Search result for

*bicker*

(88 entries)
(0.0293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bicker, -bicker-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bicker[VI] โต้เถียง, Syn. squabble
bicker over[PHRV] ทะเลาะกันเรื่อง, See also: เถียงกันในเรื่อง, Syn. quarrel about
bicker about[PHRV] ทะเลาะกันเรื่อง, See also: เถียงกันในเรื่อง, Syn. quarrel about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bicker(บิค'เคอะ) {bickered,bickering,bickers} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,สั่น,ระยิบระยับ, See also: bicker n. ดูbicker
bickering(บิค'เคอริง) n. การทะเลาะวิวาท

English-Thai: Nontri Dictionary
bicker(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง
bicker(vi) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But while we've been bickering amongst ourselves they've been breeding like cockroaches under a rock!แต่ระหว่างที่เรา ขัดแย้งกันเอง พวกมันก็แค่ออกลูกหลาน เหมือนแมงสาบใต้ก้อนหิน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Mark... your kids are bickering.มาร์ค ลูกนายกำลังทะเลาะ Holidaze (2009)
If you keep on bickering, I'll let it go!แต่ถ้าเธอยังไม่เลิกโวยวายล่ะก็ พี่ปล่อยแน่! The Case of Itaewon Homicide (2009)
And we bickered.และเราก็โต้เถียงกัน Plan B (2010)
No, bickering with you.ไม่ใช่ ฉันเบื่อที่ต้องเถียงกับนาย Withdrawal (2010)
So let's put the Hardy boys here with the bickersons.ให้หมอนี่ไปกับพวก บิคเกอร์สัน As You Were (2010)
You guys bicker like you're an old married couple.สองคนนี้จิกกันเป็นคู่ตายายแก่ๆ เลย Friends with Benefits (2011)
Must we bicker?ต้องทะเลาะกันทุกที ฉันคิด Moments in the Woods (2011)
two bickering half-dunphys, and i'm the fool that expected more.แม่โง่เองที่หวังแบบนั้นมากไป Phil on Wire (2011)
Listen -- Peter and Neal together, they argue and bicker.คืออย่างนี้นะคะ ปีเตอร์กับนีล เขาเข้าขากัน อาจจะมีทะเลาะกันบ้าง โต้เถียงกันบ้าง Judgment Day (2012)
The bickering. It's nuts, right?ก็ทะเลาะกันตลอด บ้ามั้ยล่ะ? Thanksgiving IV (2012)
Mike, I'm gonna be busy with the Marines, so you're in charge of corralling the bickermans at dinner.ไมค์ ฉันกำลังยุ่งกับการต้อนรับนาวิกฯ ดังนั้น คุณรับหน้าที่ ไม่ให้พ่อแม่ทะเลาะกันบนโต๊ะอาหาร Thanksgiving IV (2012)
- I don't, okay? Can you guys stop bickering for five seconds? Okay, how did he even find us?หยุดทะเลาะวิวาทสำหรับ 5 วินาทีโอเค เขาทำแม้กระทั่งหาเรา We're the Millers (2013)
Now we're like a band of bickering children.ตอนนี้เรากลายเป็นเด็กทะเลาะกัน Kissed by Fire (2013)
I mean, Elijah won't even show his face he's so disgusted by our bickering.ฉันหมายถึง,เอไลจาห์ไม่เคย แม้แต่โผล่หน้ามา เขาไม่ชอบ เวลาที่เราทะเลาะกัน Catch Me If You Can (2013)
They may be dysfunctional, bickering lunatics, but they stick together no matter what.ถึงพวกเขาจะไม่ลงรอย บ้าการทะเลาะกัน แต่ไม่ว่ายังไงพวกเขาก็จะต้องอยู่ด้วยกัน A View to a Kill (2013)
So should we start this thing now and then resume bickering?ดังนั้นเราจึงควรเริ่มต้นสิ่งนี้ ตอนนี้ และ ค่อยกลับมาทะเลาะกัน? And Straight on 'til Morning (2013)
The both of us are strong women trying to forge our way ahead in a male-dominated industry, and that means we have to support each other and not bicker like sorority girls.เราทั้งคู่ เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่ง ที่กำลังพยายามขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ในเส้นทางของการปกครองอุตสาหกรรม Dead Meat (2013)
They're not bickering over the price of a roller.นี่ไม่ใช่การต่อรองกันได้นะ Pilot, Part 2 (2013)
Bicker mostly.ส่วนใหญ่ก็ทะเลาะ Fade Into You (2014)
No, I think we'll waste time bickering.ผมคิดว่าเราจะเสียเวลาทะเลาะกันมากไป Brown Shag Carpet (2015)
The High Sparrow seized power knowing full well we'd bicker amongst ourselves instead of seizing it back.พวก High sparrow ควบคุมอำนาจ แค่อวดรู้ เราก็ทำได้แค่เถียงกับพวกเดียวกันเอง แทนที่จะเอาอำนาจกลับคืน Book of the Stranger (2016)
Can we put the bickering on hold... until after we survive this massive space battle?เก็บเรื่องกัดกันไว้... หลังรอดสมรภูมิโหดนี่มั้ย Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Quit that bickering over there !Uh-uh. The Thing (1982)
Do you not understand? While you bicker amongst yourselves, Sauron's power grows!ไม่เข้าใจบ้างหรอ มัวเเต่เถียงกันนี่ ซอรอนอาคมเเก่กล้าขึ้นทุกที The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Could we just for once die without all this bickering?ไหนๆพวกเราก็จะตายอยู่แล้ว ขอตายแบบสงบๆไม่ได้เหรอไง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Exactly, you would never buy me flowers, so why are you bickering about it?ก็นั่นสิ นายน่ะไม่เคยซื้อดอกไม้ให้ฉัน แล้วทำไมนายต้องมาเถียงกับฉันฉอดๆด้วย Full House (2004)
- What are you two bickering about?-ทั้งสองคนจะเถียงกันไปทำไม Match Point (2005)
And not let us bicker among each other.และไม่เกี่ยงกัน Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
