ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bootleg*

B UW1 T L EH2 G   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bootleg, -bootleg-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bootleg[ADJ] เถื่อน, Syn. illegal, Ant. legal
bootleg[VI] ขายของผิดกฎหมาย, Syn. smuggle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bootleg(บูท'เลก) n. เหล้าเถื่อน vt. & vi. กลั่นขายหรือขนส่งเหล้าเถื่อน, See also: bootlegger n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bootlegger(n) คนขายเหล้าเถื่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bootleggingการค้าของเถื่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah.BOOTLEGGERS INN Nashville (2015)
Was he into bootlegging?หรือเขาเป็นพวกขายของเถื่อน ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
He was there to pick up a shipment of bootleg.เขามาเพื่อรอรับของเถื่อน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
That's when the bootleg wars really began.นั่นคือช่วงที่สงคราม ของพวกค้าของเถื่อนเริ่ม. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Do we have bootlegs here?เหล้าของเรานี่มันปลอมรึเปล่านี่? Love Now (2007)
Knockoff watches, bootleg DVDs.นาฬิกาปลอม DVD เถื่อน Chuck Versus the Cougars (2008)
yeah, 'cause bootlegging smack in the basement is just the picture of normalcy.ใช่แล้ว แอบผลิต ยาเสพติดในห้องใต้ดิน เป็นภาพที่ปกติมาก Pilot (2008)
gambling, prostitution, bootlegging, you name it;การพนัน, การค้าประเวณี ผู้ลักลอบคือชื่อของมัน Changeling (2008)
What do we got here? - Just some bootlegs. No big deal.แล้วนี่อะไรวะเนี่ยหะ ซีดีอะ ไม่มีอะไรมากหรอก The Forbidden Kingdom (2008)
I had a bootleg of "Black Carnage" before anybody else ever heard it.ฉันได้ฟัง แบล็คคาเนจก่อนคนอื่นๆ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
We get pinched selling bootlegs. The feds talk to us.ตอนเรากำลังขายของผิดกฎหมาย ตำรวจมาคุยกับเรา They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
You found a bootleg copy of that concert?เธอเจอบูธเลคที่คอนเสิร์ตเหรอ? Reversals of Fortune (2009)
Her bootleg Michel Gondry videos.วิดีโอของมิเชล กอนดรี้ The Freshmen (2009)
With crowbars and guns Like we're- we're some chicago bootleggers....ด้วยชะแลงแล้วก็ปืน เหมือนเราเป็นพวกค้าของเถื่อนในชิคาโก้ You Don't Know Jack (2010)
We should naked bootleg left.เราน่าจะใช้แผนเข้าไปจัดการทางซ้าย Grilled Cheesus (2010)
Okay, naked bootleg left, I keep on three.ใครเป็นคนที่ทำให้ชนะมาแล้วล่ะ ก็ได้เอาแผนนี้ก็ได้ นับ 3 นะ Grilled Cheesus (2010)
And he used to bootleg DVDsและเขาเคยขายดีวีดีเถื่อน Kill Jill (2010)
What happened was is that I took a video camera into the movie and I bootleg it.ฉันเอากล้องเข้าไปแอบถ่ายในโรงหนัง Horrible Bosses (2011)
Although I could issue a warning for this bootleg of The Last Airbender.ถึงแม้ผมจะสามารถออกหมายเตือน เรื่องแผ่นผี The Last Airbender นี่ได้ก็ตาม Intro to Political Science (2011)
Shut up. Took me forever to find that bootleg online.จริงดิ โหไม่เคยรู้เลยนะเนีย ว่านายเป็นคนแต่ง A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
This is the best damn bootleg that rush ever did.นี่มันสุดยอดตั้งแต่ Rush เคยทำมา Today I Do (2011)
This bootleg is amazing.เบียร์นี่สุดยอด Today I Do (2011)
He's a bay area legend. I had a bootleg of his first CD.เขาเคยเป็นตำนานแถวนี้ ฉันมี CD แผ่นแรกของเขา Ring Around the Rosie (2011)
Japanese bootlegs are always better.ก็แผ่นผีญี่ปุ่นมันออกไวกว่า Real Steel (2011)
Those new bootleg CDs, boss.นั่นเป็นซีดีเถื่อนล็อตใหม่ครับ เจ้านาย Flesh and Blood (2012)
I bought a bootlegged copy of "Purple Rain."ฉันซื้อก๊อปปี้ของ Purple Rain Lie with Me (2013)
I saw the revival of Camelot three times... four, if you include the bootleg that my friend Kurt has, so...ฉันดูเรื่องคามีลอทมาสามรอบ อันที่จริงก็สี่นะคะ ถ้านับที่ ดูในแผนปลอมของเคิร์ทเพื่อนฉัน Love, Love, Love (2013)
Then one night, Amy comes over to my place... with a bottle of bourbon and a bootleg of this band I love.With a bottle of bourbon and a bootleg of this band I love. Gone Girl (2014)
They made their millions bootlegging alcohol.พวกเขาทำล้านของพวกเขา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เถื่อน Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
The old bootlegger roads.ถนนลักลอบเก่า Sin City: A Dame to Kill For (2014)
So then, 1992, two years after I met Conrad... uh, Mugs died on Denali, guiding a bootleg client.ต่อมาในปี 1992 สองปีหลังจาก ผมพบคอนราด มัคส์เสียชีวิตที่เดนาลี ขณะลอบพาคนขึ้นไป Meru (2015)
This man is a bootlegger and a fornicator with niggers.หมอนี่เป็นพวกแก๊งอาชญากร ทำผิดประเวณีกับผู้หญิงผิวดำ Live by Night (2016)
