Search result for

*beats*

(91 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: beats, -beats-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She beats me in everything. Tell her to check "gossip girl."เธอทำให้ฉันใจตื่นเต้นทุกสิ่งเลย บอกหล่อนให้เซ็คกอสซิบเกิลร์ซะ There Might be Blood (2008)
If I sleep out, mom beats me with whatever's in her hand.ถ้าผมไม่กลับบ้าน แม่จะหวดผมด้วยอะไรก็ตามที่อยู่ในมือ My Sassy Girl (2008)
Its heart rate is 1,200 beats a minute.หัวใจมันเต้นเร็วถึง 1,200 ครั้งต่อนาที The Curious Case of Benjamin Button (2008)
No one beats Wulfric at shields.ไม่มีใครเอาชนะวูฟริค ในเกมส์เกราะได้เลย Outlander (2008)
Your heart was beating in excess of 400 beats per minute, sending abundant amounts of adrenaline into your bloodstream.หัวใจคุณเต้น 400 ครั้งต่อนาที ส่งผลให้อดรีนาลีนสูบฉี Wanted (2008)
Beats a camel, huh?เร็วกว่าอูฐอีกนะ Inkheart (2008)
I can hear your heartbeats.ฉันได้ยินเสียงเต้นของหัวใจแก Episode #1.8 (2008)
So if he beats him up like that on Vietnam, imagine what he's gonna do with his real achievements.ก็ถ้าเขาไ่ล่ต้อนท่าน เหมือนประเด็นเวียดนาม เดาได้เลย ว่าเขาจะได้เจอ เป้าสำเร็จเข้าจริงๆ Frost/Nixon (2008)
- Did you know that Donald's father beats him?-แล้วคุณรู้มั้ยว่าโดนัลด์ถูกพ่อเขาตี? Doubt (2008)
Russell beats import every timeฉันจะบอกอะไรให้วะเพื่อน รถนายชนะรถนอกวันยังค่ำ Fast & Furious (2009)
Our world's clock now beats to the rhythm of these indefatigable machines tapping into the pocket of sunlight.ตอนนี้นาฬิกาของโลกเดินเครื่องด้วย เสียงของเครื่องจักรกลอย่างไม่สิ้นสุด กลายเป็นพลังงานจากดวงอาทิตย์ Home (2009)
I'm a big old asshole who beats up on other kids... because I was unloved as a baby... or was sexually abused or something.ฉันมันไอ้อ้วนสุดเลว คนที่ ไล่เตะพวกเด็กคนอื่นๆ... เพราะ ฉันไม่เป็นที่รักของพ่อแม่ ตอนเป็นเด็ก... หรือไม่ก็เคยโดนข่มเหงทางเพศ หรือไม่ก็อะไรสักอย่าง I Love You, Beth Cooper (2009)
Dad beats him.พ่อเตะเค้า I Love You, Beth Cooper (2009)
But, you know, the only way I'm going to lose is if somebody beats me.แต่นายรู้เพียงหนทางเดียว ฉันกำลังเป็นผู้แพ้ถ้าหากมีใครซักคนมาคว่ำฉันได้ Fighting (2009)
Well, this beats the hell out of Dubai.นี่มันไม่เหมือนที่ดูไบ Duplicity (2009)
Beats the shit out of me but I am.เหมือนผมจะขาดใจตาย.. ..ผมพูดจริง The Ugly Truth (2009)
Drummer-- just laying the beats down.เป็นมือกลอง--คอยให้จังหวะ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
It beats dying.ก็ยังดีกว่าตาย จริงเหรอ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
If he beats Rindaman, then no one would be able to stand against him.หากเขาล้มรินดาแมนได้, จะไม่มีใครจะสามารถสู้เขาได้ Crows Zero II (2009)
It beats having a woman of your reputation at the helm.มันชนะการมีผู้หญิงที่มีชื่อเสียงอย่างคุณเป็นผู้นำ You've Got Yale! (2009)
And adds 20 heartbeats per minute.เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจอีก 20 ครั้ง ต่อนาที Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Beats me.จะรู้ไหมเนี่ย? Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
This phrase lasts two beats.ประโยคเพลงนี้หลุดไปสองจังหวะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
You have a heart, whether it beats or not.คุณมีหัวใจ ถึงมันจะเต้นหรือไม่ก็ตาม Never Let Me Go (2009)
I ain't letting' you go back to somebody who beats you.ฉันไม่ปล่อยให้เธอกลับไปหาคนที่ซ้อมเธอหรอก Frenzy (2009)
(muted): I wasn't sure and... (heart beats loudly) I really didn't want to go by myself.ฉันไม่แน่ใจ แต่ว่า... Preggers (2009)
