Search result for

*bland*

(125 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bland, -bland-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bland[ADJ] ที่ไม่น่าสนใจ, Syn. unexciting
bland[ADJ] ขาดรสชาติ, See also: ไม่มีรสชาติ, Syn. tasteless, Ant. flavorful, tasty
blandish[VT] ปากหวาน, See also: ยกยอ, Syn. adulate, compliment
blandness[N] การไม่มีอารมณ์ความรู้สึก
blandishment[N] การประจบเอาใจ, Syn. flattery
blandishments[N] สิ่งที่ทำหรือพูดเอาใจเพื่อให้ทำบางสิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
blandish(แบลน'ดิช) {blandished,blandishing,blandishes} vt. ประจบ,เอาใจ,ป้อยอ,ยกยอ,โอ้โลม, See also: blandisher n. ดูblandish blandishment n. ดูblandish, Syn. flatter

English-Thai: Nontri Dictionary
bland(adj) สุภาพ,นิ่มนวล,อ่อนโยน,ไม่ระคายเคือง
blandish(vt) ยกยอ,ประจบสอพลอ,ป้อยอ
blandishment(n) คำป้อยอ,คำยกยอ,คำประจบสอพลอ
blandness(n) ความสุภาพ,ความนิ่มนวล,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diet, Blandอาหารอ่อนย่อยง่าย,อาหารอ่อน,อาหารรสอ่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
America, the bland, beige and boring. I rather die than go back there.ที่นั่นมันน่าเบื่อจะตายฉันคงตายแน่ถ้ากลับไป The Ramen Girl (2008)
Her broth is bland.ซุปยังไม่เข้าที่ The Ramen Girl (2008)
-Is it bland?มันจืดหรอ? Julie & Julia (2009)
You almost let me feed Judith Jones bland boeuf bourguignon.คุณเกือบให้ฉันเสริฟสตูเนื้อจืดๆให้จูดิทส์ โจนส์ Julie & Julia (2009)
"Bland performance" "Disappointing"การแสดงโหลโท่ย น่าผิดหวัง Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Yes. I've always thought it was a bit bland.ใช่ ผมคิดมาตลอดว่า ว่ามันรสจืดไปหน่อย Everybody Says Don't (2009)
Not bland anymore.ไม่จืดแล้วล่ะ Everybody Says Don't (2009)
- Bland.- BlandReversals of Fortune (2009)
And a foggy memory of two bland orgasms.และก็ยังความทรงจำลางๆ เกี่ยวกับการถึงจุดสุดยอดอันจืดชืด 2 ครั้งด้วยกัน Introduction to Film (2009)
Your sweet potatoes are bland.มันฝรั่งหวานของเธอ มันไม่มีรสชาติ The Treasure of Serena Madre (2009)
Yeah, bland clothes.อืม เสื้อผ้าสีทึมๆ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
Take them. ¿Por qué me estás hablando en inglés? Why you talk English, huh?เก็บมันซะ ทำไมมึงพูดภาษาอังกฤษว่ะ หือ ไม่นะๆๆๆๆ Bullet Points (2011)
I don't like the white part it's too blandเธอไม่กินไข่แดงหรอ? ใช่ กินแล้วมันทำให้ฉันรู้สึกคลื่นไส้ Little Black Dress (2011)
Drama in clubland.พวกเขามีเรื่องกัน และตอนนี้พวกเขาก็เป็นคู่แข่งกัน Backstopped (2011)
Prepare blander foods along with cabbage kimchi.เตรียมอาหารรสไม่จัดกับกิมจิกะหล่ำปลี Fermentation Family (2011)
Now, your penchant for bland, simplistic aphorisms could give you a leg up in the motivational hot-air balloon poster business, and of course, your complete lack of adult friends means you're well on your way to a careerตอนนี้ ความหลงใหลในสำนวนสุดจะจืดชืดไร้รสชาติของนาย คงจะช่วยให้นายไปรุ่ง ในธุรกิจโปสเตอร์สุดแสนจะเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ Makeover (2012)
"Hello, I'm your roommate." Oh, that's too bland."สวัสดีฉันเพื่อนร่วมห้องของคุณ". โอ้ที่หวานเกินไป Monsters University (2013)
The bland daily life of a woman working at a cafe.ชีวิตประจำวันแสนจืดชืด ของผู้หญิงทำงานร้านกาแฟคนหนึ่ง Appeal (2017)
And Tanner, she is to eat bland food for about a week.คุณ แทนเนอร์, เธอต้องกิน อาหารอ่อนสัปดาห์นึง. Suspiria (1977)
It's so sterile, so bland, so wonderful.ปลอดเชื้อโรค ทั้ง... เรียบสนิทวิเศษสุดเลย Bringing Down the House (2003)
The story is a bit blandเรื่องจืดชืดชะมัด Uninvited (2003)
Is that bland?ง่ายไปมั้ย? Oldboy (2003)
I know how much you've dreamt of having a bland, mundane, generic life, but being normal is highly overrated.ฉันรู้เธอฝันอยากมีชีวิตสงบ เรียบง่าย ไม่เป็นที่สนใจ แต่ การมีชีวิตปกติไม่ได้มีค่ามากขนาดนั้น Hidden (2005)
Ajuhma, it's too bland. You should add more salt.ป้า นี่มันจืดเกินนา เกลืออีกหน่อยดิ Episode #1.3 (2006)
