Search result for

*bleak*

B L IY1 K   
90 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bleak, -bleak-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bleak[ADJ] โดยสิ้นหวัง, See also: โดยหมดหวัง, Syn. cheerless, depressing
bleak[ADJ] ยะเยือก, See also: อ้างว้าง, เปล่าเปลี่ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bleak(บลีค) adj. เปล่าเปลี่ยว,เดียวดาย,มีลมพัด,หนาวเย็น,ไม่ชัด,มืดมัว,เลือนลาง,ไร้ความหวัง,เศร้าระทม., See also: bleakish adj. ดูbleak bleakness n. ดูbleak, Syn. bare

English-Thai: Nontri Dictionary
bleak(adj) เยือกเย็น,เปล่าเปลี่ยว,มืดมัว
bleakness(n) ความเยือกเย็น,ความเปล่าเปลี่ยว,ความหนาวเย็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Saint Petersburg is bleakเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์กช่างเปล่าเปลี่ยว Anastasia (1997)
Oh, man, that is bleak.โอ้ เธอช่างอ้างว้างจริง Mean Girls (2004)
Enjoy tonight, because your future looks pretty fucking bleak.ดังนั้นฟังจากฉัน หนุ่ม ๆ สนุกกับคืนนี้ซะ เพราะว่าอนาคตของพวกคุณ คงเปล่าเปลี่ยวระยำแบบนั้นแหละ The Nanny Diaries (2007)
I find the whole idea very... bleak.ผมว่ามันออกจะดูสิ้นหวังไปหน่อย Ending Happy (2007)
I had to arm-Wrestle norma bleaker for these.ฉันต้องไปแย่งไอ้นี่มาจาก นอร์มา บลีกเกอร์ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
/just when things looked bleakest, /the hero would do something /unexpected and courageousมักจะมีฮีโรออกมาแก้ไขบางอย่าง บางอย่างที่ไม่คาดฝันและกล้าหาญ Bedtime Stories (2008)
At the time, the future our future, seemed very bleak.อนาคต.. ในตอนนั้น.. ...อนาคตของเรา ดูเลือนลางมาก Invictus (2009)
So the question is, how do I make your fate as bleak as mine?แล้วคำถามคือ ฉันจะทำให้โชคชะตาของคุณมืดมัวแบบฉันได้ยังไง? The Age of Dissonance (2009)
The Jedi have lost all contact with the clone security force stationed on the bleak snow-covered planet of Orto-Plutonia.เหล่าเจไดขาดการติดต่อโดยสิ้นเชิง กับกองกำลังโคลนรักษาความปลอดภัย ที่ประจำการอยู่บนดาวเคราะห์เปล่าเปลี่ยว และปกคลุมไปด้วยหิมะนามออโต-พลูโตเนีย Trespass (2009)
He has seen his future, and it is bleak.เขามองเห็นอนาคตตัวเอง และมันมืดมน The Gift (2009)
The woman at the bleaker address hasn't seen him today.ผู้หญิงที่อยู่ที่บลีคเกอร์ ไม่เคยเห็นเขามาก่อน The Eyes Have It (2009)
And your future appears bleak at bt.และอนาคตนายก็ริบหรี่เต็มทน The Pirate Solution (2009)
Yeah, I saw that, but the problem is we're halfway through a semester, and half a fail is still pretty bleak.ใช่ ผมเห็น แต่ปัญหาก็คือ เรามาถึงกลางเทอมแล้ว History Repeating (2009)
London's so bleak this time of year.ช่วงนี้อากาศในลอนดอนดูอึมครึมนะ Sherlock Holmes (2009)
Well, then I would say that the situation is pretty bleak.เอาล่ะ ถ้างั้น... ...ผมอยากบอกว่าสถานการณ์ มันเกือบจะสิ้นหวัง Burlesque (2010)
I may have painted an overly bleak picture before.ผมได้ลองวาดรูปดูในพื้นที่ว่างก่อนหน้านี้ Lost (2010)
Things look bleak, and you must be feeling very alone.สิ่งที่ดูเปล่าเปลี่ยว และคุณคงจะต้องรู้สึกอ้างว้างมาก Episode #1.1 (2010)
And there's another even bleaker possibility.เกิดอะไรขึ้นถ้ามีชีวิต ที่ชาญฉลาดอื่น ๆ Are We Alone? (2010)
Look, Shrek, I know things might seem a little bleak right now, but things always work themselves out in the end, you'll see.นี่ เชร็ค ฉันรู้ว่าตอนนี้ทุกอย่างดูจะสิ้นหวังไปหมด แต่ทุกอย่างจะต้องดีเอง Shrek Forever After (2010)
Things have really been bleak for me these past few years--สองสามปีมานี้เรื่องมันวุ่นมากๆ Death Didn't Become Him (2011)
The Doomsday Killers are hiding out on a yacht at 114 Bleaker Canal Road.ฆาตกรวันสิ้นโลก ซ่อนตัวอยู่บนเรือยอร์ช เลขที่ 114 ถนนบลีคเกอร์ คาเนล Ricochet Rabbit (2011)
