ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*betty*

B EH1 T IY0   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: betty, -betty-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Betty!- BettyThe Man Who Knew Too Much (1934)
Betty?BettyPeyton Place (1957)
Betty.BettyThe Secret of Parker House (1988)
Betty!BettyUndertaking Betty (2002)
Betty.BettyThe Milk and Honey Route (2015)
Listen, Betty, don't start up with your white zone shit again.ฟังนะ เบ็ทตี้ อย่าพล่ามเรื่อง เขตขาวของคุณอีกนะ Airplane! (1980)
hello, Betty.สวัสดีเบ็ตตี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
hello, Betty.สวัสดีเบ็ตตี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Oh, Dave, I Iove.... Good-bye, Betty.โอ้เดฟ, ฉันรักลา เบ็ตตี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Unless you're Betty from Cardiff.นอกจากคุณเป็นเบตตี้จากคาดิฟ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
That's the word, Betty.นั่นแหละคำสำคัญ เบตตี้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Maps, dear Betty, are the the undergarments of a country.แผนที่นะเบตตี้ที่รัก คือพื้นฐานของประเทศนี้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Betty, give the man the brandy.เบตตี้ เอาบรั่นดีให้เขาซิ เบตตี้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Betty? So this is Betty?นี่น่ะเหรอแม่เบตตี้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Betty.เบตตี้ค่ะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Betty. Yes.เบตตี้ ใช่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Betty!เบตตี้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Betty!เบตตี้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And so it was that Betty and Anson stayed a night on Ffynnon Garw.ดังนั้นก็มีเบตตี้กับแอนสันอยู่ค้างคืน ที่ฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Who did Archie date, Betty or Veronica?อาร์ชี่ควงใคร.. เบ็ตตี้หรือเวโรนิก้า Never Been Kissed (1999)
I always liked Betty better.ฉันชอบเบ็ตตี้มากกว่า Never Been Kissed (1999)
Betty was so fun and spunky.เบ็ตตี้ร่าเริงกว่า Never Been Kissed (1999)
Well, it's time to say good-bye, Betty.ถึงเวลาที่ต้องบอกลาแล้วจะ เบ็ตตี้ Mulholland Dr. (2001)
Good luck, Betty dear.โชคดีจ้ะ เบ็ตตี้ที่รัก Mulholland Dr. (2001)
- Okay, dear. Betty, it was so nice meeting you.เบ็ตตี้ ยินดีที่ได้รู้จักหนูนะจ๊ะ Mulholland Dr. (2001)
Ten bucks says you're Betty.พนันได้เลยว่าเธอคือ เบ็ตตี้ Mulholland Dr. (2001)
- It's okay. I'm Ruth's niece. My name's Betty.ฉันเป็นหลานของรูธค่ะ ฉันชื่อเบ็ตตี้ Mulholland Dr. (2001)
I'm her niece. My name's Betty.ฉันเป็นหลานของเธอ ฉันชื่อเบ็ตตี้ Mulholland Dr. (2001)
Louise, this is Betty.ลูอิส นี่เบ็ตตี้นะ เธอเป็นหลานของรูธ Mulholland Dr. (2001)
This is Ruth's niece. In fact, fortunately I was just on my way over here to see Betty.จริงแล้วฉันกำลังมาที่นี่เพื่อพบเบ็ตตี้ Mulholland Dr. (2001)
Betty's a young actress, and I was just delivering... some faxed pages of a scene for a big audition tomorrow.เบ็ตตี้เป็นนักแสดง และฉันกำลังเอาแฟ็กซ์ ที่เกี่ยวกับการคัดตัว ที่สำคัญวันพรุ่งนี้มาให้เธอ Mulholland Dr. (2001)
I-I – - Good night, Betty.ราตรีสวัสดิ์จ๊ะ เบ็ตตี้ Mulholland Dr. (2001)
Betty?เบ็ตตี้ Mulholland Dr. (2001)
Uh, Betty, can I see you outside for a minute?เบ็ตตี้ ขอฉันคุย กับเธอข้างนอกแป๊บหนึ่ง Mulholland Dr. (2001)
Betty Elms...เบ็ตตี้ เอมส์ Mulholland Dr. (2001)
Hello, Betty.สวัสดีจ๊ะ เบ็ตตี้ Mulholland Dr. (2001)
Betty... why don't you join Woody over there and we'll play the scene.เบ็ตตี้ เธอไปยืนกับวู๊ดดี้ตรงนั้นดีกว่า เราจะได้เล่นซีนนี้กัน Mulholland Dr. (2001)
Something to Betty before we begin?กับเบ็ตตี้ก่อนที่เราจะเริ่ม Mulholland Dr. (2001)
- Betty.- เบ็ตตี้ค่ะ Mulholland Dr. (2001)
