Search result for

*binder*

(141 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: binder, -binder-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
binder[N] สิ่งที่ใช้ผูกหรือมัด
bookbinder[N] คนเย็บเล่มหนังสือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
binder(ไบ'เดอะ) n. สิ่งที่ผูกมัด,ผู้ผูก,ผู้มัด,การเย็บปก,ยาเกาะติด,เชือก,สายมัด,แผ่นปะหน้าหนังสือ,เงินมัดจำ,เครื่องเย็บเล่ม,เครื่องเข้าปก,แฟ้ม
bindery(ไบ'เดอรี) n. ร้านหรือโรงเย็บเล่มหนังสือ,ร้านหรือโรงเข้าปกหนังสือ
bookbindery(บุค'ไบเดอรี) n. ร้านเข้าปกหนังสือ,ร้านทำปกหนังสือ
highbindern. คนหลอกลวง,การหลอกลวง,การโกง

English-Thai: Nontri Dictionary
binder(n) ผู้มัด,เครื่องผูก,ผู้หุ้มปก,แฟ้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spellbinderนักพูดตรึงใจผู้ฟัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal bandage; abdominal binderผ้าพันท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal binder; bandage, abdominalผ้าพันท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
binder๑. หนังสือคุ้มครองชั่วคราว๒. หนังสือมอบอำนาจผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
binderหนังสือคุ้มครองชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binder๑. สารยึด๒. เครื่องยึด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binder clauseข้อกำหนดส่วนรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bandage, abdominal; abdominal binderผ้าพันท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bindersสารยึดเกาะ,สารยึดเหนี่ยว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
phosephate binder (n ) ยาต้านฟอสเฟต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What good would a bookbinder like me be in a new bookstore?ช่างซ่อมหนังสืออย่างพ่อจะมีประโยชน์อะไรใน ในร้านหนังสือใหม่ล่ะ Inkheart (2008)
You know, I have binders if we need 'em.รู้มั้ย ข้ามีเชือกไว้มัดนะถ้าเราต้องการ Innocents of Ryloth (2009)
I see a binder with syllabi.ผมเห็นแฟ้มที่มีตัวอักษร Amplification (2009)
Truth is my life is emptier than this three-ring binder.ความจริงคือชีวิตผมมันว่างเปล่าเสียยิ่งกว่า ห่วงแฟ้ม 3 ห่วงนี่อีกน่ะ Spanish 101 (2009)
Those binders have been specially designed for Jedi.กุญแจมือนั่นถูกออกแบบ ไว้สำหรับเจไดโดยเฉพาะ Holocron Heist (2009)
And i crush his windpipe with my three-ring binder.ฉันเลยเอาห่วงจากแฟ้ม 3 ห่วงบีบไปที่หลอดลมมันซะ Debate 109 (2009)
Yeah, Autobots are off saving the world, and I have organized four binders.ใช่ ออโต้บอทส์กําลังช่วยโลก แต่ผมต้องนั่งส่งเอาสารเนี่ยนะ Transformers: Dark of the Moon (2011)
I'm still stewing about that binder incident, Jerry.ฉันเบื่อกับนายจริงๆ เจอรี่ Transformers: Dark of the Moon (2011)
Yeah, like that spellbinder you told the guy at the candle shop today about growing winter squash?ใช่เลย เหมือนแม่นักพูดนั่น ที่คุณเล่าเรื่องให้คนนั้น ที่ร้านเทียนวันนี้ฟัง เกี่ยวกับสควอชฤดูหนาวนั่น? And Lots of Security... (2011)
I haven't even finished decorating my binder. Please, please, don't make me go!หนูยังแต่งแฟ้มไม่เสร็จ ได้โปรด อย่าให้หนูไปเลย Forced Family Fun: Part 1 (2011)
Take off their binders.ถอดกุญแจมืออก Carnage of Krell (2011)
And I need you to put it in a binder because we use binders now so everyone has access to the same information.และผมต้องการให้คุณเอามันใส่แฟ้ม เพราะตอนนี้เราใช้แฟ้มแล้ว เพื่อทุกคนจะได้เข้าไปดู ข้อมูลที่เหมือนกัน The Future in the Past (2012)
