ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bribery*

B R AY1 B ER0 IY0   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bribery, -bribery-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bribery[N] การติดสินบน, Syn. inducement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bribery(ไบร'บะรี) n. การให้สินบน

English-Thai: Nontri Dictionary
bribery(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
briberyการให้สินบน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
briberyการให้สินบน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Briberyการติดสินบน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
UK Bribery Act (n uniq ) พระราชบัญญัติการติดสินบนแห่งสหราชอาณาจักร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sex scandals, bribery, people jumping off buildings.เรื่องคาวๆหรือเรื่องสินบน.. คนโดดตึกตาย Never Been Kissed (1999)
Bribery, extortion, murder, you name it.สินบน,ข่มขู่,ฆาตรกรรม แล้วแต่จะเรียก War (2007)
We don't got time to process a bribery charge too.เราไม่มีเวลาทำคดีติดสินบนอีกหรอกนะ Finding Freebo (2008)
Bribery is rife at Camelot.การติดสินบนมีอยู่ทั่วคาเมลอท To Kill the King (2008)
All he will accomplish is the unveiling of all the bribery connected with the examinations.เขาจะเปิดโปงการติดสินบนได้สำเร็จที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบก็ตาม Hong Gil Dong, the Hero (2008)
And while I'm at it, shall we add bribery charges to that as well?เราควรจะติดสินบนกับเรื่องนี้เหรอค่ะ? Orutorosu no inu (2009)
I think your bribery, YeomSaChi, helped much.ข้าคิดว่า ก่รติดสินบนของเจ้า ยอมซาชิได้ผลมาก Kim Soo Ro (2010)
Perjury, obstruction of justice, bribery of public officials.ให้การเท็จ ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ติดสินบนเจ้าพนักงาน Empire of the Son (2011)
Precious paintings would be perfect for bribery.ภาพเขียนมูลค่ามหาศาลเป็นสินบนชั้นเยี่ยม Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
It was bribery.มันเป็นการติดสินบน The Front Line (2011)
You're better at everything, even bribery.ที่คุณชอบติดสินบนน่ะ Witch's Lament (2011)
Which is a euphemism for "vice president of bribery."พูดให้ไม่เสียมารยาทคือ "เอาเงินฟาดหัวเพื่อตำแหน่ง" Knightfall (2011)
We want to create a group that does not remind people of shameful words like "tax evasion" and "bribery"เรามีอะไรที่ต้องทำมากกว่าพูดเช่น "การสร้าง ภาษีและการติดสินบน Protect the Boss (2011)
Uh, Charlotte told me about her mother's little bribery attempt.เอ่อ ชาลอตต์บอกผมว่า แม่ของเธอพยาม จะติดสินบนคุณ Duress (2012)
Witness tampering, extortion, bribery.เป็นสักขีพยานในการปลอมแปลง กรรโชกและรับสินบน Discovery (2012)
Through bribery and blackmail, he became one of the richest in the new Russian economy.เกี่ยวข้องสินบนและการแบล็คเมล์ เขากลายเป็น 1 ในคนที่รวยที่สุด ของเศรษฐกิจยุคใหม่ของรัสเซีย A Busy Solitude (2012)
They are Brazilian, susceptible to political bribery, spying, feeding gossip to the press.พวกเขาเป็นคนบราซิล ถูกชักจูงได้ง่ายต่อการติดสินบน สอดแนม ขายข้อมูลให้กับสื่อ Masquerade (2012)
also forcing in "campaign" because that's probably what it'd be in the US} that were under suspicion of bribery to collect information himself.ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับของบริจาคหาเสียงที่ผิดกฎหมายน่ะครับ เขามักไปบริษัทเสื้อผ้าและเคมีภัณฑ์ที่ต้องสงสัยเรื่องการติดสินบนเพื่อเก็บข้อมูลนะ่ครับ The After-Dinner Mysteries (2013)
I'm convinced that Representative Nozaki Shinichi was murdered in order to bury bribery allegations.ผมคิดว่าคุณนาซากิน่าจะปิดบังข้อกล่าวหาเรื่องการรับสินบนน่ะครับ The After-Dinner Mysteries (2013)
About a week before the election, one of my sources sent me some documents that showed bribery.ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนหน้าวันเลือกตั้ง แหล่งข่าวของฉันส่งเอกสารบางอย่างที่ แสดงหลักฐานการติดสินบนมาให้ Manhunt (2013)
Little bribery goes a long way.ติดสินบนเล็กๆน้อยๆมานาน At What Price (2013)
I will not tolerate this kind of bribery, either in my own pocket or in my capital.ฉันจะไม่ยอมให้ชนิดของการติดสินบนนี้ ทั้งในกระเป๋าของตัวเองหรือในเมืองหลวงของฉัน Last Knights (2015)
I can only conclude... that high-level individuals or groups within Wayne Enterprises have colluded in corruption, bribery, racketeering, and unethical medical research.ผมเพียงสรุปเท่านั้น กลุ่มคนระดับสูง อยู่ในเวย์น เอ็นเตอร์ไพรส์ สมรู้ร่วมคิด The Blind Fortune Teller (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