We are monumentally screwed here... and the last thing I need is you two bickering' like a couple of little girls.แค่นี้เราก็แย่มากพอแล้ว... สิ่งสุดท้ายที่ชั้นเห็น คือนาย 2 คน เถียงกันเหมือนกับผู้หญิง The Marine (2006)
Both of you aren't Nam Chul and Nam Sang Nam, why do you both always stick together and bicker all day?นายทั้งสองคนไม่ใช่ Nam Chul และ Nam Sang Nam, ทำไมสองคนตัวติดกันและทะเลาะกันทั้งวัน? The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
You guys still bickering nowadays?คุณหยอกล้อทะเลาะที่สงบสมัยปัจจุบันนี้ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
It's so cute, how you two bicker.ต่อปากต่อคำกันน่ารักจัง What More Do I Need? (2008)
I need files for Nestor Bickerman, Ivan Turbell and any new admittances, please.Die Akten von Nestor Bickerman, Ivan Turbell und den Neuen. A Good Night's Steele (1983)
- Bickerman.- Bickerman. A Good Night's Steele (1983)
Nestor Bickerman. - Steele.Nestor Bickerman. A Good Night's Steele (1983)
- I know that, Mr. Bickerman.Das weiß ich, Mr. Bickerman. A Good Night's Steele (1983)
But if you don't get back, Bickerman's gonna start missing you.- Aber Bickerman wird Sie bald vermissen. A Good Night's Steele (1983)
Hmm, I don't miss Bickerman.- Ich vermisse Bickerman aber nicht. A Good Night's Steele (1983)
Just five minutes.Nur fünf Minuten. Ein Bickerchen. A Good Night's Steele (1983)
Looking for this, Mr. Bickerman?- Suchen Sie das, Mr. Bickerman? A Good Night's Steele (1983)
Varicorp, Bickerman's company... was so upset at all the bad publicity he brought them... they made a substantial contribution to the clinic to try to balance things out.Varicorp, Bickermans Firma, störte die schlechte Publicity. So bekam die Klinik eine großzügige Spende zum Ausgleich. A Good Night's Steele (1983)
Your Ladyship, the Governor's representative, Mr Bickerstaff, is over there.Mylady, der Vertreter des Gouverneurs, Mr. Bickerstaff, ist dort drüben. Appointment with Death (1988)
I'm going to say, "Mr. Bickert...Ich werde sagen: "Herr Bickert, Beethoven's 2nd (1993)
I was walking back to school with my friend, Miss Bickerton, when we were set upon by some villainous, evil gypsies.Ich war mit Miss Bickerton auf dem Rückweg zum Pensionat. Da wurden wir von einer Bande übler Zigeuner überfallen. Episode #1.3 (2009)
So let's put the Hardy Boys here with the Bickersons. Why don't you go with them, Nathan?Die Hardy Boys da, die Bickersons, Geht ihr zusammen, Nathan. As You Were (2010)
She lived on a lake not far from this one.Da war diese alte Dame, Mrs. Bickerman. Lake Placid: The Final Chapter (2012)
Can we talk about something else? This story's totally freaking me out.Bickerman, ihre Schwester, ein Dutzend andere. Lake Placid: The Final Chapter (2012)
After what you saw yesterday.Von der alten Bickerman-Hütte. Was haben Sie sich nur gedacht? Lake Placid: The Final Chapter (2012)
The Bickerman place?Das Haus der Bickermans? Lake Placid: The Final Chapter (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีฝีปาก[V] equivocate, See also: wisecrack, quibble, bicker, Syn. ตีโวหาร, ตีสำนวน, เล่นสำนวน, เล่นสำบัดสำนวน, Example: พวกนี้ตีฝีปากว่าเขาทำเพื่อความรู้ ซึ่งผมมักจะไม่เชื่อมากนัก, Thai definition: อวดแสดงคารม
ฉะ[V] quarrel, See also: argue, bicker, brawl, fight, attack, scold, Syn. ว่า, ด่า, Example: คนในประชาธิปัตย์ฉะกันเองในเรื่องการทุจริตจัดซื้อยาในกระทรวงสาธารณสุข, Notes: (ปาก)
ทะเลาะเบาะแว้ง[V] brawl, See also: wrangle, bicker, quarrel, dispute, argue, squabble, spat, Syn. ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, ทะเลาะ, วิวาท, พิพาท, Ant. ปรองดอง, Example: หากทะเลาะเบาะแว้งกับใครๆ เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่อริตลอดเวลา, Thai definition: ทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หยุมๆ หยิมๆ
การทะเลาะ[N] quarrel, See also: squabble, bicker, wrangle, dispute, Syn. การทะเลาะเบาะแว้ง, การวิวาท, การทะเลาะวิวาท, Ant. การคืนดี, Example: ปัญหาการทะเลาะและตบตีกันนั้นมีแทบทุกวัน ส่วนใหญ่มาจากเรื่องหึงหวงกัน, Thai definition: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ, โต้เถียงกัน, เป็นปากเป็นเสียงกัน
การทะเลาะวิวาท[N] quarrel, See also: squabble, bicker, wrangle, dispute, Syn. การวิวาท, การทะเลาะ, Ant. การคืนดี, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไประงับการทะเลาะวิวาทในวงเหล้าของชายหนุ่ม ก่อนเกิดการฆ่ากันเพื่อแย่งชิงหญิงสาว, Thai definition: การทุ่มเถียงและต่อสู้กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold   
การทะเลาะ[n.] (kān thalǿ) EN: quarrel ; squabble ; bicker ; wrangle ; dispute   FR: querelle [f] ; dispute [f]
ทะเลาะ[v.] (thalǿ) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row   FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec
ทะเลาะเบาะแว้ง[v.] (thalǿbǿwaēng) EN: brawl ; wrangle ; bicker ; quarrel ; dispute ; argue ; squabble ; spat   

