ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*be good to*

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: be good to, -be good to-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay. Please be good today.โอเค วันนี้ทำตัวดี ๆ นะ Jumanji (1995)
We're the last. It'll be good to kill you.ไม่มีใครอีกแล้ว ทีนี้ฉันจะปลิดชีวิตแกเอง Pola X (1999)
Be good to him while he's aliveทำดีกับเขาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ Bad Guy (2001)
I think it'll be good to respect his decision, sir.ฉันคิดว่าจะดี ที่เราเคารพการตัดสินใจของเค้าน่ะค่ะท่าน My Tutor Friend (2003)
I want to be good to youชั้นจะดีกับคุณมากๆ Oldboy (2003)
I want to be good to youชั้นจะดีกับคุณมากๆ Oldboy (2003)
Jae In, didn't I tell you to be good to your wife?ที่รัก Something About 1% (2003)
I know. I just thought it would be good to do something charitable.รู้น่า ฉันแค่คิดว่าทำอะไรเป็นการกุศลบ้างก็ดี Primer (2004)
Then be good to me from now on. Stupid.ตั้งแต่นี้ไป ทำตัวกับฉันดีๆนะคนโง่ My Little Bride (2004)
Sorry I'll be good to you from now.ขอโทษนะ, ฉันจะทำตัวดี ๆ นับจากนี้ไป Romance of Their Own (2004)
- How are you gonna be good to me?เธอจะทำตัวดียังไงเหรอ? Romance of Their Own (2004)
You be good to your mother.เธอต้องดีกับแม่เธอนะ Lonesome Jim (2005)
I will do my best to be good to the Prince and you.ข้าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อองค์ชายและท่าน Episode #1.43 (2006)
You better be good to me, asshole, 'cause I'm all you got!นายควรจะทำดีกับฉัน เพราะฉันเป็นคนเดียวที่นายเหลืออยู่ Gridiron Gang (2006)
Promised to be good to you. Sorry that I ended up ill-treating you.สัญญาว่าจะเป็นเพื่อนที่ดี ขอโทษที่สุดท้ายก็ทำให้เธอเจ็บ Almost Love (2006)
Be good to her.ดีกับมันมาก ๆ นะ Sex Is Zero 2 (2007)
It will be good to recover forces.นั่นจะให้นายมีแรงเยอะๆนะ Frontier(s) (2007)
Next year, wouldn't it be good to watch the cherry blossoms together again?ปีหน้า ถ้าเราได้มาดูซากุระบานอีกก็คงจะดีเนอะ 5 Centimeters Per Second (2007)
Makes us realize that... we have to be good to one another....เราต้องทำดีต่อกัน ดูสิ,พ่อคุณ... เขาเป็นฮีโร่ตัวจริง Chapter Twenty-Three 'How to Stop an Exploding Man' (2007)
Be good to me.อย่าดื้อกับฉันนะ Cat's in the Bag... (2008)
And it'll be good to...และจะดีสำหรับ... A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
It'll be good to have a day that's just about Skyler.สำหรับวันที่ดีทั้งวันแค่สกายเลอร์ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Must be good to be you.เป็นคุณนี่คงดีนะ Sí se puede (2008)
You better be good to my mother, or I'll be coming for you.คุณดีกับแม่ของฉัน หรือฉันจะมาเพื่อคุณ Bonfire of the Vanity (2008)
I figured it'd be good to get back in and settled before school starts.ผมคิดว่าคงจะดีถ้าได้กลับไปเตรียมตัวก่อนโรงเรียนจะเปิดฮะ Never Been Marcused (2008)
Since she chose to sit next to you make sure you be good to her, okay?ในเมื่อเธอเลือกนั่งข้างนาย ทำตัวดีๆละ เข้าใจมั๊ย Baby and I (2008)
Be good to my daughter, okay?ดูแลลูกสาวชั้นด้วยน่ะ, ตกลงน่ะ? Baby and I (2008)
Be good to me... and you'll always be with good luck.ทำดีกับชั้นหน่อย... แล้วนายก็จะโชคดีเอง My Sassy Girl (2008)
There was a death threat against you earlier today, so we thought it might be good to move you to this secure location.มีคนแปลกหน้า ลอบเข้ามา ขู่ฆ่าคุณวันนี้ ดังนั้นเราคิดว่า มันน่าจะดีที่จะย้ายคุณ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
It would be good to know that he did not die without cause.มันคงจะดี ที่ได้รู้ว่าเขาไม่ใด้ตายเปล่า Ninja Assassin (2009)