No se de quien estas hablando.ผมไม่รู้ว่าคุณพูดเรื่องอะไร Mr. Ferguson Is Ill Today (2008)
Well, they overshot and wound up in "bland,"แหม กระตุ้นความสนใจของลูกค้านุ่มนิ่ม Back in Business (2008)
Caught in their quotidian routines,these haunting figures, frozen in time, seem to mock the mundane blandness that screams silently beneath the sizzle of Sin Cityเมื่อดูเข้าไปในชีวิตประจำวันของพวกเขา รูปร่างพวกนี้ที่ยังอยู่ในความทรงจำ คือเย็นจนแข็งตัวทันที ดูเหมือนจะเลียนแบบความนิ่มนวลปกติ ที่ร้องตะโกนอย่างเงียบ ๆ ใต้เสียงร้อนฉ่าของซินซิตี้ Art Imitates Life (2008)
- Shrublands? - You've got it.- Die Shrublands-Klinik? Never Say Never Again (1983)
- Welcome to Shrublands, sir.- Willkommen in Shrublands, Sir. Never Say Never Again (1983)
The United States has broken off diplomatic relations with Russia.Die USA brachen die diplomatischen Beziehungen zu RuBland ab. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Welcome to Scabland.Welcome to ScablandLorelai's Graduation Day (2002)
Offshore winds, Third Point. Malibu's pumping.Ablandige Winde, Third Point, Malibu brummt. Charlie's Angels: Full Throttle (2003)
A representative from an offshore shell company... who bears an uncanny resemblance to Mr. Santori here... has been quietly approaching LexCorp employees and buying their voting shares.Der Repräsentant einer ablandigen Firma, der unserem Mr. Santori verblüffend ähnlich sieht, hat seit kurzem Lex Corp-Angestellten Aktien abgekauft. Suspect (2003)
Blandon.L. BLANDON RUNAGER ROAD 559 TODESZEIT 17:59 Blandon. Haunted (2004)
There'll be no arrest tonight, mr. Blandon.Sie werden heute Abend nicht festgenommen, Mr. Blandon. Haunted (2004)
There was an offshore wind last night, and the tide was going out so the idea was a sound one.Es war ablandiger Wind, die Idee war also gut. Aber es kam was dazwischen. Blodsband (2006)
First, there's this place call Blanding.Zuerst der Ort namens Blanding. Dead Fall (2006)
The event at Blanding Botanical Gardens earlier today that was a result of hard drive data you collected.- Nein. Die Ereignisse heute in Blanding Botanical Gardens, waren ein Ergebnis von Festplattendaten, die Sie fanden. Unearthed (2006)
Monsieur Blandois!Monsieur Blandois. Episode #1.12 (2008)
Monsieur Blandois is intimately known to me and my circle, and I should like to ascertain his whereabouts.Monsieur Blandois ist mir und meinem Kreise sehr gut bekannt. Und ich möchte gerne seinen Aufenthaltsort ermitteln. Episode #1.12 (2008)
Now tell me, madam, was Monsieur Blandois here on business the night he was last seen?Jetzt sagen Sie mir, Madam, besuchte Monsieur Blandois Sie aus geschäftlichen Gründen, als er zuletzt gesehen wurde? Episode #1.12 (2008)
Mother, you are in danger from this man Blandois, or Rigaud, as his real name is.Nun? Mutter, dir droht Gefahr, von diesem Mann, Blandois. Episode #1.13 (2008)
'My name is Blandois.'Mein Name ist Blandois. Episode #1.5 (2008)
My name is Blandois, at your service!Mein Name ist Blandois. Zu Ihren Diensten. Episode #1.6 (2008)
Monsieur Blandois has returned to London.Monsieur Blandois? Er ist nach London zurückgekehrt. Episode #1.10 (2008)
I am Blandois of Paris, here on a matter of confidential business with the old lady.Ich bin Blandois, aus Paris, gekommen in einer vertraulichen Angelegenheit mit der alten Lady. Und Sie? Episode #1.10 (2008)
Mrs Flintwinch, Blandois has returned!Liebste Mrs. Flintwinch, Blandois ist zurück. Episode #1.10 (2008)
Now, tell your mistress she must think again, or Blandois will bring her house to ruin.Sagen Sie Ihrer Herrin, sie soll noch einmal gründlich darüber nachdenken, sonst wird Blandois nämlich ihr schönes Haus ruinieren. Episode #1.10 (2008)
You know Blandois?Sie kennen diesen Blandois? Episode #1.11 (2008)
Ah, Mr. Blandois!Mr. Blandois. Episode #1.11 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blandShe blandished him out of his black mood.