Well, sure beats having to carry him in every day.เราจะได้ไม่ต้องแบกนายทุกวัน Wheels (2009)
- Beats the mother-fuck out of me.ทำฉันงงไปหมดแล้ว Lost Boys (2009)
But, when the day comes that he does win, if, you know, if when he beats me.แต่ เมื่อเวลานั้นที่เขาสามารถชนะได้มาถึง ถ้าคุณรู้ว่า ถ้าเมื่อ... ...เขาล้มผมได้ Pilot (2009)
And... there's number two. Good, strong heartbeats.นั่นคนที่สอง หัวใจเต้นแรงดี Nice Is Different Than Good (2009)
Beats me how they managed to win letting 30 hits through, though.ถูกตีโดนไปตั้ง 30 ลูกแน่ะ ชนะได้ยังไงเนี่ย Summer Wars (2009)
Underneath the icy exterior beats a very warm heart.สิ่งที่แฝงอยู่คือก้อนน้ำแข็งภายนอก ห่อหุ้มหัวใจอบอุ่น Harbingers in a Fountain (2009)
Beats me.ให้ตายสิ Gimme Some Truth (2009)
Beats a bowl of oatmeal, doesn't it?ตีหม้อข้าวโอ๊ต ใช่มะ The Coffee Cup (2009)
- Beats me.- ไม่รู้สิ Merry Madagascar (2009)
Warlord beats troll, troll beats elf, elf beats water sprite, and basically everything beats enchanted bunny.ขุนศึก ชนะ โทรว์ โทรว์ ชนะ เอลฟ์ เอลฟ์ ชนะ เทพน้ำ และ ธรรมดาทุกอย่างชนะ กระต่ายผู้ลุ่มหลง The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Well, it beats flying coach.มันไวกว่านั่งเครื่องอีกนะ Watchmen (2009)
Nothing beats it. No traffic, no cops.ไม่มีไฟแดง ไม่มีตำรวจ แต่ถ้าไม่ระวัง Daybreakers (2009)
- Beats the shit out of me.-หลอกผมให้หัวปั่นเหรอ The International (2009)
His patience usually beats out my more aggressive strategy.ความนิ่งของเขาชนะแผนระห่ำของฉันทุกที TRON: Legacy (2010)
Although personally I think if a man beats you and fucks half the women he sees and no one will help you, axing him isn't the least understandable thing you can do.ถึงแม้ ฉันจะคิดว่า ถ้าไอ้เลวนั่นมันซ้อมคุณ แล้วก็นอนกับผู้หญิงเกือบทุกคนที่มันเจอ \ แล้วไม่มีใครช่วยอะไรคุณได้ สับมันซะ ก็ฟังดูไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่หรอกนะ Shutter Island (2010)
Almost beats his proffesor to death Ends up here in Ashecliffe.เกือบซ้อมศาสตราจารย์ของเขาตาย สุดท้าย ถูกส่งมาที่นี่ Shutter Island (2010)
I got it in a settlement a couple of years ago. It beats the hell out of your apartment.ผมได้มันมาจากคดีที่ยอมความกันได้เมื่อสองปีก่อน You Don't Know Jack (2010)
Okay. [guess it beats being in jail, don't it?ตกลง ฉันว่ามันดีกว่าต้องติดคุก จริงไหม Frankie & Alice (2010)
Pair beats ace.สองหนึ่งคงไม่ไหวเนอะ RED (2010)
How do you know that the heart still beats in your chest?แล้วเจ้ารู้ได้ยังไงละว่า หัวใจเจ้ายังเต้นอยู่ Sacramentum Gladiatorum (2010)
She is the only reason my heart beats within my chest.นางเป็นสิ่งเดียว ที่ทำให้หัวใจข้ายังเต้นอยู่ Delicate Things (2010)
Guess it beats sitting around thinking about you. Hey. Hey, you okay?เพราะมันทำให้ผมไม่คิดถึงคุณ เฮ้ เฮ้ คุณโอเคนะ \ เฮ้ มานี้มะ Everything Is Broken (2010)
Just listen, right there in between the beats.แค่ฟังมัน ตรงนี้ ตรงจังหวะการเต้น Warrior (2010)
#When your heart beats next to mine ## เมื่อหัวใจเธอเต้น อยู่ใกล้ฉัน # The Power of Madonna (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beatsAhhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.
beatsBeats me.
beatsHis pulse beats slow.
beatsIt beats me how he got that money.
beatsIt beats me how she could have gotten that secret information.
beatsIt beats me where she's gone.
beatsMy heart beats fast each time I see her.
beatsNothing beats a big glass of beer in summer.
beatsThis math problem beats me.
beatsWhen it comes to playing tennis, he always beats me.
beatsWhen you exercise your heart beats faster.