I think recidivism rates paint a bleak picture.ผมว่าอัตราการทำผิดซ้ำซาก บอกไม่ให้เราคาดหวังสูง Countdown (2011)
" A time, both bleak and brutal ".ยุคอันมืดมนและโหดเหี้ยม Conan the Barbarian (2011)
Well, when you put it like that... yes, it sounds a little bleak.พอคุณพูดแบบนั้น ใช่ มันฟังดูหดหู่ Undead Again (2012)
I know we're trapped again and things look... bleak...ผมรู้ว่าพวกเราติดอยู่ที่นี่อีกครั้ง และทุกอย่างดูมือมัว We Are Both (2012)
Bleak and beautiful.ดูอ้างว้างและงดงาม Tricks and Treats (2012)
You know, I figured I'd explore every possibility, even the bleak ones.คุณก็รู้ ฉันคิดถึงความเป็นไปได้ทุกอย่างแล้ว แม้แต่อันที่ไม่สมเหตุสมผล My Brother's Keeper (2012)
Of course, he's often very funny, but I find a little bleak.แน่นอนว่าเขามักจะตลกมาก แต่ฉันคิดว่าเยือกเย็นน้อย The Invisible Woman (2013)
Yes, at times bleak, but one who makes us laugh at our own absurdity.ใช่ในเวลาที่เยือกเย็น แต่คนที่ ที่ทำให้เราหัวเราะเยาะความโง่ของเราเอง The Invisible Woman (2013)
Until now, I thought Bleak House would be the novel that would stay with me the most.จนถึงขณะนี้ผมคิดว่าลีกเฮ้าส์ จะเป็นนวนิยายที่จะ อยู่กับฉันมากที่สุด The Invisible Woman (2013)
Yet to refer to him as bleak.ยังไม่ได้ดูเขาเป็นเยือกเย็น The Invisible Woman (2013)
♪ This bleak world alone?♪โลกเยือกเย็นนี้คนเดียว? The Invisible Woman (2013)
Bleak and bloody as it is.ที่เยือกเย็นและโชกเลือด Saving Mr. Banks (2013)
That's awfully bleak.นั้นมันเยือกเย็นชะมัด Catch Me If You Can (2013)
"Bleak House." Dickens.เรื่อง Bleak House โดย Dickens. Red Lacquer Nail Polish (2013)
Well, just think of a dark moment, dearie... something bleak and hopeless.อืม , ลองคิดถึงช่วงเวลาที่เลวร้ายสิ ที่รัก... บางสิ่งบางอย่างที่มืดมัว และสิ้นหวัง Second Star to the Right (2013)
So I don't know when you're gonna get this, but things were looking kind of bleak for a minute, and...ฉันไม่รู้ว่าเมื่อไรคุณจะได้รับข้อความนี้ แต่เรื่องต่างๆออกจะมืดมัวไปหมด Stand by Me (2013)
That's a pretty bleak future you plan on spending...with no one. I'm used to isolation.นั่นมันเป็นอนาคตที่สิ้นหวัง คุณจะใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียว ฉันเคยโดดเดี่ยว Salvation (2013)
You have an idea? 'Cause this is looking bleak.มีแผนไหม เพราะนี่มันยังกับพาตัวเองไปตาย The Serpent (2013)
Is al-fresco Italian for bleak and terrifying?"อัลเฟรสโก" เป็นภาษาอิตาลี แปลว่าหนาวเย็นและน่ากลัวใช่ไหม Close Encounters (2017)
And Jane Blicker?- Oder Jane Bleaker? One on Top of the Other (1969)
Blicker.- Bleaker. - Die auch nicht. One on Top of the Other (1969)
Meanwhile, your next job is the customs house off Bleaker.In der Zwischenzeit ist Ihr nächster Job das Zollhaus bei Bleaker Street. Watching the Detectives (1990)
He has Jefferson's parliamentary manual, and this first edition of Bleak House.Er hat Jeffersons Parlamentshandbuch, und... das ist die erste Ausgabe von Bleak House. Meet Joe Black (1998)
Talk about Bleak House.Sprechen Sie über Bleak House. The Unquiet Dead (2005)
Bleak House.Bleakhaus. Jurisdiction (2010)
That was pretty bleak.That was pretty bleakThey're Playing Her Song (2010)
The Doomsday Killers are hiding out on a yacht at 114 Bleaker Canal Road.Die Doomsday Killer verstecken sich auf einer Jacht. Die Adresse lautet: 114 Bleaker Canal Road. Ricochet Rabbit (2011)
Bleak House.- "Bleak House". Le Week-End (2013)
- Oh! - Bleak House.Oh, "Bleak House"! Le Week-End (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยะเยือก[ADV] be cold, See also: be cool, be icy, be freezing, be frigid, be frosty, be wintry, be bleak, be nippy, Syn. เยือก, Example: แม่น้ำเย็นยะเยือกเหมือนน้ำแข็ง