bland"Well, it's hot again today, isn't it?" "That's one more time you've started with a bland topic."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนไหว[ADJ] blown, See also: bland, mild, Syn. หวั่นไหว, Example: ปัญหาทางอารมณ์ของวัยรุ่นคือด็กวัยรุ่นมีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายและมักพะวักพะวงเรื่องสังคมและกลุ่มเพื่อนมาก, Thai definition: มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ความอ่อนหวาน[N] suavity, See also: blandness, politeness, mildness, Syn. ความละมุนละไม, Example: จินตภาพของสาวเหนือคือความอ่อนหวานพูดจาไพเราะเจื้อยแจ้ว
มุทุตา[N] kindliness, See also: softness, tenderness, mildness, blandness, Syn. ความอ่อนหวาน, ความละมุนละม่อม, ความอ่อนน้อม, Thai definition: ความเป็นผู้มีใจอ่อน, Notes: (บาลี)
อี๋อ๋อ[V] flatter, See also: blandish, Syn. อี๋, Example: ตำรวจบางคนวางตัวไม่เหมาะสม ไปอี๋อ๋อกับหญิงที่มาด้วย โดยไม่คิดว่าตัวอยู่ในเครื่องแบบ, Thai definition: กิริยาที่แสดงอาการเอาอกเอาใจ หรือประจบประแจง
อี๋[V] flatter, See also: blandish, Syn. อี๋อ๋อ, Thai definition: กิริยาที่แสดงอาการเอาอกเอาใจ หรือประจบประแจง
ฉอเลาะ[V] wheedle, See also: cajole, flatter, blandish, endear oneself to, fawn on, toady, curry favour with, Syn. ประจบ, ฉะอ้อน, ออดอ้อน, Example: เธอฉอเลาะคุณน้าเพราะอยากได้แหวนวงนั้น, Thai definition: พูดออดอ้อนหรือแสดงกิริยาทำนองนั้นเพื่อให้เขาเอ็นดูเป็นต้น (มักใช้เฉพาะเด็กหรือผู้หญิง)
นุ่มนิ่ม[ADJ] bland, See also: graceful, Example: ผู้ใหญ่ชอบกิริยานุ่มนิ่มของพี่สะใภ้คนนี้มาก
นุ่มนิ่ม[V] be bland, See also: be graceful, Example: เธอดูนุ่มนิ่มเกินไป ไม่มีความเป็นคนสมัยใหม่บ้างเลย
ไม้นวม[N] gentleness, See also: blandness, mildness, moderate, tenderness, benignity, Syn. ไม้อ่อน, Ant. ไม้แข็ง, Example: รัฐบาลเริ่มใช้ไม้นวมจัดการกับพวกหนังสือพิมพ์, Thai definition: วิธีการที่นิ่มนวล
ประจบ[V] flatter, See also: fawn on/over, adulate, curry favor with, toady, blandish, ingratiate oneself, Syn. ปะเหลาะ, ประจบประแจง, สอพลอ, เอาใจ, ยกยอ, ประจ๋อประแจ๋, เลียแข้ง, Example: ลูกคนเล็กชอบประจบพ่อแม่, Thai definition: พูดหรือทำให้เขารักเขาชอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with   FR: flatter ; enjôler
นุ่ม[adj.] (num) EN: soft ; yielding ; gentle ; bland ; supple ; pliable   FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
นุ่มนิ่ม[adj.] (numnim) EN: bland ; graceful   
อ่อนวัย[adj.] (ønwai) EN: blown ; bland ; mild   

CMU English Pronouncing Dictionary
BLAND    B L AE1 N D
BLANDA    B L AE1 N D AH0
BLANDO    B L AE1 N D OW0
BLANDER    B L AE1 N D ER0
BLANDON    B L AE1 N D AH0 N
BLANDIN    B L AE1 N D IH2 N
BLANDLY    B L AE1 N D L IY0
OBLANDER    AA1 B L AH0 N D ER0
BLANDINO    B L AA0 N D IY1 N OW0
BLANDING    B L AE1 N D IH0 NG
BLANDNESS    B L AE1 N D N AH0 S
BLANDFORD    B L AE1 N D F AO0 R D
BLANDISHMENT    B L AE1 N D IH0 SH M AH0 N T
BLANDISHMENTS    B L AE1 N D IH0 SH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bland    (j) (b l a1 n d)
blander    (j) (b l a1 n d @ r)
blandly    (a) (b l a1 n d l ii)
blandest    (j) (b l a1 n d i s t)
blandness    (n) (b l a1 n d n @ s)
blandishment    (n) (b l a1 n d i sh m @ n t)
blandishments    (n) (b l a1 n d i sh m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höflichkeit {f}; Freundlichkeit {f}blandness [Add to Longdo]