Brennan didn't use binders. She could remember...เบรนแนนไม่เคยใช้แฟ้ม เธอสามารถจำมันได้... The Future in the Past (2012)
I use binders.เบรนแนน ผมใช้แฟ้ม The Future in the Past (2012)
And people like my binders.และคนอื่นก็ชอบใช้แฟ้ม The Future in the Past (2012)
Look, she won't do any of the written reports for the binders.ฟังนะ เธอไม่ยอม เขียนรายงานลงใส่แฟ้ม The Future in the Past (2012)
Please put your findings into the binder.ได้โปรดบันทึกสิ่งที่คุณพบ ในแฟ้มด้วยครับ The Future in the Past (2012)
Did you put your findings into the binder?คุณใส่ข้อมูลที่พบในแฟ้มรึยัง? The Future in the Past (2012)
I will be in my office, getting caught up on the white binders.ผมจะอยู่ที่นี่ หมกมุ่นอยู่กับ การจัดแฟ้มสีขาว The Future in the Past (2012)
His binders are quite a brilliant idea.แฟ้มของเขาค่อนข้าง รวบรวมความคิดที่ยอดเยี่ยม The Future in the Past (2012)
Why aren't your findings included in Dr. Edison's binder?ทำไมคุณไม่เอาสิ่งที่ค้นพบ ใส่ในแฟ้มของ ดร. เอดิสัน? The Future in the Past (2012)
Everyone hates entering notes into those white binders.ทุกคนเกลียดการบันทึกข้อมูล ลงในแฟ้มสีขาวนั้น The Future in the Past (2012)
Which is why I "Taylor" -made this binder for you.ฉันก็เลยทำแฟ้ม "เทย์เลอร์" อันนี้ให้เธอ The Second Act (2012)
I will put that in the evidence binder.รวบไว้แฟ้มหลักฐาน The Bod in the Pod (2012)
In church rec rooms, school binders, everywhere.ยึดประสานโรงเรียนทุกที่ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
All of these documents need to be collated and then bound in binders.เอกสารพวกนี้ต้องถูกจัดเรียง แล้วก็ห่อปกให้ดี มันน่าจะมีสัก 60 ชุดได้ Lie with Me (2013)
Actually, I was just going through some of the files, and, um, I realized that we only have enough to make 56 binders, and you said we need 60, so I called the printer to see if we could get more.ที่จริง ฉันกำลังจัดการพวกไฟล์พวกนี้ค่ะ แล้วก็.. หนูเห็นว่าเรามีพอทำแค่ 56 ชุดเอง Lie with Me (2013)
These are the binders that are already done.อันนี้คือเอกสารที่เย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว Lie with Me (2013)
Those binders aren't gonna bind themselves.พวกคดีพวกนั้น มันเย็บเข้าเล่มด้วยตัวเองไม่ได้หรอก Lie with Me (2013)
Currently believed to be in the possession of one Mortimer Fassbinder.ตอนนี้เชื่อว่าอยู่กับ Confaegion (2013)
- Where do I find this Fassbinder?- ฉันจะหาเขาได้ที่ไหน Confaegion (2013)
♪ Hey! (Binder thuds) (Indistinct conversations)#เฮ่! เฮ่ Hush Hush (2013)
Could you put that in the binder?คุณเอาใส่ไว้ในแฟ้มแล้วใช่มั๊ย? The Archaeologist in the Cocoon (2013)
I guess we're looking for something that's covered in bookbinder's linen that's sharper than a book.ผมคิดว่าเรากำลังมองหา บางอย่างที่หุ้ม ผ้าลินินตรงปกหนังสือ ซึ่งคมกว่าหนังสือทั่วไป The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Are you okay to catalogue our findings in the binder? Yes.ที่จะจดสิ่งที่พบลงในแฟ้ม The Friend in Need (2013)
Was it the large, scary looking binder?มันดูเป็นสมุดรวมเล่มที่ใหญ่น่ากลัวไปไหม? Gamma Zeta Die! (2013)
He was sent to work at a bookbindery at the age of 13.เขาถูกส่งไปทำงานที่ร้าน ทำปกหนังสือเมื่ออายุ 13 โดยวันที่เขาผูกพันหนังสือ The Electric Boy (2014)