CMU English Pronouncing Dictionary
BLEAK B L IY1 K
BLEAKER B L IY1 K ER0
BLEAKEST B L IY1 K AH0 S T
BLEAKLEY B L IY1 K L IY0
BLEAKNEY B L IY1 K N IY0
BLEAKNESS B L IY1 K N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bleak (j) blˈiːk (b l ii1 k)
bleaker (j) blˈiːkər (b l ii1 k @ r)
bleakly (a) blˈiːkliː (b l ii1 k l ii)
bleakest (j) blˈiːkɪst (b l ii1 k i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍凉[cāng liáng, ㄘㄤ ㄌㄧㄤˊ, / ] desolate; bleak, #30,676 [Add to Longdo]
萧瑟[xiāo sè, ㄒㄧㄠ ㄙㄜˋ, / ] to rustle in the air; to rustle; to sough; bleak; desolate; chilly, #38,366 [Add to Longdo]
凄苦[qī kǔ, ㄑㄧ ㄎㄨˇ, ] bleak; miserable, #57,255 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kahlbleak [Add to Longdo]
Kahlheit {f}bleakness [Add to Longdo]
kahl {adv}bleakly [Add to Longdo]
kalt; trübbleak [Add to Longdo]
niedergeschlagenbleak [Add to Longdo]
öde; öd; trostlosbleak [Add to Longdo]
öde; öd {adv}bleakly [Add to Longdo]
Es sieht ziemlich trostlos für ihn aus.Things look rather bleak for him. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先真っ暗;御先真っ暗[おさきまっくら, osakimakkura] (adj-na,adj-no,n) (of the future) very bleak; dim [Add to Longdo]
寒々しい;寒寒しい[さむざむしい, samuzamushii] (adj-i) bleak; chilly; dreary [Add to Longdo]
荒涼;荒寥[こうりょう, kouryou] (adj-t,adv-to) desolate; dreary; bleak [Add to Longdo]
索莫;索漠;索寞[さくばく, sakubaku] (adj-t,adv-to) dreary; bleak; desolate [Add to Longdo]
真っ暗(P);真暗[まっくら, makkura] (adj-na,n) (1) total darkness; pitch dark; (2) bleak future; poor prospects; (P) [Add to Longdo]
雛諸子[ひなもろこ;ヒナモロコ, hinamoroko ; hinamoroko] (n) (uk) Chinese bleak (Aphyocypris chinensis) [Add to Longdo]
浅茅[あさじ;あさぢ, asaji ; asadi] (n) (often used in literature as an example of a bleak landscape) (See 茅・ちがや) sparsely growing cogon grass; short cogon grass [Add to Longdo]
霜枯れ[しもがれ, shimogare] (n) nipped by frost; bleak [Add to Longdo]
満目荒涼[まんもくこうりょう, manmokukouryou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see [Add to Longdo]
満目蕭条[まんもくしょうじょう, manmokushoujou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see [Add to Longdo]
蕭条[しょうじょう, shoujou] (adj-t,adv-to) dreary; bleak; lonely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bleak \Bleak\ (bl[=e]k), a. [OE. blac, bleyke, bleche, AS.
   bl[=a]c, bl[=ae]c, pale, wan; akin to Icel. bleikr, Sw. blek,
   Dan. bleg, OS. bl[=e]k, D. bleek, OHG. pleih, G. bleich; all
   from the root of AS. bl[imac]can to shine; akin to OHG.
   bl[imac]chen to shine; cf. L. flagrare to burn, Gr. fle`gein
   to burn, shine, Skr. bhr[=a]j to shine, and E. flame.
   [root]98. Cf. {Bleach}, {Blink}, {Flame}.]
   1. Without color; pale; pallid. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When she came out she looked as pale and as bleak as
       one that were laid out dead.     --Foxe.
    [1913 Webster]
 
   2. Desolate and exposed; swept by cold winds.
    [1913 Webster]
 
       Wastes too bleak to rear
       The common growth of earth, the foodful ear.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       At daybreak, on the bleak sea beach. --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   3. Cold and cutting; cheerless; as, a bleak blast.
    [1913 Webster] -- {Bleak"ish}, a. -- {Bleak"ly}, adv. --
    {Bleak"ness}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bleak \Bleak\, n. [From {Bleak}, a., cf. {Blay}.] (Zool.)
   A small European river fish ({Leuciscus alburnus}), of the
   family Cyprinid[ae]; the blay. [Written also {blick}.]
   [1913 Webster]
 
   Note: The silvery pigment lining the scales of the bleak is
      used in the manufacture of artificial pearls. --Baird.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top