CMU English Pronouncing Dictionary
BICKER    B IH1 K ER0
BICKERS    B IH1 K ER0 Z
BICKERT    B IH1 K ER0 T
BICKERED    B IH1 K ER0 D
BICKERING    B IH1 K ER0 IH0 NG
BICKERTON    B IH1 K ER0 T AH0 N
BICKERSTAFF    B IH1 K ER0 S T AE2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bicker    (v) (b i1 k @ r)
bickers    (v) (b i1 k @ z)
bickered    (v) (b i1 k @ d)
bickering    (v) (b i1 k @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
计较[jì jiào, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄠˋ, / ] to haggle; to bicker; to argue, #7,886 [Add to Longdo]
斗嘴[dòu zuǐ, ㄉㄡˋ ㄗㄨㄟˇ, / ] to quarrel; to bicker; glib repartee, #37,983 [Add to Longdo]
拌嘴[bàn zuǐ, ㄅㄢˋ ㄗㄨㄟˇ, ] to bicker; to squabble; to quarrel [Add to Longdo]
触斗蛮争[chù dòu mán zhēng, ㄔㄨˋ ㄉㄡˋ ㄇㄢˊ ㄓㄥ, / ] constant bickering and fighting (成语 saw); constantly at each other's throats; struggle for personal gain [Add to Longdo]
斗口齿[dòu kǒu chǐ, ㄉㄡˋ ㄎㄡˇ ㄔˇ, 齿 / ] to quarrel; to bicker; glib repartee [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gezanktbickered [Add to Longdo]
sich zanken | zankend | zankt | zankteto bicker | bickering | bickers | bickered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
角突き合い;角突合い[つのつきあい, tsunotsukiai] (n) constant quarreling; constant quarrelling; bickering; wrangling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bicker \Bick"er\, n. [See {Beaker}.]
   A small wooden vessel made of staves and hoops, like a tub.
   [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bicker \Bick"er\, v. i. [imp. & p. p. {Bickered}; p. pr. & vb.
   n. {Bickering}.] [OE. bikeren, perh. fr. Celtic; cf. W. bicra
   to fight, bicker, bicre conflict, skirmish; perh. akin to E.
   beak.]
   1. To skirmish; to exchange blows; to fight. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Two eagles had a conflict, and bickered together.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. To contend in petulant altercation; to wrangle.
    [1913 Webster]
 
       Petty things about which men cark and bicker.
                          --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   3. To move quickly and unsteadily, or with a pattering noise;
    to quiver; to be tremulous, like flame.
    [1913 Webster]
 
       They [streamlets] bickered through the sunny shade.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bicker \Bick"er\, n.
   1. A skirmish; an encounter. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A fight with stones between two parties of boys. [Scot.]
    --Jamieson.
    [1913 Webster]
 
   3. A wrangle; also, a noise,, as in angry contention.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top