briberyBetween ourselves, he was dismissed for bribery.
briberyBetween you and me, he was dismissed for bribery.
briberyHe disdained bribery.
briberyHis acceptance of the present was regarded as bribery.
briberyShe is honest and above bribery.
briberyThe bribery came to light.
briberyThe bribery scandal cast doubts on the government.
briberyThe bribery scandal created a backlash overseas.
briberyThis is what is called a 'present' in some countries and 'bribery' in others.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อามิสสินจ้าง[N] bribery, See also: graft, Syn. สินจ้าง, สินบน, Example: นักข่าวที่ดีควรมีจุดยืนที่ชัดเจนที่ไม่สนับสนุนการรับอามิสสินจ้างจากผู้ใด, Thai definition: วัตถุเครื่องล่อใจ มีเงินเป็นต้น
ซื้อใจ[V] influence by giving money, See also: buy popular support, win someone over by bribery, Example: รัฐบาลกำลังพยายามซื้อใจเหล่าทหารโดยสนับสนุนงบประมาณด้านการปรับปรุงอาวุธยุทธโธปกรณ์, Thai definition: ให้ผลประโยชน์เพื่อแลกกับความจงรักภักดี
ใต้โต๊ะ[N] bribery, See also: illegal payment, Syn. เงินใต้โต๊ะ, Example: พ่อค้าจ่ายใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ชนะการประมูล, Thai definition: เงินที่ให้สินบนเพื่อให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การให้สินบน[n. exp.] (kān hai sinbon) EN: bribery   FR: corruption [f] ; graissage de patte [m] (fam.)
ใต้โต๊ะ[n. exp.] (tāi to) EN: bribery ; illegal payment   FR: pot-de-vin [m] ; dessous de table [m]
ทุ่มเงินซื้อเสียงเลือกตั้งได้[v. exp.] (thum ngoen seū sīeng leūaktang dāi) EN: buy votes to get elected ; get elected to bribery ; tamper with voters   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIBERY    B R AY1 B ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bribery    (n) brˈaɪbəriː (b r ai1 b @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受贿[shòu huì, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄟˋ, 贿 / ] to accept a bribe; bribery, #8,467 [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, / ] bribe; bribery, #35,012 [Add to Longdo]
贿[huì, ㄏㄨㄟˋ, 贿 / ] bribe; bribery, #35,421 [Add to Longdo]
徇私舞弊[xùn sī wǔ bì, ㄒㄩㄣˋ ㄙ ˇ ㄅㄧˋ, ] bribery and fraud (成语 saw), #39,823 [Add to Longdo]
纳贿[nà huì, ㄋㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, 贿 / ] bribery; to give or accept bribes, #147,767 [Add to Longdo]
威利诱[wēi lì yòu, ㄨㄟ ㄌㄧˋ ㄧㄡˋ, / ] intimidation then bribery [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestechung {f} | Bestechungen {pl}bribery | briberies [Add to Longdo]
bestechlich {adj}open to bribery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄白[こうはく, kouhaku] (n) (1) yellow and white; gold and silver; (2) bribery; corruption [Add to Longdo]
疑獄事件[ぎごくじけん, gigokujiken] (n) bribery scandal (case) [Add to Longdo]
受託収賄罪[じゅたくしゅうわいざい, jutakushuuwaizai] (n) (the crime of) bribery [Add to Longdo]
収賄罪[しゅうわいざい, shuuwaizai] (n) (the crime of) bribery [Add to Longdo]
収賄事件[しゅうわいじけん, shuuwaijiken] (n) bribery case; bribery scandal; graft case [Add to Longdo]
贈収賄[ぞうしゅうわい, zoushuuwai] (n) bribery; corruption; (P) [Add to Longdo]
贈賄[ぞうわい, zouwai] (n,vs) bribery; corruption; graft; (P) [Add to Longdo]
贈賄罪[ぞうわいざい, zouwaizai] (n) crime of bribery [Add to Longdo]
涜職[とくしょく, tokushoku] (n) corruption; bribery [Add to Longdo]
買収[ばいしゅう, baishuu] (n,vs) (1) acquisition (esp. corporate); buy-out; takeover; purchase; (2) corruption; bribery; (P) [Add to Longdo]
買収工作[ばいしゅうこうさく, baishuukousaku] (n) bribery scheme; acquisition maneuver [Add to Longdo]
不正事件[ふせいじけん, fuseijiken] (n) scandal; bribery case; graft case [Add to Longdo]
裏金[うらがね, uragane] (n) (1) bribe; (2) secret fund; slush fund; money for bribery; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bribery \Brib"er*y\, n.; pl. {Briberies}. [OE. brybery
   rascality, OF. briberie. See {Bribe}, n.]
   1. Robbery; extortion. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. The act or practice of giving or taking bribes; the act of
    influencing the official or political action of another by
    corrupt inducements.
    [1913 Webster]
 
   {Bribery oath}, an oath taken by a person that he has not
    been bribed as to voting. [Eng.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top