two, it'll eject a shell casing right into your face.นายจะไม่สามารถเล็งได้ และปลอกกระสุนมันก็จะเด้งใส่หน้านาย Pilot (2011)
Brass casing.หุ้มทองเหลือง As You Were (2011)
Casings were recovered, slugs weren't.พบปลอกกระสุน Nature of the Beast (2011)
So... no concerns about showcasing any other voices this year at the competition?แล้วเธอไม่ห่วงเรื่องการนำเสนอโชว์ด้วยเสียงของคนอื่น ในการแข่งระดับเขตปีนี้เลยรึไง? Pot O' Gold (2011)
All I saw was the black casing.เท่าที่ผมเห็นคือ มันมีปลอกสีดำ Painless (2011)
He's casing the joint.เค้ากำลังสำรวจกล่องอยู่ Eye of the Beholder (2011)
We've got a video of you casing the museum two weeks ago.เรามีคลิป ที่มีคุณกำลังสำรวจพิพิธภัณฑ์อยู่ Eye of the Beholder (2011)
No shell casings left behind, no neighbors reported any gunshots.ไม่มีปลอกกระสุนหลงเหลืออยู่ ไม่มีเพื่อนบ้านแจ้งว่าได้ยินเสียงปืน The Three Bad Wolves (2011)
She must have been casing the house.เธอต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้แน่ Home Invasion (2011)
Were there any casings?กำลังช่วยกันหาส่วนที่เหลืออยู่ครับ Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
I got 9-millimeter casings all over the curb.ถูกยิงร่วงระหว่างทางกลับบ้าน Get Carter (2011)
And it appears that they're casing the embassy and possible escape routes.ดูเหมือนพวกเขาใส่ชุดของสถานฑูต คงเตรียมไว้ตอนหลบหนี The Wake-Up Bomb (2011)
The shell casing.ปลอกกระสุน Kill Shot (2011)
Shell casing from the Wyatt sniper hide had a print on it.ปลอกกระสุนที่ยิงไวแอต มีลายนิ้วมือของคนยิง Kill Shot (2011)
We found your print on a shell casing left by the sniper.เราพบลายนิ้วมือของคุณ บนปลอกกระสุนของมือปืน Kill Shot (2011)
Well, if he's not our man, how the hell did his fingerprint get on that shell casing?ถ้าเขาไม่ใช่มือปืน แล้วลายนิ้วมืออยู่บนปลอกกระสุนได้ยังไง Kill Shot (2011)
It's easy enough to load a new bullet into an empty shell casing like the one we found.มันเป็นเรื่องง่าย ที่จะใส่กระสุนลูกใหม่ ในปลอกกระสุนว่างๆได้ อย่างที่เราพบ Kill Shot (2011)
Given what we went through with the shell casing, there's a chance the moleskin's not even his.หาสิ่งเรามองข้ามไป ที่ปลอกกระสุน มีโอกาสที่ โมเลสกินจะไม่ใช่ของเขา Kill Shot (2011)
I've been casing the silversmith and it's perfect.ข้าได้ชุดของช่างเหล็ก มาแล้ว และมันก็เพอร์เฟค Puss in Boots (2011)
We've been casing the place for over a decade, we just didn't know it.เราศึกษาที่นี่มากว่าสิบปีโดยไม่รู้ตัว Tower Heist (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
casingFor safety purposes, remove the plastic casing before use.
casingIf a door doesn't fit the casing we must plane it carefully until it does.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยางนอก[n.] (yāng-nøk) EN: tyre ; tyre casing   FR: pneu [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CASING    K EY1 S IH0 NG
CASINGS    K EY1 S IH0 NG Z
SHOWCASING    SH OW1 K EY0 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
casing    (v) (k ei1 s i ng)
casings    (n) (k ei1 s i ng z)
encasing    (v) (i1 n k ei1 s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehäuse {n}; Verkleidung {f}; Schalung {f}casing [Add to Longdo]
Gehäuse-Abdampfteil {n}casing exhaust [Add to Longdo]
Gehäuseabdeckung {f} | hintere Gehäuseabdeckungcasing cover | rear cover [Add to Longdo]
Gehäusedeckel {m}casing cover [Add to Longdo]
Gehäuseheizung {f}casing heating [Add to Longdo]
Innengehäuse {n}inner casing [Add to Longdo]
Kupplungsgehäuse {n}coupling casing [Add to Longdo]
Motormantel {m}motor casing [Add to Longdo]
Schaufelträgergehäuse {n}blade carrier casing [Add to Longdo]
Turbinengehäuse {n}turbine casing [Add to Longdo]
Überzug {m} | Überzüge {pl}casing | casings [Add to Longdo]
beschaufelt {adj} | beschaufelte Welle | beschaufeltes Gehäusebladed | bladed shaft | bladed casing [Add to Longdo]
einschließen | einschließendto encase | encasing [Add to Longdo]
umhüllen | umhüllend | umhüllt | umhüllt | umhüllteto encase | encasing | encased | encases | encased [Add to Longdo]
Diagonalkarkasse {f}bias ply carcass; cross-ply casing; diagonal casing; diagonal ply carcass; diagonal ply casing [Add to Longdo]
Karkasse {f} | gestauchte Karkassecarcass; casing; cord casing | buckled casing [Add to Longdo]
Karkassenfestigkeit {f}casing strength [Add to Longdo]
Karkassenlage {f}body ply; casing ply [Add to Longdo]
Karkassenspannung {f}casing tension [Add to Longdo]
Lagenlösung {f}casing looseness; ply looseness; ply separation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブローホール[, buro-ho-ru] (n) blowhole (cavity in a metal casing) [Add to Longdo]
囲壁[いへき, iheki] (n,adj-no) enclosure; casing; surrounding wall [Add to Longdo]
上箱[うわばこ, uwabako] (n) outer box; outer casing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
套管[tào guǎn, ㄊㄠˋ ㄍㄨㄢˇ, ] pipe casing [Add to Longdo]
鞘翅[qiào chì, ㄑㄧㄠˋ ㄔˋ, ] elytrum (hardened forewing of Coleoptera beetle, encasing the flight wing) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Case \Case\, v. t. [imp. & p. p. {Cased}; p. pr. & vb. n.
   {Casing}.]
   1. To cover or protect with, or as with, a case; to inclose.
    [1913 Webster]
 
       The man who, cased in steel, had passed whole days
       and nights in the saddle.       --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. To strip the skin from; as, to case a box. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cash \Cash\, v. t. [imp. & p. p. {Cashed}; p. pr. & vb. n.
   {Casing}.]
   To pay, or to receive, cash for; to exchange for money; as,
   cash a note or an order.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casing \Cas"ing\, n.
   1. The act or process of inclosing in, or covering with, a
    case or thin substance, as plaster, boards, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. An outside covering, for protection or ornament, or to
    precent the radiation of heat.
    [1913 Webster]
 
   3. An inclosing frame; esp. the framework around a door or a
    window. See {Case}, n., 4.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top