After years of working in the bookbindery,หลังจากหลายปีของการทำงาน ในร้านทำปกหนังสือ, ฟาราเดย์ตอนนี้ 21 The Electric Boy (2014)
This is a Swiss-built Vortbinder-Lanszmann 7010 model.นี่... คือประตูนิรภัยจากสวิสเซอร์แลนด์ วอทบินเดอร์-ลาซมานน... The Man from U.N.C.L.E. (2015)
You get to the part in that binder saying I was sleeping with her?อ่านแฟ้มถึงตอนที่บอกว่า ฉันนอนกับเธอแล้วใช่มั้ย Suicide Squad (2016)
In a binder that says princeton plainsboro teaching hospital on the cover.เก็บในแฟ้ม ที่เขียนว่า การเรียนของโรงพยาบาลพริ๊นตัน บนปก The Right Stuff (2007)
This Is My Idea Binder. I Started It When I Was On My Tripนี้คือแฟ้มไอเดียว ฉันเริ่มเมื่อตอนเดินทาง The Manhattan Project (2008)
I Showed Uno Here Your Idea Binder. Awesome Stuff.ฉันให้อูโน่ ดูไอเดียของเธอ เป็นอะไรที่เริ่ด The Manhattan Project (2008)
A fassbinder and freezer-free thanksgiving at my place?หนังของ Fassbinder กับอาหารที่ไม่ได้แช่แข็งในวันขอบคุณพระเจ้าที่บ้านฉัน? The Magnificent Archibalds (2008)
Shirley Bookbinder. Prettiest little girl in town.Shirley Bookbinder, das hübscheste Mädchen in der ganzen Stadt. The Mirror Crack'd (1980)
Let mother give you your slippers, and take off your bright red armband.Lass Dir von Muttern die Latschen geben! Nimm Dir den feuerroten Binder ab. Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
Milo Minderbinder, Jinglegrams, Incorporated.Milo Minderbinder, Jinglegrams. Breath of Steele (1984)
The scent of an underwater grass mixed with a chemical binder.Der Duft eines Unterwassergrases und chemischer BinderDreams of Steele (1984)
It's probably got one of those weird names too like flugelbinder... Flugelbinders, right.Die haben wahrscheinlich einen komischen Namen wie "Flugelbinder". Cocktail (1988)
You wrack your brains day and night to come up with a moneymaking scheme and some guy corners the flugelbinder market.Man zerbricht sich den Kopf, um zu Geld zu kommen und einer... - hat das Monopol auf "Flugelbinders". Cocktail (1988)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฟ้ม[N] file, See also: folder, binder, dossier, Example: ข้อมูลของโรงพยาบาลที่เก็บไว้ในแฟ้มมักจะเป็นทะเบียนคนไข้ปัจจุบัน และทะเบียนแพทย์และนางพยาบาล, Count unit: แฟ้ม, Thai definition: ที่สำหรับเก็บแผ่นกระดาษ มีปกหน้าปกหลัง ทำด้วยกระดาษแข็ง เป็นต้น มีหลายชนิด, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเย็บเล่ม[n. exp.] (chang yep lem) EN: bookbinder   
แฟ้ม[n.] (faēm) EN: file ; binder ; dossier   FR: fichier [m] ; dossier [m] ; casier [m]
โรงงานเย็บเล่ม[n. exp.] (rōng-ngān yep lem) EN: bookbinder's ; bookbinder's shop   FR: atelier de reliure [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BINDER    B AY1 N D ER0
BINDERS    B AY1 N D ER0 Z
VASBINDER    V AE1 S B IH2 N D ER0
BOOKBINDER    B UH1 K B AY2 N D ER0
BUCHBINDER    B AH1 K B IH2 N D ER0
BUCHBINDER    B AH1 K B AY2 N D ER0
FINKENBINDER    F IH1 NG K AH0 N B AY0 N D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
binder    (n) (b ai1 n d @ r)
binders    (n) (b ai1 n d @ z)
bindery    (n) (b ai1 n d @ r ii)
binderies    (n) (b ai1 n d @ r i z)
spellbinder    (n) (s p e1 l b ai n d @ r)