Keep away from bootleg hooch when you're on a spree,~ Keep away from bootleg hooch When you're on a spree, ~ The Front Page (1974)
Bootleg on one.Bootleg bei eins. The Longest Yard (1974)
-lt was a bootleg.- Ein BootlegAny Given Sunday (1999)
And the best part, Korea is bootleg heaven.Korea ist der Bootleg-Himmel. In Seoul habe ich ganz viel entdeckt. The Road Trip to Harvard (2001)
In pre-bootlegging days this of course was a far more effective and better way of doing things, because you went in the studio and rehearsed up.Vor den Zeiten des Bootleggings war das natürlich eine viel bessere und effektivere Art die Dinge zu tun, weil du ins Studio gingst und losprobtest. Pink Floyd: Dark Side of the Moon (2006)
Sunglasses, smoothies, bootlegged CD's.Dann haben wir noch die Promenade. - Eis und Sonnenbrillen, Bootleg-CDs. Here Comes the Son (2003)
Cool! Here's a 1986 bootleg of "Chicago live at...Cool, ein 1986er Bootleg von "Chicago Live Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
Bootleg on one.Bootleg bei eins. The Longest Yard (2005)
Split right, 213 Bootleg Screen.Split rechts, 213 Bootleg Screen. We Are Marshall (2006)
Bootleg Screen!Bootleg Screen! We Are Marshall (2006)
...changed the world with his impossible puzzles.... veränderte die Welt mit seinen Bootlegs. Part of the Weekend Never Dies (2008)
- Just some bootlegs.- Nur ein paar Bootlegs. The Forbidden Kingdom (2008)
This is one of the rarest bootleg concerts in the world.Eins der seltensten Bootleg-Konzerte der Welt. The Spy Next Door (2010)
You're telling me all of this is because he downloaded a bootleg concert?All das wegen einem Bootleg-Konzert? The Spy Next Door (2010)
- Just some old bootlegs.Ah, nur einige alte Bootlegs. The Fix (2011)
Those new bootleg CDs, boss.Die neuen Bootleg-CDs, Boss. Flesh and Blood (2012)
SOPA would allow you to sue us just for pointing you toward a bootleg Chili Peppers track.SOPA würde denen erlauben uns zu verklagen, nur für den Hinweis auf ein Chili Peppers-BootlegFirst Thing We Do, Let's Kill All the Lawyers (2013)
Then one night, Amy comes over to my place... with a bottle of bourbon and a bootleg of this band I love.Eines Abends dann... kommt Amy mit 'ner Flasche Bourbon an und 'nem Bootleg von meiner Lieblingsband. Gone Girl (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลักลอบ[N] smuggler, See also: bootlegger, Example: ตำรวจเตรียมการจับผู้ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่แอบกระทำการโดยไม่ให้ใครรู้
การค้าของเถื่อน[N] bootleg, See also: illicit trade, contraband business, Example: การค้าของเถื่อนถือว่าผิดกฎหมาย
ของเถื่อน[N] contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, bootleg goods, Syn. ของผิดกฎหมาย, Ant. ของถูกกฎหมาย, Example: พรุ่งนี้คนร้ายจะลักลอบขนของเถื่อนเข้าพม่า, Thai definition: ของที่ผิดกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การค้าของเถื่อน[n. exp.] (kānkhā khøng theūoen) EN: bootleg ; illicit trade ; contraband business   FR: commerce de contrebande [m] ; commerce illicite [m]
ของเถื่อน[n. exp.] (khøng theūoen) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods   FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOTLEG    B UW1 T L EH2 G
BOOTLEGS    B UW1 T L EH2 G Z
BOOTLEGGER    B UW1 T L EH2 G ER0
BOOTLEGGERS    B UW1 T L EH2 G ER0 Z
BOOTLEGGING    B UW1 T L EH2 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bootleg    (v) bˈuːtlɛg (b uu1 t l e g)
bootlegs    (v) bˈuːtlɛgz (b uu1 t l e g z)
bootlegged    (v) bˈuːtlɛgd (b uu1 t l e g d)
bootlegger    (n) bˈuːtlɛgər (b uu1 t l e g @ r)
bootleggers    (n) bˈuːtlɛgəz (b uu1 t l e g @ z)
bootlegging    (v) bˈuːtlɛgɪŋ (b uu1 t l e g i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmuggler {m}bootlegger [Add to Longdo]
schmuggeln | schmuggelnd | schmuggelt | schmuggelteto bootleg | bootlegging | bootlegs | bootlegged [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブートレグ[, bu-toregu] (n) bootleg [Add to Longdo]
海賊版[かいぞくばん, kaizokuban] (n) pirated edition; bootleg [Add to Longdo]
密売[みつばい, mitsubai] (n,vs) smuggling; bootlegging; illicit trade; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bootleg \bootleg\ adj.
   distributed or sold illicitly; especially, imported
   illegally.
 
   Syn: black-market, contraband, smuggled.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bootleg \bootleg\ v.
   1. to sell illicit products such as drugs or alcohol.
 
   Syn: smuggle.
     [WordNet 1.5]
 
   2. to produce alcohol illegally.
    [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top