CMU English Pronouncing Dictionary
BEATS    B IY1 T S
BEATSON    B IY1 T S AH0 N
DEADBEATS    D EH1 D B IY2 T S
HEARTBEATS    HH AA1 R T B IY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beats    (v) (b ii1 t s)
up-beats    (n) - (uh1 p - b ii t s)
browbeats    (v) (b r au1 b ii t s)
downbeats    (n) (d au1 n b ii t s)
heartbeats    (n) (h aa1 t b ii t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herzschlag {m} | Herzschläge {pl}heartbeat | heartbeats [Add to Longdo]
Hufschlag {m} | Hufschläge {pl}hoofbeat | hoofbeats [Add to Longdo]
Paukenschlag {m} | Paukenschläge {pl}beat of the drum | beats of the drum [Add to Longdo]
schlagen | schlagend | geschlagen | er/sie schlägt | ich/er/sie schlug | er/sie hat/hatte geschlagen | etw. zu einer festen Masse schlagento beat {beat; beaten} | beating | beaten | he/she beats | I/he/she beat | he/she has/had beaten | to beat sth. to a thick consistency [Add to Longdo]
schüchtert einbrowbeats [Add to Longdo]
taktieren | taktierend | taktiertto beat time | beating time | beats time [Add to Longdo]
tyrannisieren | tyrannisierend | tyrannisiert | tyrannisierteto browbeat | browbeating | browbeats | browbeaten [Add to Longdo]
verduften | verduftend | verduftet | verduftetto beat it | beating it | beaten it | beats it [Add to Longdo]
Da hört sich alles auf!That beats everything! [Add to Longdo]
Das ist der Gipfel!That beats everything! [Add to Longdo]
Das ist mir zu hoch.That beats me. [Add to Longdo]
Mein Herz schlägt schnell.My heart beats fast. [Add to Longdo]
Und wenn Du mich schlägst, ich weiß (kann) es nicht!BTSOOM : It beats the shit out of me! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
拍数[はくすう, hakusuu] (n) count of beats in music [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一板一眼[yī bǎn yī yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄧ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and one weak beats in a measure of music (two beats in the bar) (成语 saw); fig. follow a prescribed pattern to the letter; scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
一板三眼[yī bǎn sān yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄙㄢ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and three weak beats in a measure of music (four beats in the bar) (成语 saw); fig. scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
烤炙[kǎo zhì, ㄎㄠˇ ㄓˋ, ] to scorch; (the sun) beats down [Add to Longdo]
行万里路胜读万卷书[xíng wàn lǐ lù shèng dú wàn juǎn shū, ㄒㄧㄥˊ ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨˋ ㄕㄥˋ ㄉㄨˊ ㄨㄢˋ ㄐㄩㄢˇ ㄕㄨ, / ] to travel a thousand miles beats reading a thousand books [Add to Longdo]
青出于蓝[qīng chū yú lán, ㄑㄧㄥ ㄔㄨ ㄩˊ ㄌㄢˊ, / ] lit. green is born of blue, but beats blue (成语 saw); fig. the student becomes superior to the master; same as couplet 青出於藍,而勝於藍|青出于蓝,而胜于蓝 [Add to Longdo]
青出于蓝,而胜于蓝[qīng chū yú lán, ㄑㄧㄥ ㄔㄨ ㄩˊ ㄌㄢˊ, er2 sheng4 yu2 lan2, / ] lit. green is born of blue, but beats blue (成语 saw); fig. the student becomes superior to the master [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beats
   n 1: a United States youth subculture of the 1950s; rejected
      possessions or regular work or traditional dress; for
      communal living and psychedelic drugs and anarchism;
      favored modern forms of jazz (e.g., bebop) [syn: {beat
      generation}, {beats}, {beatniks}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top