Klima {n} | mildes Klimaclimate | bland climate [Add to Longdo]
Lächeln {n} | freundliches Lächeln | sich ein Lächeln abquälensmile | bland smile | to force oneself to smile [Add to Longdo]
Schmeichelei {f} | Schmeicheleien {pl}; schmeichelhafte Worteblandishment | blandishments [Add to Longdo]
Schmeichler {m}blandisher [Add to Longdo]
Schmeichler {m}blandishers [Add to Longdo]
Schonkost {f}bland diet [Add to Longdo]
Wort {n} | Worte {pl}; Wörter {pl} | freundliche Worte | eins von mehreren Wörtern | ein offenes Wort mit jdm. reden | sich zu Wort melden | das Wort weiter geben an | das Wort weiter geben an | das letzte Wort haben | in einfachen Worten | jdm. ins Wort fallen | sein Wort brechen | sein Wort halten | mit einem Wort | mit anderen Worten; anders ausgedrückt; anders gesagt | mit eindringlichen Worten | im wahrsten Sinn des Wortes | in der vollen Bedeutung des Wortes | im herkömmlichen Sinne des Wortes | große Worte machenword | words | bland words | one of many words | to have a frank talk with sb. | to catch the speaker's eye | to hand over to sb. | to pass sb. over to; to give the floor to | to have the final say | in simple terms | to interrupt someone | to break one's word | to keep one's word | in a word | in other words | in vivid words; with insistence; insistently | in the full sense of the word | in every sense of the word | in the usual sense of the word | to use grand words [Add to Longdo]
betören; schmeichelnto blandish [Add to Longdo]
höflich; freundlich {adj} | höflicher; freundlicher | am höflichsten; am freundlichstenbland | blander | blandest [Add to Longdo]
höflich {adv}blandly [Add to Longdo]
langweilig {adj} | langweiliger | am langweiligstenbland | blander | blandest [Add to Longdo]
mild; reizlos {adj}bland [Add to Longdo]
sanftbland [Add to Longdo]
sanft {adv}blandly [Add to Longdo]
zuredento blandish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブランド[, burando] (n) (1) brand; (adj-no) (2) bland; (P) [Add to Longdo]
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall [Add to Longdo]
淡々(P);淡淡;澹々;澹澹[たんたん, tantan] (adj-t,adv-to) (1) uninterested; unconcerned; indifferent; (2) plain; light; simple; bland; (3) flowing gently; (P) [Add to Longdo]
薄味[はくみ, hakumi] (adj-no) bland; mild-tasting; lightly seasoned; insipid [Add to Longdo]
無味無臭[むみむしゅう, mumimushuu] (adj-no) tasteless and odorless; bland [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花言巧语[huā yán qiǎo yǔ, ㄏㄨㄚ ㄧㄢˊ ㄑㄧㄠˇ ㄩˇ, / ] sweet but insincere words; flowery language; blandishments, #37,984 [Add to Longdo]
二房东[èr fáng dōng, ㄦˋ ㄈㄤˊ ㄉㄨㄥ, / ] sublandlord; tenant who sublets, #82,205 [Add to Longdo]
二地主[èr dì zhǔ, ㄦˋ ㄉㄧˋ ㄓㄨˇ, ] sublandlord; tenant who sublets [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bland \Bland\, a. [L. blandus, of unknown origin.]
   [1913 Webster]
   1. Mild; soft; gentle; smooth and soothing in manner; suave;
    as, a bland temper; bland persuasion; a bland sycophant.
    "Exhilarating vapor bland." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Having soft and soothing qualities; not drastic or
    irritating; not stimulating; as, a bland oil; a bland
    diet.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top