So I should probably just go to Ben's... and be good tonight.เอาเป็นว่าฉันควรไปค้างบ้านเบน แบบนั้นถึงจะดี Dare (2009)
Well,be good to him,okay?อืมส์.. ดีกับเขานะ Seder Anything (2009)
Be good to 'em, girls. It's been a long day.เป็นเด็กดีนะสาวๆ มันช่างเป็นวันที่เเสนจะยาวนาน Service (2009)
Why is it that every time I want to be good to you, you flip out?ทำไมทุกครั้งที่ชั้นอยากจะดีกับเธอ เธอต้องเป็นบ้าด้วย Episode #1.5 (2009)
Who asked you to be good to me?ใครขอให้นายมาดีกับชั้น Episode #1.5 (2009)
It will be good to see him.ัมันจะต้องดีมากแน่ๆ ที่ได้เจอเขา Chuck Versus the Broken Heart (2009)
It might be good to stay quiet for awhile.ผมว่าคุณชายควรอยู่อย่างนี้ไปสักพักนึงก่อน Episode #1.19 (2009)
We gotta grow up, we gotta stick together and we gotta be good to each other or we're letting them down.เราต้องเป็นผู้ใหญ่ เราต้องใกล้ชิดกัน เราต้องดีต่อกันให้มาก I Will Rise Up (2009)
Even in death, it would be good to have someone to think about.คุณต้องการที่จะมีคนที่ดูแลคนแม้ว่าเขาหรือเธอจะตาย Postman to Heaven (2009)
Let the potential danger Fri Be good to him.ระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้น ดูแลเค้าให้ดี Astro Boy (2009)
- Yeah. Amie and Marissa are throwing us thatjoint shower, and it'd be good to have all this behind us by then.เอมี่กับมาริสสา จัดงานฉลองให้เราร่วมกัน Bride Wars (2009)
You're lucky to have my sister for your wife, Lowell, and you be good to her.คุณโชคดีมากที่ได้พี่สาวฉัน เป็นภรรยา โลเวล Alice in Wonderland (2010)
It'd be good to talk.คงจะดีนะถ้าได้พูดจากัน Repo Men (2010)
It would be good to get used to it.มันคงจะดี ถ้าได้คุ้นเคยกับมัน Skyline (2010)
But be good to him when you do, because I'll be around.แต่ถ้ากลับมาก็ทำตัวดีๆกับเขาหน่อย เพราะผมจะคอยจับตาดูคุณ Basic Genealogy (2010)
It'll be good to have another dessert.น่าสน คงจะดีถ้ามีของหวาน Thanksgiving II (2010)
We have to check your blood counts, but I think you'll be good to go for surgery tomorrow.เราต้องนับเม็ดเลือดคุณ แต่คุณน่าจะ Sanctuary (2010)
Why? I have to see if he'll be good to my daughter or not.ถ้าคุณมีแฟนแม่อยากเห็นด้วย My Mom (2010)
No, actually I thought it would be good to go in and see if these people can tell us more about the place.ไม่หรอก ที่จริง ฉันว่า มันน่าจะดี ที่จะเข้าไปถามพวกคนพวกนี้ เกี่ยวกับสถานพยาบาลนี่ Ain't No Sunshine (2010)
Be good to have in case my cousin tries to fight us in court for the house after Maw Maw dies.จะได้เป็นเื่รื่องดีกับเราเหมือนในคดี ที่ลูกพี่ลูกน้องพยายาม สู้กับเ้ราในศาลเพื่อแย่งชิงบ้าน หลังจากคุณปู่ทวดตาย Dream Hoarders (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be good toThis melon will be good to eat tomorrow.
be good toYou should be good to your neighbors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าอ่าน[V] be enjoyable to read, See also: be good to read, be fun to read, Example: เขาเขียนหนังสือได้น่าอ่านทีเดียว
อำนวยประโยชน์[V] be beneficial, See also: be good to, be advantageous, be useful, Example: ผลงานวิจัยเรื่องนี้อำนวยประโยชน์ให้กับงานผมเป็นอย่างมาก, Thai definition: ให้ประโยชน์, ให้ผลที่เป็นประโยชน์
เป็นคุณ[V] be beneficial, See also: be good to, be advantageous, be useful, Syn. เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, อำนวยประโยชน์, Ant. เป็นโทษ, เป็นผลร้าย, Example: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมีทั้งที่เป็นคุณและโทษต่อมนุษย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
เป็นคุณ[v.] (pen khun) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top