Yeah, Betty.ใช่ เบ็ตตี้ ฟังนะ Mulholland Dr. (2001)
Oh, I thank you, Betty... and I really mean that sincerely.ผมขอบคุณมากเลย เบ็ตตี้ และผมหมายความอย่างนั้นจริงๆ Mulholland Dr. (2001)
We'll walk Betty out.ฉันจะเดินออกไปส่งเบ็ตตี้เอง Mulholland Dr. (2001)
- Come on, Betty.ไปกันเถอะ เบ็ตตี้ Mulholland Dr. (2001)
Not you, Betty. You were stellar.ไม่ใช่เธอ เบ็ตตี้ เธอเล่นดีมาก Mulholland Dr. (2001)
Settle down, Betty. Don't get me wrong.ใจเย็นๆ เบ็ตตี้ อย่าเข้าใจฉันผิด ฉันรัก วอลลี่ Mulholland Dr. (2001)
Betty, wait. Wait.เบ็ตตี้ เดี๋ยว เดี๋ยว Mulholland Dr. (2001)
Good night, Betty.ราตรีสวัสดิ์ เบ็ตตี้ Mulholland Dr. (2001)
Thank you, Betty.ขอบใจนะ เบ็ตตี้ Mulholland Dr. (2001)
Good night, sweet Betty.ราตรีสวัสดิ์ เบ็ตตี้ผู้น่ารัก Mulholland Dr. (2001)
Betty?เบ็ตตี้ Mulholland Dr. (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bettyBetty always managed get what she wanted.
bettyBetty arrived latest.
bettyBetty brought some roses and Jane some carnations.
bettyBetty cannot keep any secret to herself for a long time.
bettyBetty can play the piano.
bettyBetty can't tell right from wrong.
bettyBetty challenged me to a game of tennis.
bettyBetty could sing better.
bettyBetty drives fast.
bettyBetty got over the shock.
bettyBetty has a sweet voice.
bettyBetty has climbed the mountain three times.
bettyBetty is a dancing teacher.
bettyBetty is a pretty girl, isn't she?
bettyBetty is crazy about dancing.
bettyBetty is watering the flowers.
bettyBetty killed her.
bettyBetty killed her mother.
bettyBetty killed him.
bettyBetty laid herself on the bed.
bettyBetty likes classical music.
bettyBetty never said a word.
bettyBetty read four stories during the vacation.
bettyBetty sat in the chair with her legs crossed.
bettyBetty seemed surprised at the news.
bettyBetty talks as if she knew everything.
bettyBetty was the first girl who came to the party.
bettyBetty went to the sea yesterday.
bettyBetty will be able to come before noon.
bettyI like both Susan and Betty, but I think Susan is the nicer.
bettyI like both Susan and Betty, but I think Susan is the nicer of the two.
bettyI remember you often went to Betty's house to tea when you were a little girl.
bettyIs this your son, Betty?
bettyI think Betty is eligible for a fine young man.
bettyJack and Betty have been going steady for a month.
bettyJim wrote the letter for Betty.
bettyShe is Betty.
bettySo, Betty, have you decided on your dream home yet?
bettySusan may not come, but Betty certainly will.
bettyThe first time I met Betty, I was nervous.
bettyTom speaks Spanish, and Betty speaks Spanish, too.
bettyTo our surprise, Betty won the trophy.

CMU English Pronouncing Dictionary
BETTY B EH1 T IY0
BETTY'S B EH1 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Betty (n) bˈɛtiː (b e1 t ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Betty \Bet"ty\, n.
   1. [Supposed to be a cant word, from Betty, for Elizabeth, as
    such an instrument is also called Bess (i. e., Elizabeth)
    in the Canting Dictionary of 1725, and Jenny (i. e.,
    Jane).] A short bar used by thieves to wrench doors open.
    [Written also {bettee}.]
    [1913 Webster]
 
       The powerful betty, or the artful picklock.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. [Betty, nickname for Elizabeth.] A name of contempt given
    to a man who interferes with the duties of women in a
    household, or who occupies himself with womanish matters.
    [1913 Webster]
 
   3. A pear-shaped bottle covered round with straw, in which
    olive oil is sometimes brought from Italy; -- called by
    chemists a {Florence flask}. [U. S.] --Bartlett.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top