spellbinders    (n) (s p e1 l b ai n d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bindemittel {n} | Bindemittel {pl}; Binden {pl}binder; binding agent | binders [Add to Longdo]
Binder {m}; Grundstoff {m}; Beschlag {m}binder [Add to Longdo]
Binderstein {m}; Kopfstein {m} (im Mauerwerk)header (brick) [Add to Longdo]
Binderverband {m}heading bond [Add to Longdo]
Blumenbinder {m}; Blumenbinderin {f}; Florist {m}; Floristin {f}florist; flower arranger [Add to Longdo]
Buchbinder {m} | Buchbinder {pl}bookbinder | bookbinders [Add to Longdo]
Buchbinderei {f} | Buchbindereien {pl}bindery | binderies [Add to Longdo]
Buchbinderei {f} | Buchbindereien {pl}bookbindery | bookbinderies [Add to Longdo]
Buchbinderleinen {n}bookbinder's cloth [Add to Longdo]
Buchbinderpappe {f}binder board; bookbinding board [Add to Longdo]
Dreiecksbinder {m}triangular truss [Add to Longdo]
Druckkontaktsteckverbinder {m}butting connector [Add to Longdo]
Durchschleifsteckverbinder {m} [electr.]daisy chain connector [Add to Longdo]
Einschubsteckverbinder {m} [electr.]rack and panel connector [Add to Longdo]
Erdungssteckverbinder {m} [electr.]earthing connector; grounding connector [Add to Longdo]
Fachwerkbinder {m} [arch.]trussed rafter [Add to Longdo]
Fassbinder {m}; Böttcher {m}; Küfer {m} | Fassbinder {pl}; Böttcher {pl}; Küfer {pl}cooper | coopers [Add to Longdo]
Hochleistungssteckverbinder {m} [electr.]high performance connector [Add to Longdo]
Huckepacksteckverbinder {m}connector piggyback [Add to Longdo]
Inneneckverbinder {m}cross section grille face connector [Add to Longdo]
Kabelbinder {m}cable fixer; cable tie; tyrap; cable tie wrap; zip tie [Add to Longdo]
Kabelsteckverbinder {m} (Federleiste) [techn.]female cable connector [Add to Longdo]
Kabelverbinder {m}cable splice [Add to Longdo]
Keilverbinder {m}wedge type connector [Add to Longdo]
Klammervebinder {m}clip connection [Add to Longdo]
Klemmmappe {f}; Klemmappe {f} [alt]spring binder [Add to Longdo]
Krawatte {f}; Binder {m}; Halstuch {n} | Krawatten {pl}; Binder {pl}; Halstücher {pl}necktie [Am.] | neckties [Am.] [Add to Longdo]
Kreuzverbinder {m}linear grille face connector [Add to Longdo]
Kupferverbinder {m}copper coupler [Add to Longdo]
Längsverbinder {m}longitudinal connector [Add to Longdo]
Leistungssteckverbinder {m} [electr.]power connector [Add to Longdo]
Leiterplatten-Verbinder {m}board connector [Add to Longdo]
Lichtwellenleiter-Steckverbinder {m}fibre optic connector [Add to Longdo]
Loseblattwerk {n}loose-leaf notebook; loose-leaf-binder [Add to Longdo]
Masseverbinder {m}connector ground [Add to Longdo]
Miniatursteckverbinder {m} [electr.] | Miniatursteckverbinder {pl} | runde Miniatursteckverbinderminiature connector | miniature connectors | miniature circular connectors [Add to Longdo]
Mischpol-Steckverbinder {m} [electr.]hermaphroditic connector [Add to Longdo]
Programmbinder {m}; Linker {m} [comp.]linker [Add to Longdo]
Randverbinder {m}angle grille face connector [Add to Longdo]
Redner {m}; Rednerin {f}; Sprecher {m}; Sprecherin {f}; Referent {m}; Referentin {f} | guter Redner | schlechter Redner | faszinierender Rednerspeaker | good speaker | poor speaker | spell binder [Add to Longdo]
Rohrbinder {m}pipe connector [Add to Longdo]
Soßenbinder {m} [cook.]sauce thickener [Add to Longdo]
Schienenverbinder {m}rail joiner [Add to Longdo]
Schlauchbinder {m}; Schlauchschelle {f}hose clip [Add to Longdo]
Schnittstellensteckverbinder {m} | vielpoliger Schnittstellensteckverbinder | geschirmter Schnittstellensteckverbinderinterface connector | multiway interface connector | shielded interface connector [Add to Longdo]
Speisesteckverbinder {m} [electr.]power supply connector [Add to Longdo]
Stecksockelverbinder {m}dual-in line-plug [Add to Longdo]
Steckverbinder {m} [electr.] | Steckverbinder {pl} | angegossener Steckverbinder | anwendungsspezifischer Steckverbinder | berührungssicherer Steckverbinder | fester Steckverbinder | freier Steckverbinder | gasdichter Steckverbinder | geschirmter Steckverbinder | hoch beanspruchbarer Steckverbinder | komponentenseitiger Steckverbinder | rechteckiger Steckverbinder | schwimmend befestigter Steckverbinder | tauchfester Steckverbinder | umweltbeständiger Steckverbinder | vorgerasteter Steckverbinder | Steckverbinder mit Bajonett-Verschluss | Steckverbinder mit Drehverriegelung | Steckverbinder für Chipkarten | Steckverbinder für direktes Stecken | Steckverbinder für direktes Stecken | Steckverbinder für gedruckte Schaltungen | Steckverbinder für Leiterplattenmontage | Steckverbinder mit Schnellkupplung | Steckverbinder mit Zentralschraubeplug connector; circuit connector; male connector | plug connectors; circuit connectors; male connectors | one-piece connector | application related connector | non-touchable connector | fixed connector | free connector; plug straight | sealed connector | shielded connector | heavy-duty connector | assembled connector | rectangular connector | float mounted connector | submersible connector | environment-resistant connector | pre-assembled connector | bayonet nut connector (BNC) | twist-on connector | smart card connectors | edge board connector | edge-socket connector | printed circuit types | board-mounted connector | quick disconnect connector | connector with center screw [Add to Longdo]
Steckverbinder-Abschirmung {f}connector shield [Add to Longdo]
Steckverbinderaufnahme {f}connector jig [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイダー[, baida-] (n) binder [Add to Longdo]
バインダー[, bainda-] (n) binder [Add to Longdo]
リングノート[, ringuno-to] (n) ring binder (wasei [Add to Longdo]
基層[きそう, kisou] (n) base layer; substratum; binder course [Add to Longdo]
製本屋[せいほんや, seihonya] (n) bookbinder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Binder \Bind"er\, n.
   1. One who binds; as, a binder of sheaves; one whose trade is
    to bind; as, a binder of books.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything that binds, as a fillet, cord, rope, or band; a
    bandage; -- esp. the principal piece of timber intended to
    bind together any building.
    [1913 Webster]
 
   3. a pair of stiff oblong covers, sometimes detachable,
    designed for insertion of paper pages to create a
    book-like document, such as in a {loose-leaf binder}.
    [PJC]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Binder [bindr] (n) , s.(m )
   binder
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top